PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu frankowego [WZÓR + WYJAŚNIENIE]

Rozpoczęcie procesu sądowego przeciwko bankowi o unieważnienie kredytu we frankach wymaga wykonania kilku kroków, z których jednym z kluczowych jest uzyskanie od instytucji finansowej zaświadczenia o spłacie spłaty kredytu. Dokument ten jest niezbędny do precyzyjnego sformułowania roszczeń, które będą przedmiotem procesu. Choć teoria mówi, że otrzymanie tego rodzaju zaświadczenia powinno być procedurą standardową, jako że banki są do tego zobowiązane, w praktyce sytuacja często wygląda inaczej. Banki zdają sobie sprawę, że prośba o zaświadczenie może być wstępem do procesu sądowego, co nie jest dla nich korzystne. W rezultacie, nawet w tak pozornie prostym zadaniu, jakim jest wydanie zaświadczenia, banki mogą stwarzać przeszkody dla kredytobiorców w dochodzeniu ich praw.

Zaświadczenie z banku o spłacie kredytu – pierwszy krok do pozwania banku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu CHF złożyć należy do banku z którym umowa o kredyt hipoteczny została zawarta, jeśli natomiast bank został przejęty lub przekształcony, wówczas o wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do jego następny prawnego. Wniosek można złożyć osobiście we właściwym oddziale lub może on zostać wysłany listem poleconym, niektóre banki umożliwiają złożenie wniosku za pomocą strony internetowej banku.

We wniosku należy podać dane kredytobiorcy, który z wnioskiem występuje, jak również należy oznaczyć bank do którego wniosek jest składany. Najistotniejsze jest jednak, by wniosek precyzyjnie określał zawartą umowę kredytową, która jest podstawą do wydania zaświadczenia oraz by zostało w nim jasno wskazane jakie informacje powinny zostać umieszczone przez bank w zaświadczeniu.

Co powinno zawierać zaświadczenie dla frankowicza?

Zaświadczenie wydane przez bank w zasadzie powinno odpowiadać na złożony wniosek, zatem o jakie informacje kredytobiorca się zwróci, to takie dane powinny zostać w zaświadczeniu ujęte. Zaświadczenie powinno zatem zawierać historię spłaty kredytu, zarówno w PLN jak i w CHF, bank powinien w tym zakresie podać wysokość wpłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu w PLN i w CHF, w rozbiciu na część kapitałową i odsetkową, oraz datę dokonania wpłaty. Istotne również jest by w zaświadczeniu znalazła się informacja o wysokości kursu franka szwajcarskiego stosowanego przez bank oraz o wysokości zastosowanego oprocentowania, także ze wskazaniem wysokości i dat jego obowiązywania. W zaświadczeniu powinna także znaleźć się informacja o kosztach okołokredytowych, które poniósł kredytobiorca oraz wskazanie kiedy i w jakiej wysokości kredyt został uruchomiony, i jak aktualnie przedstawia się zadłużenie kredytobiorcy.

Treść wniosku, a więc i wydanego na jego podstawie zaświadczenia, może jednak różnić się w zależności od stanu faktycznego danej sprawy oraz od treści zawartej umowy kredyt, dlatego też zalecane jest by każdorazowo treść wniosku ustalić z prawnikiem, który będzie reprezentować w sądzie kredytobiorcę.

Ile się czeka na zaświadczenie o historii spłaty kredytu?

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia zależy od banku, który taki wniosek realizuje, zdarzają się więc banki, które zaświadczenie wydają po 2-3 tygodniach, lecz z reguły jest to okres około 30 dni. Po złożeniu wniosku dobrze jest jednak „trzymać rękę na pulsie” i dowiadywać się w banku kiedy wniosek o wydanie zaświadczenia został zarejestrowany, na jakim jest etapie realizacji, kiedy należy spodziewać się wydania zaświadczenia, gdyż takie działanie zwykle mobilizuje bank do sprawnego wydawania zaświadczeń.

W przypadku, gdy czas realizacji wniosku się przedłuża i przekroczył już owe 30 dni, należy złożyć do banku reklamację, gdyż w przeciwnym wypadku zaświadczenie zostanie wydane nie wiadomo kiedy. Natomiast w skrajnych sytuacjach, gdy na nic zdają się dostępne dla kredytobiorcy środki przymuszające bank do działania, należy poprosić o interwencje Rzecznika Finansowego.

Koszty uzyskania zaświadczenie o historii spłaty kredytu.

Koszty uzyskania zaświadczenia o historii spłaty kredytu również są różne i zależą od danego banku, zwykle jednak wynoszą około 200 zł. Niestety, jakiś czas temu banki postanowiły ograniczyć liczbę składanych wniosków o wydanie zaświadczenia, a tym samym i liczbę kierowanych do sądów pozwów, i za wydanie zaświadczenia zaczęły żądać absurdalnie wysokich opłat, które w niektórych przypadkach sięgały nawet kilku tysięcy złotych! Sprawą szybko jednak zainteresował się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ukarał banki stosujące takie praktyki, dziś więc opłaty za wydanie zaświadczenia kształtują się na niższym i porównywalnym poziomie.

Bank odmawia wydania lub przedłuża wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu – co robić?

Jak zostało powyżej wskazane, bank może przedłużać wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu lub nawet odmówić wydania takiego dokumentu, np. z uwagi na fakt, że kredytobiorca zalega ze spłatą kredytu, jednak w jednym i w drugim przypadku kredytobiorca nie powinien pozostać bierny, i najpierw powinien złożyć reklamację do banku, a gdy to nie pomoże, w sprawie powinien interweniować Rzecznik Finansowy. Takie praktyki banków na szczęście nie zdarzają się często pod koniec 2023 roku, pamiętać jednak należy, że wydanie zaświadczenia nie powinno być uzależnione od sposobu wykonywania zawartej umowy kredytowej.

Propozycja ugody po wystąpieniu o zaświadczenie o spłacie kredytu we frankach

Uwaga! Niektóre banki po otrzymaniu wniosku o wydanie zaświadczenia, gdy już oczywiste jest, że niebawem otrzymają pozew wysuwają propozycje ugody. Zwykle ugoda polega na przewalutowaniu pozostałej części kredytu na PLN. Ugoda zwykle jest przedstawiana jako bardzo korzystne rozwiązanie dzięki któremu można zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych oraz ustrzec się ryzyka walutowego na przyszłość. Dodatkowo banki proponują przeliczenie po kursie niższym o ok 1-1,50zł od kursu rynkowego. Na pierwszy rzut oka taka propozycja może wydawać się dobra ale w rzeczywistości są to propozycje bardzo niekorzystne dla frankowiczów. Propozycję ugody z bankiem należy ZAWSZE SKONSULTOWAĆ Z PRAWNIKIEM WYSPECJALIZOWANYM W PROCESACH Z BANKAMI OD STRONY EKONOMICZNEJ ORAZ PRAWNEJ! NIGDY BEZ KONSULTACJI Z PRAWNIKIEM NIE PODEJMUJ DECYZJI! Banki bardzo często aby wymusić presje na kredytobiorcy zakreślają bardzo krótki czas ważności takiej propozycji ugodowej! Nie daj się nabrać na takie działania! Informacje jak wybrać dobrego prawnika do sprawy frankowej znajdziesz w naszym dziale porady . 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

Poniżej zamieszczamy do pobrania w formacie .doc wzór wniosku do banku o wydanie zaświadczenia.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze