PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Nastąpiło PRZYSPIESZENIE procesu unieważnienia kredytów we frankach w sądach – Banki NIE SKŁADAJĄ APELACJI?

Przyśpieszenie sądowych spraw o kredyty frankowe to już nie opinia, to fakt. Każda dobra i wyspecjalizowana kancelaria frankowa może pochwalić się prawomocnymi wyrokami, w których sądy zdecydowały o nieważności umowy w mniej niż 24 miesiące. Co więcej, banki są bezradne wobec argumentacji doświadczonych adwokatów i radców prawnych, i coraz częściej zdarza się, że nie składają apelacji od wyroków sądów pierwszoinstancyjnych. A nawet gdy to robią, sądy II instancji w wielu przypadkach potrzebują zaledwie kilku miesięcy i jednej rozprawy, by potwierdzić ustalenia sądu okręgowego i utrzymać w mocy kwestionowany wyrok. Jak to się dzieje, że wbrew opinii bankowców, w sądach widoczne jest wyraźne przyśpieszenie spraw frankowych?

  • W sądach przybywa tzw. ekspresowych wyroków unieważniających wadliwe umowy waloryzowane kursem franka szwajcarskiego. Takie orzeczenia są wynikiem jednolitej linii krajowych sądów, ale także znakomitej argumentacji doświadczonych prawników
  • Kredytobiorca, który teraz pozwie bank o stwierdzenie nieważności umowy, w wielu przypadkach może liczyć na prawomocną decyzję w 2-3 lata od zainicjowania sprawy. Zwłaszcza jeśli sądzić się będzie poza oblężoną przez frankowiczów Warszawą
  • Wskutek nowelizacji kpc i kolejnych korzystnych wyroków TSUE kredytobiorcy mogą liczyć na jeszcze bardziej preferencyjne traktowanie przez krajowe sądy. Banki zostały zepchnięte do defensywy i nic nie wskazuje, aby były w stanie wyprowadzić w stronę frankowiczów jakiś celny cios
  • Na dowód sukcesów kredytobiorców w sądach prezentujemy nowe prawomocne wyroki wraz z omówieniem.

Ekspresowy wyrok w sprawie o franki? Wbrew narracji banków to możliwe, a nawet prawdopodobne

Banki od wielu miesięcy sieją propagandę, według której aby wygrać prawomocnie sprawę o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego, trzeba sądzić się przez wiele lat i przebrnąć przez liczne stresujące rozprawy. Tymczasem w 2023 roku taki scenariusz jest coraz mniej prawdopodobny: sądy wyraźnie przyśpieszają i wydają więcej wyroków. Widać to zresztą doskonale po statystykach: w całym 2022 roku sądy wydały 9,6 tys. wyroków w sprawach frankowych, a w samym I półroczu br. takich orzeczeń było już 8,1 tys. (dane zebrane przez kancelarie frankowe). Jeszcze w 2021 roku liczba wydanych orzeczeń wynosiła 2,8 tys. To pokazuje dobitnie, że sądy przyśpieszają – wbrew narracji banków i ich pragnieniu, by maksymalnie przedłużać te spory.

Co jest powodem tego przyśpieszenia? Najważniejsze czynniki wpływające na tę korzystną zmianę tempa orzeczniczego to:

  • rosnące doświadczenie krajowych sędziów, dla których sprawy o franki nie są już nowością, a codzienną zawodową rutyną. Wiedza z zakresu tych sporów pozwala sądom na rozsądzanie ich bez wsparcia biegłego i bez przesłuchiwania tuzinów świadków, skwapliwie wskazywanych przez bank celem przedłużenia postępowania
  • jednolita linia orzecznicza – dziś sędziowie nie mają już wątpliwości, jak rozpatrywać nawet te trudniejsze sprawy frankowe, dotyczące wzorców umownych Fortis Banku czy Deutsche Banku. Nie jest problemem również to, aby przyznać status konsumenta kredytobiorcy, który wynajmował swoją nieruchomość lub ma wykształcenie ekonomiczne i ponadprzeciętną wiedzę z zakresu bankowości
  • dopracowana argumentacja dobrych kancelarii – ogromne znaczenie dla szybkiego unieważnienia umowy frankowej ma oczywiście praktyka adwokata lub radcy prawnego reprezentującego frankowicza w sprawie przeciwko bankowi. Mając dobrego pełnomocnika, kredytobiorca zwiększa swoje szanse na szybkie przekonanie sędziego do swoich racji
  • kolejne prokonsumenckie wyroki TSUE – krajowi orzecznicy nie mają już powodów, by czekać z wydaniem wyroku w sprawie na kolejne decyzje unijnych sędziów. Jasne jest już, że bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak również to, że status konsumenta przysługuje nawet temu kredytobiorcy, który wydatkował część użyczonych przez bank środków na cel związany z prowadzoną firmą
  • nowelizacje kpc z kwietnia i lipca br. – w tym roku wprowadzono zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mogą przełożyć się na większe rozproszenie spraw frankowych, a więc i odciążenie dużych sądów okręgowych (w tym XXVIII Wydziału Cywilnego). Chodzi przede wszystkim o zmianę właściwości miejscowej sądów (która weszła w życie 15 kwietnia) oraz zmianę właściwości rzeczowej (wprowadzoną nowelizacją z lipca).

Wobec powyższych argumentów frankowicze powinni spodziewać się jeszcze większej ilości prawomocnych wyroków sądów w znacznie krótszym czasie, co można będzie zaobserwować zwłaszcza poza Warszawą, do której do połowy kwietnia br. spływała niemal połowa wszystkich pozwów o franki.

Obecnie frankowicz coraz częściej może liczyć na prawomocne unieważnienie swojej umowy w dwadzieścia kilka miesięcy, a czasem nawet w mniej niż rok. Co interesujące, banki zdają sobie sprawę z tego, że są na straconej pozycji.

Dlatego bywa też tak, że nie składają apelacji od niekorzystnych dla siebie wyroków, tylko wykonują zalecenia sądu okręgowego i pokornie rozliczają się z kredytobiorcą. Przykłady spraw, w których orzeczenia zapadły w rekordowo krótkim czasie, prezentujemy poniżej.

Sąd Okręgowy w Siedlcach unieważnia kredyt Santandera, a bank nie składa apelacji

Ten wyrok to prawdziwy hit – pokazuje, że banki coraz lepiej zaczynają rozumieć, że apelacja w ich sprawie nic nie zmieni. 27 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok w sprawie I C 1769/21, złożonej przez kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bankowi. Sporem objęto zawartą w 2006 roku umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka.

Siedlecki Sąd dopatrzył się w umowie klauzul abuzywnych, kształtujących prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszających w sposób rażący jego interesy – podstawą prawną jest tu art. 3851 k.c. Usunięcie owych postanowień z umowy doprowadziłoby do znacznej zmiany jej charakteru, jedyne więc, co pozostało sądowi, to całkowita eliminacja kontraktu z obrotu prawnego.

Całe postępowanie trwało tylko rok i cztery miesiące, w jego ramach odbyły się cztery rozprawy. Zysk frankowiczów z unieważnienia tej umowy to 164.463,37 zł. Pozwany bank wystąpił o wydanie uzasadnienia wyroku, jednak po jego otrzymaniu poinformował o akceptacji decyzji sądu. Wobec braku apelacji wyrok sądu I instancji się uprawomocnił. Bank zdążył już wywiązać się z postanowień wyroku. Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak – adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Pekao S.A. ponosi porażkę w Krakowie – umowa zostanie unieważniona w 11 miesięcy

Dnia 12 czerwca 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł jeden z najszybszych prawomocnych wyroków frankowych. Sygnatura sprawy to I ACa 540/23. Sprawa założona przez kredytobiorców bankowi Pekao S.A. dotyczyła dwóch umów kredytowych, które powodowie zawarli z BPH S.A., czyli poprzednikiem prawnym pozwanego, w 2004 i 2006 roku. Wpierw pozew trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie, który w listopadzie 2022 roku uznał obie umowy za nieważne i zasądził od pozwanego Pekao S.A. na rzecz jego klientów kwoty 76 816,07 zł oraz 301 258,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Pozwany bank obciążono również kosztami postępowania. Pekao S.A. złożył odwołanie, które zostało negatywnie rozpatrzone już w kilka miesięcy później. Sąd Apelacyjny oddalił apelację w całości i obciążył bank kosztami postępowania za drugą instancję.

Sprawa ta jest wyjątkowa z uwagi na to, że od jej początku do końca minęło zaledwie 11 miesięcy, w tym apelacja zajęła tylko 8 miesięcy. Podobnie jak w poprzednim omawianym przypadku, przyczyną nieważności umów zawartych z BPH S.A. były klauzule abuzywne. Nie ma przy tym znaczenia, czy bank tworząc tabele kursowe nadał im charakter rynkowy. O tym, że przyjęte we wzorcu umownym klauzule są abuzywne, decyduje to, w jaki sposób bank może je wykorzystać, a nie to, jak były wykorzystywane w rzeczywistości. Istotne jest bowiem to, że bank nie doprecyzował, od czego zależny jest kurs walutowy, dając sobie prawo do jednostronnego kształtowania zobowiązania klienta. Sprawę prowadził adwokat Paweł Borowski.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze