PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Co powinni zrobić JUŻ TERAZ Frankowicze Getin Bank z kredytami we frankach?

Posiadacze kredytów frankowych w Getin Banku powinni jak najszybciej zabezpieczyć powództwa. W Sejmie jest projekt ustawy o dodatku węglowym, zawierający tzw. „wrzutkę” dotyczącą zmian w prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Głośno mówi się o tym, że przepisy te są przygotowywane pod przymusową restrukturyzację lub przejęcie Getin Banku. Dochodzenie roszczeń przez Frankowiczów może w tej sytuacji być znacząco utrudnione lub nawet niemożliwe. Jeżeli masz kredyt frankowy w Getin Banku, musisz jak najprędzej podjąć działania w kierunku unieważnienia przez sąd wadliwej umowy oraz uzyskania zabezpieczenia roszczenia.

  • W Sejmie trwają prace nad ustawą o dodatku węglowym. Pomimo że Senat wykreślił z niej tzw. „wrzutki” bankowe, Sejm zdecydował o ich przywróceniu. Zapisy te mają wzmocnić pozycję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i są prawdopodobnie przygotowywane w związku z planowaną restrukturyzacją w sektorze bankowym.
  • Prawnicy są zdania, że opracowywane naprędce regulacje mają związek z katastrofalną sytuacją Getin Banku. Niewykluczone że w najbliższym czasie zostanie on poddany przymusowej restrukturyzacji, aby zapobiec jego upadłości.
  • Posiadacze kredytów frankowych w Getin Banku powinni pospieszyć się ze złożeniem pozwu i wystąpieniem z roszczeniem zwrotu nienależnie pobranych przez bank świadczeń. W razie poddania banku przymusowej restrukturyzacji, dochodzenie roszczeń może być znacznie utrudnione, a nawet niemożliwe.
  • Wyjściem z tej sytuacji jest złożenie wraz z pozwem wniosku o sądowe zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o unieważnienie kredytu.
  • Sądy unieważniają kredyty Getin Banku – takie wyroki zapadają w 98 proc. spraw. Ze względu na trudną sytuację finansową tego banku i możliwe problemy w przyszłości z wyegzekwowaniem wyroku, sądy chętniej niż w innych przypadkach wydają postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.
  • W naszym artykule podajemy przykład sprawy, gdzie po zaledwie 10 miesiącach sąd unieważnił umowę kredytową Getin Banku, a dodatkowo bardzo szybko udzielił kredytobiorcy zabezpieczenia roszczenia.

Niebawem może dojść do przymusowej restrukturyzacji lub przejęcia Getin Banku

W kwietniu br. Zarząd Getin Banku poinformował o katastrofalnych wynikach za rok 2021, ogromnej stracie finansowej i zaistnieniu przesłanki do ogłoszenia upadłości. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zaakceptował nowego planu naprawczego Getin Banku.

W Sejmie trwają natomiast ekspresowe prace nad nowelizacją prawa bankowego i ustawy o BFG. Na podstawie przepisów, które mają znaleźć się w ustawie o dodatku węglowym, BFG będzie mógł wesprzeć finansowo instytucję zainteresowaną przejęciem innego banku.

Część działalności banku może również zostać przejęta przez instytucję pomostową, której jedynym akcjonariuszem lub dominującym podmiotem będzie BFG. Spekuluje się, że przepisy są pospiesznie tworzone pod przymusową restrukturyzację lub przejęcie Getin Banku.

Prawnicy reprezentujący w sądach Frankowiczów ostrzegają, że w przypadku Getin Banku najprawdopodobniej dojdzie do restrukturyzacji poprzez przejęcie wybranych części majątku, z wyłączeniem toksycznych produktów, takich jak kredyty waloryzowane kursem franka.

Takie rozwiązanie może uniemożliwić kredytobiorcom dochodzenie roszczeń z tytułu umów frankowych, bo prawo wyłącza możliwość egzekucji w stosunku do podmiotu objętego restrukturyzacją. Jeżeli masz kredyt frankowy w Getin Banku, musisz jak najszybciej złożyć do sądu pozew o unieważnienie umowy oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Jak zabezpieczyć swoje interesy w związku z kredytem w Getin Banku?

Prawnicy radzą aby kredytobiorcy z Getin Banku nie zwlekali ze złożeniem pozwu. W obliczu widma poddania banku przymusowej restrukturyzacji, najlepszym rozwiązaniem jest wniesienie do sądu pozwu i domaganie się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej oraz zwrotu nienależnych świadczeń.

Warto też złożyć wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, tak aby ewentualna apelacja ze strony banku nie uniemożliwiła egzekucji wyroku.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie powództwa. Pełnomocnicy Frankowiczów z Getin Banku zazwyczaj wraz z pozwem składają do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o unieważnienie umowy. Zapobiega to niepotrzebnej nadpłacie kredytu i zmniejsza skalę rozliczeń stron po wyroku.

Sądy najczęściej przychylają się do takich wniosków w przypadku, gdy spłacony został już pożyczony kapitał. Nie jest to jednak regułą, bo zdarzają się także przypadki akceptacji przez sądy wniosków o zabezpieczenie pomimo braku spłaty równowartości kapitału. W kwestii zabezpieczenia wykonania przyszłego orzeczenia wypowiedzieć ma się TSUE, do którego skierowane zostało pytanie prejudycjalne zadane w ramach jednej ze spraw toczących się przed sądem przeciwko Getin Bankowi.

Sprawdź: Dlaczego pozew za kredyt we frankach warto złożyć w Warszawie?

Inną formą zabezpieczenia roszczenia jest zajęcie środków na rachunkach banku, w tym prowadzonych przez NBP. Takie rozwiązanie jest stosowane częściej w przypadku pozwów o zapłatę i wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 5 proc. od sumy zabezpieczenia. Kredytobiorca może jednak ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty.

Sądy unieważniają umowy Getin Banku

Sądy masowo unieważniają umowy kredytów indeksowanych do CHF Getin Banku. W roku 2021 w I instancji zapadło 341 wyroków w sprawie umów frankowych Getin Banku, przy czym w 336 przypadkach były to przegrane banku.

Prawomocnie bank wygrał w roku ubiegłym tylko 1 sprawę na 57 postępowań. Łącznie 98% spraw zakończyło się nieprawomocnymi i prawomocnymi wygranymi Frankowiczów nad Getin Bankiem.

Statystyki za rok bieżący potwierdzają, że sytuacja nie uległa zmianie – sądy w całym kraju uznają umowy Getin Banku za nieważne, a wyroki w tych sprawach zapadają coraz szybciej.

Jako przykład warto przytoczyć sprawę o sygn. akt XXVIII C 9456/21, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i zakończyła po 10 miesiącach od wniesienia pozwu wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. ustalającym nieważność zawartej w 2008 roku umowy Getin Banku oraz zasądzeniem na rzecz kredytobiorcy w oparciu o teorię dwóch kondykcji kwoty 214.550,46 zł wraz z odsetkami za opóźnienie płatnymi od dnia doręczenia odpisu pozwu. 

Sprawę kredytobiorcy prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Pozew wpłynął do sądu 20 lipca 2021 roku, a wraz z nim złożony został wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku płatności rat na czas trwania procesu. Sąd szybko rozpatrzył ten wniosek i udzielił kredytobiorcy zabezpieczenia. W ramach postępowania odbyła się tylko 1 rozprawa zdalna, w trakcie której doszło do przesłuchania kredytobiorcy i pouczenia go o skutkach nieważności umowy.

Sąd uznał, że umowa kredytowa Getin Banku zawierała typowe abuzywne klauzule przeliczeniowe, które wielokrotnie były już kwestionowane przez sądy w całym kraju. Postanowienia te sąd uznał za niewiążące dla stron już w momencie zawarcia umowy.

Po ich wyeliminowaniu umowa nie mogła być dalej wykonywana. Ponadto sąd stwierdził, że bank nie dopełnił wobec kredytobiorcy obowiązku informacyjnego, a świadczenia w umowie były niedookreślone.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze