PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Oświadczenie o spłacie kredytu CHF z zastrzeżeniem zwrotu [WZÓR + WYJAŚNIENIE]

W sporach powstałych na tle frankowych umów kredytowych od dłuższego czasu to kredytobiorcy posiadają znacznie więcej argumentów, efekt jest więc taki, że przeważająca liczba orzeczeń sądowych uwzględnia roszczenia wysuwane właśnie przez frankowiczów. Jednak wbrew pozorom, banki wcale nie składają broni i nadal w sądach próbują dowieść, iż żądania kredytobiorców są pozbawione podstaw.

Określenie „próbują” jest najbardziej adekwatne do całej sytuacji, gdyż bardzo rzadko jakiś sędzia zgadza się z argumentacją banku, choć trzeba przyznać, że kreatywność banków w dowodzeniu swoich racji jest spora.

Jednym z takich sposobów banków na podważenie stanowiska kredytobiorców jest powołanie się na regulację Kodeksu cywilnego, która stanowi, iż nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany.

Teoretycznie bowiem można założyć, że po nagłośnieniu problematyki kredytów frankowych przez media, każdy kredytobiorca powinien mieć świadomość wadliwości zawartej umowy kredytowej, więc na rzecz banku nie powinien świadczyć. W praktyce jest to oczywiście dużo bardziej skomplikowane, bo jednak zaprzestanie spłaty kredytu wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji dla kredytobiorców, lecz i takie przypadki ustawa przewiduje.

Żądanie zwrotu świadczenia jest bowiem możliwe nawet jeśli spełniający świadczenie miał świadomość, że nie jest zobowiązany do świadczenia, gdy spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej, kredytobiorca może więc skutecznie dochodzić swoich roszczeń, nawet gdy miał świadomość, iż nie powinien spłacać kredytu z uwagi na wadliwość umowy kredytowej, jeśli dokonał zastrzeżenia zwrotu przekazywanych do banku pieniędzy.

Co to jest oświadczenie o spłacie kredytu frankowego z zastrzeżeniem zwrotu?

Oświadczenie o spłacie kredytu z zastrzeżeniem zwrotu to nic innego jak przekazanie bankowi informacji, iż kredytobiorca ma świadomość, że zawarta umowa kredytowa jest wadliwa i nie powinien na jej podstawie świadczyć, lecz spłaca kredyt, a następnie będzie domagać się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Kredytobiorca w przekazywanej informacji musi więc dać wyraz swoim wątpliwościom co do istnienia zobowiązania i oświadczyć, że płaci, ale będzie żądał zwrotu, gdy będzie mógł udowodnić, że zobowiązanie nie istniało.

Zastrzeżenie jest jednostronnym oświadczeniem woli kredytobiorcy, które może być uczynione nawet wbrew woli banku i nie wiąże się z jakimś dalszym wydarzeniem. Kredytobiorca składa więc oświadczenie i nie musi czekać na odpowiedź banku iż oświadczenie to do niego dotarło, choć oczywiście kredytobiorca powinien później wykazać kiedy owe oświadczenie zostało złożone.

Co powinno zawierać oświadczenie o spłacie kredytu z zastrzeżeniem zwrotu?

W oświadczeniu należy przede wszystkim wskazać informacje, które pozwolą zidentyfikować kredytobiorcę, który składa oświadczenie, a więc podać należy imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, oraz należy oznaczyć bank do którego oświadczenie jest składane, podać więc trzeba pełną nazwę banku, adres siedziby, numer rejestrowy w KRS, NIP oraz REGON.

Najistotniejsze jednak jest by oświadczenie precyzyjnie określało umowę kredytową w związku z którą jest składane, podać więc trzeba numer umowy kredytowej, datę jej zawarcia.

Nie zaszkodzi również wspomnieć o stronach takiej umowy, gdyż bank z którym umowa została zawarta może już nie istnieć, ułatwi to więc identyfikację.

W oświadczeniu podać również należy jakiej pozostałej do spłaty kwoty kredytu oświadczenie dotyczy oraz wyraźnie należy wyartykułować, że spłata kredytu następuje z zastrzeżeniem zwrotu. W oświadczeniu można również wskazać dlaczego jest ono składane, a więc z jakich powodów kredytobiorca uważa, że świadczenie na rzecz banku jest nienależne. Oświadczenie musi zostać na końcu podpisane przez kredytobiorcę.

Gdzie należy złożyć oświadczenie o spłacie kredytu z zastrzeżeniem zwrotu?

Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, byleby dotarło do drugiej strony najpóźniej wraz z samym świadczeniem, teoretycznie więc zastrzeżenie zwrotu może zostać złożone nawet w formie ustnej, lecz ze względów dowodowych nie jest to polecane rozwiązanie. Najbezpieczniej więc złożyć oświadczenie w formie pisemnej i skierować je do banku z którym umowa kredytowa została zawarta. Jeżeli dany bank został przejęty lub przekształcony, wówczas oświadczenie należy skierować do jego następcy prawnego. Oświadczenie można złożyć osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera, kredytobiorca musi jednak zadbać o to by mógł w postępowaniu wykazać kiedy owe oświadczenie zostało złożone, gdyż od tego zależy jego skuteczność.

Kiedy należy złożyć oświadczenie o spłacie kredytu z zastrzeżeniem zwrotu?

Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia, zatem jeśli część kredytu została spłacona przed złożeniem oświadczenia, wówczas wstecznie takiego zastrzeżenia nie można uczynić. Jeżeli więc oświadczenie jest składane osobiście przez kredytobiorcę do banku, najlepiej jest je złożyć dzień przed planowaną spłatą, wtedy nie będzie wątpliwości, że oświadczenie zostało złożone przed spełnieniem świadczenia. Jeśli natomiast oświadczenie kredytobiorca wysyła listem lub poprzez kuriera, przed dokonaniem płatności warto upewnić się, że oświadczenie dotarło do banku.

Czy można wygrać z bankiem jeśli kredyt frankowy został spłacony bez oświadczenia o zastrzeżeniu zwrotu?

Można. Znane są przypadki, że frankowicze którzy kredyty spłacili a następnie pozwali bank wygrali w sądzie, pomimo tego że nie zostało przez nich złożone oświadczenie o zastrzeżeniu zwrotu. Nie mniej jednak jeśli chcesz spłacić kredyt we frankach a następnie pozwać bank dobrze jest taką sprawę skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Informacje o tym czym się kierować w poszukiwaniach prawnika znajdziesz we wpisie Jak wybrać kancelarię do sprawy kredytu frankowego?

Wzór oświadczenia o spłacie kredytu z zastrzeżeniem zwrotu

Poniżej znajdziesz link do przykładowego wzoru oświadczenia. Pamiętaj jednak, że sprawy frankowe to tematyka skomplikowana i trudna i choć przeglądając Internet możesz mieć wrażenie, że jest bardzo wielu specjalistów od tych spraw w praktyce naprawdę wyspecjalizowanych kancelarii jest mało. Podczas poszukiwania kancelarii frankowej możesz się posiłkować naszą listą kancelarii frankowych oraz artykułami z działu porady.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze