PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Wniosek o Wakacje kredytowe 2022 – kto i od kiedy może z nich skorzystać?

Rządowe projekty pomocy dla kredytobiorców hipotecznych stały się faktem. Zgodnie z zapisami ustawy opublikowanej 14 lipca, dotyczącej tzw. wakacji kredytowych, banki będą zobowiązane do przyjmowania stosownych wniosków o zawieszenie płatności rat już od piątku, 29 lipca. Wpływ na taki termin ma tzw. vacatio legis, czyli dwutygodniowy okres legislacyjny. Klienci, którzy zdecydują się na odroczenie płatności sierpniowej raty mają więc niewiele czasu na dopełnienie formalności. Dotyczy to zwłaszcza tych kredytobiorców, którym płatność raty przypada na 1 sierpnia, gdyż wniosek powinien być złożony najpóźniej na dzień przed datą planowanej spłaty. Jednak w praktyce wiele banków umożliwia swoim klientom składanie dokumentów nawet w dniu płatności raty. Jak wyglądają procedury przyjmowania wniosków w największych polskich bankach? Sprawdzamy.

Wakacje kredytowe – jakie warunki należy spełnić?

Przypomnijmy, że rządowy program dotyczący zawieszenia spłat rat kredytu, powszechnie już zwany wakacjami kredytowymi, przysługuje tylko tym osobom, które spłacają hipotekę złotową na zakup mieszkania lub domu, który zamieszkują. Nie ma więc możliwości uzyskania wakacji kredytowych na więcej niż jedną hipotekę. Wakacje kredytowe nie przysługują także Frankowiczom czyli osobom spłacającym kredyty powszechnie nazywane frankowymi. 

W dodatku, jeśli kredyt został zaciągnięty na zakup mieszkania przeznaczonego pod wynajem, wakacje kredytowe również nie obowiązują. Nie ma natomiast znaczenia, czy są to kredyty mieszkaniowe o zmiennym, czy stałym oprocentowaniu.

Co ważne, zawieszenie spłaty raty kredytu przysługuje uprawnionym klientom z mocy prawa, nie jest więc uzależnione od decyzji banku. Inaczej mówiąc, bank nie może odmówić klientom prawa do wakacji kredytowych. Jedynym warunkiem jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w odpowiednim terminie. 

W dokumencie musi znaleźć się oświadczenie, że nieruchomość, której dotyczy wniosek, służy wnioskodawcy do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Co prawda, ustawa przewiduje 21 dni na potwierdzenie wniosku przez bank (licząc od dnia doręczenia wniosku), jednak jest to jedynie formalność, gdyż brak takiego potwierdzenia nie ma wpływu na rozpoczęcie procedury zawieszenia spłaty kredytu. Należy również dodać, że dla każdego miesiąca, w którym klient chce zawiesić ratę, trzeba złożyć osobny wniosek.

Ciekawe: Frankowicze mogą nie spłacać rat kredytu we frankach i to lepsze niż wakacje kredytowe

Spłatę kredytu w III kwartale tego roku można zawiesić od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r., czyli kredytobiorcy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o odroczenie spłaty. W IV kwartale, od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., także będzie można starać się o zawieszenie dwóch rat. W 2023 r. będzie można odroczyć maksymalnie jeden miesiąc na kwartał.

W momencie zawieszenia spłaty kredytu przez kredytobiorcę, okres kredytowania zostanie wydłużony proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których obowiązywało zawieszenie rat (maksymalnie o osiem miesięcy). W czasie zawieszenia spłaty bank może pobierać składki ubezpieczeniowe, nie może natomiast naliczać odsetek.

Jak wygląda przyjmowanie wniosków o wakacje kredytowe w poszczególnych bankach?

Obowiązkiem banków jest umożliwienie klientom składanie składanie wniosków od piątku 29 lipca, czyli z dniem wejścia w życie ustawy. 

PKO Bank Polski będzie udostępniał wnioski o zawieszenie kredytu 29 lipca. Klienci będą mieli możliwość wypełnienia i wysłania dokumentu zarówno w oddziałach, jak i poprzez serwis transakcyjny iPKO, a sam proces składania wniosku ma być przejrzysty i prosty.

W Banku Pekao wniosek będzie można złożyć od 29 lipca, a zawieszenia będą obowiązywać od 1 sierpnia. Bank oferuje możliwość składania dokumentów poprzez serwis transakcyjny Pekao 24. Wnioski można złożyć również poprzez aplikację mobilną PeoPay oraz osobiście w oddziałach.

Santander Bank Polska uruchomi przyjmowanie wniosków od 29 lipca. Podobnie jak w powyższych bankach, będzie to można zrobić zarówno w bankowości internetowej, jak i w oddziałach.

W mBanku  wnioski o zawieszenie rat będą przyjmowane od 29 lipca poprzez serwis transakcyjny, a także w placówkach banku. Nie będzie możliwości wysłania wniosku przez aplikację mobilną lub infolinię.

ING Bank Śląski również uruchomi proces przyjmowania wniosków 29 lipca przez bankowość elektroniczną. Natomiast wniosek o zawieszenie raty w ING Banku Śląskim w danym miesiącu musi być złożony najpóźniej dzień przed datą jej płatności.

BNP Paribas Bank Polska klienci również będą mogli składać wnioski o odroczenie płatności rat kredytów od 29 lipca. Wnioski będzie można składać elektronicznie w systemie bankowości internetowej GOonline.

Alior Banku będzie można składać wnioski o wakacje kredytowe w bankowości internetowej (Alior Online) od 29 lipca.

Podobnie w Getin Noble Banku wnioski będą przyjmowane od 29 lipca, za pośrednictwem bankowości internetowej, a także w oddziałach.

Wakacje kredytowe – korzyści i minusy

Wakacje kredytowe, choć niewątpliwie są korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, to w przypadku banków są bardzo kosztowne i według wstępnych obliczeń mogą kosztować nawet 20 mld zł.

Przeniesienie płatności aż ośmiu rat, to czas na odzyskanie płynności finansowej, a także możliwość obniżenia średniego oprocentowania kredytu ze względu na zróżnicowanie wartości pieniądza w różnych okresach.

Klienci, którzy nie mają większych trudności ze spłatą rat, dzięki rządowemu programowi mogą nadpłacić kredyt. Pewne obawy może jednak budzić fakt, że skorzystanie z wakacji kredytowych zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej. Nie wiadomo jednak do końca, w jaki sposób ta informacja może wpłynąć na scoring i uzyskanie kredytu w przyszłości.

Zobacz: Wykorzystaj WAKACJE aby pozwać bank za kredyt we frankach. Jak zacząć?

Powszechną praktyką banków jest jednak prognozowanie wiarygodności finansowej kredytobiorców na podstawie historycznych aktywności. Niewątpliwie większe znaczenie od adnotacji w BIK dotyczącej skorzystania z wakacji kredytowych będzie miało przeklasyfikowanie kredytu.

Jeśli bank będzie musiał zmienić klasyfikację z kredytu objętego programem wakacji kredytowych na kredyt zagrożony, wówczas klient nie będzie miał możliwości uzyskania nowego kredytu w ciągu najbliższych 12 miesiącach od chwili objęcia taką kategorią.

Jednak taka sytuacja, to coś zupełnie innego, niż adnotacja w BIK. W tym zakresie procedury nie są jeszcze do końca sprecyzowane i wymagają dodatkowych konsultacji oraz rozwiązań prawnych.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze