PLN - Polski złoty
CHF
4,57
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Kto może skorzystać z programu UGODY PKO BP – problemy z ugodami?

Bank PKO BP hucznie ogłosił w mediach, że w dniu 4 października ruszył program ugód dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF. Według prezesa banku, akcja ma na celu przekształcenie kredytów frankowych w złotowe na warunkach określonych przez KNF i zdjęcie z barków tysięcy kredytobiorców frankowych ciężaru ryzyka walutowego. Propozycję przewalutowania kredytu na złotowy miała otrzymać większość spośród posiadaczy kredytów w CHF, których w banku jest około 100 tysięcy. Bank poinformował, że mogą oni za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO lub bezpośrednio w oddziale banku wnioskować o mediację w Sądzie Polubownym przy KNF.

Pierwsze doniesienia od klientów, którzy odwiedzili placówki banku PKO BP z nadzieją na wszczęcie procesu mediacyjnego, nie są tak optymistyczne. Kryteria kwalifikacji kredytu do mediacji znacząco zawęziły grupę osób, która będzie mogła z tej opcji skorzystać, a w niektórych przypadkach system informatyczny blokuje możliwość wszczęcia mediacji. Czy można to zrzucić na karb problemów technicznych?

A może deklarowana ze strony banku wola polubownego załatwienia sporów z Frankowiczami jest tylko pozorna?

Kryteria zakwalifikowania kredytu do mediacji

Bank PKO BP na swojej stronie internetowej podał szczegóły dotyczące możliwości podjęcia mediacji w Sądzie Polubownym przy KNF, a także kryteria jakie musi spełnić kredyt, aby kwalifikował się do przekształcenia na złotowy. Obostrzeń jest całkiem sporo i wielu kredytobiorców będzie rozczarowanych, bo nie spełni warunków dopuszczenia do mediacji.

Kredyt hipoteczny w CHF

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w programie ugód jest zaciągnięcie kredytu przez klienta indywidualnego na cele mieszkaniowe, tj. na zakup budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w budynku, na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub sfinansowanie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku lub lokalu mieszkalnego albo niemieszkalnego, adaptowanego do celów mieszkalnych.

Przeczytaj: Jak samodzielnie policzyć czy UGODA Z PKO BP się OPŁACA – Kalkulator UGODY PKO BP

Kredyt musi być udzielony od początku w CHF, ale niewypłacony w całości w CHF. Oznacza to, że do konwersji kwalifikują się kredyty denominowane kursem szwajcarskiej waluty, ale nie kredyty typowo walutowe.

Program ugód nie obejmuje pożyczek hipotecznych w CHF zaciągniętych na inne cele niż mieszkaniowe, ani kredytów konsolidacyjnych. Z mediacji mogą skorzystać osoby pozostające w sporze sądowym z bankiem, a także takie, których kredyt jest w trakcie restrukturyzacji lub został przez bank wypowiedziany.

Kredyt na własne cele mieszkaniowe

Według przyjętych przez bank kryteriów, mediację można wszcząć tylko w przypadku kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. Konieczne jest, aby warunek ten spełnił przynajmniej jeden z kredytobiorców, co oznacza że można wnioskować o mediację na przykład, gdy kredyt zaciągnęli rodzice wraz z dzieckiem w celu zakupu dla niego mieszkania. Jeżeli jednak tylko rodzice zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania nie na własne potrzeby, ale na potrzeby dziecka, to taki kredyt nie kwalifikuje się już do mediacji.

Zobacz: Sprawdź automatycznie online czy możesz pozwać PKO BP

Kredyt aktywny, niespłacony w całości i nie umorzony

Propozycję mediacji otrzymają wyłącznie posiadacze kredytów aktywnych, nadal spłacanych. Osoby, które dokonały już całkowitej spłaty kredytu nie będą beneficjentami programu. Z takimi osobami bank nie zamierza prowadzić mediacji, ani nie planuje rozliczyć się z tytułu spłaconego kredytu. Wniosku o mediację nie mogą także złożyć osoby, których kredyt został umorzony, ani kredytobiorcy, którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Uregulowana księga wieczysta

Podpisanie ugody może wiązać się z koniecznością zmiany treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dlatego bank nie przewiduje możliwości wszczęcia mediacji w przypadku, gdy księga wieczysta nieruchomości zawiera wpisy uniemożliwiające tę zmianę (np. w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, ograniczeniami w rozporządzaniu nieruchomością, postępowaniami podziałowymi lub scaleniowymi, niezgodnościami stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej). 

Kto nie otrzyma od PKO BP oferty ugody?

Z programu ugód wyłączone zostały kredyty w całości wypłacone w CHF, takie których spłata jest wspomagana środkami z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, kredyty spłacone w całości, umorzone, kredyty konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne. 

Opierając się na wyżej opisanych kryteriach wprowadzonych przez bank PKO BP, należy dodać do tej grupy klientów instytucjonalnych, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w CHF i osoby, które zaciągnęły kredyt w celu zakupu nieruchomości nie na własne cele mieszkaniowe, ale np. na wynajem.

Pierwsze sygnały od klientów o problemach z ugodami

Program dopiero ruszył, a kredytobiorcy już sygnalizują problemy z zakwalifikowaniem się do mediacji. Niektórzy klienci PKO BP bardzo krytycznie odnoszą się do rozpowszechnianych w mediach informacji na temat szczerej woli banku rozwiązania problemu kredytów frankowych i zaproponowania ugód większości spośród kredytobiorców.

Świadczą o tym wyśrubowane kryteria kwalifikacji kredytu do rozpoczęcia mediacji, która przecież nie oznacza jeszcze podpisania ugody. Do zawarcia porozumienia długa droga, tymczasem część kredytobiorców frankowych jest dyskwalifikowana już na starcie. 

Swój przypadek opisuje w internecie jeden z kredytobiorców PKO BP, który udał się osobiście do placówki banku, aby dowiedzieć się na temat możliwości wszczęcia mediacji w sprawie swoich dwóch kredytów frankowych. Teoretycznie bank umożliwia przeprowadzenie mediacji w przedmiocie kilku kredytów tego samego klienta, ale wymagane jest złożenie odrębnych wniosków. 

Ciekawe: PKO BP – Wyroki, Aktualne Orzecznictwo w sprawach Frankowiczów

W placówce banku okazało się, że żaden z dwóch kredytów nie kwalifikuje się do mediacji. W pierwszym przypadku, pierwotnie zaciągnięty kredyt mieszkaniowy był refinansowany innym kredytem, również zaciągniętym w PKO BP w walucie CHF.

Bank nie zakwalifikował go do procesu mediacji, bo nie jest to w jego mniemaniu kredyt na cele mieszkaniowe, ale na sfinansowanie innego kredytu. Bez znaczenia pozostaje fakt, że kredyt dotyczył tej samej nieruchomości i tych samych kredytobiorców, a kwota zadłużenia w CHF była identyczna z tą pierwotnie pożyczoną (kredyty różniły się tylko wysokością marży).

Wspomniany klient nic nie wskórał także w sprawie drugiego kredytu w CHF, bo system bankowy przekazał informację, że nie spełnia on kryteriów. Pracownik odprawił go z kwitkiem, gdyż sam nie potrafił wyjaśnić jakie warunki tym razem nie zostały spełnione. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze