PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

PKO BP i Pekao odwołają się od kar za kredyty frankowe

PKO BP i Pekao planują odwołać się od decyzji UOKiK. Dziś urząd poinformował, że wydał kolejną decyzję o zakazie ustalania kursów walut. PKO BP otrzymał 40,7 mln zł, a Pekao 21,1 mln zł. Chodzi o klauzule w umowie, które określają zasady ustalania kursu walutowego oraz podstawę zmiany rat kredytu przez bank. „Dzięki temu banki mogą dowolnie określać kurs, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości rat, które będą spłacać” – ocenia urząd.

Oba banki utrzymywały, że zakwestionowane przez UOKiK zasady od lat nie są stosowane. PKO BP poinformował, że w 2017 r. Rozpoczęło się postępowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie uznania i potwierdzenia umowy, załączników do umowy kredytowej oraz wzorów kredytów hipotecznych na indeksy, indeksy lub waluty obce.

Oznacza to, że pięć lat po tym, jak bank przestał udzielać kredytów walutowych. Bank podał, że biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów, kredyty walutowe stanowią obecnie 17%. 15% portfela kredytów hipotecznych. Jest to kredyt we franku szwajcarskim.

PKO BP podkreślił, że od samego początku umożliwia klientom bezpośrednią spłatę kredytów walutowych w walucie, w której został wydany kredyt. „Klienci mogą zadeklarować na etapie składania wniosku kredytowego, ale mogą też później podpisać stosowne załączniki do umowy.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – Instrukcja dla frankowiczów.

46% kredytu we franku szwajcarskim posiada obecnie rachunek spłacany w walucie umowy – dzięki temu klienci ci mogą przekazać sprzedaż waluty Kup walutę, aby spłacić kredyt w dowolnym momencie bez korzystania z kursu walutowego banku.

PKO BP zapewnia, że ​​przy spłacie kredytu walutowego na rachunek klienta w PLN od samego początku można ustalić odrębnie negocjowany kurs. „Od 2011 roku, po wejściu w życie tzw.„ Ustawy anty-spreadowej ”, klient ma możliwość wskazania dwóch rachunków (w tym rachunków walutowych) do spłaty kredytu w formie priorytetowej spłaty, czyli może określić, że najpierw musi otrzymać od nich spłatę.

Rozwiązanie kontowe dla środków złotówkowych wymaga zawarcia aneksu do umowy, który określa w jaki sposób bank ustala kurs, gdy klient decyduje się na spłatę kredytu walutowego z rachunku złotówkowego.

Bank poinformował, że od stycznia 2015 r., Kiedy kurs franka szwajcarskiego gwałtownie wzrósł, bank korzysta z tabeli kursowej specjalnie dla kredytów we franku szwajcarskim – spread wynosi 1%. „Mechanizm korekty kursu pozostaje ten sam: bank przyjmuje aktualny kurs rynkowy, bierze pod uwagę spread i publikuje tabelę z aktualnym kursem (zwykle do godz. 9:00). ), tabela zostanie zaktualizowana na „- została zapisana.

W ocenie UOKiK zasady ustalania kursu walutowego stosowane przez PKO BP są niezgodne z prawem. Biuro wyjaśniło: „Na przykład PKO BP ustala stopy procentowe w oparciu o + średnie międzybankowe stopy procentowe +, + płynność rynku walutowego +, + konkurencyjność kursowa +”. Dodał, że aby dowiedzieć się BP wysłał konsumentów do Reutera.

Sprawdź: Odfrankowienie kredytu – Instrukcja dla frankowiczów.

UOKiK poinformował, że po podjęciu ostatecznej decyzji bank powinien również powiadomić konsumentów i poinformować ich, że sporne przepisy nie są dla konsumentów wiążące i należy je traktować jako w ogóle niezawarte w załącznikach do umowy. Ułatwi to również konsumentom składanie reklamacji.

Pekao wyjaśnił, że Pekao przejął również portfel kredytów hipotecznych w CHF w wyniku połączenia w 2007 r. Zbywanej części Banku BPH z Bankiem Pekao. Sprawy prowadzone przez UOKiK dotyczą stosunkowo niewielkiej grupy tych umów (385), z których około 300 jest obecnie w trakcie realizacji.

Bank zaprzestał wykorzystania spornej rezerwy w kwietniu 2017 r., Zanim UOKiK złożył pozew, w którym podkreślał Pekao. Bank podkreślił, że nie udziela kredytów hipotecznych w obcej walucie osobom zarabiającym w złotych, a „konsekwentnie realizuje politykę udzielania kredytów hipotecznych w walucie, w której klienci uzyskują dochód”.

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze