PLN - Polski złoty
CHF
4,58
niedziela, 10 grudnia, 2023

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Garlacz – opinie i recenzja

Kancelaria Prawna Garlacz została założona przez Radcę Prawnego Barbarę Garlacz, która już w 2011 roku prowadziła spory dotyczące niskiego wkładu własnego, a od 2013 roku zajmuje się kredytami frankowymi (początkowo w ramach współpracy z kancelarią Harvest Legal House, a następnie w ramach własnej praktyki).

Mecenas Garlacz przez pięć lat współpracowała również z innymi renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi (Weil, Gotshal & Manges oraz Baker & McKenzie). Zdobyte tam doświadczenie w obsłudze największych podmiotów i transakcji na rynku finansowym oraz kapitałowym wykorzystuje od ośmiu lat w postępowaniach sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze w sporach z instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami z rynku kapitałowego.

Mecenas Garlacz jest jedną z pierwszych, która prowadziła sprawy kredytów frankowych. Kancelarii udało się uzyskać korzystne wyroki również w sprawach nietypowych, gdzie kredyt miał inny cel niż mieszkaniowy lub kwestionowany był status konsumenta.

Jak podaje Kancelaria Garlacz prowadzi 1700 postępowań w sprawach frankowych, ma na koncie 100% prawomocnych wyroków II instancji. Kancelaria reprezentuje swoich klientów nie tylko w sądach pierwszej i drugiej instancji, ale także przed Sądem Najwyższym (skargi kasacyjne dotyczące kredytów denominowanych, indeksowanych oraz hipotek byłego banku Nordea), przed Trybunałem Konstytucyjnym (zażalenia) oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

W sierpniu 2021 r. kancelaria podawała, że sporami na tle kredytów frankowych zajmuje się zespół 15 wyspecjalizowanych w tej tematyce prawników, radców i adwokatów, wspieranych przez wykwalifikowany zespół asystentów administracyjno-technicznych, niestety profili tych osób nie było na stronie w związku z czym nie była możliwa weryfikacja. Pod koniec 2021 r. w zakładce zespół pojawiły się informacje zgodnie z którymi zespół kancelarii to 2 radców prawnych, 3 adwokatów, 6 aplikantów adwokackich oraz 1 prawnik

Mec. Barbara Garlacz od kilku lat prowadzi działalność pro publico bono, zabierając głos w publicznej dyskusji na temat kredytów walutowych. Była ekspertem środowisk i stowarzyszeń kredytobiorców w pracach nad projektem ustawy rozwiązującej problemy tych kredytów przygotowanym dla Kancelarii Prezydenta RP. Wielokrotnie udzielała opinii eksperckich na łamach różnych stacji radiowych i telewizyjnych. Prowadzi blog na temat aktualności w sądach w tego typu sprawach oraz kanał na YouTube, który ma 43 subskrybentów.

Co jeszcze wyróżnia Kancelarię Garlacz na tle innych kancelarii frankowych? Jakie informacje na temat Kancelarii można znaleźć na internetowej stronie firmowej? Jak Kancelarię oceniają w internecie klienci? Zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

Jakie usługi świadczy Kancelaria Garlacz?

Kancelaria Garlacz posiada kilka specjalizacji. Głównie specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego, a także w obsłudze transakcji na rynku finansowym i kapitałowym po stronie podmiotów gospodarczych, jak również prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek.

Usługi świadczone w zakresie postępowań sądowych obejmują sprawy klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych prowadzone w zakresie prawa bankowego oraz finansowego. W szczególności są to spory na tle kredytów powiązanych z obcą walutą, dotyczące instrumentów pochodnych (m.in. swapów walutowo-procentowych) oraz transakcji na akcjach spółek publicznych.

Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą sporów sądowych na tle kredytów walutowych, dotyczy to umów kredytowych we frankach szwajcarskich. Kancelaria nie boi się wyzwań, przyjmuje do prowadzenia także sprawy nietypowe i trudne, m.in. z podpisanymi aneksami (zmieniającymi walutę spłaty na CHF, dotyczącymi uznania długu we franku), z ustaloną od początku spłatą w CHF, umowy z negocjowanym kursem wypłaty, kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorców, albo w celach niemieszkaniowych (np. inwestycyjnych lub związanych z działalnością gospodarczą).

Kancelaria obsługuje sprawy dotyczące umów kredytowych o różnej konstrukcji (denominowane, indeksowane, mieszane), zawartych z niemal wszystkimi bankami posiadającymi portfele kredytów walutowych:

 • mBank
 • Millennium
 • Getin Noble
 • ING
 • Deutsche Bank
 • Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank)
 • BPH (byłe GE Money)
 • PKO BP
 • Eurobank
 • Raiffeisen
 • Kredyt Bank (obecnie Santander)

Pomoc klientom nie ogranicza się tylko do reprezentowania ich przed sądami I i II instancji, ale – w razie wydania przez sądy niekorzystnych wyroków – obejmuje prowadzenie spraw przed Sądem Najwyższym (skargi kasacyjne) oraz reprezentowanie klientów przed TSUE.

Jak działa Kancelaria Garlacz?

Pierwszym krokiem w każdej sprawie frankowej jest analiza dokumentacji kredytowej, którą Kancelaria przeprowadza bezpłatnie. Analizę można zlecić wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce „Sprawy frankowe” lub przesyłając skan dokumentacji kredytowej na podany adres mailowy. Formularz zawiera około 20 pytań dotyczących umowy kredytowej, okoliczności i celu jej zawarcia (m.in. waluta, kwota, data podpisania, nazwa banku, czy umowa została wypowiedziana lub jest wystawione BTE). Do formularza należy dołączyć w formie pliku pdf umowę kredytową, regulamin i ewentualnie inne dokumenty okołokredytowe.

Po przeprowadzeniu analizy Kancelaria przekazuje kompletną informację na temat dalszej procedury postępowania, kosztów procesu oraz możliwości umówienia się z prawnikiem na konsultację osobistą lub telefoniczną. W formie pisemnej kredytobiorca jest informowany o istnieniu lub braku w dokumentacji kredytowej klauzul abuzywnych, strategii procesowej w danej sprawie z uwzględnieniem skutków jej zastosowania (unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie), dokumentów potrzebnych do złożenia pozwu, wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego, jak również potencjalnego zysku klienta.

Na wniosek klienta wykonywane jest wyliczenie w Excelu wszystkich możliwych kosztów, włącznie z opcją przegrania sprawy sądowej. Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej, Kancelaria oferuje przejrzyste i dogodne zasady finansowania. Stosuje stałe wynagrodzenie, jasno określone w umowie oraz niewielkie wynagrodzenie za sukces (również zawarte w umowie). Istnieje możliwość płatności ratalnej, a w razie problemów w spłacie ustalenia dogodnych terminów.

Powierzając Kancelarii obsługę sprawy sądowej klient może liczyć na osobiste uczestnictwo w rozprawach Mecenas Barbary Garlacz, za wyjątkiem pojawienia się konfliktu terminów. W takiej sytuacji klient reprezentowany jest przez innego prawnika, a po rozprawie otrzymuje sprawozdanie. Praktyką Kancelarii jest także wysyłanie na maila klienta treści pozwu lub repliki.

Kancelaria Garlacz walczy o każdego klienta, składając wnioski o wyłączenie niekorzystnych sędziów, zaskarżając zawyżone koszty opinii i przewlekłość postępowań. W trakcie procesów sądowych wykorzystuje autorskie know-how co do wadliwości umów wypracowane na bazie kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu sporów frankowych, jak również prezentuje najnowsze argumenty w oparciu o aktualne orzecznictwo.

Szukając pomocy kancelarii frankowej pamiętajmy, aby przed skorzystaniem z usług kancelarii dokonać weryfikacji kryteriów, które potwierdzają doświadczenie – niektóre pomocne kryteria oceny kancelarii znajdziesz w artykule: Kredyt we frankach kancelaria – KRYTERIA OCENY

Kancelaria Garlacz – opinie klientów

Na platformie Google brak jest recenzji dotyczących Kancelarii Prawnej Garlacz, pomimo że uzyskała ona dwie oceny na poziomie 5 oraz 4 gwiazdek.

Kilka opinii na temat pracy w Kancelarii można przeczytać na portalu GoWork.

Są to w większości nieprzychylne komentarze ze strony anonimowych osób zatrudnionych tam w przeszłości.

Z punktu widzenia potencjalnego klienta nie bez znaczenia może być fakt, że Kancelaria wykorzystuje do obsługi kredytów frankowych studentów prawa, a zespół Kancelarii nie jest stały (odchodzą pracownicy niezadowoleni z warunków płacowych).

Na stronie internetowej Kancelarii w zakładce „Sprawy frankowe/Rekomendacje” widnieje sześć pozytywnych opinii podpisanych tylko inicjałami, bez podania pełnego imienia i nazwiska. W rekomendacjach przewijają się takie aspekty pracy kancelarii jak:

 • znajomość praktyki procesowej
 • przygotowanie i aktywne reprezentowanie klienta na rozprawie
 • profesjonalny poziom usług prawniczych
 • zaangażowanie
 • bogate doświadczenie i wiedza ekspercka
 • prawidłowa ocena prawna
 • terminowość i rzetelność
 • przejrzyste koszty

Co wiemy o Kancelarii Garlacz – informacje ze strony

Na stronie firmowej https://kancelariagarlacz.pl/ można przeczytać o największych sukcesach Kancelarii Prawnej Garlacz, dowiedzieć się o zakresie usług, sposobie działania w walce z bankami i specjalizacjach Kancelarii.

Kancelaria Garlacz doprowadziła do pierwszego unieważnienia przez sąd w Polsce kredytu indeksowanego kursem obcej waluty. Na to rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie sygn. akt III C 1073/14. Kancelaria prowadzi 1700 spraw dotyczących tzw. kredytów walutowych i jak podaje na stronie  wygrała już ok 200 spraw z tego 100% prawomocnych wyroków jest korzystnych dla klientów. Trudno jednak dokładnie zweryfikować te dane. W zakładce https://kancelariagarlacz.pl/47-wygranych-w-pierwszym-polroczu-2021/ można zapoznać się z sygnaturami 47 spraw wygranych przez Kancelarię (wyroki prawomocne i nieprawomocne) w pierwszym półroczu 2021 roku, wraz z informacjami o banku, sposobie rozstrzygnięcia (unieważnienie czy odfrankowienie), sądzie który wydał wyrok i dacie wyroku. Kancelaria nie publikuje co prawda treści wyroków, ale wiele wygranych spraw opisuje w odrębnych artykułach na blogu firmowym. Z zestawienia wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r. Kancelaria przegrała zaledwie dwie sprawy frankowe, co zamierza zmienić wnosząc apelację. Kancelaria opublikowała także podsumowane 3 kwartału https://kancelariagarlacz.pl/wyrok-kancelarii-garlacz-za-3q-2021/ z którego wynika, że wygrała 22 sprawy frankowe oraz podsumowanie całego roku 2021 z którego wynika, że wygrała łącznie 141 spraw.

Jednym z atutów Kancelarii jest częsty kontakt z sędziami podczas rozpraw, co wynika z ilości prowadzonych spraw. Stwarza to możliwość  prezentowania sędziom na bieżąco stanowiska oraz nowych argumentów czy wyroków w sprawach frankowych.

Wypracowane przez lata know-how, bieżące monitorowanie orzecznictwa SN i TSUE oraz kreowanie własnych nowych rozwiązań, przekłada się zazwyczaj na zasądzenie na rzecz klientów całości rat (unieważnienie umowy) lub nadpłat (odfrankowienie). Kancelaria posiada autorską koncepcję dotyczącą kredytów denominowanych, która może stanowić alternatywne rozwiązanie do nieważności umowy.

Czego nie można się dowiedzieć ze strony Kancelarii Garlacz? Na stronie brakuje prezentacji zatrudnionych w Kancelarii prawników (poza Barbarą Garlacz), ich doświadczenia i specjalizacji. Brak również informacji o wysokości wynagrodzenia, chociaż wiadomo że analiza dokumentacji jest bezpłatna, a wynagrodzenie oparte jest o model opłata wstępna + premia za sukces. Kancelaria nie informuje o czasie, w którym wykonuje analizę oraz o tempie zapadania wyroków w sądach.

Kancelaria Garlacz – podstawowe informacje kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz

ul. Siedmiogrodzka 7 lok. 7
01-204 Warszawa

Tel. +48 661 499 963, +48 603 088 980, +48 726 100 428, + 48 511 685 609

e-mail: konsultacja@kancelariagarlacz.pl lub sekretariat@kancelariagarlacz.pl

Kancelaria Garlacz – mocne strony

 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle kredytów frankowych
 • wąska specjalizacja w sprawach z tematyki finansowej i bankowej
 • wypracowane know-how w walce z bankami
 • autorskie pomysły rozwiązywania sporów na tle kredytów frankowych
 • podejmowanie się spraw nietypowych
 • wygrywanie spraw z bankami, których umowy trudno było dotychczas skutecznie zakwestionować
 • bogata wiedza ekspercka
 • reprezentowanie klientów nie tylko przed sądami I i II instancji, ale także przed SN i TSUE
 • duża liczba spraw wygranych, zakończonych unieważnieniem umowy lub odfrankowieniem
 • bezpłatna analiza dokumentacji kredytowej, przejrzyste zasady płatności wynagrodzenia i możliwość zapłaty w ratach
 • brak współpracy z pośrednikami i tzw. „kancelariami frankowymi” prowadzonymi w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o.

 

Aktualizacja recenzji 04.01.2022 r.

Zagłosuj na kancelarie

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Aktualna ocena 4 / 5. Liczba głosów: 37

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze

testKancelaria Radcy Prawnego Barbara Garlacz - opinie i recenzja