PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Sądy w Gdańsku unieważniają umowy kredytów we frankach

Sądy w Gdańsku przez dłuższy czas uchodziły za bardziej oporne jeżeli chodzi o sprawy frankowe. Wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się złożyć pozew frankowy w Gdańsku, narzekało na przeciąganie spraw przez tamtejszych sędziów, długi czas oczekiwania na wyrok, a także na niekorzystną linię orzeczniczą. Wyroki, jakie zapadły w gdańskich sądach w ostatnich kilku miesiącach, pozwalają  spojrzeć bardziej optymistycznie na perspektywy złożenia pozwu przeciwko bankowi waśnie w tym mieście. Sądy w Gdańsku coraz sprawniej rozstrzygają sprawy frankowe i wydają korzystne wyroki, pod warunkiem, że pozew jest jasny i precyzyjny.

  • Sądy w Gdańsku do niedawna były uznawane za bardziej wymagające w sprawach frankowych. O korzystny wyrok było tam trudniej niż np. w Warszawie, a ponadto trzeba było długo czekać na rozstrzygnięcie. Z tego względu, część Frankowiczów zamieszkałych na terenie podlegającym pod apelację gdańską, wolała złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na lokalizację siedziby banku.
  • Do gdańskich sądów trafiało jednak wiele pozwów od Frankowiczów posiadających kredyt dawnego GE Money Banku, który podobnie jak jego obecny następca prawny (bank BPH S.A.), miał siedzibę w Gdańsku. Aktualnie sprawy te są rozstrzygane po myśli Frankowiczów, do czego przyczynił się m.in. korzystny wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. do sprawy C-19/20.
  • Od pewnego czasu widoczna jest pozytywna zmiana w sposobie rozstrzygania spraw frankowych przez sądy w Gdańsku. Umowy frankowe są tam coraz częściej unieważniane, a postępowania toczą się zdecydowanie sprawniej.Nie jest to jednak regułą, bo warunkiem jest dobrze skonstruowany pozew, przedstawiający jasne i precyzyjne argumenty przemawiające za wadliwością umowy. Tylko najbardziej doświadczone kancelarie frankowe posiadają know-how jak wygrywać sprawy z bankami w Gdańsku.
  • O wyraźnej zmianie linii orzekania przez gdańskie sądy w sprawach frankowych świadczą kolejne korzystne wyroki, które raportują dobre kancelarie frankowe. Poniżej omawiamy trzy sprawy, które zakończyły się w Gdańsku wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe, z czego dwa wyroki są prawomocne.

Sądy w Gdańsku orzekają na korzyść Frankowiczów

Niejeden Frankowicz zastanawiał się, czy warto wnieść pozew przeciwko bankowi do sądu w Gdańsku, gdyż apelacja gdańska znana była z długiego czasu procedowania spraw frankowych oraz z kontrowersyjnych wyroków.

Część kredytobiorców wolała złożyć pozew do sądu w Warszawie, niż narażać się na ryzyko przegrania sprawy w Gdańsku. Nie wszyscy mieli jednak taką możliwość, bo w Gdańsku siedzibę ma bank BPH S.A., który posiada całkiem pokaźny portfel kredytów frankowych (wyceniany na około 10,6 mld zł), z czego większość stanowi spuścizna po przejętym GE Money Banku.

Umowy kredytów indeksowanych GE Money Bank sprawiały do niedawna trudność sędziom z uwagi na odniesienia do średniego kursu NBP. W tej sprawie wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 29 kwietnia 2021 r. do sprawy C-19/20 odpowiadając na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Stanowisko TSUE było jednoznaczne i korzystne dla Frankowiczów, a sprowadzało się do tego, że z umowy należy usunąć całość nieuczciwego warunku. Nie można zatem wyeliminować samej marży banku, pozostawiając średni kurs NBP. Ten wyrok wyznaczył wyraźną linię orzeczniczą w sprawach dotyczących kredytów dawnego GE Money Banku, którą akceptują sądy w Gdańsku.

Zobacz: Umowy kredytów we frankach są masowo unieważniane przez sądy i to coraz szybciej

Od kilku miesięcy widać wyraźną modyfikację w sposobie rozstrzygania spraw frankowych przez sądy w Gdańsku. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku zaczęły zgadzać się z dominującą linią orzeczniczą, że wadliwe umowy frankowe należy unieważniać.

Kancelarie frankowe coraz częściej raportują wyroki unieważniające umowy kredytowe różnych banków, zapadłe przed sądami w Gdańsku. Jednak dzieje się tak tylko w sprawach prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe, które posiadają know-how jak wygrywać w gdańskich sądach. Podstawą sukcesu jest dobrze skonstruowany pozew, zawierający precyzyjną argumentację przemawiającą za wadliwością umowy.

Przykłady wygranych Frankowiczów w Gdańsku

Sądy w Gdańsku zaczęły unieważniać umowy frankowe. Co istotne, nie dotyczy to wyłącznie umów banku BPH GE Money, ale także umów innych banków posiadających portfele kredytów frankowych. Oto trzy korzystne wyroki zapadłe w ostatnich miesiącach przed gdańskimi sądami:

Prawomocne unieważnienie umowy mBank w Gdańsku w 2 lata

W dniu 2 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok do sprawy o sygn. akt V ACa 143/21, oddalając apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27 listopada 2020 do sprawy o sygn. akt I C 868/20. W ten sposób zakwestionowana przez kredytobiorców umowa kredytu indeksowanego mBanku została prawomocnie unieważniona w niespełna 2 lata od momentu złożenia pozwu.

Do sukcesu kredytobiorców w powyższej sprawie przyczyniła się w dużym stopniu prowadząca sprawę Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski, która wykorzystała w pozwie i w odpowiedzi na apelację precyzyjne argumenty przemawiające za nieważnością umowy. Stanowisko to podzielił Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który odrzucając apelację podkreślił, że bank nie dopełnił wobec kredytobiorców obowiązków informacyjnych.

Dotyczyło to głównie ryzyka walutowego wiążącego się z tego typu produktami bankowymi, sposobu ustalania kursów przeliczeniowych oraz kryteriów stosowanych przy obliczaniu rat. Co więcej, pozwany bank wprowadził klientów w błąd sugerując, że kurs CHF nie przekroczy 2,5 złotego.

Unieważnienie umowy GE Money Bank przez Sąd Okręgowy w Gdańsku

Inna sprawa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski zakończyła się w dniu 29 września 2021 roku unieważnieniem umowy dawnego GE Money Banku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (sprawa o sygn. akt XV C 1906/20). Tym razem na czas trwania postępowania (2,5 roku) wpływ miało rozszerzenie powództwa i przeniesienie sprawy z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

Kancelaria w treści pozwu wskazała jako podstawę do unieważnienia umowy naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe, z uwagi na zawarte w umowie wadliwe klauzule indeksacyjne. Ponadto powołała się na naruszenie zasady swobody umów (art. 353 (1) k.c.) oraz sprzeczność z normami współżycia społecznego.

Argumentację tę w pełni podzielił Sąd Okręgowy w Gdańsku, który uznał że umowa kredytowa zawierała niejednoznaczne i niejasne postanowienia.Umowa nie określała w sposób precyzyjny kwoty wypłaty, jak i zasad spłaty kredytu, a w konsekwencji nie doszło do oznaczenia głównych świadczeń stron. W ocenie sądu, umowa musiała zostać uznana za nieważną, bo w polskim prawodawstwie brak jest przepisów dyspozytywnych pozwalających na uzupełnienie umowy po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych.

Prawomocne unieważnienie kredytu GE Money Bank  w Gdańsku

Prawomocne unieważnienie umowy dawnego GE Money Bank uzyskała w sądach w Gdańsku Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 573/21, oddalający apelację banku BPH, zapadł w dniu 6 grudnia 2021 r. przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Wcześniej nieważność umowy kredytowej orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku, wydając w dniu 20 lipca 2021 r. wyrok w ramach postępowania o sygn. akt XV C 951/19.

Łącznie sprawa w dwóch instancjach trwała 34 miesiące, a postępowanie apelacyjne przebiegło bardzo sprawnie i zakończyło się po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Na wydłużenie sprawy w I instancji wpłynęła decyzja sądu o przesłuchaniu wszystkich świadków powołanych przez bank, w tym część w drodze pomocy sądowej świadczonej przez sąd rejonowy. Pomijając zwłokę powstałą w wyniku nieprawidłowości w działaniu sądu rejonowego, Sąd Okręgowy w Gdańsku poprowadził postępowanie sprawnie.

Warto podkreślić, że pozwany bank próbował zinterpretować wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. na swoją korzyść, jednak prowadzący sprawę sędzia SO w Gdańsku nie przyjął argumentów strony bankowej. Potwierdził tym samym, że nie można usuwać z umowy części nieuczciwego warunku (marży) pozostawiając średni kurs NBP.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji oraz argumentację Kancelarii Sosnowski w zakresie nieważności przedmiotowej umowy. Według sądu, umowa kredytowa nie określała głównych świadczeń stron i zawierała abuzywne klauzule indeksacyjne. Ponadto bank nie dopełnił wobec kredytobiorców obowiązków informacyjnych, a umowa została zawarta według wzorca, który nie podlegał negocjacjom.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze