PLN - Polski złoty
CHF
4,80
piątek, 29 września, 2023

Pytania do kancelarii frankowych przed rozpoczęciem sprawy.

Proces sądowy z bankiem, w którym kredytobiorca będzie domagał się unieważnienia lub odfrankowienia zawartej umowy kredytowej, stanie się zdecydowanie prostszy, a i jego wynik będzie bardziej pewny, gdy prowadzenie swojej sprawy frankowej kredytobiorca zdecyduje się powierzyć profesjonaliście.

Na rynku funkcjonuje obecnie wiele kancelarii, które oferują pomoc w tym zakresie, znalezienie pełnomocnika nie powinno więc być trudne, żeby jednak mieć pewność, że wybór padł na odpowiednią kancelarię, przed nawiązaniem współpracy warto prawnika zapytać o trzy podstawowe kwestie, a więc jak wygląda postępowanie kancelarii przed wniesieniem pozwu do sądu, jak wygląda współpraca z prawnikiem w trakcie procesu sądowego i jak kształtuje się wynagrodzenie pełnomocnika.

Więcej informacji o tym, czym się kierować wybierając prawnika znajduje się w tekście Jak wybrać kancelarię do sprawy kredytu frankowego?

O co zapytać prawnika przed zleceniem sprawy frankowej?

Wiele się mówi o tym, że uwolnienie się od niekorzystnego kredytu frankowego wymaga zainicjowania procesu sądowego w którym frankowa umowa kredytowa zostanie unieważniona lub odfrankowiona, i tak w istocie jest, gdyż banki zwykle nie są zainteresowane zawieraniem ugód na warunkach korzystnych dla kredytobiorców, nie oznacza to jednak, że praca prawnika prowadzącego sprawę kredytu frankowego ogranicza się tylko do złożenia pozwu, gdyż wcześniej konieczne jest wykonanie szeregu innych czynności.

Rozważając więc nawiązanie współpracy z profesjonalistą specjalizującym się w procesach frankowych, już na pierwszym spotkaniu warto ustalić jakie czynności kancelaria wykona w ramach udzielonego zlecenia i najlepiej dla kredytobiorcy, by działania kancelarii zostały jasno sprecyzowane.

Oczywistym bowiem jest, że kancelaria powinna dokonać analizy zawartej umowy, gdyż jest to niezbędne dla sformułowania przysługujących kredytobiorcy względem banku roszczeń i dla określenia wartości przedmiotu sporu, udział niektórych kancelarii na tym jednak się kończy, gdy mowa o etapie przedsądowym, a następnym ich krokiem jest złożenie pozwu do sądu, w praktyce jednak pomoc kancelarii powinna być zdecydowanie szersza.

Złożenie pozwu wymaga bowiem zebrania wielu dokumentów, a część z nich trzeba będzie uzyskać od banku, kredytobiorca musi więc upewnić się czy obsługujący go prawnik pomoże mu w napisaniu stosownych wniosków do banku by dokumenty te pozyskać.

W sądzie dobrze widziane jest również, gdy kredytobiorca dążył do polubownego rozwiązania sporu, należy więc zapytać prawnika czy praktykuje zwracanie się do banków z wezwaniem do ugodowego rozwiązania problemu frankowego lub czy prosi o interwencję w sprawie podmioty zajmujące się pomocą frankowiczom, a więc np. Rzecznika Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku spraw frankowych wiele doświadczonych kancelarii frankowych etap ten pomija, ze względu na znaczną oszczędność czasu oraz z uwagi na fakt, że ww. próby zwykle nie przynoszą korzystnych dla frankowicza efektów.

Ciekawe: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Jeśli już natomiast mowa o ugodzie z bankiem, dobrze jest już na początku się upewnić czy prawnik będzie uczestniczył w ewentualnych rozmowach z bankiem na temat zawarcia ugody i czy będzie te warunki negocjować, jeśli taka konieczność się pojawi.

Przechodząc kolejno do rozmowy na temat postępowania sądowego z bankiem, należy się upewnić jaka będzie pomoc prawnika w tym zakresie.

Oczywistym jest, że kancelaria/prawnik reprezentujący kredytobiorcę przed sądem, powinien sformułować i złożyć pozew, który będzie odpowiadał wymaganiom prawnym, jednak też warto dopytać czy prawnik zajmie się wyliczeniem wartości przedmiotu sporu w takim postępowaniu, gdyż bywa to kwestia problematyczna, zwłaszcza w przypadku odfrankowienia umowy kredytowej.

W zakresie prowadzenia procesu sądowego prawnik powinien również reprezentować kredytobiorcę przed sądem na wyznaczonych rozprawach, odpowiadać na pisma składane przez bank i w terminie realizować obowiązki wynikające z postanowień sądu, informować kredytobiorcę o istotnych kwestiach, które pojawiły się w procesie, jak i przygotować kredytobiorcę do przesłuchania przez sąd.

Na tym etapie rozmów z prawnikiem warto doprecyzować również czy współpraca będzie dotyczyć tylko postępowania przed sądem pierwszej instancji, czy również postępowania odwoławczego, gdyż istnieje duża szansa, że bank niekorzystny dla siebie wyrok zaskarży, a gdy to kredytobiorca będzie chciał wnieść apelację to prawnik musi w krótkim czasie podjąć określone działania, jak chociażby złożenie do sądu wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, kredytobiorca nie będzie więc mieć czasu by szukać innego prawnika pomiędzy postępowaniem w pierwszej, a postępowaniem w drugiej instancji.

Sprawdź: Dlaczego frankowicze powinni uważać na kancelarie frankowe działające jako sp. z o.o.?

Kredytobiorca, który na temat swojej sprawy rozmawia z konkretnym prawnikiem najczęściej zakłada, że to właśnie ten pełnomocnik będzie prowadzić jego sprawę.

W dużych kancelariach, gdzie pracuje spora liczba prawników, nie jest to jednak takie oczywiste i sprawy trafią do różnych prawników, zatem jeszcze przed nawiązaniem współpracy dobrze jest potwierdzić kto zajmie się prowadzeniem postępowania i w jaki sposób kredytobiorca może nawiązać bezpośredni kontakt z taką osobą.

Taki jasny sposób działania pozwoli uniknąć nieporozumień i ułatwi współpracę podczas procesu.

Ustalenia odnośnie wynagrodzenia kancelarii frankowej

Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć na spotkaniu z prawnikiem przed nawiązaniem współpracy, jest kwestia wynagrodzenia pełnomocnika, gdyż brak precyzyjnych ustaleń w tym zakresie może prowadzić do konfliktu, a wówczas współpraca nie będzie dobrze się układać.

Zasadniczą kwestią jest więc wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie może bowiem zostać ustalone w stałej wysokości, niezależnie od wyniku postępowania sądowego, lub może składać się ze stałej części i prowizji stanowiącej ułamek od tego co uda się uzyskać, a więc tzw. success fee.

W przypadku wynagrodzenia success fee należy zwrócić uwagę, by nie tylko precyzyjnie określona został procentowa wartość tego wynagrodzenia, lecz też od jakiej konkretnie kwoty będzie ono naliczane, najkorzystniej dla kredytobiorcy jest, żeby już w momencie zawierania umowy z pełnomocnikiem znał wysokość kwoty od której success fee zostanie ewentualnie naliczone.

Istotne również jest ustalenie terminów płatności wynagrodzenia pełnomocnika oraz tego czy ustalone wynagrodzenie pokrywa wszystkie czynności, które prawnik w ramach prowadzenia sprawy wykona, a więc czy obejmuje ono również czynności poprzedzające złożenie pozwu lub każdorazowe pojawienie się prawnika w sądzie na rozprawie.

Warto również na tym etapie rozmów ustalić do kogo, a więc do kredytobiorcy czy do prawnika, trafią koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd w przypadku wygranej kredytobiorcy. Im bardziej precyzyjne ustalenia kredytobiorca z prawnikiem uczyni, tym mniejsza szansa, że w trakcie współpracy pojawią się nieścisłości i problemy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

2 KOMENTARZE

Najnowsze