PLN - Polski złoty
CHF
4,54
niedziela, 25 lutego, 2024

Kiedy zapadnie uchwała SN dla frankowiczów?

Cały, 28 osobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego udzieli odpowiedzi na sześć pytań kluczowych dla osób posiadających kredyt we frankach. Do nich dołożono jeszcze jedno zagadnienie, o którym zdecydować ma Sąd Najwyższy. Zdania ekspertów potwierdziły się i sąd nie opublikuje orzeczenia 13 kwietnia 2021 roku. 

Jeszcze kilka dni temu niektórzy prawnicy specjalizujący się w sprawach frankowych wywierali presję społeczną na Sąd Najwyższy i wskazywali, że uchwała w sprawie frankowej nie powinna zapaść przed opublikowaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to przewidziany jest na dzień 29 kwietnia. Orzeczenie TSUE zdaniem mecenas Barbary Garlacz ma mieć kluczowe znaczenie w sprawie i okazać się może, że po jego publikacji Sąd Najwyższy nie podejmie uchwały gdyż stanie się ona zbędna. 

Sąd Najwyższy zmienił termin posiedzenia w sprawie frankowej na 11 maja. 

Frankowicze oczekują na orzeczenie SN już od 25 marca, na kiedy pierwotnie wyznaczony był termin posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Pierwsza zmiana terminu została zarządzona ze względu na pobyt w szpitalu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Ponowna zmiana dnia, w którym zostaną rozwiane wątpliwości w sprawie kredytów frankowych umotywowana jest tym, że obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na bezpieczne przeprowadzenie posiedzenia 28 członków Izby Cywilnej. Kolejnym powodem zmiany terminu jest oczekiwanie na wydanie wyroku TSUE w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym Sądu Okręgowego w Gdańsku, które pokrywa się z kwestiami pochłaniającymi uwagę Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy odpowie na sześć pytań

Planowane obecnie na 11 maja posiedzenie ma na celu rozwianie wątpliwości w sprawach dotyczących głównie: 

  • Ustalenia początku biegu terminu przedawnienia roszczenia banku;
  • Sposobu rozliczeń pobranych środków pomiędzy stronami;
  • Wpływu klauzul abuzywnych dotyczących kursu walutowego;
  • Możliwości zastosowania w miejsce zabronionego postanowienia kursowego innego sposobu ustalenia waluty;
  • Możliwości wystąpienia z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę.

Na orzeczenie Sądu Najwyższego oczekują praktycznie wszyscy związani bezpośrednio z kredytami frankowymi, zarówno kredytobiorcy jak i banki ale również sądy powszechne, które w końcu dostaną narzędzia do rzetelnego i spójnego przeprowadzania procesów frankowych. Większość specjalistów spekuluje, że uchwała będzie korzystna dla konsumentów. Z ostatnich statystyk wynika jednak, że Frankowicze nie czekają na uchwałę SN i pozywają banki masowo już teraz.  

Bądź na bieżąco! Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter 

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze