PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Wyrok TSUE 29.04.2021 – co oznacza dla frankowiczów?

Już 29 kwietnia br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie dotyczące kredytów frankowych. Będzie ono ustosunkowaniem się tego organu do pytań prejudycjalnych, które zostały skierowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pytania te, Sąd Okręgowy w Gdańsku wystosował pod koniec 2019 roku. Po upływie ponad roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie, które będzie rozstrzygało kwestie dotyczące przedawnienia, a także wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, które nastąpiło po stwierdzeniu nieważności umowy, jeśli chodzi o kredyty walutowe.

TSUE 29 kwietnia 2021 r. wypowie się na temat wątpliwości, które powstały jako wynik analizy zapisów umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, udzielonych przez GE Money Bank SA. Precyzując, będzie to odpowiedź na pięć, zadanych przez SO w Gdańsku, pytań prejudycjalnych. Zagadnienia poruszone w orzeczeniu TSUE będą rozstrzygać takie kwestie jak m.in. rozliczanie się klienta oraz banku w sytuacji unieważnienia umowy. Treść orzeczenia TSUE częściowo będzie pokrywać się z zakresem prac Sądu Najwyższego w tym zakresie.

Przeczytaj także: Jak wybrać kancelarię do sprawy kredytu frankowego?

Sąd Najwyższy, który miał wydać decyzję w pełnym składzie Izby Cywilnej, przełożył datę posiedzenia na 11 maja 2021 r..

Oba te orzeczenia są niezwykle istotne zarówno dla klientów jak i dla banków. Czekają oni na decyzję, które dadzą im możliwość kontynuowania działań w zakresie ewentualnych ugód z kredytobiorcami. Klienci banków chcą uzyskać potwierdzenie, iż nieważność umowy niweczy zasadność pobierania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W praktyce będzie się to wiązało z bardzo dużą ilość nowych spraw sądowych wytaczanych przez kredytobiorców.

Jakie kwestie będzie poruszać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Przypominając cały proces dotyczący kredytów frankowych, pod koniec 2019 roku (październik), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które było korzystne dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Sędziowie orzekli, iż zapisy, które mówią o indeksowaniu kredytu, kursem waluty obcej, winny zostać usunięte z umów kredytowych. Ta decyzja, stała się zaczątkiem ogromnej liczby wytaczanych, przez kredytobiorców, procesów. Kilka tygodni potem, Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował się na wystosowanie dokładnie 5 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości. Pełnomocnicy frankowiczów określają, że najważniejsze dla ich klientów są dwa ostatnie pytania, dotyczące terminu przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału, a także ewentualnego wynagrodzenia banku z tytułu korzystania z kapitału.

Jaka może być treść orzeczenia TSUE 29 kwietnia 2021 r.?

Jak twierdzi mecenas Barbara Garlacz, wyczekiwane orzeczenie prawdopodobnie będzie zgodne z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a więc korzystne dla kredytobiorców. Jej zdaniem, istnieje duża szansa na potwierdzenie niemożności żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy nastąpiło stwierdzenie nieważności umowy. Da także szansę na wyjaśnienie pojęcia sankcji nieważności umowy, której powodem jest zawarcie w niej postanowień nieuczciwych. Z orzeczenia będzie wynikała interpretacja tej sankcji w prawie polskim, a w konsekwencji pomoże rozstrzygnąć kwestie przedawnienie roszczeń banków o zwrot kapitału.

Zobacz: Frankowicze nie czekają na ugody od banków! 37 225 nowych pozwów w 2020 r. STATYSTYKI MINISTERSTWA

Zakres orzeczenia TSUE, będącego wynikiem pytań prejudycjalnych zadanych przez SO w Gdańsku, częściowo pokryje się z zakresem wyczekiwanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej zostało przełożone na dzień 11 maja 2021 r., co stworzy możliwość zapoznania się z decyzją Trybunału przez SN.

Sytuacja kredytobiorców

Pierwsze orzeczenie na poziomie Unii Europejskiej z 2019 r. spowodowało, że wielu frankowiczów zdecydowało się na skierowanie sprawy do sądu. Zauważa się, że polskie orzecznictwo nierzadko opowiada się po stronie klientów banków. Natomiast nie ma w tym zakresie jednolitej linii orzeczniczej. Dane, przekazywane przez pełnomocników frankowiczów pokazują, iż w roku 2020 zdecydowaną większość stanowiły wyroki orzekające nieważność umowy. Dane z początku 2021 r. również wskazują na to, że wielu klientów banków, składa pozwy nie czekając na wyroki: TSUE oraz SN w tym zakresie.

Bądź na bieżąco! Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze