PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Bank Millennium nadal walczy z Frankowiczami i podaje najnowsze statystyki 2024

Millennium Bank w końcu odbija się od dna, przy którym trzymały go koszty wakacji kredytowych i, oczywiście, wysokie rezerwy na ryzyko kredytów frankowych. Frankowicze wciąż są dla banku groźni, ale korzystne otoczenie ekonomiczne sprawia, że bank był w stanie w 2023 roku wygenerować zysk. I to konkretny, bo na czysto Millennium Bank zarobił 576 mln zł, tym samym przełamując słabe wyniki, które towarzyszyły mu przez ostatnie 3 lata. W swoim raporcie za IV kwartał 2023 roku Millennium Bank ujawnia więcej szczegółów na temat swojej działalności. Najbardziej interesujące dla frankowiczów są oczywiście informacje związane z sytuacją w sądach. Co słychać w Millennium Banku w 2024 roku?

  • Po dwóch latach pełnych strat Millennium Bank w końcu wychodzi na plus. Powodem są przede wszystkim wciąż wysokie stopy procentowe i powiązany z nimi zysk odsetkowy. W 2023 roku marża odsetkowa w Millennium wyniosła 4,24 proc. Zysk odsetkowy za cały rok wyniósł ponad 5,2 mld zł
  • W samym IV kwartale 2023 roku wynik netto Millennium Banku to 115 mln zł. Gdyby nie koszty rezerw na ryzyka frankowe, koszt wakacji kredytowych i kilka innych czynników, podmiot zarobiłby w tym okresie… 756 mln zł
  • Na koniec zeszłego roku podmiot uczestniczył w prawie 21 tys. indywidualnych spraw frankowych dotyczących własnego portfela i niemal 1,8 tys. postępowań związanych z umowami frankowymi dawnego Euro Banku
  • w IV kwartale 2023 roku podmiot zawiązał 702 mln zł rezerw na ryzyka prawne kredytów frankowych, w tym 620 mln zł to środki przeznaczone na pokrycie rezerwami hipotek z własnego portfela. Sumaryczna wartość rocznych rezerw frankowych przekroczyła w Millennium 3 mld zł.

Millennium Bank kończy 2023 rok na dużym plusie. Mimo wakacji kredytowych i rezerw na franki

Władze Millennium Banku mają powody do radości. Podmiot, który jesienią 2022 roku wdrażał plan naprawy, dziś powoli wychodzi z tarapatów. I to mimo niekorzystnego otoczenia prawnego – wszak wakacje kredytowe najprawdopodobniej zostaną przedłużone na kolejny rok, a frankowicze zyskują kolejne powody do sądzenia się z bankiem (najnowszym jest oczywiście wyrok TSUE w sprawie C-488/23, odbierający kredytodawcom nadzieje na waloryzację kapitału).

W całym 2023 roku Millennium Bank zarobił 576 mln zł netto, a w samym IV kwartale 115 mln zł netto. Aby zrozumieć, jaki wpływ na zyski banku mają ryzyka kredytów frankowych, wakacje kredytowe, a także transakcje bancassurance, wystarczy sprawdzić, ile bank zarobiłby w IV kwartale, gdyby nie te czynniki. Suma jest zawrotna i wynosi… 756 mln zł!

Oto garść faktów na temat sytuacji Millennium Banku po 2023 roku:

  • raportowany przez Millennium roczny wynik z tytułu odsetek to ponad 5,25 mld zł (wzrost rok do roku o 57 proc.)
  • wynik z tytułu prowizji za cały 2023 rok to 782 mln zł, a za sam IV kwartał to 190 mln zł
  • marża odsetkowa Millennium Banku za 2023 rok to 4,24 proc., nieco mniej niż rok wcześniej, gdy wyniosła 4,63 proc.
  • bank sprzedał w 2023 roku o 7 proc. więcej kredytów gotówkowych niż rok wcześniej (na łączną kwotę 6,3 mld zł).

Sytuacja Millennium Banku w 2023 roku: sprawy sądowe, rezerwy na franki i dobrowolne ugody z klientami

Czas przyjrzeć się sytuacji banku w sądach oraz przeanalizować jego sukcesy na polu zawierania dobrowolnych ugód z klientami. Wpierw pozwy.

Na koniec 2023 roku Millennium Bank sądził się z klientami w 20 914 indywidualnych postępowaniach dotyczących swojego własnego portfela oraz w 1 780 postępowaniach dotyczących umów dawnego Euro Banku. W zaledwie jeden kwartał liczba postępowań przeciwko Grupie zwiększyła się o 1 210 (w tym 145 nowych spraw dotyczy portfela Euro Banku). Przez 3 ostatnie miesiące 2023 roku przeciwko Millennium Bankowi złożono 1 756 nowych powództw o franki.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Millennium Bank dotworzył 702 mln zł rezerw z przeznaczeniem na ryzyka prawne kredytów we franku szwajcarskim. Z tego 620 mln zł przeznaczono na odpisy dla umów z własnego portfela tego kredytodawcy. Przez cały rok Grupa zaksięgowała na ten cel odpowiednio 3 065 mln zł i 2 828 mln zł. Millennium Bank przyznaje, że w pierwszej połowie roku wzrost rezerw był powodowany niekorzystnymi dla sektora zmianami w otoczeniu prawnym (chodzi przede wszystkim o wyrok TSUE dla sprawy C-520/21). W drugiej połowie roku czynnikiem mającym wpływ na wysokość rezerw był spodziewany napływ roszczeń sądowych. Po IV kwartale wskaźnik pokrycia rezerwami ryzyk prawnych dla kredytów w ujęciu brutto to w Millennium Banku 82,5 proc.

No dobrze, a co z ugodami? W ostatnich kilku kwartałach zainteresowanie polubowną konwersją kredytu znacznie się zmniejszyło. Pod koniec roku nastąpiło jednak lekkie odbicie – bank wypełnił swój kwartalny cel, czyli zawarł z frankowiczami ponad 1000 ugód. Sumarycznie Grupa zawarła do tej pory 21,4 tys. ugód z frankowiczami, a w samym 2023r. przybyło 3,7 tys. takich porozumień. Rośnie też liczba ugód, które bank zawiera w sądzie – w IV kwartale zawarto 185 takich ugód, a w całym roku było ich 529.

Uczciwie trzeba przyznać, że nie są to spektakularne liczby – przecież Millennium Bank jest jednym z tych podmiotów, które hipotek frankowych mają najwięcej na rynku. Jeszcze niedawno bank chciał zawierać po 2 tys. ugód kwartalnie. Dlaczego kredytobiorcy są sceptyczni wobec ugód i tak chętnie składają pozwy? Powodem są oczywiście gigantyczne korzyści, możliwe do uzyskania na drodze sądowej. Przykłady wygranych już spraw frankowych przeciwko Millennium Bankowi ze wskazaniem konkretnych korzyści uzyskanych przez kredytobiorców prezentujemy poniżej.

Zwycięstwo frankowiczów w Lublinie: Millennium Bank przegrywa prawomocnie sprawę w 30 miesięcy

Dnia 4 października 2023 roku, po 7 miesiącach postępowania apelacyjnego, zakończyła się sprawa I ACa 366/23, w której orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie. Sąd w całości oddalił apelację złożoną przez stronę pozwaną – Millennium Bank S.A., który podjął próbę zakwestionowania wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Radomiu (I C 430/21) z dnia 1 grudnia 2022 roku. Tym samym wyrok jest już prawomocny, a umowa, którą kwestionowali frankowicze, jest nieważna.

Sąd, stwierdzając nieważność umowy zawartej przez strony w 2008 roku, zasądził od pozwanego Millennium Banku na rzecz powodów kwoty 155.312,84 zł. oraz 32.644,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Ponadto obciążył bank kosztami procesu. Całe postępowanie (obie instancje) trwało tylko 30 miesięcy. W wyniku unieważnienia kredytu powodowie zyskali 288 tys. zł. Sprawę prowadził adwokat Paweł Borowski.

Frankowicze wygrywają z Millennium Bankiem prawomocnie w 25 miesięcy. Wyrok sądu w Warszawie dał im gigantyczny zysk

Tylko 25 miesięcy trwało postępowanie zainicjowane przez kredytobiorców przeciwko Millennium Bankowi S.A. w związku z umową frankową zawartą w 2008 roku. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 5 września 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (VI ACa 962/22). Sąd II instancji w całości oddalił apelację pozwanego Millennium Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2022 roku (XXVIII C 5336/21), który zdecydował o nieważności spornej umowy kredytowej. Bank musi pokryć koszty sądowe i rozliczyć się z frankowiczami z nienależnie pobranych świadczeń, czyli oddać im 176 278,64 zł. Apelacja Millennium Banku wpłynęła do sądu w lipcu 2022 roku, a postępowanie w II instancji trwało ok. 14 miesięcy. W niniejszej sprawie sądy obu instancji przeprowadziły po jednej rozprawie. Umowa, którą kwestionowali frankowicze w tym postępowaniu jest już prawomocnie nieważna. Powodów w sprawie reprezentowali adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Dennis Jonczyk.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze