PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Ugody z PKO BP – 23.04.21 r. ważny dzień dla frankowiczów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP ma podjąć decyzję odnośnie utworzenia specjalnego funduszu, którego wartość będzie wynosiła 6,7 mld zł. Ma on umożliwić pokrycie kosztów ugód zawartych z kredytobiorcami walutowymi, o czym informuje projekt uchwały. 23 kwietnia prawdopodobnie będzie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy banku PKO BP. Poruszany tam będzie temat zawarcia ugód z frankowiczami. 

Przygotowany projekt uchwały na NWZA wskazuje o utworzeniu specjalnego funduszu, który będzie przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat bilansowych z tytułu ugód zawartych z konsumentami, którzy posiadają kredyt lub pożyczkę w walucie obcej. Ponadto, zgodnie z treścią uchwały, środki na fundusz będą pochodziły z kapitału zapasowego. Zarząd banku będzie dodatkowo zobligowany do przedstawienia i uzyskania poparcia warunków ugód u rady nadzorczej. Projekt uchwały zakłada utworzenie funduszu specjalnego o wartości 6.700.000.000 zł. Przygotowany projekt jednoznacznie wskazuje, że zawarcie ugód musi być poprzedzone zaakceptowaniem warunków przez radę nadzorczą. 

Grupa kapitałowa wskazuje, że PKO BP to jeden z dziewięciu banków, który podjął prace nad przygotowaną propozycją zawarcia ugód z frankowiczami przez KNF. Odnosi się ona do możliwości oferowania klientów dobrowolnych porozumień, które pozwolą na przewalutowanie całości kredytu. Stanowi to konsensus pomiędzy interesem banku a interesem klienta, który nie wymaga wstępowania na drogę sądową. 

Przeczytaj KNF i ugody z bankami – czy to dobra wiadomość dla frankowiczów?

Zdaniem Rafała Kozłowskiego, wiceprezesa PKO BP, propozycja ugód jest argumentem świadczącym o tym, że banki jednoznacznie traktują kredytobiorców walutowych i złotówkowych. Podkreśla, że to jedyna możliwość, która pozwala na stworzenie swoistego konsensusu społecznego, który może jednocześnie pogodzić interes banków i kredytobiorców walutowych, a także kredytobiorców złotowych. Dodatkowo jest to także satysfakcjonujące dla deponentów. 

Grupa kapitałowa podkreśla, że dobrowolne zawarcie ugód jest elementem umożliwiającym wyeliminowaniem ryzyko kursowe. Dla banku jest to szansa, która pozwala ograniczyć ryzyko postępowania sądowego. Jednocześnie jest to rozwianie wątpliwości co do ewentualnych postępowań sądowych. 

Swoje poczynania zostały poprzedzone badaniem wykonanym przez bank. Zgodnie z jego wynikami, aż 70% klientów jest ukierunkowanych na propozycję ugody. Obecnie trwają działania pilotażowe, które umożliwiają uczestnictwo w mediacjach przy udziale sądu polubownego tworzonego przez KNF. 

Przeczytaj Są ugody z frankowiczami – 4 szt. ( słownie cztery )

Już 23 kwietnia, NWZA podejmie decyzję, która będzie się odnosiła także do nabywania przez bank akcji własnych. Stanowi to element polityki dywidendowej bank. Nadzwyczajnym narzędziem do redystrybucji kanałów będzie zakup własnych akcji, co pozwoli na ich dalsze umorzenie. 

Na skup akcji zgodę musi wyrazić KNF. Określono, że cena skupowanych akcji nie może przekroczyć 95% wartości księgowej. Przy jednoczesnym nieprzekroczeniu wartości 10% kapitału zakładowego. Na sfinansowanie wykupu akcji zostanie utworzony specjalny kapitał rezerwowy o wartości 4,5 mld zł. A zgoda akcjonariuszy na taką operację pozostaje ważna przez okres 5 lat. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze