PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Sytuacja Frankowiczów pod koniec 2022 r. może będzie lepsza ale fala pozwów większa

Dobre informacje na temat poziomu inflacji napłynęły ze Szwajcarii. Podczas gdy Polska zmaga się z gigantyczną ponad 15-procentową inflacją, dla Szwajcarii problemem jest wzrost cen rok do roku o około 3,4 proc. Dla polskich Frankowiczów, ważne jest jednak to, że inflacja w Szwajcarii wyhamowała, a wskaźnik CPI za lipiec okazał się nieznacznie niższy od prognoz. Jeżeli inflacja w Szwajcarii będzie spadać, tamtejszy bank centralny może zdecydować się na mniejsze niż zakładano podwyżki stóp procentowych, co z kolei ulży kredytobiorcom spłacającym w Polsce kredyty we franku. Pozostaje jednak wiele niewiadomych, m.in. jak ułoży się relacja franka wobec euro oraz jakie działania podejmie Europejski Bank Centralny. Nie należy zbytnio łudzić się tym, że frank się osłabi, a oprocentowanie kredytów w CHF nie będzie rosło. Nawet jeśli sytuacja Frankowiczów w 2022 roku okaże się lepsza niż przewidywano w czarnych scenariuszach, fala pozwów zalewających polskie sądy będzie większa.

  • Szwajcaria w połowie czerwca br. po raz pierwszy od 15 lat podniosła stopy procentowe o pół punktu procentowego do poziomu -0,25 proc. Powodem była inflacja, która dotknęła także ten kraj. Na 22 września i 15 grudnia zaplanowane są kolejne posiedzenia Szwajcarskiego Banku Narodowego i przewidywane dalsze podwyżki stóp procentowych.
  • Pozytywne dane na temat poziomu inflacji w Szwajcarii w lipcu dają polskim Frankowiczom nadzieję, że szwajcarski bank centralny nie podniesie stóp procentowych tak drastyczne jak przewidywano wcześniej.
  • Nawet jeśli sytuacja Frankowiczów w 2022 roku będzie nieco lepsza niż zakładano, tj. stopy w Szwajcarii nie pójdą tak mocno w górę, a frank nie będzie dalej tak szybko umacniał się wobec złotego, nie wyhamuje to kolejnej fali pozwów frankowych.
  • Frankowicze będą w 2022 roku pozywać banki, bo sądy orzekają coraz sprawniej, a do odzyskania są olbrzymie pieniądze. Wysoki kurs franka oraz rekordowo wysoka stawka ustawowych odsetek za opóźnienie działają na korzyść Frankowiczów, którzy zdecydują się pójść do sądu i wygrają z bankiem. Kredytobiorców skłania do podjęcia kroków prawnych również możliwość uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczenia i legalnego niepłacenia rat przez cały czas trwania procesu.
  • Polskie sądy wydają coraz więcej szybkich wyroków w sprawach frankowych. W naszym artykule znajdziecie przykłady dwóch takich spraw prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe (Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski) zakończonych ekspresowymi korzystnymi wyrokami.

Dane ze Szwajcarii lepsze niż się spodziewano. Podwyżki stóp mogą być niższe.

Inflacja za lipiec wyniosła w Szwajcarii 3,4 proc., czyli tyle samo co w czerwcu i kształtowała się poniżej prognoz wskazujących na poziom 3,5 proc. Może to oznaczać, że wzrost cen w Szwajcarii wyhamował i władze monetarne nie będą musiały sięgać po drastyczne środki w postaci wysokich podwyżek stóp procentowych, aby utrzymać inflację w ryzach. To dobre wiadomości dla polskich Frankowiczów.

Przypomnijmy, że 16 czerwca br. Szwajcarski Bank Narodowy (SBN) po raz pierwszy od 15 lat podniósł stopy procentowe o pół punktu procentowego, tj. z poziomu -0,75 proc. do -0,25 proc. Ujemne stopy procentowe w Szwajcarii są zjawiskiem korzystnym dla polskich Frankowiczów, gdyż niwelują negatywny wpływ wzrostu kursu franka na wysokość rat kredytowych.

W wyniku czerwcowej podwyżki stóp w Szwajcarii, wskaźnik SARON 3M, stosowany od 1 stycznia 2022 jako podstawa oprocentowania kredytów waloryzowanych kursem franka, wzrósł z poziomu -0,7 proc. do -0,37 proc. W efekcie, wzrosła odsetkowa część rat kredytów frankowych. Frankowicze odczuwają zatem w ratach nie tylko wzrost kursu franka, ale także podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii. Dlatego tak ważne jest jak zachowa się bank centralny Szwajcarii podczas kolejnych posiedzeń zaplanowanych w tym roku na 22 września i 15 grudnia.

Decyzje o dalszych podwyżkach stóp w Szwajcarii będą zależały m.in. od tego, czy optymistyczne dane na temat poziomu inflacji utrzymają się. SNB oczekuje inflacji we wrześniu na poziomie 3,2 proc.

Także ciekawe: Czy wszystkie banki BĘDĄ MIAŁY z czego oddać pieniądze dla Frankowiczów?

Jeżeli do września wskaźnik wzrostu cen w Szwajcarii nie spadnie do tego poziomu, można spodziewać się kolejnych podwyżek stóp procentowych. Wiele zależeć będzie również od ruchów Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli EBC na początku września zdecyduje się na podwyżkę stóp w Eurolandzie, szwajcarski bank centralny pójdzie zapewne jego śladem. Analitycy przewidują, że era ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii niebawem się zakończy i szacują, że stopy procentowe mogą tam w tym roku pójść w górę jeszcze o 50 do 75 pkt. proc.

Fala pozwów frankowych w 2022 roku będzie większa niż w latach ubiegłych

Nawet jeśli sytuacja Frankowiczów w 2022 roku nie będzie tak tragiczna, jak mogłoby wynikać z aktualnego kryzysu gospodarczego i geopolitycznego, to do sądów pójdzie w tym roku jeszcze więcej kredytobiorców frankowych. Dane udostępnione przez sądy okręgowe z całego kraju wskazują, że wpłynęło do nich w pierwszej połowie tego roku 29,5 tys. nowych spraw frankowych.

Drożejący frank oraz rosnące stopy procentowe w Szwajcarii mogą być dodatkowymi czynnikami skłaniającymi Frankowiczów do działania.

Przede wszystkim jednak nic nie powstrzyma fali pozwów frankowych gdyż:

  • Sądy pracują coraz sprawniej. Sprawy frankowe toczą się obecnie znacznie szybciej niż kilka lat temu, pomimo że do sądów wpływa ich dużo więcej. Sędziowie zdążyli już poznać specyfikę tych spraw, oddalają zbędne dowody i wydają szybkie wyroki, najczęściej na pierwszej rozprawie, a nawet bez rozprawy – na posiedzeniu niejawnym.
  • Od banków można odzyskać gigantyczne pieniądze. Zgodnie z preferowaną przez sądy teorią dwóch kondykcji, banki w razie uznania umowy kredytowej za nieważną są zobligowane przelać na konto kredytobiorcy wszystkie wpłacone raty, opłaty oraz ubezpieczenia związane z kredytem. Na konta kredytobiorców wpływają więc ogromne pieniądze, a o zwrot pożyczonego kapitału banki muszą się dopiero upomnieć.
  • Na unieważnieniu umowy można zyskać ekstra korzyści w postaci ustawowych odsetek za zwłokę oraz różnic kursowych. Po prawomocnym wyroku unieważniającym umowę bank musi zapłacić kredytobiorcy za cały czas trwania procesu odsetki ustawowe za zwłokę. Ich stawka jest obecnie rekordowo wysoka – wynosi 12 proc. i może jeszcze pójść w górę jeśli RPP po raz kolejny podniesie stopy procentowe. Z kolei kredytobiorcy spłacający raty bezpośrednio w CHF zyskają sporo na różnicach kursowych, bo bank musi oddać wpłacone raty w walucie lub ich równowartość w złotych przeliczoną według aktualnego średniego kursu.
  • W czasie trwania procesu można legalnie nie płacić rat. Wraz z pozwem przeciwko bankowi można złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową. Sądy aktualnie akceptują na ogół takie wnioski, jeżeli spłacony został już cały pożyczony kapitał albo gdy zła kondycja finansowa banku mogłaby sugerować przyszłe trudności z wyegzekwowaniem wyroku.

Coraz szybsze wyroki w sprawach frankowych

Frankowiczów zachęca do podjęcia kroków prawnych korzystna linia orzecznicza oraz fakt, że na wyrok nie trzeba już czekać latami. Sądy w Warszawie, jak i w innych miastach Polski coraz sprawniej radzą sobie z orzekaniem w sprawach frankowych, a nierzadko wyroki zapadają w super ekspresowym tempie.

Dzieje się tak na ogół w sprawach dobrze prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe. Poniżej dwa przykłady takich postępowań, zakończonych korzystnymi i szybkimi wyrokami.

Ekspresowe unieważnienie umowy Getin Banku w Warszawie w 10 miesięcy. Bank musi przelać klientowi ponad 214 tys. zł

Sprawę o sygn. akt XXVIII C 9456/21, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i dotyczyła umowy kredytowej Getin Banku, można uznać za modelową. Pozew przeciwko bankowi wpłynął do sądu 20 lipca 2021 roku. Wkrótce potem sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia w postaci zawieszenia spłaty rat na czas trwania procesu. Po 10 miesiącach od zarejestrowania pozwu wyznaczony został termin rozprawy zdalnej, w trakcie której doszło do przesłuchania kredytobiorcy oraz pouczenia go o skutkach nieważności umowy.

W wyroku z dnia 24 maja 2022 roku sąd uwzględnił w całości powództwo główne tj. stwierdził że umowa kredytowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz klienta Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni kwotę 214.550,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi za czas od dnia doręczenia bankowi odpisu pozwu. Umowa kredytowa Getin Banku została unieważniona w zaledwie 10 miesięcy. 

Prawomocne unieważnienie umowy d. banku Nordea (PKO BP) w Krakowie w 18 miesięcy

Super szybko potoczyła się sprawa klientów Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski, którzy zakwestionowali umowę kredytu frankowego dawnego banku Nordea. Pozew przeciwko następcy prawnemu Nordea BP tj, bankowi PKO BP wpłynął do Sądu Rejonowego w Chrzanowie, który w dniu 18 maja 2021 roku w ramach postępowania o sygn. akt I C 17/20 wydał wyrok ustalający, że umowa kredytowa jest nieważna.

Sprawdź: Dlaczego pozew za kredyt we frankach warto złożyć w Warszawie?

Od tego wyroku bank PKO BP odwołał się do Sądu Okręgowego w Krakowie, który wyrokiem z dnia 15 czerwca 2022 r. do sprawy o sygn. akt II Ca 1763/21 oddalił apelację banku. W ten sposób umowa banku PKO BP została prawomocnie unieważniona po zaledwie 1,5 roku trwania postępowania sądowego w dwóch instancjach.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze