PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Nowe dane, warunki i statystyki UGODY dla Frankowiczów PKO BP

Największy polski bank PKO BP podał do publicznej wiadomości dane finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku. Pomimo olbrzymich rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, które w II kwartale br. sięgnęły kwoty 2,47 mld zł, bank w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wypracował gigantyczny zysk netto w wysokości 2,04 mld zł. Wysokie odpisy na kredyty w CHF to niewątpliwie efekt czerwcowego wyroku TSUE, który pozbawił bank nadziei na wywalczenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale także pochodna coraz mniejszej popularności ugód. Na wszczęcie z PKO BP mediacji w sprawie ugody w lipcu br. zdecydowało się zaledwie 800 Frankowiczów. Do tej pory bank zawarł ponad 31 tys. ugód frankowych, a pozwany został blisko 25 tys. razy. Statystyki prawomocnych wyroków za I półrocze br. są dla PKO BP miażdżące. Na 362 prawomocne orzeczenia, bank wygrał tylko 1 sprawę. 

 • W pierwszym półroczu 2023 roku bank PKO BP przegrał prawomocnie 99,7 proc. spraw dotyczących kredytów frankowych. Na koniec czerwca 2023 w sądach toczyło się już przeciwko niemu blisko 25 tys. indywidualnych sporów z powództwa Frankowiczów, a w samym II kwartale przybyło 2.558 nowych pozwów.
 • Niekorzystny wyrok TSUE z czerwca br. w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, rosnący odsetek prawomocnych przegranych, niesłabnąca fala nowych pozwów oraz coraz mniejsza skłonność Frankowiczów do zawierania ugód zmusiły bank PKO BP do powiększenia w II kw. 2023 r. rezerw na ryzyko związane z kredytami w CHF o gigantyczną kwotę 2,47 mld zł. Utworzone przez bank rezerwy pokrywają już 70 proc. wartości portfela frankowego. 
 • Coraz mniej Frankowiczów decyduje się na wszczęcie mediacji z bankiem PKO BP.  W styczniu br. nowych wniosków o mediacje bank zarejestrował 4,6 tys., a w lipcu było ich już zaledwie 0,8 tys. Od początku trwania programu bank zawarł z Frankowiczami ponad 31 tys. ugód.
 • Sprawy sądowe przeciwko bankowi PKO BP toczą się coraz sprawniej. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową jest osiągalny nawet w nieco ponad rok. Przykłady wyroków z ostatnich miesięcy omawiamy w dalszej części artykułu.

Olbrzymi zysk banku PKO BP mimo dodatkowych rezerw na kredyty we franku

Wyniki finansowe kolejnego banku frankowego (PKO BP) dowodzą, że nie sprawdza się czarny scenariusz, według którego niekorzystny dla sektora bankowego wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału miał pogrążyć banki. Polski gigant bankowy został co prawda zmuszony do powiększenia w II kwartale br. rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF o niebagatelną kwotę 2,47 mld zł, ale osiągnął w tym kwartale zysk netto na poziomie 587 mln zł, a za całe pierwsze półrocze zarobił na czysto aż 2,04 mld zł.

Nadspodziewanie dobre wyniki finansowe banku PKO BP to w zdecydowanej mierze efekt wysokich stóp procentowych. W I połowie tego roku bank uzyskał wynik odsetkowy na poziomie 8,58 mld zł. Był on wyższy o 29,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Słabnie popularność ugód PKO BP

Od października 2021 roku bank PKO BP oferuje Frankowiczom ugody polegające na konwersji kredytu na złotówki tak jakby od początku był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki WIBOR powiększonej o historyczną marżę kredytów w PLN. Od pewnego czasu bank oferuje też przejście na kredyt złotowy z oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 lat. Oferta ugód jest skierowana do posiadaczy aktywnych kredytów we franku szwajcarskim, przy czym bank dociera z propozycjami również do osób, które już złożyły pozwy sądowe. Ugody frankowe w banku PKO BP są poprzedzone mediacjami za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF.

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez bank PKO BP, do tej pory zawarł on ponad 31 tys. ugód z Frankowiczami, podczas gdy wszystkich wniosków o mediację wpłynęło do niego 52 tys. O ile tuż po uruchomieniu programu kredytobiorcy dosyć często decydowali się na rozmowy z bankiem w sprawie ugody, to w bieżącym roku widać jak gwałtownie słabnie zainteresowanie mediacjami. Doskonale oddają to liczby dotyczące ilości wszczętych w 2023 roku mediacji.

Liczba wszczętych przez Frankowiczów mediacji z PKO BP w poszczególnych miesiącach 2023 roku:

 • styczeń 2023 – 4,6 tys. wszczętych mediacji
 • luty 2023 – 3,8 tys. wszczętych mediacji
 • marzec 2023 – 2,2 tys. wszczętych mediacji
 • kwiecień 2023 – 1,8 tys. wszczętych mediacji
 • maj 2023 – 1,2 tys. wszczętych mediacji
 • czerwiec 2023 – 0,9 tys. wszczętych mediacji
 • lipiec 2023 – 0,8 tys. wszczętych mediacji

Frankowicze w pierwszym półroczu wygrali prawomocnie 99,7 proc. spraw z bankiem PKO BP

O ile zainteresowanie ugodami z każdym miesiącem i kwartałem tego roku spada, to ilość wszczynanych przez Frankowiczów przeciwko bankowi PKO BP spraw sądowych jest znacznie wyższa niż w roku minionym. W II kwartale 2023 roku przybyło w sądach 2.558 nowych postępowań dotyczących kredytów frankowych PKO BP. W pierwszym kwartale 2023 pozwów frankowych przybyło nieco więcej (2.671), ale porównując sytuację rok do roku wzrost liczby nowych spraw frankowych wyniósł aż 38,3 proc. (w II kw. 2022 przybyło tylko 1.850 nowych spraw).

Dynamika napływu do sądów nowych pozwów od kredytobiorców frankowych nie słabnie. Na koniec czerwca 2023 roku w sądach toczyło się już 24.751 indywidualnych spraw frankowych przeciwko PKO BP oraz jeden spór zbiorowy obejmujący 72 umowy kredytowe. Wartość spornych spraw sądowych to 9,83 mld zł.

Od początku trwania sporów frankowych do 30 czerwca 2023 roku bank uzyskał łącznie 1.773 prawomocne wyroki dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych w CHF z czego zaledwie 120 orzeczeń było dla banku korzystne. Odsetek prawomocnych wygranych Frankowiczów stale się jednak powiększa. W pierwszym półroczu 2023 roku zapadły 362 prawomocne wyroki dotyczące umów frankowych PKO BP, przy czym Frankowicze wygrali 361 spraw (99,7 proc.), a bank był górą tylko w 1 przypadku!

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Jak wygrywa się w 2023 roku z bankiem PKO BP – zobacz na przykładach

Przewaga Frankowiczów w sądach nad bankiem PKO BP jest ogromna. Bank przegrywa prawomocnie niemal 100 proc. spraw zarówno w sądach w Warszawie, jak i w innych miastach. Prawomocne wyroki zapadają niejednokrotnie w ekspresowym tempie. Poniżej prezentujemy dwie sprawy zakończone w maju tego roku prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy frankowe banku PKO BP.

Prawomocna wygrana z PKO BP w Białymstoku po 15 miesiącach od wniesienia pozwu

W dniu 19 maja 2023 roku swój finał miała sprawa dotycząca kredytu denominowanego kursem CHF banku PKO BP, która początkowo toczyła się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach (sygn. I C 116/22), a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku (sygn. I ACa 971/22). Sąd II instancji oddalił apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku sądu I instancji z dnia 23 maja 2022 roku, na mocy którego umowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorcy zasądzone zostały kwoty 129.315,84 zł oraz 15.285,12 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu. Dwuinstancyjne postępowanie zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej banku PKO BP trwało łącznie zaledwie 15 miesięcy. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego PKO BP w Warszawie mimo prób zakwestionowania statusu konsumenta

Korzystnym dla kredytobiorców prawomocnym wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie zakończyła się w dniu 24 maja 2023 roku sprawa o sygn. I ACa 967/22, która dotyczyła kredytu budowlano – hipotecznego banku PKO BP powiązanego z kursem CHF. Sąd II instancji podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 maja 2022 r. do sprawy o sygn. XXIV C 1804/20, który ustalił nieważność przedmiotowej umowy. Postępowanie apelacyjne zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy trwało zaledwie 10 miesięcy, a łącznie w dwóch instancjach sprawa toczyła się 32 miesiące.

Korzystny prawomocny wyrok został uzyskany pomimo prób zakwestionowania przez bank przysługującego kredytobiorcom statusu konsumenta. Kilka lat wcześniej ci sami kredytobiorcy zaciągnęli inny kredyt powiązany z walutą EUR. Według banku miało to świadczyć o wyższej świadomości ryzyka walutowego i posiadaniu wiedzy eksperckiej. Sąd całkowicie odrzucił taką argumentację banku podkreślając, że kredyt w CHF służył zaspokojeniu prywatnych potrzeb mieszkaniowych, zatem kredytobiorcy są konsumentami. Sprawę kredytobiorców prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze