PLN - Polski złoty
CHF
4,38
piątek, 19 lipca, 2024

Duża inflacja to fakt – czy warto zainwestować i pozwać bank o unieważnienie kredytu we frankach w 2022 r.

Wiele czynników ekonomicznych, jak i geopolitycznych wskazuje na to, że w 2022 roku warto wreszcie podjąć decyzję i pozwać bank za kredyt we frankach. W Polsce oraz w innych krajach Europy i świata szaleje inflacja, która powoduje wzrost koszów życia. Kredytobiorcy mają problem z regulowaniem wysokich rat kredytowych, bo kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. Nic nie wskazuje na to, aby tendencja do umacniania się szwajcarskiej waluty uległa zahamowaniu, a tym bardziej odwróceniu. Do tej pory negatywne skutki wzrostu kursu CHF łagodziły ujemne stopy procentowe w Szwajcarii. W związku z rekordową jak na Szwajcarię inflacją (w maju wyniosła 2,9 proc.) oraz zapowiadanym przez Europejski Bank Centralny odejściem od polityki ujemnych stóp procentowych, Szwajcaria od września tego roku będzie systematycznie podnosić stopy. Odczują to polscy Frankowicze, u których odsetkowe części rat pójdą w górę. Niedługo trzeba więc będzie płacić jeszcze wyższe raty kredytów w CHF. Warto zatem zainwestować w dobrą kancelarię frankową i przy jej pomocy pozwać bank w celu pozbycia się raz na zawsze toksycznego kredytu. Szanse na wygraną w sądzie są olbrzymie, bo dobre kancelarie mają skuteczność na poziomie 90-100 proc. Dodatkową zachętą powinna być wizja odzyskania od banku olbrzymich sum.

 • Negatywne czynniki, które w 2022 roku powinny skłonić Frankowiczów do podjęcia decyzji o pozwaniu banku i domaganiu się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej, to przede wszystkim gigantyczna inflacja, wzrost kosztów życia, wysoki kurs franka szwajcarskiego, niepewność wywołana wojną za wschodnią granicą oraz zapowiadane podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii, które jeszcze mocniej wywindują w górę raty kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.
 • Sprawę frankową przeciwko bankowi warto już teraz zainicjować, bo szanse na wygraną z dobrą kancelarią frankową są bardzo wysokie, a odzyskać można duże pieniądze. Korzyści z unieważnienia umowy można wstępnie oszacować przy pomocy dostępnego online darmowego narzędzia kalkulatorfrankowicza.pl lub rozesłać skany umowy kredytowej do trzech sprawdzonych, dobrych kancelarii frankowych i poprosić o analizę pod kątem szans procesowych oraz wyliczenie kwoty roszczeń.
 • Na korzystnym wyroku można dodatkowo zyskać spore kwoty z tytułu odsetek za opóźnienie, naliczanych od momentu doręczenia bankowi pozwu do wydania prawomocnego wyroku. Z uwagi na bardzo wysoki poziom stóp procentowych w Polsce, stawka ustawowych odsetek za zwłokę jest rekordowo wysoka i dodatkowe benefity z tego tytułu mogą być naprawdę spore. Kredytobiorcy spłacający kredyt bezpośrednio w CHF mogą także zarobić na różnicach kursowych, bo bank będzie musiał im zwrócić kwotę w walucie, której wartość znacząco wzrosła w stosunku do okresów, kiedy raty były spłacane.
 • Kredytobiorcy zmagający się z trudnościami w regulowaniu wysokich rat kredytowych wraz z pozwem mogą złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat aż do momentu wydania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową. Jeżeli sąd uwzględni wniosek, a tak się dzieje coraz częściej, można spokojnie czekać do czasu wydania rozstrzygnięcia sądowego i korzystać z legalnej możliwości niepłacenia rat.
 • Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, trzeba dokonać wyboru dobrej kancelarii frankowej. Powinna to być kancelaria adwokacka lub radcowska ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów w CHF. Najlepsze kancelarie zaczynały zajmować się tymi sprawami już około roku 2013. Obecnie każda z nich ma na koncie ponad 300 korzystnych wyroków w postaci unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu, z czego co najmniej kilkadziesiąt stanowią rozstrzygnięcia prawomocne.
 • Podczas wyboru kancelarii do obsługi swojej sprawy należy szczególnie uważać na podejrzanie tanie oferty mało doświadczonych kancelarii i propozycje poprowadzenia sprawy za „0 złotych”, które stanowią pułapkę, gdyż po wyroku pobierane są gigantyczne premie za sukces. Dodatkowo trzeba unikać ofert pośredników, spółek z o.o. i akcyjnych, podejrzanych fundacji i społeczności skupiających Frankowiczów, które stwarzają pozory prowadzenia działalności pro bono, a w rzeczywistości pobierają olbrzymie wynagrodzenia za poprowadzenie spraw.

Stopy procentowe w Szwajcarii od września pójdą w górę

Wskaźnik inflacji CPI za maj osiągnął w Polsce poziom 13,9 proc., ale szczyt inflacji jeszcze przed nami. Z problemem tym zmagają się także kraje strefy euro, gdzie w niektórych państwach siła nabywcza pieniądza spadła nawet o 20 proc. Rekordowe poziomy inflacji notuje również Szwajcaria, której waluta była do tej pory bardzo stabilna i mocna. Inflacja za maj wyniosła w Szwajcarii aż 2,9 proc., co jest najwyższym poziomem od 2008 roku.

Szwajcarski Bank Narodowy (SBN) zapowiedział porzucenie polityki ujemnych stóp procentowych. Od przeszło 7 lat, tj. od chwili kiedy SBN uwolnił kurs szwajcarskiej waluty, co przeszło do historii pod nazwą „czarnego czwartku”, Szwajcarzy utrzymywali oprocentowanie franka na poziomie około minus 0,75 proc., tj. najniższym na świecie.

Ujemne stopy procentowe w Szwajcarii były formą obrony franka przed gwałtownym umocnieniem, na skutek wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny (EBC) ujemnych stóp dla strefy euro (aktualnie stopa EBC wynosi minus -0,5 proc.), co mogło grozić tzw. „runem” inwestorów na helwecką walutę i dalszym wzrostem jej wartości.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Do tej pory zbyt mocny frank szkodził szwajcarskiej gospodarce nastawionej na eksport produktów. Aktualnie Szwajcarzy nie są już zainteresowani słabym frankiem i za pomocą silnej waluty chcą trzymać w ryzach inflację.

Europejski Bank Centralny zapowiedział odejście od ujemnych stóp procentowych, co powinno zacząć się materializować już w lipcu, a następnie we wrześniu tego roku. W ślad za EBC pójdzie bank centralny Szwajcarii.  Podstawowa stopa procentowa Szwajcarii, utrzymująca się od dłuższego czasu na poziomie minus 0,75 proc., od dnia 22 września tego roku będzie systematycznie rosnąć, a kwartalne podwyżki o 0,25 pkt. proc. docelowo mają wywindować ją do poziomu plus 0,5 proc. przed końcem 2023 roku. Polscy Frankowicze odczują to we własnych kieszeniach, gdyż wzrośnie odsetkowa część rat kredytów indeksowanych i denominowanych w CHF.

W polskich Frankowiczów uderzy wzrost stóp procentowych w Szwajcarii oraz umacniający się dalej frank

Na razie rynek finansowy jeszcze nie zareagował na zapowiadaną podwyżkę stóp i wskaźnik SARON, który zastąpił LIBOR w umowach kredytów frankowych, utrzymuje się na stabilnym poziomie minus -0,7 proc. Jednak nie ma wątpliwości, że niebawem SARON zareaguje wzrostem na podwyżki stóp banku centralnego Szwajcarii, tak jak to ma miejsce w przypadku WIBOR-u. Podwyżki stóp w Szwajcarii są nieuniknione, co widać już po reakcji rynku papierów dłużnych – znacząco podniosła się rentowność szwajcarskich obligacji i bonów skarbowych. Wraz ze wzrostem stawki SARON do góry pójdą raty kredytów frankowych, a ujemne stopy procentowe nie będą już niwelować negatywnych skutków wzrostu kursu franka.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Frankowicze nie mają co liczyć na wyhamowanie tendencji do umacniania się franka szwajcarskiego. Helwecka waluta jest traktowana przez inwestorów jako tzw. „bezpieczna przystań” w momentach zawirowań gospodarczych lub politycznych na świecie. Zwiększony popyt automatycznie przekłada się na wzrost wartości franka. Tendencję tę można było zaobserwować podczas pandemii, kiedy kurs franka względem złotówki nie spadał poniżej 4 złotych, a niedawno także po rosyjskiej agresji na Ukrainę, kiedy osiągnął momentami rekordowy poziom 5 złotych.

Niepewność gospodarcza i polityczna jest teraz znacznie wyższa niż jeszcze chociażby 10 lat temu, a każde zawirowanie odbija się w postaci aprecjacji franka. Dla Frankowiczów nie ma niestety dobrych prognoz – szwajcarska waluta dalej będzie się umacniać i reagować wzrostem kursu na wszelkie kryzysy i zawirowania na świecie.

Warto teraz pozwać bank w związku z kredytem we frankach. Odzyskać można spokój i duże pieniądze

Jedynym sposobem na odzyskanie spokoju i nie zamartwianie się jak kształtować będzie się w przyszłości kurs franka oraz o ile wzrośnie saldo zadłużenia, jest pozwanie banku i domaganie się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej. Gra idzie o naprawdę duże pieniądze, które można odzyskać od banku. Każdy Frankowicz może samodzielnie i bez wychodzenia z domu wstępnie oszacować skalę korzyści z wyroku unieważniającego umowę za pomocą darmowej aplikacji kalkulatorfrankowicza.pl.

Kwotę roszczeń, których można dochodzić od banku, policzyć może także kancelaria frankowa. Większość dobrych kancelarii oferuje bezpłatną analizę umowy kredytowej pod kątem oceny szans powodzenia sprawy w sądzie wraz z wyliczeniem kwoty roszczeń. Można więc wysłać skan umowy kredytowej do 3 wybranych i sprawdzonych dobrych kancelarii frankowych z prośbą o analizę oraz wykonanie kalkulacji roszczeń. Nie powinno się jednak rozsyłać dokumentacji kredytowej do niezweryfikowanych kancelarii i przypadkowych podmiotów oferujących obsługę spraw frankowych.

Dodatkowe zyski z wyroku

Wzrost wartości franka oraz podwyżki stóp procentowych w Polsce działają na korzyść Frankowiczów, którzy zdecydowali się na walkę w sądzie i wygrali sprawę z bankiem. Po prawomocnym wyroku przysługują im ustawowe odsetki za opóźnienie liczone od dochodzonej pozwem kwoty, od dnia doręczenia pozwu do momentu wydania wyroku. Po ostatniej podwyżce stóp procentowych NBP stawka ustawowych odsetek za opóźnienie jest na rekordowo wysokim poziomie i wynosi 10,75 proc. W internecie dostępne są kalkulatory, które liczą wartość ustawowych odsetek za zwłokę. Dla przykładu załóżmy, że w pozwie doręczonym bankowi w dniu 15 stycznia 2020 roku dochodziliśmy sumy 150 tys. zł, a w dniu 3 czerwca 2022 uzyskaliśmy prawomocny wyrok unieważniający umowę. Z tytułu odsetek za opóźnienie bank będzie musiał zapłacić dodatkowo kwotę ponad 23 tys. złotych.

Kolejnym bonusem dla Frankowiczów jest zysk na różnicach kursowych, jeżeli raty od pewnego momentu były spłacane w walucie. Na mocy wyroku unieważniającego umowę kredytową bank musi zwrócić kredytobiorcy sumy rat zapłacone w PLN, jak i w CHF lub różnowartość w złotych kwoty wpłaconej w walucie, przeliczonej po aktualnym średnim kursie NBP. Kurs franka jest obecnie znacznie wyższy niż w latach minionych, dlatego kredytobiorca osiągnie dodatkową korzyść z tego tytułu.

Sąd może zawiesić spłatę rat do czasu wydania prawomocnego wyroku

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że warto pozwać bank już teraz jest możliwość uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat do momentu wydania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową. W ten sposób zyskujemy legalną możliwość niepłacenia rat, ulgę dla domowego budżetu i spokojnie możemy czekać na wyrok oraz na pieniądze od banku.

Ciekawe: WYROK bez ROZPRAWY W SPRAWIE o Kredyt we Frankach – zobacz już są takie wyroki

Wyroki sądów w sprawach frankowych są aktualnie bardzo korzystne dla Frankowiczów. Dobre kancelarie frankowe osiągają skuteczność w walce z bankami na poziomie 90-100 proc., więc szanse na wygraną są naprawdę duże. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinna przygotować doświadczona kancelaria i odpowiednio go umotywować. Sądy na ogół przychylają się do tych wniosków, zwłaszcza jeśli spłacony już został cały pożyczony kapitał lub gdy sytuacja finansowa banku jest zła, co potencjalnie mogłoby w przyszłości utrudnić wykonanie wyroku.

Co zrobić aby zwiększyć szanse na wygraną w sprawie frankowej?

Szanse na wygraną z bankiem są duże, jeśli powierzymy sprawę dobrej kancelarii frankowej. Warto zainwestować w doświadczonego prawnika, bo do zyskania są spore sumy. Poniżej kilka wskazówek na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię do obsługi sprawy frankowej oraz na co uważać rozpoczynając sprawę o unieważnienie kredytu w CHF.

Na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię frankową?

 1. Kancelaria powinna być prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych. Tylko profesjonalny pełnomocnik specjalizujący się w sporach sądowych z bankami dobrze poprowadzi sprawę o unieważnienie kredytu w CHF. Klienta mogą w sądzie reprezentować wyłącznie adwokaci lub radcowie prawni. Są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC i związani kodeksem etyki zawodowej.
 2. Kancelaria musi być ściśle wyspecjalizowana w sprawach frankowych. Tylko wąska specjalizacja ograniczona do spraw frankowych daje prawnikom możliwość skupienia się na wypracowywaniu trafnej argumentacji i skutecznej strategii procesowej, śledzenia zmieniającego się orzecznictwa i reagowania na modyfikowaną taktykę banków. Sprawy na gruncie kredytów w CHF wymagają też od prawnika dużej wiedzy z dziedziny finansów i bankowości.
 3. Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących kredytów w CHF. Najbardziej doświadczone kancelarie zaczynały reprezentować Frankowiczów w sądach już w roku 2013. To one mają teraz na koncie najwięcej sukcesów i wybór właśnie takiej kancelarii jest rekomendowany.
 4. Udokumentowane sukcesy w postaci ok. 300 korzystnych wyroków, w tym co najmniej kilkadziesiąt prawomocnych. Dobre kancelarie mają już na koncie po 300 wyroków unieważniających umowy lub odfrankowujących kredyty. Sporo z tych rozstrzygnięć stanowią wyroki prawomocne.
 5. Transparentne informowanie o rezultatach spraw. Renomowane kancelarie publikują wyroki na stronach internetowych, na blogach firmowych i w mediach społecznościowych, a ponadto omawiają przebieg poszczególnych spraw, podają ich sygnatury i nazwiska prawników prowadzących postępowania. Zamieszczają też cykliczne podsumowania swoich działań. Dzięki temu z łatwością można zweryfikować ile sukcesów ma na koncie dana kancelaria, z jakimi bankami wygrała oraz jak długo trwają postępowania.
 6. Indywidualne podejście do sprawy. Pomimo że sprawy frankowe są podobne, jednak przez lata zmieniały się wzorce umowne, podpisywane były aneksy do umów, a ponadto każdorazowo inne były okoliczności dotyczące zaciągnięcia kredytu i późniejszego wykorzystania nieruchomości. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdej sprawy i zaprezentowania w pozwie argumentów, które przekonają sąd. Dobre kancelarie frankowe nie powielają treści pozwów i pism procesowych z innych postępowań, ani też nie wykorzystują wzorców oraz schematów dostępnych w internecie.

 Na co uważać podczas wyboru kancelarii frankowej?

 1. Oferty mało doświadczonych kancelarii prawnych. Obsługę spraw frankowych zaczęły oferować kancelarie działające dotąd w innej branży np. w odszkodowaniach lub prowadzące sprawy rodzinne. Prawnik „od rozwodów” dobrze nie poprowadzi skomplikowanego i wymagającego specjalistycznej wiedzy postępowania o unieważnienie kredytu w CHF.
 2. Oferty pośredników, spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Kancelarie prawne nie mogą przybierać formy spółek kapitałowych. Podmioty określające się mianem „kancelarii frankowych” prowadzone w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o. nie są tradycyjnymi kancelariami prawnymi. Zatrudnieni w nich prawnicy nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC, więc dochodzenie odszkodowania za ewentualne błędy jest niemożliwe, tym bardziej że często spółki te posiadają kapitał zakładowy na minimalnym poziomie 5 tys. zł. Pośrednicy pozyskują klientów dla mało doświadczonych kancelarii i firm prawniczych. Nie ma gwarancji, że sprawę poprowadzi wówczas adwokat lub radca prawny. Większe prawdopodobieństwo, że będzie to prawnik bez praktyki lub nawet student prawa. Spółki nastawione są na masowe prowadzenie spraw minimalnym kosztem. Nie ma tam miejsca na indywidualne podejście, często wykorzystywane są dostępne w internecie wzorce pism procesowych. Ryzyko przegrania sprawy jest w takich przypadkach duże.
 3. Reklamy poprowadzenia sprawy za „zero złotych”. Na Facebooku oraz na innych stronach internetowych reklamują się podmioty oferujące poprowadzenie sprawy za symboliczną opłatę wstępną lub nawet bez opłaty wstępnej. Jest to ewidentna pułapka, bo po wyroku pobierają one horrendalnie wysokie premie za sukces, rzędu nawet 30 proc. od korzyści z wyroku, nierzadko liczonych od podwojonej podstawy (od sumy zasądzonej wyrokiem oraz od zmniejszonego do 0 salda zadłużenia). Daje to na ogół kwotę do zapłaty grubo ponad 100 tys. złotych.
 4. Fundacje i społeczności skupiające Frankowiczów. W internecie bez trudu można natrafić na oferty darmowych porad prawnych, udziału w webinarach lub szkoleniach. Zamieszczają je często podmioty określające się mianem fundacji lub społeczności skupiających Frankowiczów, stwarzające pozory prowadzenia działalności pro bono. W rzeczywistości stoją za nimi spółki nastawione na zysk, które pobierają wysokie wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy frankowej.
 5. Porównywarki ofert firm i kancelarii frankowych. Porównywarki ofert firm oraz kancelarii oferujących prowadzenie spraw frankowych nie są rzetelnym, ani też wiarygodnym źródłem wiedzy. Nie można tam znaleźć ofert dobrych kancelarii frankowych, które pozyskują klientów na podstawie rekomendacji oraz pozytywnych rezultatów prowadzonych przez siebie spraw. Dodatkowo w porównywarkach często znajdują się mylące informacje dotyczące kosztów prowadzenia postępowań. Sugerują one, że cena obejmuje całość postępowania, a w rzeczywistości odnosi się tylko do I instancji sądowej.
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze