PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Czy będą ugody z BNP PARIBAS? Jakie szanse mają Frankowicze w sądzie?

BNP Paribas Bank Polska posiada portfel kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF o wartości 4,49 mld złotych. W skład portfela wchodzą aktywa walutowe przejęte po Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) wchłoniętym przez BNP Paribas we wrześniu 2014 roku oraz kredyty frankowe dawnego Fortis Bank Polska. Umowy kredytowe obu banków zawierają niedozwolone klauzule waloryzacyjne, co zostało potwierdzone przez UOKiK w decyzji nr DOZIK-14/2020 z 22.09.2020 r.

BNP Paribas został także ukarany karą w wysokości 26,6 mln złotych za stosowanie nieuczciwych postanowień we wzorcach umownych. Decyzja UOKiK znacznie usprawniła procesy sądowe toczące się z powództwa kredytobiorców frakowych, co przełożyło się na dużą dynamikę nowych spraw wytaczanych przeciwko bankowi BNP Paribas. Odsetek wygranych postępowań z bankiem jest na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym dla Frankowiczów, którzy w ponad 90% spraw uzyskują korzystne wyroki.

Spory Frankowiczów z BNP Paribas. Czy będą ugody?

Na koniec września 2021 r. w sądach toczyło się 1790 spraw przeciwko BNP Paribas w związku z kredytami frankowymi. Dynamika przyrostu nowych spraw była w tym przypadku jedną z najwyższych na rynku i wynosiła w porównaniu do poprzedniego kwartału blisko 30%, natomiast w porównaniu z końcem 2020 roku aż 178%. W samym III kwartale bieżącego roku przybyło 416 nowych pozwów przeciwko BNP Paribas, a wartość przedmiotu sporu osiągnęła 676,6 mln zł.

BNP Paribas nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji co do wdrożenia programu ugód dla Frankowiczów. Powołując się jednak na wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów poinformował, że kredytobiorcy frankowi są wstępnie zainteresowani ugodami. Bank prowadzi obecnie pilotaż ugód w sprawie kredytów frankowych na własnych warunkach, indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcami.

Szczegóły nie są znane, jednak z komunikatów wynika, że ugody nie opierają się na propozycji Szefa KNF z grudnia ubiegłego roku. Mało prawdopodobne, że ugody BNP Paribas zostaną rozszerzone na wszystkich kredytobiorców, a dodatkowo będą dla nich korzystne. Z tego względu lepszym wyjściem od czekania na propozycję ugody jest pozwanie banku, tym bardziej że korzystne wyroki zapadają coraz szybciej.

Aktualna sytuacja w sądach w sprawach przeciwko BNP Paribas

Aktualnie w sądach na terenie całego kraju toczy się blisko 2 tysiące spraw z pozwów indywidualnych wniesionych przeciwko bankowi BNP Paribas w związku z kredytami frankowymi. Wiele spraw przeciwko temu bankowi znalazło już finał w postaci korzystnych wyroków nieprawomocnych i prawomocnych.

Kredytobiorcy skutecznie kwestionują w sądach zarówno umowy dawnego banku BGŻ, jak i Fortis Banku. Do niedawna te drugie uchodziły za trudniejsze do podważenia w sądzie, gdyż ich zapisy przewidywały możliwość wypłaty i spłaty kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim. Tendencja ta uległa jednak zmianie i sądy coraz częściej unieważniają umowy kredytowe Fortis Banku.

Zobacz: Sprawdź automatycznie umowę i zobacz czy możesz pozwać BNP PARIBAS

Kredytobiorcy frankowi mają w sporach z BNP Paribas dużą przewagę, gdyż sądy doskonale zdają sobie sprawę z wadliwości umów kredytowych oferowanych niegdyś przez jego poprzedników prawnych. Potwierdziła to także decyzja Prezesa UOKiK, która stanowi formę prejudykatu w postępowaniach sądowych. Frankowicze wygrywają ponad 90% spraw przeciwko BNP Paribas, a wyroki zapadają w coraz szybszym tempie.

Przykładowe wyroki w sprawach przeciwko BNP Paribas

W sprawach przeciwko bankowi BNP Paribas zapadło już wiele wyroków korzystnych dla Frankowiczów. Poniżej tytułem przykładu omówienie kilku spraw zakończonych unieważnieniem umów kredytowych.

Unieważnienie umowy BGŻ przez tzw. wydział frankowy SO w Warszawie na rozprawie zdalnej – sprawa XXVIII C 2311/21

W dniu 14.06.2021 r. XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie unieważnił umowę kredytu hipotecznego banku BGŻ. Początkowo sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, ale po utworzeniu tzw. wydziału frankowego w SO w Warszawie przeniesiono ją do sądu stołecznego, co okazało się decyzją trafną, bo korzystny wyrok zapadł już po jednej rozprawie, przeprowadzonej w sposób zdalny.

Sąd pominął lub oddalił wnioski banku o przesłuchanie świadków i ograniczył się do przesłuchania powoda. Wydając wyrok unieważniający umowę banku BGŻ sąd powołał się na naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego oraz zasad współżycia społecznego. Świadczenia kredytobiorcy były kształtowane jednostronnie przez bank, który do określania ich wysokości wykorzystywał kursy z własnej tabeli, ustalane w sposób dowolny.

W ocenie sądu, dalsze wykonywanie umowy po wyeliminowaniu zakwestionowanych postanowień odnoszących się do mechanizmu waloryzacji, było niemożliwe, dlatego umowę należało unieważnić. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy Fortis Bank przez Sąd Okręgowy w Lublinie – sprawa I C 10/19

Spektakularny sukces odniosła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni także w sprawie o sygn. akt I C 10/19, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Lublinie. W dniu  29.10.2020 roku sąd wydał wyrok unieważniający umowę kredytową dawnego Fortis Bank, zawartą przez byłego pracownika tego banku, pełniącego w nim przez pewien czas funkcję dyrektora oddziału.

Sukces jest spory, bo sprawa dotyczyła kredytobiorcy posiadającego wiedzę z zakresu bankowości i zatrudnionego w pozwanym banku oraz ze względu na konstrukcję umów Fortis Banku, uznawaną przez wielu prawników za trudniejszą do podważenia. Trafnie dobrana taktyka procesowa i argumentacja pozwoliła na obronę statusu konsumenta przysługującego powodowi i przekonała sąd, który unieważnił umowę Fortis Bank.

Unieważnienie umowy BGŻ przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce w niewiele ponad rok – sprawa I C 778/20

Kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas uzyskała Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska. W dniu 23.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok, którym unieważnił umowę kredytu denominowanego do CHF zawartą w 2008 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas) i jednocześnie w oparciu o teorię dwóch kondykcji zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot świadczenia nienależnego i zwrot kosztów procesu.

Sąd podzielił argumentację strony powodowej, że postanowienia umowy odnoszące się do zasad ustalania kursów mają charakter abuzywny, a umowa narusza naturę stosunku zobowiązaniowego. Korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcie sądu uzyskano w rok i miesiąc od złożenia pozwu.

Unieważnienie umowy BGŻ przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w 9 miesięcy – sprawa I C 1216/20

W dniu 17.06.2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze unieważnił umowę kredytową banku BGŻ, zaledwie po 9 miesiącach od wniesienia pozwu. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której doszło do przesłuchania kredytobiorczyni na okoliczności zawarcia umowy.

Jednocześnie sąd oddalił wniosek o sporządzenie opinii przez biegłego, co znacznie skróciło czas oczekiwania na wydanie wyroku. Sąd ustalił, że strona powodowa nie miała realnego wpływu na treść umowy, nie została zapoznana z mechanizmem denominacji oraz ze skalą ryzyka walutowego.

Ponadto, bank nie poinformował w jaki sposób ustala kursy przeliczeniowe i nie wskazał w umowie kursu zastosowanego przy wypłacie kredytu. Sąd nie miał wątpliwości co do abuzywnego charakteru zamieszczonej w umowie klauzuli denominacyjnej. Uwzględniając wszystkie powyższe czynniki sąd uznał za konieczne, aby uznać umowę kredytową dawnego banku BGŻ za nieważną. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze