PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Getin Noble Bank ukarany m. in za frankowiczów

Prezes UOKiK uważa, że ​​warunki umowne stosowane przez Getin Noble Bank pozwalają bankowi jednostronnie modyfikować umowę kredytu hipotecznego i wprowadzać w błąd, gdy dostarcza obligacje GetBack. Decyzje te ułatwią poszkodowanym konsumentom wniesienie sprawy do sądu. Według UOKiK zainteresowane strony mogą liczyć na 20 tys. odszkodowania

UOKiK ukarał Getin Bank za Frankowiczów 

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podjął trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku (GNB). Po uzyskaniu prawomocnych orzeczeń stają się one orzeczeniami wstępnymi.

Oznacza to, że orzeczenie dyrektora urzędu w sprawie wykorzystywania przedsiębiorców przeciwko zbiorowym interesom konsumentów lub klauzulom niedozwolonym jest wiążące dla sądu.

W toku śledztwa urząd sprawdzał również, czy i jak Getin Noble Bank rozliczał się z osobami, które wcześniej spłacały kredyty konsumpcyjne.

Dzięki działaniom UOKiK przedsiębiorcy zmienili sposób rozliczeń na liniowy, korzystniejszy dla konsumentów.

Getin Noble Bank wprowadził Frankowiczów w błąd

Prezes UOKiK zauważył, że Getin Noble Bank wprowadził w błąd zmiany warunków umowy kredytu hipotecznego, w tym denominowanego we frankach szwajcarskich.

W 2016 roku klienci banku otrzymali pismo, z którego mogli dowiedzieć się, że bank zamierza doprecyzować sposób kalkulacji kursów walut począwszy od nowego roku.

Ponadto zastąpił postanowienia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) postanowieniami dotyczącymi ewentualnego obowiązku złożenia oświadczenia do organu egzekucyjnego na podstawie art. Art. 777 kpc może wymagać poświadczenia notarialnego, co ułatwi bankom dochodzenie roszczeń w przyszłości.

Zobacz: Ranking Kancelarii Frankowych 

Ma to związek ze zniesieniem BTE przez Trybunał Konstytucyjny, ale wyrok nie daje bankowi prawa do włączenia do umowy innych form gwarancji. Urząd Pracy zakwestionował takie działania.

Umowa kredytu hipotecznego to umowa zawarta w określonym, długoterminowym okresie. Zabrania się jakiejkolwiek zmiany podstawowej terminologii, np. Przepisów dotyczących zasad kalkulacji kursu walutowego lub innych zabezpieczeń.

Każde nowe rozwiązanie powinno być wynikiem wzajemnego porozumienia. Jeśli klient nie wyrazi zgody, umowa powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi warunkami – powiedział Tomasz Chróstny. Konsekwencją działań GNB jest to, że wiele osób musi zaakceptować nowe warunki, w przeciwnym razie bank wypowie umowę i zażąda pełnej spłaty kredytu.

Getin Bank dostał 7 mln zł kary za Frankowiczów

W związku z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Getin Noble Bank karę w wysokości 7 mln zł (7 019 640 zł). Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK konsumenci otrzymają pismo z banku informujące o zakwestionowanych praktykach. Ta decyzja nie jest ostateczna.

Prezes UOKiK uznał, że warunki zawarte we wzorcowej umowie dotyczyły m.in. wydawania kart płatniczych, udzielania kredytów, prowadzenia rachunków.

Getin Noble Bank przyznaje sobie prawo do dokonywania w nim nieokreślonych zmian, np. Przy zmianie regulaminu, zapadnięciu orzeczenia sądu czy poprawieniu błędów typograficznych.

Jednocześnie GNB zachowuje pewne zastrzeżenia, z tych powodów ma również prawo do zmiany opłat i prowizji, co może zrobić ze względu na nowe stawki za prąd, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. UOKiK uważa, że ​​przepisy te są zbyt ogólne i banki mogą pod pretekstem wprowadzać zmiany.

Przedsiębiorca nie sprecyzował, jaki dokładnie wpływ będzie miała zmiana przepisów, a w jakim zakresie wpłynie na zmianę przepisów. W rezultacie konsumenci nie mogą przewidzieć oczekiwanych zmian w okresie obowiązywania umowy.

Jednocześnie może to spowodować, że banki będą jednostronnie zastępować niedozwolone regulacje innymi regulacjami, co jest niedopuszczalne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zobacz: Czy warto pozwać Getin Bank za kredyt we frankach

Prezes UOKiK uważa te przepisy za niezgodne z prawem i zakazuje ich stosowania. Bank musi wysłać pismo do konsumentów, informując ich o decyzji i jej skutkach.

Może to oznaczać, że w przyszłości nie będzie można jednostronnie zmieniać warunków umowy, a dotychczasowe modyfikacje będą kwestionowane przez klientów. Ta decyzja nie jest ostateczna.

Wprowadzenie klientów w błąd przy obligacjach Getback

Prezes UOKiK odkrył, że GNB wprowadził konsumentów w błąd, oferując obligacje korporacyjne wyemitowane przez GetBack. GNB poinformował, że inwestycja jest bezpieczna, a zyski są gwarantowane, ale tak nie jest.

Dodatkowo banki oferowały kupno tych obligacji od osób niechętnych do podejmowania ryzyka – były zainteresowane lokatami stałymi. W związku z tym produkty oferowane przez bank nie są w stanie zaspokoić potrzeb klientów.

 Do UOKiK wpłynęło wiele skarg konsumentów na konsultantów Getin Noble Banku, które potwierdziły naruszenia w procesie sprzedaży.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Obligacje korporacyjne nie są bezpiecznymi inwestycjami, ponieważ ich bezpieczeństwo zależy wyłącznie od sytuacji finansowej emitenta i jego decyzji biznesowych.

Nie są gwarantowane przez odpowiednie agencje. Banki, jako instytucja ciesząca się zaufaniem opinii publicznej, powinny zadbać o to, by biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby konsumentów, jasno i kompleksowo informowały o specyfice swoich produktów, zwłaszcza o ryzyku.

Tomasz Chróstny powiedział, że jest to siódma decyzja dotycząca emisji i sprzedaży obligacji GetBack i kończy naszą działalność w sprawie GetBack. Prezes UOKiK nakazał Getin Noble Bankowi wypłatę odszkodowania tym, którzy za jego pośrednictwem nabyli obligacje GetBack. Osiągnie 20000. Zł.

Bank poinformuje, komu należy wypłacić odszkodowanie w osobnym piśmie. Szczegóły są już w decyzji. Ta decyzja nie jest ostateczna.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze