PLN - Polski złoty
CHF
4,39
środa, 22 maja, 2024

Jaki MEDIATOR będzie najlepszy do negocjowania UGODY z PKO BP

Kilka dni temu ruszył w banku PKO BP program ugód skierowany do klientów posiadających kredyty hipoteczne w CHF. Kredytobiorcy, których kredyt zakwalifikuje się do procesu ugodowego, mają możliwość złożenia za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub bezpośrednio w placówce banku wniosku o mediację w Sądzie Polubownym przy KNF. Warunkiem jest podpisanie przez wszystkich kredytobiorców umowy o mediację. Koszty przeprowadzenia mediacji pokrywa bank, a dla klienta jest to proces bezpłatny.

Przed podjęciem decyzji o wszczęciu mediacji, warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ugoda z bankiem się opłaca. Szerzej na ten temat pisaliśmy w tym artykule Jak samodzielnie policzyć czy UGODA Z PKO BP się OPŁACA – Kalkulator UGODY

W sytuacji jeśli zdecydujemy się jednak na mediację, można skorzystać z prawa do wyboru mediatora. Poniżej kilka przydatnych informacji na temat programu ugód banku PKO BP i roli mediatorów, jak również wskazówki jak wybrać mediatora.

Ugody proponowane przez PKO BP

Od 4 października bank PKO BP umożliwił szerokiej grupie klientów posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF podjęcie mediacji zmierzającej do wypracowania ugody. Kredytobiorcy, których kredyt spełnia kryteria określone przez bank, mogą wnioskować o wszczęcie mediacji w Sądzie Polubownym przy KNF.

Docelowo mediacje mają zmierzać w kierunku przekształcenia kredytu frankowego w złotowy, tak jakby od początku był to kredyt zawarty w PLN. Punktem wyjścia do mediacji będzie propozycja, którą bank złoży kredytobiorcy na kilka dni przed spotkaniem z przedstawicielem banku, odbywającym się przy udziale mediatora z ramienia KNF. Spotkanie może zostać przeprowadzone za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Jak informował bank w komunikatach medialnych, podstawową propozycją jaką otrzymają kredytobiorcy frankowi, będzie kredyt złotowy ze zmiennym oprocentowaniem, opartym na stawce WIBOR.

Ciekawe: Która kancelaria WYNEGOCJUJE najlepszą UGODĘ frankową z bankiem?

Alternatywa to kredyt ze stałym oprocentowaniem, jednak nie każdy otrzyma taką propozycję – będzie to kredyt drogi i z wyższą ratą, co wymaga ponownego zbadania zdolności kredytowej. Można zatem przyjąć, że większość kredytobiorców uzyska możliwość przekształcenia kredytu frankowego w złotowy z oprocentowaniem zmiennym według stawki WIBOR.

W tym momencie pojawia się pytanie, czy ugoda z bankiem ma sens w sytuacji kiedy Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę referencyjną o 0,4% i zapowiedziała dalsze podwyżki stóp procentowych w Polsce?

W przypadku zawarcia ugody z bankiem, kredytobiorca wyeliminuje co prawda ryzyko walutowe, ale przyjmie na siebie ryzyko wzrostu stopy procentowej, co będzie się wiązało z płaceniem rat znacznie wyższych niż obecnie.

Przeczytaj: Sprawdź automatycznie ONLINE czy możesz pozwać PKO BP

Każdy powinien się zastanowić, czy warto teraz wszczynać mediację z bankiem, czy też rozsądniejszym rozwiązaniem jest złożenie pozwu w sądzie i domaganie się unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu.

Rola mediatora Sądu Polubownego KNF

Osoby zdecydowane na mediację z bankiem PKO BP będą kierowane do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, który rozwiązuje spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.

W grudniu ubiegłego roku Szef KNF wyszedł do banków z propozycją zawierania z kredytobiorcami frankowymi ugód na masową skalę. Jedną z przewidzianych ścieżek wypracowywania porozumienia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą jest mediacja w Sądzie Polubownym przy KNF.

Na wniosek Przewodniczącego KNF, banki posiadające portfele kredytów walutowych, zintegrowały swoje systemy informatyczne z systemem KNF, przy którym działa elektroniczny Sąd Polubowny. Dzięki temu, mediacje można prowadzić online przy udziale mediatora z KNF. Mediacje mają charakter dobrowolny oraz poufny. W każdym momencie można też z nich zrezygnować.

Mediator co do zasady jest bezstronny, a jego zadaniem jest zachęcanie stron do negocjacji. Nie jest to sędzia rozstrzygający spór, doradca, ani rzecznik którejkolwiek ze stron.

Warto pamiętać, że mediatorów na czteroletnią kadencję powołuje Szef KNF, który zainicjował pomysł zawierania ugód pomiędzy bankami a Frankowiczami. Mediatorzy są neutralni, jednak będą przede wszystkim zainteresowani wypracowaniem ugody, bo reprezentują instytucję, która jest pomysłodawcą projektu.

Mediator nie będzie zatem zajmował się tym, czy ugoda jest rzeczywiście korzystna dla kredytobiorcy, ale jego rolą będzie podtrzymanie dialogu i wypracowanie porozumienia.

Sukces mediatora to podpisanie ugody między stronami, a nie fiasko rozmów. Co ważne, mediator nie będzie zabiegał o lepsze warunki ugody dla kredytobiorcy, bo nie jest to jego zadaniem.

Z tego względu, warto rozważyć skorzystanie podczas mediacji z pomocy prawnika, który oceni czy propozycja banku jest opłacalna dla klienta.

Niedawno taka sugestia padła ze strony Rzecznika Finansowego, który uważa za zasadne zbadanie czy ugody nie są niekorzystne dla kredytobiorców.

Podobnie jak kilkanaście lat temu, banki mogą próbować przemycać w ugodach klauzule godzące w interesy kredytobiorców, a porozumienie takie będzie wiązało strony na długie lata.

Jak wybrać mediatora do ugody z PKO BP?

Opracowane przez bank PKO BP procedury mediacji z kredytobiorcami frankowymi zakładają, że podczas wypełniania w bankowości elektronicznej wniosku o wszczęcie mediacji, kredytobiorca ma możliwość wyboru z dostępnej listy konkretnego mediatora. Jeżeli tego nie zrobi, wyboru dokona bank.

Pomimo że rolą mediatora jest pośredniczenie pomiędzy stronami sporu, a nie dbanie o interes kredytobiorcy, z kilku powodów warto jednak dokonać świadomego i trafnego wyboru.

Na stronie internetowej KNF, w zakładce Lista mediatorów zaprezentowane są sylwetki około dwudziestu mediatorów działających przy Sądzie Polubownym KNF. Zapoznając się z ich dossier można wywnioskować w jakich dziedzinach się specjalizują.

Na użytek procesu mediacyjnego banków z kredytobiorcami frankowymi, mediatorzy przeszli szkolenia dotyczące kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF.

Wybór mediatora posiadającego wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu sporów na tle kredytów frankowych może wpłynąć na skrócenie procesu mediacyjnego, bo mediator nie będzie musiał zapoznawać się od podstaw ze specyfiką tych sporów.

Z punktu widzenia kredytobiorcy dobrym rozwiązaniem będzie wybór mediatora specjalizującego się m.in. w zagadnieniach dotyczących kredytów frankowych oraz w ochronie praw konsumenta. Pozytywną rekomendacją jest także współpraca mediatora w zakresie kredytów frankowych z Biurem Rzecznika Finansowego, który broni praw Frankowiczów.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

2 KOMENTARZE

  1. Mediator w niczym nie pomoże – nie ma wpływu na nic, to jakby pytać się jaki pracownik salonu plusa albo innej sieci będzie najlepszy do podpisania umowy. To złe pytanie – pytanie dobre brzmi czy te ugody warto podpisywać albo jeszcze lepsze czy warto ustawiać się w tej kolejce osób łudzących się, że bank zrobi coś na ich korzyść

  2. To z mediacjami nie ma nic wspólnego. Nie można negocjować warunków – przyjmuje się ofertę banku albo nie. Mediator nie pomoże. Jedyne co może przekonywać do zawarcia ugody aby cały ten program miał sensu. Ważne aby nie słuchać mediatora bo ich interesy nie są zbieżne z interesami frankowiczów. Trzeba się opierać na własnych wyliczeniach

Najnowsze