PLN - Polski złoty
CHF
4,54
niedziela, 25 lutego, 2024

Umowy kredytów we frankach są masowo unieważniane przez sądy i to coraz szybciej

Ostatnie miesiące przynoszą rewelacyjne informacje dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. W marcu padł rekord pod względem liczby wydanych przez sądy wyroków w sprawach frankowych. Jak wyliczyła jedna z kancelarii frankowych, wszystkich wyroków było w tym miesiącu co najmniej 685, z czego 101 stanowiły rozstrzygnięcia prawomocne. Kredytobiorcy wygrali 96 proc. spraw, a dominowały wyroki unieważniające umowy kredytowe.

 • Sądy na masową skalę unieważniają umowy kredytowe w CHF. Od października ubiegłego roku aż do marca 2022 r. miesięcznie zapadało przynajmniej 400 wyroków, podczas gdy w I kwartale 2021 r. każdego miesiąca sądy wydawały znacznie mniej niż 100 wyroków.
 • W marcu br. odnotowano rekordową liczbę wyroków, która zbliżyła się do 700. Prawnicy przewidują, że od jesieni sądy zaczną wydawać po 1000 wyroków miesięcznie.
 • Banki wygrywają z Frankowiczami bardzo rzadko. Od dłuższego czasu odsetek zwycięstw kredytobiorców wynosi co najmniej 96 proc. Wśród korzystnych wyroków przeważają unieważnienia umów kredytowych. W marcu br. zapadło tylko 28 wyroków odfrankowujących kredyty, co stanowiło 4 proc. puli wygranych kredytobiorców.
 • Przyspieszenie pracy sądów widać także po liczbie wydanych wyroków prawomocnych. Podczas całego I półrocza 2021 r. sądy wydały w sumie 52 wyroki prawomocne. Tymczasem w samym tylko marcu br. prawomocnych rozstrzygnięć było aż 101.

Marzec rekordowy pod względem liczby wyroków

Z wyliczeń przeprowadzonych przez jedną z kancelarii frankowych wynika, że marzec był rekordowy jeżeli chodzi o liczbę wyroków wydanych przez sądy w sprawach frankowych. Zapadło ich co najmniej 685. Warto podkreślić, że statystyki mogą być niepełne, gdyż brakuje ogólnej bazy wyroków.

Wyliczenia zostały dokonane w oparciu o dane z portalu orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości, informacje pochodzące od kancelarii frankowych, z mediów społecznościowych i zamkniętych grup skupiających kredytobiorców frankowych. Prawdopodobnie wyroków było zatem jeszcze więcej, co powinno cieszyć Frankowiczów.

Od października ubiegłego roku sądy wydają co najmniej 400 wyroków miesięcznie. Widoczne jest wyraźne przyspieszenie w orzekaniu po tym jak we wrześniu stało się jasne, że nie dojdzie do wydania tzw. dużej uchwały Sądu Najwyższego. Od tego momentu sądy zaczęły procedować postępowania frankowe sprawniej i wydawać szybkie wyroki. Oto dane dotyczące liczby zapadłych w ostatnich miesiącach wyroków w sprawach dotyczących kredytów w CHF:

 • grudzień 2021 – 480 wyroków
 • styczeń 2022 – 415 wyroków
 • luty 2022 – 530 wyroków
 • marzec 2022 – 685 wyroków

Prawnicy reprezentujący Frankowiczów przewidują, że marcowy rekord liczby wyroków długo się nie utrzyma. Z każdym miesiącem będzie przybywać rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Niewykluczone, że jesienią tego roku sądy będą wydawać po 1000 wyroków miesięcznie.

Podobnie jak w roku minionym, do sądów wpływają olbrzymie ilości nowych spraw frankowych i nic nie zapowiada zmiany tej tendencji. Niepewność gospodarcza i geopolityczna wywołana m.in. wojną za wschodnią granicą, a także rosnące koszty życia i drożejący frank skłaniają coraz więcej Frankowiczów do podjęcia kroków w kierunku pozbycia się toksycznego kredytu. Sądy nie mogą doprowadzić do zakorkowania referatów. Sprawy muszą więc być prowadzone sprawnie, a wyroki wydawane w szybkim tempie.

Banki przegrywają około 96 proc. spraw

Powodem do zadowolenia są nie tylko statystyki dotyczące liczby zapadłych wyroków, ale także odnoszące się do skali zwycięstw Frankowiczów. Od kilku miesięcy odsetek wygranych przez kredytobiorców spraw utrzymuje się na zbliżonym poziomie około 96 proc. Tak było też w marcu tego roku. Oznacza to, że banki wygrywają zaledwie 4 proc. postępowań.

Poziom zwycięstw Frankowiczów nad bankami potwierdza sam Związek Banków Polskich, który znany jest z interpretacji danych na korzyść sektora bankowego. ZBP przyznaje jednak, że w ostatnich miesiącach 90 proc. orzeczeń było pozytywnych dla kredytobiorców frankowych. Warto przy tym dodać, że Dobre Kancelarie Frankowe posiadają skuteczność w walce z bankami na poziomie nawet 97-100 proc.

Zobacz: Która kancelaria frankowa ma najwięcej wygranych?

Wśród korzystnych wyroków zdecydowanie dominują unieważnienia umów kredytowych. W marcu wyroków odfrankowujących kredyty zapadło zaledwie 28 tj. 4 proc. spośród wszystkich korzystnych rozstrzygnięć sądowych. Widoczna jest wyraźnie ugruntowana tendencja sądów do unieważniania umów kredytowych.

Dla porównania, w roku 2020 odfrankowienia stanowiły blisko 40 proc. korzystnych wyroków. Trzeba jednak podkreślić, że oba sposoby rozstrzygnięcia sporu (unieważnienie umowy i odfrankowienie kredytu) są dla kredytobiorców korzystne, pomimo że niosą odmienne skutki finansowe i prawne.

Rośnie liczba prawomocnych wyroków

Kolejny powód do satysfakcji to rosnąca liczba wyroków prawomocnych. W całym I półroczu 2021 roku zapadły w sumie tylko 52 wyroki prawomocne. Tymczasem w samym tylko miesiącu marcu br. było ich 101, z czego 100 spraw zakończyło się prawomocną wygraną Frankowiczów, a bankom udało się wygrać tylko 1 raz.

Widać, że sądy odwoławcze również przyspieszyły orzekanie. Wiele postępowań zostało wznowionych po tym, jak sądy przestały czekać na uchwałę SN. Dużo spraw przeszło już przez pierwszą instancję, co widać po liczbie wydawanych wyroków. Automatycznie zwiększa się zatem ilość postępowań rozpatrywanych przez sądy II instancji. Oto zestawienie liczby prawomocnych wyroków, które wydały sądy w ostatnich miesiącach:

 • grudzień 2021 – 94 wyroki prawomocne
 • styczeń 2022 – 75 wyroków prawomocnych
 • luty 2022 – 117 wyroków prawomocnych
 • marzec 2022 – 101 wyroków prawomocnych

Można się spodziewać, że z każdym kolejnym miesiącem sądy będą wydawały jeszcze więcej prawomocnych wyroków. Kancelarie frankowe donoszą, że w wielu sprawach wyznaczony już został termin rozpraw apelacyjnych. Sądy nie mają już pretekstu w postaci uchwały SN do zwlekania z wydawaniem prawomocnych rozstrzygnięć.

Sądy unieważniają umowy masowo i w szybkim tempie

Sądy nie mają już wątpliwości, że wadliwe i nieuczciwe umowy frankowe należy unieważniać. Linia orzecznicza w tym zakresie jest wyraźnie ukształtowana. Wyroki zapadają coraz szybciej, nierzadko dochodzi do unieważnienia umowy w kilka miesięcy od wniesienia pozwu. Coraz powszechniejszym zjawiskiem są także wyroki prawomocne uzyskiwane w postępowaniach dwuinstancyjnych w kilkanaście miesięcy od zainicjowania procesu.

Sprawdź: Dobrze prowadzona sprawa frankowa TRWA 2 LATA lub nawet krócej

W zakresie rozstrzygania sporów frankowych wątpliwości jest coraz mniej. Nierozstrzygnięte kwestie to sposób rozliczenia kredytobiorcy z bankiem po unieważnieniu umowy oraz wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W drugiej sprawie wypowiedzieć ma się TSUE.

Wiadomo jednak, że wiele krajowych instytucji stoi po stronie kredytobiorców i opowiada się przeciwko prawu banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Takie stanowisko prezentuje Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także polski rząd, który przekazał oficjalną opinię do TSUE.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze