PLN - Polski złoty
CHF
4,58
sobota, 9 grudnia, 2023

Sądy unieważniają umowy frankowe z kursem negocjowalnym

W dniu 28 czerwca 2021 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł korzystny dla kredytobiorców frankowych wyrok w sprawie o sygn. akt XXV C 2092/20, dotyczący kredytu zawartego z byłym Nordea Bank Polska (obecnie PKO BP). Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej i zasądził na rzecz kredytobiorców płatność w wysokości 130 tys. PLN i 84 tys. CHF.

Wyrok jest o tyle przełomowy, że dotyczy nietypowego kredytu, gdzie – zdaniem banku – doszło do negocjacji kursu wypłaty (tzw. umowa kredytu z kursem negocjowanym). Otwiera to drogę do dochodzenia roszczeń przez innych kredytobiorców, którzy podpisali podobną umowę kredytu.

Bank nie udowodnił faktu negocjacji kursu

Postępowanie dowodowe w toku procesu nie potwierdziło faktu, że kredytobiorca wynegocjował z bankiem kurs wypłaty kredytu. Bank nie dysponował nagraniem rozmowy z dealerem bankowym, w trakcie której miało dojść do rzekomej negocjacji kursu. Nie wykazały tego także zeznania świadków, ani inne materiały dowodowe. Ponadto, bank nie potrafił dowieść uzgodnienia z klientem konkretnego kursu wypłaty, a dyspozycje uruchomienia kredytu nie były przez niego podpisane.

Pełnomocnicy kredytobiorcy (sprawę prowadziła Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz) dowiedli przed sądem, że nie miał on wpływu na zastosowany przy wypłacie kredytu kurs. Co więcej, w dniu wypłaty kurs CHF był niższy niż w momencie podpisania umowy i kredytobiorca nie otrzymał w PLN kwoty potrzebnej do sfinansowania całości celu kredytu. Umowa była natomiast skonstruowana w taki sposób, że kredytobiorca nie mógł stać się beneficjentem ewentualnej nadwyżki, w sytuacji gdyby kurs CHF ukształtował się odwrotnie.

Wady prawne umowy banku Nordea

Niezależnie od kwestii domniemanego negocjowania kursu, pełnomocnicy kredytobiorcy udowodnili w toku postępowania sądowego, że umowa zawarta z bankiem Nordea jest wadliwa w zakresie klauzuli o tzw. ryzyku różnic kursowych. Nawet jeśli przy wypłacie kredytu faktycznie doszłoby do negocjacji kursu, to potencjalne korzyści nie zrekompensowałoby nigdy ryzyka różnic kursowych, które w tym przypadku się zmaterializowało.

Przeczytaj: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Zawarte w umowie postanowienie o ryzyku różnic kursowych, podobnie jak klauzula główna umowy nie określająca precyzyjnie kwoty w PLN ani CHF, mają nieuczciwy charakter. Wskazane wady prawne umowy przemawiają za tym, że drugorzędne znaczenie ma zarówno fakt rzekomego negocjowania kursu, jak również postanowienia odsyłającego do tabel kursowych banku. Zawarte w umowie nieuczciwe klauzule wprowadziły nierównowagę stron ze szkodą dla kredytobiorcy, a fakt potencjalnej negocjacji kursu nie zniwelował ich skutków.

Podczas procesu podniesione zostały także inne zarzuty dotyczące m.in. braku uprawnień banku PKO BP do pobierania rat kredytowych po przejęciu banku Nordea w 2014 r. tj. po dokonaniu cesji wierzytelności z umowy kredytu, jak również argumenty przemawiające dodatkowo za nieważnością umowy (nieuczciwy charakter klauzuli głównej).

Ważna dla Frankowiczów wygrana

Sąd przychylił się do argumentacji strony powodowej i stwierdził nieważność umowy kredytowej Nordea Bank Polska. Na decyzję sądu miał wpływ zarówno fakt, że umowa kredytowa zawiera nieuczciwe postanowienia, jak i to że bankowi nie udało się udowodnić wynegocjowania kursu przez kredytobiorcę. Jest to ważny wyrok dla Frankowiczów posiadających umowy kredytu frankowego z kursem negocjowanym.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze