Frankowicze nie chcą zawierać ugód z bankiem

0
1516

Prezes ING Bank Śląski poinformował, że klienci banku powstrzymują się przed zawieraniem ugód. Powodem przedłużająca się niepewność prawna dotycząca rozstrzygnięć kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych.

Telekonferencja prezesa ING Bank Śląski

Podczas telekonferencji prezes ING Bank Śląski, Brunon Cezary Bartkiewicz poinformował, że dotyczący obecnej sytuacji stan niepewności związany z rozstrzygnięciami w zakresie kredytów frankowych stopują klientów banku w chęci wchodzenia do układów ugodowych. Prezes dodał, że bank ma zawarte kilka umów z klientami oraz wole zawarcia ugód z kilkudziesięcioma innymi, ale wszyscy się przed tym powstrzymują z racji braku konkretnej decyzji przesądzającej o stanie prawnym. Ponadto ze smutkiem dopowiedział, że wszystko wygląda tak, jakby nikt się nie kwapił do energicznych działań i wręcz nikt nie chce dokonać żadnego przesądzenia sprawy.

Odnosząc się natomiast do scenariusza ugód opartych o propozycje KNF, to dla banku ING pozostaje wprawdzie jedynie scenariuszem bazowym, ale bank się do niego dostosowuje, jako do prawdopodobnej wersji ostatecznej. Nadmienił, że z racji niewielkiej ilości pozwów klientów napływających do sądów w perspektywie do scenariusza KNF może niewiele się zmienić.

Wg nieoficjalnych statystyk frankowicze wygrywają w sądach ok 90% spraw. Korzyści jakie frankowicz uzyskuje na drodze ugody z bankiem, jak oceniają prawnicy prowadzący sprawy frankowiczów, to 15-30% tego co może uzyskać wygrywając sprawę przed sądem. 11.05.2021 uchwałę w sprawie frankowiczów ma podjąć Sąd Najwyższy. Może to jeszcze polepszyć sytuację frankowiczów w sądach.

ING Bank Śląski – szacowane koszty ryzyka prawnego

Koniec roku 2020 to 450 spraw przeciwko bankowi związanych z udzieleniem kredytów indeksowanych kursem franka szwajcarskiego, a w końcu marca 2021 roku ten wynik wyniósł 514 spraw sądowych. Niespłacony kapitał tych kredytów to 129,6 mln zł na koniec roku 2020 i 140,6 mln zł na koniec marca.

Koszty ryzyka prawnego nie obciążyły wyników banku I kwartale 2021 roku. Rezerwy zostały założone w IV kwartale 2020 roku i zostały wyliczone na 239,9 mln zł według planu ugód propozycji KNF.

Bądź na bieżąco! Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter