PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

135.000 Frankowiczów wymusiło zmiany w prawie! TERAZ Sądy sprawniej BĘDĄ unieważniać kredyty we frankach

Co rusz w mediach pojawiają się artykuły wieszczące paraliż sądów z powodu narastającej liczby sporów frankowych i nieuchronne wydłużenie czasu trwania spraw. Nieprzypadkowo cała seria takich artykułów ukazuje się w momencie kiedy bankom jeszcze mocniej niż wcześniej zależy na namówieniu jak największej liczby Frankowiczów na niekorzystne ugody. Po czerwcowym wyroku TSUE banki utraciły „straszak” w postaci wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, więc próbują zniechęcać kredytobiorców do wchodzenia na ścieżkę sądową innymi sposobami. Tak naprawdę banki są przerażone tym, że sądy coraz szybciej unieważniają kredyty frankowe (mówią nawet o automatyzmie przy wydawaniu wyroków). Im więcej zapadanie prawomocnych wyroków korzystnych dla Frankowiczów, tym więcej środków banki muszą przeznaczyć na wypłaty zasądzanych kwot. Dla banków nie ma dobrych wieści. Przez Sejm przeszła już kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która jeszcze bardziej usprawni procesy frankowe.

  • Wbrew wysiłkom banków próbujących zniechęcić Frankowiczów do podejmowania kroków prawnych, sprawy sądowe toczą się w całym kraju coraz sprawniej. Przysłużyły się do tego nie tylko usprawnienia wprowadzane w wyniku zmian w legislacji, ale także coraz większe doświadczenie sędziów i reprezentujących kredytobiorców prawników.
  • Chociaż potrzeby kadrowe są jeszcze większe, to już blisko 600 sędziów orzeka w sprawach frankowych. Od 15 kwietnia br. na skutek zmian w Kpc pozwy frankowe trafiają nie tylko do sądów w największych miastach kraju, ale także do mniej obciążonych sądów okręgowych.
  • Na początku lipca Sejm przyjął przepisy kolejnej nowelizacji Kpc usprawniającej postępowania cywilne, dzięki którym do sądów na stałe wprowadzone zostaną rozprawy zdalne, pełnomocnicy stron będą mogli przeglądać akta poprzez portal sądowy, a sprawy w II instancji będzie rozstrzygał jednoosobowy skład sędziowski.

Blisko 600 sędziów w całym kraju rozstrzyga sprawy frankowe

Ze statystyk przekazanych przez 47 sądów okręgowych wynika, że na początku czerwca 2023 roku w sądach na terenie całego kraju sprawami Frankowiczów zajmowało się około 590 sędziów. Liczba ta oczywiście robi wrażenie, ale trzeba pamiętać że toczy się już blisko 135 tys. spraw frankowych, a po dwóch niezwykle korzystnych dla kredytobiorców wyrokach TSUE z połowy czerwca z pewnością wzrośnie dynamika napływu nowych pozwów. Najwięcej sędziów zostało oddelegowanych do rozstrzygania spraw frankowych w sądach okręgowych w Poznaniu (42 sędziów), Łodzi (33 sędziów), Warszawie – Pradze (32 sędziów), Warszawie (tzw. wydział frankowy SO w Warszawie – 31 sędziów) oraz w Gdańsku (30 sędziów).

Statystycznie rzecz ujmując, na jednego sędziego przypada dziś około 230 spraw frankowych. Nie oznacza to jednak, że sędziowie w różnych sądach w kraju są równomiernie obłożeni tymi sprawami. Najwięcej spraw toczy się w dużych miastach, w których siedziby mają banki frankowe. Poza Warszawą, gdzie większość banków ma zlokalizowane centrale, chodzi o takie miasta jak Wrocław, Gdańsk czy Katowice.

Od 15 kwietnia br. obowiązuje wprowadzona nowelizacją Kpc właściwość wyłączna w sprawach frankowych. Od tej daty przez 5 kolejnych lat Frankowicze będą mogli składać pozwy wyłącznie do sądów najbliższych swojemu miejscu zamieszkania. Zmiana ta ma odciążyć najmocniej oblegany przez posiadaczy kredytów w CHF Sąd Okręgowy w Warszawie, w którym działa specjalny wydział frankowy. Na jednego sędziego w tym wydziale przypada nawet 1.600 spraw.

Wbrew niektórym opiniom sugerującym, że sędziowie z mniejszych sądów nie mają doświadczenia w rozstrzyganiu spraw frankowych, eksperci podkreślają że większość z nich zetknęła się już z tymi sprawami, a zmiana właściwości nie powinna wpłynąć na wydłużenie czasu trwania spraw.

Przeciwnie, wyroki w I instancji powinny zapadać w jeszcze krótszym czasie, bo część spraw zamiast do mocno dociążonych sądów w kilku największych miastach kraju, trafi do mniej obleganych sądów. Oczywiście wszyscy Frankowicze i prawnicy życzyliby sobie wzmocnienia kadrowego sądów nie tylko pod względem liczby orzeczników, ale także personelu pomocniczego. Wprowadzane są jednak kolejne zmiany legislacyjne, które powinny jeszcze mocniej usprawnić przebieg spraw frankowych i przyspieszyć wydawanie wyroków.

Przez Sejm przeszła kolejna nowelizacja Kpc. Sprawy frankowe będą przebiegać jeszcze sprawniej

Na początku lipca br. przez Sejm przeszła kolejna nowelizacja Kpc, która powinna jeszcze bardziej usprawnić procesy frankowe. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie na stałe rozpraw zdalnych, tzw. e-doręczenia oraz obowiązkowe konta m.in. dla adwokatów i radców prawnych w portalu sądowym, a także rozstrzyganie spraw w II instancji w jednoosobowym składzie sędziowskim.

W czasie pandemii w sądach upowszechniły się rozprawy zdalne pozwalające na udział stron i ich pełnomocników w rozprawie za pośrednictwem kanałów zdalnych, bez konieczności stawienia się w budynku sądu. Dzięki rozprawom online kredytobiorcy wzywani przez sąd do złożenia zeznań oszczędzali sporo czasu, a przede wszystkim mogli uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie. Było to również korzystne dla ich pełnomocników, którzy mogli poświęcić swój czas na inne czynności.

E-rozprawy były jednak rozwiązaniem tymczasowym, które zniknęłoby z sądów z początkiem lipca 2024 roku, gdyby nie najnowsza nowelizacja Kpc wprowadzająca je do sądów na stałe. Frankowicze mogą więc nadal liczyć na to, że nie będą musieli stawiać się osobiście w sądzie celem przesłuchania ich na okoliczność zaciągnięcia kredytu.

Wprowadzenie do sądów rozpraw zdalnych pozwala skrócić czas trwania spraw i zaoszczędzić prawnikom koszty związane z dojazdem, dzięki czemu kancelarie frankowe nie podnoszą swoich honorariów.

Drugą istotną dla Frankowiczów zmianą wynikającą z nowelizacji przepisów Kpc jest wprowadzenie tzw. e-doręczeń, możliwości przeglądania akt oraz uzyskiwania odpisów, kopii i wyciągów za pomocą systemu teleinformatycznego albo portalu informacyjnego sądu.

Adwokaci i radcowie prawni, a także biegli sądowi będą obowiązkowo musieli posiadać konto w portalu informacyjnym sądu. To rozwiązanie powinno przełożyć się na oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem do sądu, usprawnić procesy i przyspieszyć wydawanie wyroków.

Ważna zmiana dotycząca kredytobiorców posiadających sprawę na etapie postępowania apelacyjnego to rozstrzyganie spraw cywilnych w sądzie odwoławczym przez jednego sędziego.

Tak działo się do 26 kwietnia br. na podstawie przepisów covidowych, ale Sąd Najwyższy w podjętej uchwale uznał, że sąd II instancji nie może rozpatrywać spraw w składzie jednoosobowym. Posłowie, wprowadzając w lipcu poprawkę do nowelizacji Kpc postanowili jednak, że tylko sprawy gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 1 mln złotych będzie musiało rozstrzygać trzech sędziów. W przypadku większości spraw frankowych wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty miliona złotych, stąd w ich sprawach wystarczy jeden sędzia. Jest to rozwiązanie korzystne, bo sądy odwoławcze będą w stanie szybciej orzekać w sprawach frankowych.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Dlaczego sprawy frankowe nie paraliżują sądów i toczą się bardzo sprawnie?

Trzeba docenić wysiłki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zmiany legislacyjne służące usprawnieniu przebiegu postępowań i zapobieganiu zakorkowaniu sądów, ale jest też kilka innych czynników, które decydują o tym, że sądy coraz szybciej unieważniają kredyty we franku. Chodzi głównie o coraz większe doświadczenie sędziów oraz kancelarii prawnych reprezentujących interesy Frankowiczów.

Sędziowie z większych i mniejszych sądów w kraju dobrze zaznajomili się ze specyfiką spraw frankowych, a także przejrzeli taktykę banków sprowadzającą się do manipulacji w celu przedłużania postępowań. Jeszcze kilka lat temu sędziowie przystawali na wnioski banków o powoływanie licznych świadków niewnoszących nic do sprawy, czy o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych. Dzisiaj niemal zawsze sądy oddalają tego typu wnioski pełnomocników banków, bo wiedzą że mają one służyć jedynie odwlekaniu momentu wydania wyroku.

Olbrzymie doświadczenie nabyły też kancelarie frankowe, które od wielu lat reprezentują Frankowiczów w sądach. To właśnie te kancelarie są autorami większości sukcesów kredytobiorców. Lata ścisłej specjalizacji w sprawach frankowych, dopracowywania strategii procesowych oraz argumentacji przemawiającej za nieważnością umów frankowych dzisiaj owocują w postaci tysięcy wygranych spraw, nierzadko w rekordowo krótkim czasie. Przykład jednej z takich spraw podajemy poniżej.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej mBanku w mniej niż 2 lata w Łodzi

Sprawa o sygn. I ACa 693/22 jest doskonałym przykładem na to jak sprawnie może przebiegać postępowanie dotyczące kredytu frankowego. W dniu 28.03.2023 r., a więc po upływie zaledwie 23 miesięcy od wniesienia przez kredytobiorców pozwu przeciwko mBankowi, zapadł w tej sprawie prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Umowa frankowa pn. „Multiplan” z 2006 roku została na mocy tego wyroku prawomocnie uznana za nieważną. Sąd II instancji oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 lutego 2022 roku do sprawy o sygn. XII C 209/20, a na rzecz kredytobiorców zasądził zwrot kosztów procesu. Sprawa zakończyła się dla Frankowiczów pomyślnie pomimo podejmowanych przez pełnomocników banku prób zmanipulowania sądu, że kredytobiorcy dysponowali „ponadprzeciętną wiedzą” na temat kredytów waloryzowanych kursem walut obcych, bo posiadali też inne zobowiązania we franku szwajcarskim. W wyniku prawomocnej wygranej z bankiem kredytobiorcy zyskali około 207 tys. zł. Ich sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze