PLN - Polski złoty
CHF
4,58
niedziela, 10 grudnia, 2023

mBank szykuje się na wojnę z Frankowiczami

W związku z założeniem zwiększenia się liczby spraw sądowych powiązanych z kredytami we frankach szwajcarskich mBank mobilizuje się do procesów z Frankowiczami. Obecne założenia mBanku odnośnie do spodziewanych pozwów wzrosły z 18% do ok. 22% kredytobiorców walutowych, co w liczbach daje 18,6 tys. posiadaczy kredytów aktywnych, a także spłaconych.

10 568 założonych przez klientów mBanku indywidualnych postępowań sądowych związanych z umowami frankowymi – taką liczbą zakończył się drugi kwartał. Natomiast z końcem czerwca prawomocnie wydano 229 orzeczeń, w której liczbie zawarto 79 orzeczeń korzystnych dla mBanku, a 150 rozstrzygnięto na jego niekorzyść.

W drugim kwartale 2021 roku grupa mBank odnotowała wzrost zysku netto do 108,7 mln zł w odniesieniu rok do roku, gdzie ten zysk wyniósł 87 mln złotych. Jednocześnie ten zysk okazał się aż o 9% niższy od oczekiwanego przez rynek.

Zmiana założenia mBanku, który po pierwszym kwartale wymieniał 18-procentową liczbę kredytobiorców we frankach szwajcarskich z całego portfela walutowego, którzy zdecydują się na złożenie pozwów przeciwko bankowi. Według podanego do publicznej wiadomości półrocznego raportu mBanku takie założenie było subiektywnym oczekiwaniem mogącym w przyszłości podlegać zmianom.

W raporcie nadmieniono, że sprawy związane z kredytami frankowymi cechuje duża niepewność prawna, a na postawę Frankowiczów względem składania pozwów mogą mieć wpływ również czynniki zewnętrzne.

Przekroczona liczba 10 tysięcy postępowań

229 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych złożonych przez Frankowiczów – 79 rozstrzygnięto z korzyścią, a 150 okazało się dla mBanku  niekorzystne. Jednocześnie zawieszono postępowania w liczbie 367, ponieważ sądy drugiej instancji oczekują rozwiązań niektórych zagadnień prawnych przez Sąd Najwyższy oraz TSUE.

Ze względu na liczbę 10 568 klientów mBanku, którzy indywidualnie skierowali do sądu pozwy związane z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich, nastąpił wzrost o 1587 postępowań w samym tylko drugim kwartale.

Obecna wartość roszczeń wobec mBanku wynosi już 2 mld 424,2 mln zł. Pomimo jednak wyraźnego wzrostu liczy roszczeń, ciągle brakuje decyzji mBanku o zaproponowaniu klientom porozumień, które zostały zaproponowane przez Przewodniczącego Krajowego Nadzoru Finansowego.

Co więcej, mBank nie podjął nawet kroków, które wskazywałyby na próby uzyskania zgód korporacyjnych w sprawie takich porozumień. mBank tłumaczy się tutaj, że zamierza analizować sprawę i przedyskutowywać ją z organami nadzoru, ale jednocześnie propozycja Przewodniczącego KNF nie została uwzględniona w kwocie wpływu ryzyka prawnego, który dotyczy portfela kredytów indeksowanych do obcych walut.

11 mld złotych – tyle wynosi wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych, których mBank udzielił klientom indywidualnym, gdy tymczasem kwota 248,5 mln złotych jest kosztem ryzyka prawnego w drugim kwartale związanym z kredytami walutowymi.

Analogiczne koszty wynosiły rok wcześniej 189 mln zł, a w odniesieniu do pierwszego kwartału była to kwota 66,3 mln zł. Jednakże koszty te nie przekroczyły poziomu raportowanego przez mBank wcześniej.

mBank utworzył rezerwy na sprawy indywidualne dotyczące klauzul indeksacyjnych w kredytach w CHF i jest to w odniesieniu do całkowitej kwoty tych kredytów 13,5 procenta. Natomiast saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw powyższych wyniosło ostatecznie 228,4 mln zł.

Taki wynik nie zadowala rynku, który oczekiwał poziomu 239,2 mln, czyli odpisów o 5% wyższych (oczekiwany przedział 198 mln-268,1 mln zł). Rezerwy w rdr spadły o 35%, a w kdk wzrosły o procent 38.

Kwartalne koszty ryzyka wzrosły i wynoszą obecnie 0,8%, gdy tymczasem po pierwszym kwartale ich poziom wynosił 0,59%.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze