PLN - Polski złoty
CHF
4,35
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Bank MILLENNIUM jeszcze nie ZBANKRUTUJE ale Frankowicze powinni teraz COŚ ZROBIĆ

Potwierdziły się przewidywania analityków z biur maklerskich co do wysokości straty netto Banku Millennium za III kwartał 2022 roku, która wyniosła nieco ponad 1 mld zł. Od początku bieżącego roku bank jest już pod kreską 1 mld 264 mln zł. Przypomnijmy, że także ubiegły rok zakończył gigantyczną stratą na poziomie ponad 1,3 mld zł. W raporcie finansowym za ostatni kwartał jako główny powód złych wyników finansowych bank podaje koszt wakacji kredytowych ujęty w całości w jednym kwartale (rezerwa na ten cel wyniosła 1,42 mld zł) oraz dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów frankowych, które za okres lipiec – wrzesień ukształtowały się na poziomie 498,1 mln zł (447,3 mln na kredyty udzielone przez Bank Millennium oraz 50,8 mln na kredyty dawnego Euro Banku). Najbardziej niepokojący jest fakt, że w wyniku tych odpisów współczynniki kapitałowe banku znalazły się poniżej wymaganych progów i dlatego KNF zażądał wprowadzenia planu naprawczego.

  • Bank Millennium opublikował raport finansowy za III kwartał 2022, w którym ujawniona została olbrzymia strata na poziomie ponad 1 mld zł. Bank tłumaczy, że to przede wszystkim efekt ujęcia z góry całości kosztów związanych z wprowadzeniem ustawowych wakacji kredytowych dla posiadaczy hipotek w PLN. Od dłuższego czasu można jednak zaobserwować niekorzystną tendencję w zakresie kurczenia się kapitałów własnych banku, które w porównaniu do końcówki 2020 roku spadły o połowę.
  • Bank nie wypełnia wymogów kapitałowych, wobec czego został zmuszony przez KNF do wdrożenia programu naprawczego. Nie jest to jeszcze sytuacja tak beznadziejna jak w przypadku Getin Banku, który został objęty procesem przymusowej restrukturyzacji, ale powinna dać Frankowiczom do myślenia.
  • Bank Millennium potęguje wysiłki w celu namówienia jak największej liczby Frankowiczów na ugody. Jest to dla niego o wiele bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów związanych z przegranymi procesami sądowymi. Ugody są jednak nieopłacalne dla kredytobiorców, gdyż konwersja kredytu na złotówki oznacza dużo wyższe oprocentowanie. Zyski z wyroku unieważniającego umowę kilkakrotnie przewyższają pozorne korzyści z zawarcia ugody.
  • Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest pozwanie Banku Millennium za kredyt we frankach już teraz, tak aby zdążyć uzyskać prawomocny wyrok unieważniający umowę oraz wyegzekwować zasądzone nim kwoty zanim bank popadnie w gorsze tarapaty.

Bank Millennium z miliardową stratą za III kwartał 2022

Kondycja finansowa Banku Millennium systematycznie się pogarsza. Do czerwca br. główną przyczyną kłopotów banku był pokaźny portfel kredytów frankowych wyceniany na 11,5 mld zł oraz niekorzystne orzecznictwo sądów, które od pewnego czasu masowo unieważniają te umowy.

Do tego doszły potężne obciążenia związane z wprowadzeniem ustawowych wakacji kredytowych dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych, w wyniku czego na koniec września 2022 bank zanotował stratę w wysokości 1 mld zł.

Zarządu Banku Millennium wskazuje trzy główne przyczyny osiągnięcia w III kw. br. ujemnego wyniku finansowego:

  1. Rezerwa na wakacje kredytowe – 1,42 mld zł
  2. Dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF – 498,1 mln zł
  3. Dodatkowa wpłata na System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) – 24,4 mln zł

W wyniku tych obciążeń znowu drastycznie zmniejszyły się kapitały własne i bank nie spełnia już wymogów regulacyjnych. Wskaźnik kapitałowy TCR dla Banku Millennium kształtuje się obecnie na poziomie 12,4 proc., wobec wymaganych 13,5 proc. Jeżeli chodzi o wskaźnik T1 to spadł on do poziomu 9,5 proc., tymczasem dopuszczalne jest 10,8 proc.

Poziom funduszy własnych w porównaniu do końca roku 2020 spadł blisko o połowę. Aktualna wartość kapitałów własnych Banku Millennium z raportu finansowego na koniec września 2022 roku to 4,86 mld zł wobec 9,09 mld na 31 grudnia 2020 r.

Problemy z niewypełnianiem przez bank wymogów kapitałowych dostrzegła Komisja Nadzoru Finansowego, która wymusiła wdrożenie programu naprawczego. W efekcie, do czasu odbudowania się kapitałów do wymaganego poziomu, bank nie będzie płacił podatku bankowego, na czym zaoszczędzi 80 mln zł kwartalnie.

Zarząd banku zapewnia, że w niedługim czasie wyjdzie z problemów, ale poza wspomnianymi wyżej czynnikami, które wpłynęły bezpośrednio na wynik za III kwartał, są inne niepokojące sygnały. Wyraźnie spowolniła sprzedaż kredytów detalicznych, przy czym w przypadku kredytów hipotecznych wystąpił spadek aż o 70 proc.

Strata netto na koniec bieżącego roku może być nawet większa niż w roku ubiegłym, kiedy to wyniosła na koniec grudnia 2021 aż 1,33 mld zł. Do tego pułapu niewiele już brakuje, bo łącznie za trzy kwartały 2022 wynik finansowy Banku Millennium to minus 1,26 mld zł.

Sytuacja Frankowiczów z Banku Millennium

Ujemny wynik finansowy Banku Millennium za ostatni kwartał może budzić niepokój u posiadaczy kredytów frankowych w tym banku. Pomimo że liczba umów frankowych systematycznie spada, nadal jest to jeden z banków posiadających największe portfele kredytów pseudowalutowych.

Na koniec 2021 roku liczba czynnych umów frankowych w Banku Millennium wynosiła 47,6 tys. Jak podał bank w ostatnim kwartalnym raporcie finansowym, w bieżącym roku liczba ta uległa uszczupleniu o 7,8 tys. umów, czyli aktualnie oscyluje wokół 40 tys.

Na koniec września 2022 przeciwko Bankowi Millennium toczyły się przed sądami 16.222 indywidualne sprawy z powództwa kredytobiorców frankowych (15.044 spraw dotyczy umów oferowanych przed laty przez Bank Millennium, a 1.178 odnosi się do umów dawnego Euro Banku). W III kwartale przybyło 1.336 nowych postępowań. Poza tym przeciwko bankowi toczy się spór grupowy, obejmujący 3.281 umów.

Bank podał, że całkowita wysokość roszczeń zgłoszonych już przez posiadaczy kredytów we franku wynosi około 2,45 mld zł oraz 183,1 mln CHF. Natomiast wartość umów i pożyczek będących przedmiotem sporów indywidualnych i grupowych na koniec września 2022 to 5,81 mld zł.

Koszt dla banku uznania za nieważne wszystkich umów będących przedmiotem sporów, bez prawa do tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, wyniósłby przed opodatkowaniem 5,6 mld zł.

Bank utworzył już na ten cel rezerwy w łącznej wysokości niepełna 5,3 mld zł (4.881 mln zł na kredyty udzielane przez Bank Millennium oraz 389 mln zł na umowy byłego Euro Banku). Tylko w III kwartale 2022 dodatkowe odpisy z tego tytułu wyniosły 498,1 mld zł.

Niekorzystne ugody

Bank Millennium pochwalił się w raporcie dużą ilością ugód, które zawarł z Frankowiczami – w okresie od początku lipca do końca września tego roku było ich 2.175. Koszt ugód w III kwartale 2022 wyniósł 161 mln zł, a od początku stycznia do końca września było to 394 mln zł. Bank od jakiegoś czasu posiada specjalny zespół, który „kontaktuje się profilaktycznie z klientami”. Ponadto podpisał porozumienie z kancelarią prawną reprezentującą grupę klientów.

Wyraźnie widać, że Bank Millennium postawił na ugody, które niosą dla niego o wiele niższe koszty niż przegrywanie kolejnych procesów sądowych z Frankowiczami. Od pewnego czasu konsultanci banku kontaktują się z wybranymi kredytobiorcami oferując im pozasądowe porozumienie.

Chociaż można zaobserwować pewne uelastycznienie oferty, nadal dla większości osób ugoda jest zwyczajnie nieopłacalna. Co najwyżej można zredukować wykreowane przez bank zadłużenie o 20-30 proc. Pozorne oszczędności zostaną jednak szybko oddane bankowi w wysokich ratach kredytu po konwersji, którego formuła oprocentowania bazuje na wysokim i stale rosnącym WIBOR-ze.

Optymalne rozwiązanie dla Frankowiczów z Banku Millennium

Ugoda z Bankiem Millennium nie jest korzystnym wariantem rozwiązania sporu. Co zatem powinni zrobić posiadacze kredytów frankowych w tym banku w obliczu jego pogarszającej się sytuacji finansowej?

Jako ostrzeżenie można podać przykład Getin Banku, który został objęty procesem przymusowej restrukturyzacji. Dochodzenie roszczeń z tytułu umów frankowych jest aktualnie praktycznie niemożliwe, gdyż istnieje ustawowy zakaz wszczynania postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających wobec majątku podmiotu w restrukturyzacji.

Za kilka lub kilkanaście miesięcy ogłoszona zostanie upadłość Getin Banku i wówczas kredytobiorcy co prawda będą mogli upomnieć się o zapłatę zasądzonych wyrokami kwot, ale przypuszczalnie nie odzyskają nic. Lista wierzycieli banku jest bardzo długa, a pierwszy w kolejce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wyłożył na proces restrukturyzacji aż 6,5 mld zł.

Frankowicze z Banku Millennium są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż posiadacze kredytów frankowych w Getin Banku. Kondycja finansowa Banku Millennium jest trudna, ale nie beznadziejna. Nie oznacza to jednak, że trzeba spokojnie czekać na dalszy rozwój wypadków.

Straty banku są naprawdę duże, a kapitały własne kurczą się w szybkim tempie. Optymalnym wyjściem dla kredytobiorców frankowych jest pozwanie Banku Millennium już teraz, tak aby uzyskać prawomocny wyrok unieważniający umowę zanim bank popadnie w gorsze tarapaty i zostanie objęty procesem restrukturyzacji.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze