PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Z kredytem frankowym warto iść do sądu – banki zwracają Frankowiczom gigantyczne pieniądze

Co miesiąc do sądów trafiają tysiące nowych pozwów od Frankowiczów, jednak nadal stosunkowo niewielki odsetek kredytobiorców zdecydował się pozwać bank za kredyt we frankach. Z szacunków wynika, że zakwestionowane w sądach zostało dotąd około 20 procent kredytów waloryzowanych kursem szwajcarskiej waluty. Odsetek ten regularnie rośnie, bo niestabilna sytuacja geopolityczna i gospodarcza skłania do podejmowania kroków w kierunku pozbycia się toksycznego zadłużenia. Wielu Frankowiczów poważnie rozważa wejście na ścieżkę sądową, bo kurs CHF momentami sięga już 5 zł, a wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej. Raty frankowe rosną również na skutek podniesienia w Szwajcarii stóp procentowych. Orzecznictwo sądów w sprawie kredytów frankowych jest już mocno ugruntowane i przychylne kredytobiorcom, którzy wygrywają około 97 proc. spraw w I instancji i 98,5 proc. spraw w II instancji.

 • Niestabilna sytuacja w kraju i na świecie powinna skłonić kredytobiorców do podjęcia decyzji o pozwaniu banku. Rośnie inflacja, wzrastają koszty życia, a kredyt we franku stanowi dodatkowy balast.
 • Kurs franka szwajcarskiego niebezpiecznie zbliża się do granicy 5 złotych. Zapowiadane kolejne podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii wpłyną zapewne na dalsze pogorszenie relacji CHF/PLN. Złotówka jest dziś rekordowo słaba, gdyż znajduje się w jednym koszyku z hrywną ukraińską oraz rosyjskim rublem, które tracą na skutek konfliktu zbrojnego. Tymczasem popyt na franka szwajcarskiego nie słabnie w czasie kryzysu, co zwiastuje kolejne rekordy kursu tej waluty.
 • Orzecznictwo sądów w sprawach frankowych jest aktualnie bardzo korzystne dla Frankowiczów. Około 97 proc. wyroków w I instancji stanowią wygrane kredytobiorców. Jeżeli natomiast chodzi o rozstrzygnięcia prawomocne, to 98,5 proc. spraw wygrywają Frankowicze.
 • Prezentujemy niżej dwie sprawy zakończone w szybkim tempie wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe. Na tych przykładach można dowiedzieć się jak olbrzymie są korzyści z wygranej.

Dlaczego pozew przeciwko bankowi warto złożyć teraz?

Pozwy frankowe składane są w sądach od kilku lat, jednak dopiero trzy ostatnie lata przyniosły masowe wygrane Frankowiczów. Sytuacja w Polsce i na świecie jest coraz mniej przewidywalna, dlatego warto pozbyć się balastu w postaci toksycznego zadłużenia we franku szwajcarskim.

Oto najważniejsze argumenty przemawiające za tym, że trzeba działać już teraz:

 • Niestabilna sytuacja geopolityczna oraz gospodarcza.

Wcześniej pandemia koronawirusa wprowadziła wiele chaosu na świecie. Aby utrzymać przy życiu poszczególne gałęzie gospodarki, państwa pompowały w nie pieniądze w ramach programów pomocowych. Zaowocowało to inflacją w wielu krajach świata, w tym w Polsce. Jednak jeszcze większy kryzys wywołała agresja Rosji na Ukrainę zapoczątkowana w lutym tego roku.

W efekcie inflacja w naszym kraju poszła jeszcze mocniej w górę i wynosi już 16,1 proc. Dla polskich rodzin oznacza to wzrost kosztów życia, wyższe opłaty i wielką niewiadomą co będzie w przyszłości. W takiej sytuacji lepiej jednak nie mieć obciążenia w postaci niespłacalnego kredytu w CHF, którego raty i saldo zadłużenia stale rośną, pomimo regularnych spłat przez kilkanaście lat.

Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych argumentów przemawiających za zakwestionowaniem w sądzie wadliwej i nieuczciwej umowy.

 • Nieprzewidywalny kurs franka i słaba złotówka.

Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie kurs franka zaczął gwałtownie rosnąć i na początku marca br. jego notowania momentami przekraczały symboliczną barierę 5 złotych. Powodem był duży popyt na szwajcarską walutę, która w momentach światowych kryzysów jest traktowana przez inwestorów jako tzw. bezpieczna przystań. Kolejne tygodnie wyglądały optymistycznie, bo szwajcarska waluta zaczęła się osłabiać wobec złotówki i 9 czerwca br. wyceniania była na „zaledwie” 4,3696 zł.

Nie trwało to jednak długo, gdyż władze Szwajcarii zdecydowały się na porzucenie dotychczasowej polityki monetarnej wymierzonej w osłabianie krajowej waluty, co miało sprzyjać konkurencyjności szwajcarskiej gospodarki. W czerwcu Szwajcaria odnotowała rekordowo wysoką jak na ten kraj inflację na poziomie 3,4 proc., wobec czego porzuciła politykę utrzymywania ujemnych stóp procentowych. W dniu 16 czerwca 2022 roku Szwajcarski Bank Narodowy (SBN) po raz pierwszy od 15 lat podniósł stopy procentowe o 0,5 pkt proc. do poziomu -0,25 proc.

Rynek zareagował na tę decyzję jeszcze większym umocnieniem franka szwajcarskiego. Przez moment wydawało się, że kurs CHF ustabilizuje się w wyniku pozytywnych danych na temat poziomu inflacji w Szwajcarii w lipcu. Nadzieje te okazały się jednak płonne, gdyż 24 sierpnia br. frank ponownie zbliżył się do granicy 5 zł (kurs wynosił 4,9916 zł).

Obecnie kształtuje się on na nieco niższym poziomie (4,83 zł), ale przed nami kolejne podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii, które przełożą się na dalsze wzmocnienie franka wobec złotówki. Najbliższe posiedzenie SBN w tej sprawie zaplanowane jest na 22 września 2022 r. Nieprzewidywalność kursu CHF powinna skłonić Frankowiczów do podjęcia próby uwolnienia się od kredytu frankowego. Nie wiadomo bowiem jaki szczyt może osiągnąć szwajcarska waluta.

 • Korzystne orzecznictwo sądów

Sądy w całym kraju od roku 2019/2020 masowo unieważniają umowy frankowe. Począwszy od jesieni ubiegłego roku sądy znacznie przyspieszyły orzekanie. Postępowania frankowe przebiegają obecnie bardzo sprawnie i kończą się często szybkimi korzystnymi wyrokami, przy czym na rozstrzygnięcie prawomocne nie trzeba wcale czekać długo.

Niejednokrotnie zapadały już ekspresowe prawomocne wyroki unieważniające umowy kredytowe po 1,5 roku do 2 lat od momentu wniesienia do sądu pozwu. Frankowicze mają w sądach ogromną przewagę nad bankami, które przegrywają niemal 100 proc. spraw.

Dobitnie mówią o tym statystyki wyroków za I połowę 2022 roku. Według danych zebranych z różnych źródeł przez jedną z kancelarii frankowych, począwszy od stycznia do końca czerwca 2022 r. sądy wydały w ramach I instancji co najmniej 4.041 wyroków w sprawach frankowych. 97 proc. postępowań wygrali kredytobiorcy (3.917 spraw zakończone zwycięstwem Frankowiczów), a banki były górą tylko w 3 proc. przypadków (117 postępowań wygrały banki).

Aktualnie w sądach dominuje tendencja do unieważniania umów frankowych, a wyroki odfrankowujące kredyty, które również są pozytywnym sposobem rozstrzygnięcia sporu, zdarzają się znacznie rzadziej. W pierwszym półroczu 2022 zapadło w I instancji 3.746 wyroków unieważniających umowy kredytowe, a wyroków odfrankowujących kredyty było 166.

Pierwsza połowa bieżącego roku przyniosła też znacznie większą liczbę wyroków prawomocnych w sprawach frankowych. Było ich przynajmniej 656, z czego 646 spraw prawomocnie wygrali Frankowicze, a stanowisko banków zostało uwzględnione przez sądy tylko w 10 przypadkach.

Oznacza to, że odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców frankowych wynosi aż 98,5 proc. Zaprezentowane statystyki powinny przekonać nawet najbardziej wahające się osoby, że warto pójść do sądu, bo ryzyko porażki jest minimalne.

Korzyści z unieważnienia kredytu

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową niesie za sobą szereg korzyści, a przede wszystkim pozwala definitywnie pozbyć się kredytu we franku. Umowa kredytowa jest wówczas traktowana, jakby nigdy nie została zawarta, a strony są zobligowane do zwrotu wzajemnych świadczeń.

Zgodnie z orzecznictwem SN, sądy preferują obecnie unieważnianie umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że bank jako pierwszy musi na konto kredytobiorcy zwrócić wszystkie wpłacone raty (zarówno w PLN, jak i w CHF), a o zwrot pożyczonego kapitału musi się dopiero upomnieć.

W sytuacji jeśli raty, na mocy ustawy antyspreadowej, były spłacane bezpośrednio we franku szwajcarskim, bank jest zobligowany oddać kwotę w walucie lub jej równowartość w złotych przeliczoną na podstawie aktualnego średniego kursu. W ten sposób kredytobiorca zyskuje sporo na różnicach kursowych, gdyż kurs franka jest teraz znacznie wyższy niż w latach, kiedy kredyt był spłacany.

Dodatkowe profity z wyroku unieważniającego umowę kredytową stanowią ustawowe odsetki za opóźnienie, które bank musi zapłacić za czas trwania procesu.

Jak gigantyczne pieniądze można odzyskać od banku, pokazujemy na dwóch przykładowych sprawach, które zakończyły się ekspresowymi prawomocnymi i nieprawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej banku PKO BP po wyroku sądu I instancji w Legnicy

W pierwszej ze spraw kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski. Sprawa o sygn. akt I C 494/20 dotyczyła umowy kredytu denominowanego w CHF banku PKO BP pn. „Własny Kąt” zaciągniętego w 2008 roku i toczyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

Po zaledwie roku od wniesienia pozwu, w dniu 16 grudnia 2021 r.,  zapadł w tej sprawie korzystny dla kredytobiorców wyrok, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały olbrzymie kwoty 119.212,29 zł oraz 29.057,24 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.

Pozwany bank PKO BP co prawda wystąpił w ustawowym terminie o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem, ale po zapoznaniu się z argumentacją sądu I instancji zrezygnował ze składania apelacji. W ten sposób wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w dniu 23 marca 2022 roku, tj. po 16 miesiącach trwania postępowania, uległ uprawomocnieniu.

Korzyści kredytobiorców z prawomocnego wyroku unieważniającego umowę PKO BP:

 1. Zwrot przez bank kwot 119.212,29 zł oraz 29.057,24 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
 2. Zysk na różnicach kursowych od kwoty 29.057,24 CHF.
 3. Zwrot przez bank kosztów procesu w wysokości 11.881 zł.
 4. Kredytobiorcy nie muszą już dalej płacić rat kredytowych.
 5. Kredytobiorcy muszą bankowi oddać tylko pożyczony kapitał, bez odsetek.
 6. Saldo zadłużenia spada z 279 tys. zł do 0.
 7. Prawomocny wyrok unieważniający umowę uprawnia do wnioskowania o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Unieważnienie kredytu frankowego mBanku w 1 rok w Warszawie

Drugą z omawianych spraw prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Toczyła się ona przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt XXVIII C 2695/21 i dotyczyła umowy kredytu indeksowanego w CHF mBanku pn. „Multiplan”, zaciągniętego w 2008 roku.

Klient Kancelarii Sosnowski zakwestionował przedmiotową umowę w pozwie, który wpłynął do sądu w połowie kwietnia 2021 roku, a już w dniu 30 maja 2022, czyli po upływie nieco ponad roku, wydany został w tej sprawie wyrok. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę mBanku za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwoty 65.409,36 zł oraz 33.749,78 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od dnia 11 marca 2022 r. do dnia zapłaty.

Korzyści kredytobiorcy z wyroku unieważniającego umowę mBanku:

 • Zwrot przez bank kwot  65.409,36 zł oraz 33.749,78 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
 • Zysk na różnicach kursowych od kwoty 33.749,78 CHF.
 • Zwrot przez bank kosztów procesu w wysokości 11.817 zł.
 • Kredytobiorca nie musi już dalej płacić rat kredytowych.
 • Kredytobiorca musi bankowi oddać tylko pożyczony kapitał, bez odsetek.
 • Saldo zadłużenia spada z ok. 140 tys. zł do 0.
 • W razie uprawomocnienia wyroku unieważniającego umowę, kredytobiorca będzie mógł wnioskować o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze