PLN - Polski złoty
CHF
4,50
wtorek, 28 listopada, 2023

Sąd dla Frankowiczów ogłosił, że będzie stał po stronie…frankowiczów!

W sytuacji kiedy kredytobiorca oddał do banku sumę, która przewyższa wartość zaciągniętego kredytu, to posiada możliwość skorzystania z zamrożenia spłaty pozostałych należności tzw. zabezpieczenia roszczenia. Dobre kancelarie frankowe już od przęsło roku informują, że uzyskują takie zabezpieczenia dla swoich Klientów. Różne jednak podejście do tego typu zabezpieczeń sądów w różnych polskich miastach.

Ostatnio w tej materii wypowiedział się nowy sąd dla Frankowiczów w Warszawie, który został ustanowiony jako XXVIII Wydział SO w Warszawie. We wtorek wskazał sposób orzekania jego sędziów w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Sędziowie będą decydowali o wstrzymywaniu spłat rat, kiedy kredytobiorca spłacił już wartość zaciągniętego kredytu. Postanowienie było uzasadnione w ten sposób w sprawie dwóch frankowiczów. Wskazano podstawę do podjęcia decyzji o wstrzymaniu spłaty rat w momencie, kiedy prowadzony jest proces o unieważnienie umowy kredytowej, a jednocześnie spełniono warunek wartości dokonanych wpłat z tego tytułu, które przewyższyły wartość uzyskanego kredytu. Z tym zdaniem sędzi Piotra Bednarczyka zgadza się większość sędziów. 

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach – Instrukcja dla frankowiczów.

Za wzorzec służy małżeństwo frankowiczów, które dąży do stwierdzenia nieważności posiadanego przez nich kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Równolegle domagają się zasądzenia od Santander Bank kwoty 377 tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Alternatywnie mogą zgodzić się na zasądzenie kwoty wynoszącej 173 tys. W ich opinii niektóre postanowienia umowne posiadają charakter abuzywny, co nie wymusza konieczności powiązania od dnia zawarcia umowy. Co najważniejsze, sąd I instancji przychylił się do ich wniosku o zabezpieczenie ich roszczeń, co pozwoliło im w pełni legalnie zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu. Obejmuje to okres od złożenia pozwu, aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądu. 

Tego samego dnia, ta sama instytucja już jako II instancja wskazała, że małżeństwo wystarczająco przestawili abuzywny charakter postanowień umownych. Odnosi się to do przelicznika kursów. Jednocześnie przedstawiła spłatę kredytu już w wysokości 461 tys. zł, a wartość uzyskanego kredytu wynosiła 450 tys. zł. 

Zdaniem pełnomocnika banku podjęcie decyzji o zabezpieczeniu jest przedwczesne, ponieważ małżeństwo nie przedstawiło chęci lub jej braku do utrzymania kredytu, co przedstawiła siódemkowa uchwała Sądu Najwyższego. Należy pamiętać, że kwestia kapitału nie kończy roszczeń ze strony banku. Może wystosować roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie się korzystając z kapitału banku. 

Odmienne stanowisko posiada pełnomocnik tych frankowiczów, który uważa, że sądowe zabezpieczenie umożliwia zaprzestania egzekwowania niezgodnej z obowiązującym prawem umowy. Wskazuje, że małżeństwo musiało co miesiąc spłacać aż 3,5 tys. zł, a wartość zadłużenia stale rosła. Sąd uznał za zasadny wniosek tej strony. 

Sędzia prowadzący postanowienie wskazał, że należy dokonać rozliczenia umowy z prawdopodobnie abuzywną klauzulą. Nie wystarczy wyłącznie zasądzić daną kwotę. Zabezpieczenie ma umożliwić dochodzenie roszczeń, a nie zakończyć sprawę. W przypadku, gdy proces będzie zwycięski dla banku, to nadal bank będzie mógł skorzystać z zapisów hipotecznych. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

2 KOMENTARZE

  1. Każdy kto posiada nadpłatę w takich bankach chociażby jak Getin Bank, mbank a także millennium powiniem czym prędzej pozwać bank i natychmiast złożyć taki wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Te banki są już tak obciążone pozwami od frankowiczów, że może się okazać, że za 2 lata to nie będzie z czego odzyskać swojej nadpłaty

Najnowsze