PLN - Polski złoty
CHF
4,54
piątek, 1 marca, 2024

Frankowicze i kredyty we frankach w sądach w Gdańsku – jakie są szanse na wygraną?

Gdzie frankowicze składają najwięcej pozwów przeciwko bankom? Niekwestionowanym liderem jest oczywiście Warszawa, ale inne stolice województw wciąż poprawiają swoje statystyki. Tak jest między innymi w przypadku Gdańska. W tamtejszym Sądzie Okręgowym toczy się obecnie 12 390 postępowań dotyczących kredytów we franku. Jak informuje rzecznik tej instytucji, przeciętny czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy to od 10 do 12 miesięcy. Czy te wieści są w stanie zachęcić gdańszczan do składania kolejnych powództw? A może kredytobiorcy kierują się czymś innym niż sprawną pracą sądów, podejmując decyzję o zakwestionowaniu wadliwej umowy?

  • Frankowicze z Gdańska podjęli szturm na sądy: masowo chcą unieważniać zawarte przed laty umowy. I to mimo szeroko promowanych programów ugodowych oferowanych przez większość kredytodawców
  • W 2023 roku w Gdańsku wydano 2 443 wyroki w sprawach o kredyty we franku. To prawie 1/5 wszystkich wyroków o kredyty w CHF, które zapadły w tym okresie w Polsce
  • Frankowiczów do pozwu zachęca korzystna linia orzecznicza sądów, ale także zmiana podejścia sędziów do kwestii zabezpieczenia roszczeń. Po wyroku TSUE w sprawie C-287/22 frankowicze łatwiej mogą zyskać zgodę na wstrzymanie wykonywania umowy
  • Dla gdańszczanina, który chce szybko unieważnić swój kredyt we frankach, dobry pełnomocnik prawny to już połowa sukcesu. Przedstawiamy nowe wyroki gdańskich sądów w sprawach, które poprowadzono we wzorcowy sposób.

Ponad 12 tys. spraw o franki toczy się w gdańskim Sądzie Okręgowym. Kolejka chętnych do pozwu wciąż się wydłuża

W II połowie listopada br. media obiegła informacja pochodząca z Sądu Okręgowego w Gdańsku, dotycząca ilości toczących się przed tą instytucją spraw frankowych. Jak informuje rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, liczba spraw o kredyty w CHF w toku to 12 390. Od początku 2023 roku w SO w Gdańsku zapadły 2 443 orzeczenia w tego typu sprawach, a od złożenia pozwu do wyznaczenia pierwszej rozprawy mija przeciętnie od 10 do 12 miesięcy. Tym samym na termin pierwszej rozprawy gdańszczanie muszą czekać już niewiele krócej niż warszawiacy składający swoje pozwy do stołecznego Sądu Okręgowego, w którym działa XXVIII Wydział Cywilny.

Statystyki SO w Gdańsku robią wrażenie – zarówno pod względem liczby już trwających postępowań, jak i wydanych w tym roku orzeczeń. Zgodnie z ustaleniami kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, w okresie od stycznia do września br. sądy w Polce wydały co najmniej 11 187 wyroków frankowych. Można zatem łatwo obliczyć, że w gdańskim sądzie zapadło ok. 22 proc. wszystkich tegorocznych orzeczeń w sprawach o kredyty w CHF.

Dlaczego frankowicze z Gdańska wolą sądzić się z bankiem zamiast zawrzeć z nim dobrowolną ugodę? Powodów jest wiele, w tym szczególną uwagę warto zwrócić na:

  • brak chęci po stronie banków do aktualizacji programów ugodowych o nowe korzyści, co pozwoliłoby dostosować kierowane w stronę kredytobiorców oferty do aktualnej sytuacji ekonomicznej i otoczenia prawnego. Na chwilę obecną tylko Pekao S.A. podchodzi poważnie do misji zawierania z frankowiczami uczciwych ugód. Reszta giełdowych banków kurczowo trzyma się rekomendacji szefa KNF, wydanych w grudniu 2020 roku, a zatem na długo przed strategicznymi wyrokami TSUE 
  • brak wymiernych korzyści z ugody – banki w ramach ugody proponują konwersję kredytu w taki sposób, jakby od początku zaciągnięto go w złotych polskich. Ze skonwertowanej umowy wylatuje więc wskaźnik SARON, który jest zastępowany krajową stawką WIBOR, dużo mniej korzystną od swojego frankowego odpowiednika. Frankowicze nie chcą zatem ugód, żeby nie podnieść kosztów obsługi kredytu i nie płacić bankowi więcej odsetek
  • coraz więcej przywilejów przyznawanych przez sądy frankowiczom – po czerwcowym wyroku TSUE dla sprawy C-287/22 konsument, który sądzi się z bankiem o nieważność kredytu frankowego, może znacznie łatwiej uzyskać zabezpieczenie powództwa, czyli zgodę sądu na wstrzymanie wykonywania spornej umowy na czas trwającego procesu. Banki straszą klientów, że sprawy sądowe o franki trwają po kilka lat, co jest oczywiście prawdą, tyle że dla frankowiczów ma to coraz mniejsze znaczenie, skoro w kilka tygodni od złożenia pozwu mogą poczuć się tak, jakby nie mieli już wobec banku żadnego długu.

Czego potrzebuje gdańszczanin, by unieważnić swoją umowę frankową? Oczywiście czasu – sprawa potrwa 2-3 lata, a bank niemal na pewno dołoży starań, by maksymalnie ją przedłużyć, odwlekając w czasie moment rozliczeń. Sądy w Gdańsku jednak potrafią prowadzić sprawy frankowe sprawnie i zdarzają się coraz częściej ekspresowe wyroki, które relacjonują na swoich blogach kancelarie wyspecjalizowane w sprawach frankowych. Co więcej z informacji przekazywanych przez prawników reprezentujących frankowiczów można stwierdzić, że sądy w Gdańsku unieważniają kredyty we frankach i przywracają stan zgodny z prawem polskim i europejskim.

Ekspresowe wygrane prawomocne Frankowiczów w Gdańsku

Kancelarie frankowe wyspecjalizowane w sprawach frankowiczów opisują na swoich blogach historie sukcesów frankowiczów oraz przebieg spraw frankowych w sądach w Gdańsku. Jednym z podmiotów, które bardzo dobrze dokumentują swoje sukcesy w poszczególnych sądach, jest kancelaria adwokata Jacka Sosnowskiego, która wygrała już dla frankowiczów ponad 1300 spraw przeciwko bankom. Wśród najnowszych sukcesów kancelarii osiągniętych w stolicy Trójmiasta warto wymienić chociażby wygraną w sprawie I ACa 1695/22, w której pozwanym był BPH S.A. Sąd Apelacyjny w Gdańsku dnia 23 lipca 2023 roku uznał, że umowa kredytu frankowego zawarta przez klientów kancelarii w 2006 roku jest nieważna. Postępowanie trwało 15 miesięcy.

Zaledwie kilka dni wcześniej, bo 20 lipca 2023 roku, kancelaria wywalczyła dla swoich klientów nieważność umowy kredytowej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sprawa toczyła się przez 45 miesięcy, a jej sygnatura to XV C 985/19. Pozwanym, tak jak poprzednio, był BPH S.A. Wyrok jest nieprawomocny. Podobnie jak ten, który zapadł 13 lipca 2023 roku, również w sprawie przeciwko BPH S.A., przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sygnatura sprawy to I C 1386/21, a czas potrzebny na unieważnienie umowy to w tym przypadku 25 miesięcy.

Kancelaria ta w 2023 roku wygrała dla swoich klientów co najmniej 9 spraw frankowych w Gdańsku. Skąd taka popularność BPH S.A. akurat w gdańskich sądach? To proste: podmiot ten ma w tym mieście swoją siedzibę, a przed nowelizacją kpc kredytobiorcy bardzo często składali powództwo do sądu właściwego przez wzgląd na adres centrali kredytodawcy. Obecnie, zgodnie z nową właściwością miejscową sądów, pozwanie banku jest możliwe tylko w sądzie, pod który podlega powód w związku ze swoim miejscem zamieszkania.

Unieważnienie kredytu w Gdańsku możliwe nawet w 3 miesiące?

Dużo opisów sukcesów przed sądami w Gdańsku zamieszcza na swojej stronie również adwokata Pawła Borowskiego. Szczegółowe opisy spraw pozwalają wnioskować, że sądy w Gdańsku procedują sprawnie i orzekają zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez TSUE. Tylko w 2023 roku kancelaria ta uzyskała dla swoich klientów co najmniej 27 wyroków w sądach w Gdańsku. Nie może dziwić, że najwięcej wyroków kancelaria uzyskała przeciwko BPH S.A., w związku z nieważnością umów dawnego GE Money Banku. Ale nie tylko.

Podmiot w 2023 roku wygrał w Gdańsku także sprawy przeciwko mBankowi S.A., PKO BP (w związku z umową dawnego Nordea Banku), Santander Bankowi (w związku z umową dawnego Kredyt Banku), Raiffeisen Bankowi (w związku z umową dawnego Polbanku EFG), Millennium Bankowi S.A, a także Pekao S.A. (w związku z umowami z wydzielonego portfela BPH).

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa rozsądzona przez Sąd Okręgowy w Gdańsku dnia 21 lipca 2023 roku (XV C 428/23), w której frankowicze czekali zaledwie 3 miesiące na unieważnienie swojej umowy. Zysk kredytobiorców z tego wyroku to aż 169 tysięcy złotych. Pozwanym w sprawie był Santander Bank, a spór tyczył się umowy „Ekstralokum”, zawartej z Kredyt Bankiem w 2005 roku. Wyrok jest nieprawomocny.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze