PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Frankowicze mogą przegrać bo mało doświadczone kancelarie popełniają błędy w sądach

W dniu 1 czerwca 2022 roku Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną i wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II CSKP 364/22 dotyczącej dwóch kredytów indeksowanych do CHF zaciągniętych w banku BPH przez małżeństwo Frankowiczów. Sprawa wcześniej była rozpoznawana przez sądy I i II instancji, które rozstrzygnęły ją na niekorzyść kredytobiorców. Powodem były ewidentne błędy w sposobie sformułowania pozwu przez pełnomocnika, tj. żądanie wyłącznie wyeliminowania z umowy klauzul abuzywnych, co w ocenie sądu czyniłoby umowę niewykonalną. Reprezentująca Frankowiczów kancelaria nie wysunęła w pozwie żądania unieważnienia umowy, a sądy nie mogły orzekać co do przedmiotu nie objętego żądaniem. SN skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji, tak więc proces rozpoczyna się od nowa. Aby uniknąć takich sytuacji trzeba dokonać wyboru doświadczonej kancelarii frankowej, która takich błędów nie popełnia. 

 • W wyniku nieprecyzyjnego sformułowania pozwu przez kancelarię reprezentującą kredytobiorców, muszą oni czekać kolejne długie miesiące lub lata na rozstrzygnięcie sądu, gdyż sprawa w wyniku orzeczenia SN wraca do I instancji, gdzie była już rozpoznawana w roku 2018.
 • Doświadczone kancelarie frankowe kierują się zawsze względami ostrożności procesowej, odpowiednio zabezpieczając interesy klienta. Poza żądaniem głównym, którym najczęściej jest unieważnienie umowy kredytowej w całości, wysuwają także żądanie ewentualne dotyczące unieważnienia samych klauzul abuzywnych (tzw. odfrankowienie). Treści pozwów zawsze dostosowują do indywidualnej sytuacji klienta, a żądania formułują w sposób jasny i precyzyjny, tak aby umożliwić sądowi wydanie korzystnego wyroku.
 • Dobrą kancelarię frankową można poznać m.in. po liczbie korzystnych wyroków. Najlepsze mają ich na koncie ponad 300, z czego wiele stanowią wyroki prawomocne. Najbardziej doświadczone kancelarie pokonały już w sądach każdy z banków frankowych i doprowadziły do unieważnienia również umów uznawanych za trudniejsze do podważenia w sądzie.
 • Wybierając kancelarię do obsługi swojej sprawy frankowej należy uważać na pośredników, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych. Unikać trzeba również mało doświadczonych kancelarii prawnych, które do tej pory specjalizowały się w zupełnie innej dziedzinie, np. w rozwodach.

Na skutek błędu kancelarii Frankowicze muszą czekać kolejne lata na wyrok

Frankowicze z banku BPH przekonali się, że wybór mało doświadczonej kancelarii do obsługi sprawy frankowej może wywołać poważne konsekwencje. Sprawa dotycząca dwóch kredytów indeksowanych do CHF ciągnie się już w sądach kilka lat. Sądy I i II instancji orzekły na niekorzyść Frankowiczów, a w dniu 1 czerwca 2022 wypowiedział się w tej sprawie SN, rozpoznając skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocniczkę kredytobiorców.

SN wskazał na ewidentne błędy w sposobie sformułowania pozwu, które uniemożliwiły sądowi wydanie wyroku unieważniającego umowę. Sąd apelacyjny co prawda dostrzegł, że umowa kredytowa naruszała interes konsumenta i zawierała niedozwolone postanowienia, ale jej kontynuowanie po wyeliminowaniu wadliwych zapisów było w jego ocenie niewykonalne. Umowy kredytowe pozostały w mocy, gdyż pozew nie zawierał żądania unieważnienia ich w całości, a zgodnie z art. 321 Kpc sąd nie może orzekać co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Jak podkreślił SN, pozwy muszą być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, czego zabrakło w przedmiotowej sprawie.

W wyniku orzeczenia SN sprawa trafia do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji, co oznacza że proces rozpoczyna się od nowa. Na skutek błędu popełnionego przez kancelarię Frankowicze stracili kilka lat i muszą dalej czekać na wyrok. Takiej sytuacji z pewnością mogliby uniknąć, gdyby powierzyli swoją sprawę dobrej kancelarii frankowej.

Po czym poznać dobrą kancelarię frankową?

Poniżej kilka wskazówek pomocnych przy wyborze dobrej kancelarii frankowej, która nie popełnia tak podstawowych błędów jak w opisanym wyżej postępowaniu.

 1. Dobre kancelarie frankowe prowadzone są przez doświadczonych w sporach z bankami adwokatów lub radców prawnych. Tylko profesjonalni pełnomocnicy mogą reprezentować klienta w sądzie. Ważne aby adwokaci lub radcowie prawni specjalizowali się w prowadzeniu sporów z bankami oraz posiadali wiedzę z zakresu finansów i bankowości.
 2. Dobre kancelarie frankowe reprezentują w sądach klientów już od wielu lat. Najbardziej doświadczone kancelarie zaczynały zajmować się sprawami Frankowiczów już około roku 2013. Przez lata zdobywały wiedzę i doświadczenie w tych sprawach, zdążyły przeanalizować wszystkie wzorce umowne oraz wypracowały trafną argumentację. Dzisiaj posiadają skuteczność w walce z bankami na poziomie bliskim 100 procent.
 3. Dobre kancelarie frankowe mają na koncie ponad 300 korzystnych wyroków, w tym wiele prawomocnych.Najlepsze kancelarie na rynku doprowadziły już do unieważnienia wszystkich umów frankowych, jakie oferowały przed laty banki. Dotyczy to także umów o trudniejszej konstrukcji, m.in. dawnego GE Money Bank (obecnie BPH), w których znajdowało się odwołanie do średniego kursu NBP.
 4. Dobre kancelarie frankowe informują w sposób transparentny o rezultatach prowadzonych przez siebie spraw. Renomowane kancelarie frankowe na swoich stronach internetowych, na blogu firmowym, na profilu w mediach społecznościowych oraz na kanele You Tube prezentują rezultaty prowadzonych przez siebie spraw, publikują wyroki, podają sygnatury postępowań i nazwiska prawników, a także omawiają jak przebiegało postępowanie. Dodatkowo zamieszczają podsumowania miesięczne, kwartalne i roczne swojej pracy oraz informują jak długo toczyły się postępowania.
 5. Dobre kancelarie frankowe podchodzą do każdej sprawy w sposób indywidualny. Pomimo wielu podobieństw sprawy frankowe różnią się m.in. co do okoliczności faktycznych. Przez lata zmieniały się wzorce umowne, niektóre banki dawały klientom do podpisu aneksy zmieniające umowę. Wszystkie te okoliczności trzeba uwzględnić i podejść do sprawy w sposób niesztampowy. Tylko trafnie dobrana do danej sytuacji argumentacja przekona sąd, o czym wiedzą dobre kancelarie frankowe, które nigdy nie powielają pozwów i treści pism procesowych z innych postępowań, ani nie posługują się wzorcami dostępnymi w internecie.
 6. Dobre kancelarie formułują pozew w sposób precyzyjny i prawidłowo kalkulują kwoty roszczeń. Precyzyjne sformułowanie żądań w treści pozwu ułatwia sądowi wydanie wyroku i skraca czas trwania postępowania. Dobre kancelarie frankowe odpowiednio zabezpieczają interesy klienta, wysuwając zarówno roszczenie główne (najczęściej jest to żądanie stwierdzenia nieważności umowy), jak i ewentualne w postaci odfrankowienia kredytu. Bardzo istotne jest prawidłowe wyliczenie kwoty roszczeń, gdyż sąd nie musi wówczas powoływać biegłego z dziedziny rachunkowości.

Na co uważać wybierając kancelarię do swojej sprawy frankowej?

Na rynku działa wiele kancelarii i podmiotów oferujących obsługę spraw frankowych. Dokonując wyboru kancelarii do poprowadzenia swojej sprawy trzeba przede wszystkim uważać na nieuczciwe oferty i mało doświadczone kancelarie, które popełniają błędy skutkujące porażką w sądzie. Oto kilka podpowiedzi jakich ofert należy unikać:

 1. Mało doświadczonych kancelarii prawnych zaczynających dopiero obsługiwać sprawy frankowe. Obsługę spraw frankowych oferują obecnie kancelarie specjalizujące się dotąd w zupełnie innych gałęziach prawa, np. w prawie rodzinnym lub karnym. Taka kancelaria dobrze nie poprowadzi sprawy o unieważnienie kredytu w CHF.
 2. Kancelarii o szerokim spektrum usług. Tylko wąska specjalizacja ograniczona do prowadzenia sporów na gruncie kredytów frankowych gwarantuje sukces. Kancelarie o szerokim spektrum usług nie posiadają możliwości skupienia się na problematyce kredytów frankowych, wypracowywania argumentacji przeciwko poszczególnym bankom oraz śledzenia na bieżąco zmieniającego się orzecznictwa i reagowania na modyfikowaną co pewien czas taktykę banków.
 3. Pośredników. Pośrednicy zajmują się pozyskiwaniem klientów dla nieznanych podmiotów i mało doświadczonych kancelarii. Oferują z pozoru atrakcyjne warunki finansowe, ale później pobierają gigantyczne premie za sukces. Zlecając sprawę pośrednikowi nie ma gwarancji, że poprowadzi ją adwokat lub radca prawny.
 4. Spółek z o.o. i akcyjnych. Duże firmy prawnicze prowadzone w formie spółek z o.o. lub akcyjnych nastawione są na tzw. „masówkę”, czyli prowadzenie jak największej liczby spraw minimalnym kosztem, często przy wykorzystaniu studentów prawa. Tego typu podmioty nie podchodzą do każdej sprawy w sposób zindywidualizowany, ale przerabiają je taśmowo. Ryzyko porażki w sądzie jest w takim przypadku duże, a możliwości dochodzenia odszkodowania ograniczone. Prawnicy zatrudniani w spółkach nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC i nie obowiązuje ich kodeks etyki zawodowej. Spółki z o.o. posiadają często kapitał zakładowy na minimalnym poziomie 5 tys. złotych, co ogranicza ich odpowiedzialność.
 5. Fundacje i społeczności skupiające Frankowiczów. Za fundacjami i społecznościami skupiającymi Frankowiczów stoją najczęściej spółki nastawione typowo na zysk. Stwarzają one pozory prowadzenia działalności pro bono na rzecz kredytobiorców frankowych, ale za poprowadzenie sprawy pobierają duże wynagrodzenia, zwłaszcza w postaci tzw. premii za sukces.
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze