PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

ILE PIENIĘDZY banki mają przygotowane na wypłaty DLA FRANKOWICZÓW?

Banki usilnie przekonują frankowiczów, że pozew o stwierdzenie nieważności umowy jest nieopłacalny i lepiej wybrać ugodę, której zawarcie jest szybsze, korzystne, a na pewno mniej stresujące niż sprawa sądowa. Bankowcy rozpływają się nad powodzeniem swoich programów ugodowych, zachęcając kolejnych kredytobiorców do wizyty w placówce lub złożenia stosownego wniosku o mediację online. Czy bankom rzeczywiście udaje się namówić na ugodę kolejne rzesze klientów? Liczby mówią co innego. Bankowcy jedno twierdzą w rozmowach z mediami, a co innego umieszczają w swoich sprawozdaniach kwartalnych. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja najbardziej obciążonych frankami banków po I kwartale br.

  • Banki opublikowały już swoje sprawozdania finansowe za I kwartał 2023 roku. Można się z nich dowiedzieć więcej, niż z przekazu medialnego, który sektor wypuszcza w świat w nadziei, że przekona frankowiczów do ugód
  • Zainteresowanie ugodami maleje, w odróżnieniu od popularności pozwów sądowych. Kredytobiorcy nie chcą już konwertować swoich kredytów na złotówki i masowo ślą kolejne powództwa o stwierdzenie nieważności umowy
  • Banki informują w swoich sprawozdaniach o ilości pozwów, ale są bardzo niechętne, by podawać dane co do przegranych prawomocnie spraw. Wyjątkiem tu jest mBank
  • Największe polskie banki giełdowe kolejny raz zawiązały wysokie rezerwy kwartalne na ryzyko prawne kredytów walutowych. Rekordzistą jest PKO BP z odpisem w wysokości 967 mln zł.

PKO BP ma ponad 22 tysiące spraw sądowych o franki i wydaje miliardy na rozliczenia wadliwych umów

Kredyty frankowe są obecnie jednym z głównych kosztów po stronie giełdowych banków, które w przeszłości udzielały kredytów frankowych lub otrzymały je w wyniku połączenia z innym podmiotem, który miał takie produkty w swojej ofercie.

Najbardziej obciążony frankami jest PKO BP: wolumen kredytów hipotecznych we franku szwajcarskich wyniósł w tym banku na koniec I kwartału 2023 roku aż 7,9 mld zł.

A trzeba przyznać, że w stosunku do IV kwartału 2022 roku bankowi i tak udało się znacznie zredukować frankowy portfel – wówczas bowiem omawiany wolumen wyniósł 9,4 mld zł.

Na koniec I kwartału 2023 roku PKO BP był stroną w 22,2 tys. indywidualnych spraw o kredyty pseudowalutowe. W samym tylko I kwartale do sądów wpłynęło 2671 pozwów przeciwko temu podmiotowi.

Do tej pory przeciwko PKO BP zapadło 1,3 tys. wyroków prawomocnych, jednak podmiot nie chwali się w swoim sprawozdaniu, jak wygląda relacja pomiędzy sprawami wygranymi a przegranymi.

To, co zwraca uwagę, to ponownie rosnące zainteresowanie frankowiczów pozwem: w IV kwartale ubiegłego roku do sądów trafiło „tylko” 1877 pozwów przeciwko temu kredytodawcy, zatem zainteresowanie frankowiczów pozwem wzrosło kwartał do kwartału o 42,3 proc. To oczywiście spektakularny wynik, jednak chyba nie taki, o jaki chodziło przedstawicielom tego banku.

No dobrze, a co z ugodami? W końcu PKO BP najwcześniej przystąpił do pilotażu, a zatem powinien mieć na tym polu znaczne sukcesy. Okazuje się, że łączna liczba już podpisanych przez PKO BP ugód to ok. 27 tys. To niewiele, biorąc pod uwagę, że łączna liczba złożonych wniosków o mediację wyniosła 48 tys.

Wobec tych faktów nic dziwnego, że PKO BP zawiązuje kolejne rezerwy na franki: w I kwartale tego roku było to łącznie 967 mln zł. Co ciekawe, łącznie podmiot zdążył już wydać na rozliczenia z frankowiczami ok. 2 mld zł.

mBank ujawnia, ile spraw przegrywa z frankowiczami. Dane są druzgocące

Niewiele banków pozwala sobie na szczere, publiczne podsumowania swoich „sukcesów” w sądach. Wiele podmiotów ogranicza się do podania ogólnej liczby spraw sądowych oraz prawomocnie wydanych wyroków, unikając informowania opinii publicznej o statystyce przegranych procesów. Ale nie mBank.

Ten podmiot bardzo rzetelnie podchodzi do sprawy, za co frankowicze mogą być mu wdzięczni – wreszcie zyskują realne potwierdzenie ze strony przeciwnej, ile rzeczywiście spraw o kredyty pseudowalutowe wygrywają konsumenci, a ile kredytodawcy.

Co zatem słychać w mBanku po I kwartale 2023 roku? Podmiot oszacował w sprawozdaniu finansowym łączny wpływ ryzyka hipotek pseudowalutowych na ponad 6,6 mld zł. Na koniec marca 2023 roku grupa wyceniła wartość czynnych kredytów w walutach obcych na 4,96 mld zł netto (w porównaniu do 6,1 mld zł netto na koniec IV kwartału).

Co ciekawe, aż 8 mld zł są warte w mBanku już spłacone hipoteki w CHF. Nie wolno ich lekceważyć, ponieważ związane z nimi ryzyko nie ustało – ex-frankowicze mogą tak samo pozwać bank, jak ci, których umowy są wciąż aktywne.

mBank to drugi najchętniej pozywany kredytodawca w Polsce – łączna liczba toczących się przeciwko bankowi indywidualnych sporów o hipoteki walutowe wyniosła 19 028. Do tej pory przeciwko temu kredytodawcy zapadło 2605 orzeczeń prawomocnych, z czego 106 spraw bank wygrał, a 2499 przegrał. Skuteczność mBanku w postępowaniach o franki wynosi więc… 4 proc.

Jeszcze ciekawiej zrobi się, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie prawomocne orzeczenia zapadłe w I kwartale br. Jest ich 664, z czego tylko 9 spraw bank wygrał. Tym samym jego kwartalna skuteczność w sądach wyniosła nieco ponad 1,35 proc. Zgadza się, bank przegrał w tym okresie 98,4 proc. spraw.

Nie ma się więc co dziwić, że mBank dowiązał kolejne rezerwy w minionym kwartale – wyniosły one 808,5 mln zł. A ile ugód zawarł łącznie ten podmiot? Do końca marca br. statystyka banku w tym zakresie nie była imponująca – grupa zawarła 4682 takie porozumienia frankowe.

Co warte odnotowania, bank zaktualizował prawdopodobieństwo zawarcia ugody z klientem na 30 proc. wobec 32 proc. w IV kwartale br. Dobitnie świadczy to o tym, z jakim entuzjazmem podchodzi podmiot do swoich przyszłych perspektyw w tym zakresie.

Millennium Bank ujawnił najgorszy od 2 lat rezultat programu ugód. Rośnie za to liczba pozwów

Powodów do radości nie ma także Millennium Bank. Wprawdzie grupa zakończyła I kwartał br. z dodatnim wynikiem na poziomie 252 mln zł (lub 939 mln zł, jeśli odejmiemy koszty frankowe). Wolumen kredytów frankowych brutto w tym banku, bez uwzględnienia rezerw, wyniósł na koniec marca 2,12 mld CHF, natomiast procentowy udział kredytów pseudowalutowych w portfelu Millennium to 6,6 proc. (z pomniejszeniem o rezerwy).

Millennium Bank w I kwartale przeznaczył 864 mln zł na odpisy frankowe i poprawił swoje pokrycie rezerwami portfela tych wadliwych hipotek. Na koniec I kwartału wyniosło ono 55,8 proc. w porównaniu do 46,8 proc. kwartał wcześniej. Suma już utworzonych frankowych rezerw w Millennium Banku wynosi 5,63 mld zł.

Przedstawiciele Millennium Banku bardzo długo robili dobrą minę do złej gry i wskazywali, że podmiot podpisuje więcej ugód niż dostaje pozwów. Cóż, wygląda na to, że te przechwałki są już nieaktualne.

Liczba ugód podpisanych w I kwartale br. to 806 – to zdecydowanie najsłabszy wynik w dwuletnim okresie uwzględnionym w sprawozdaniu kwartalnym. Z kolei liczba pozwów w tym samym okresie wyniosła 1404. A jak to wyglądało kwartał wcześniej? Wówczas bank zawarł z frankowiczami 1312 ugód, a dostał 1272 pozwy. Na koniec marca Millennium Bank uczestniczył łącznie w 17 353 postępowaniach o franki.

Tym samym podmiot plasuje się na trzeciej pozycji pod względem liczby toczących się przeciwko niemu postępowań indywidualnych o hipoteki w walutach obcych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze