PLN - Polski złoty
CHF
4,38
czwartek, 18 lipca, 2024

Czy teraz warto już pozwać mBank za kredyt we frankach?

Umowy kredytów indeksowanych do CHF mBanku pod nazwą „mPlan” oraz „Multiplan” są od kilku lat masowo unieważniane przez sądy. Wynika to ze skali wadliwości tych umów oraz z zawartych w nich niedozwolonych postanowień, wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych. mBank jest najczęściej pozywanym przez Frankowiczów bankiem – na koniec III kwartału 2021 toczyło się przeciwko niemu w sądach ponad 12 tys. postępowań. Wyroki w sprawach dotyczących umów mBanku są bardzo korzystne dla Frankowiczów. W 2021 roku kredytobiorcy odnieśli zwycięstwo w 98 proc. spraw w I instancji, a w 99 proc. przypadków wygrali prawomocnie z mBankiem. Natomiast skuteczność Dobrych Kancelarii Frankowych w walce z tym bankiem wynosi obecnie blisko 100 proc.

  • Zdecydowanie warto pozwać mBank w związku z kredytem we frankach. Sądy nie mają wątpliwości co do wadliwego charakteru umów kredytów indeksowanych oferowanych przed laty przez mBank.
  • Statystyki wyroków w sprawach z mBankiem przedstawiają się zdecydowanie na korzyść Frankowiczów. Bank przegrywa jedną sprawę za drugą. Nierzadko dochodzi do tego w ekspresowym tempie, bo umowy kredytowe mBanku są doskonale znane sędziom, którzy zdążyli już wyrobić sobie opinię co do ich wadliwości.
  • Dobre Kancelarie Frankowe posiadają skuteczność w starciach z mBankiem na poziomie bliskim 100 procent. Prawidłowo poprowadzona sprawa może zakończyć się wyrokiem nieprawomocnym w kilka miesięcy od wniesienia pozwu. Prawomocne unieważnienie umowy jest osiągalne w kilkanaście miesięcy, nawet w mocno obłożonych sprawami frankowymi sądach w Warszawie.
  • Doświadczone kancelarie nie mają także problemu z wyegzekwowaniem od banku wykonania prawomocnego wyroku. W krótkim czasie doprowadzają do wykreślenia hipoteki, a kredytobiorcy mogą swobodnie dysponować nieruchomością.

Warto pozwać mBank? – statystyki wyroków wyjątkowo korzystne dla Frankowiczów

Stosowane przed laty przez mBank wzorce umowne zawierają niedozwolone postanowienia, wpisane do rejestru klauzul abuzywnych pod numerem 5743 na mocy wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znacznie usprawnia to procesy sądowe prowadzone z powództwa Frankowiczów. Wymieniona wyżej decyzja jest wiążąca dla sędziów, którzy nie muszą badać ponownie umowy pod względem abuzywności, ale traktują ją jako prejudykat w postępowaniach indywidualnych. Niedozwolone postanowienia są podstawą do domagania się w sądzie unieważnienia umowy mBanku.

Od dłuższego czasu orzecznictwo w sprawach przeciwko mBank kształtuje się wyjątkowo korzystnie dla Frankowiczów. W 2021 roku w I instancji kredytobiorcy wygrali 747 spraw (98 proc.), a przegrali tylko 16. Jeżeli chodzi o wyroki prawomocne, było ich w sprawach przeciwko mBank 164, z czego aż 163 (99 proc.) stanowiły wygrane Frankowiczów.

Warto podkreślić, że najbardziej doświadczone kancelarie frankowe posiadają niemal stuprocentową skuteczność w walce z mBankiem. Są w stanie uzyskać prawomocny wyrok w kilkanaście miesięcy. Oto dwa przykłady takich szybkich prawomocnych wygranych z mBankiem.

Prawomocna wygrana z mBankiem w 18 miesięcy

W dniu 18 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 716/21, w którym uwzględnił apelację wniesioną przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 1608/20).

Zawarta w 2007 roku umowa mBanku „Multiplan” została prawomocnie uznana za nieważną po 18 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach. Postępowanie apelacyjne zakończyło się w nieco ponad 5 miesięcy, a wyrok zapadł po 1 rozprawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie miał wątpliwości, że zawarte w umowie zapisy odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Zobacz: Czy każdy kredyt we frankach mBank można unieważnić w sądzie?

Po ich wyeliminowaniu umowa kredytowa nie mogła być utrzymana w pozostałej części, gdyż przedmiotowe klauzule abuzywne odnosiły się do głównych świadczeń stron. Według sądu, blankietowe oświadczenie o ryzyku kursowym przedłożone kredytobiorcy do podpisu nie stanowi dowodu, że został on w sposób wystarczający poinformowany przez bank o różnicy pomiędzy kredytem złotowym, a kredytem indeksowanym do waluty obcej.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w 20 miesięcy

Inna sprawa prowadzona przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni dotycząca kredytu „Multiplan” mBanku zakończyła się także bardzo szybkim prawomocnym rozstrzygnięciem. Wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 621/21 zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w dniu 8 grudnia 2021 roku po 20 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach. 

Umowa kredytowa została wcześniej uznana za nieważną na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 736/20. Pozwany mBank zaskarżył przedmiotowy wyrok, jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał go w mocy. Sąd II instancji potwierdził stanowisko SO w Warszawie co do zawartych w umowie klauzul abuzywnych, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorczynią.

Dotyczyły one głównych świadczeń stron, ale zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny. Wykreślenie tych postanowień z umowy wykluczało możliwość jej kontynuowania, gdyż w polskim systemie prawnym nie ma przepisów, które pozwalałyby na uzupełnienie umowy.

Dobre Kancelarie szybko egzekwują wyroki prawomocne w sprawach mBanku

Poza uzyskaniem korzystnego prawomocnego wyroku, bardzo ważne jest wyegzekwowanie jego wykonania. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową daje tytuł do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Kredytobiorca w ten sposób całkowicie pozbywa się zadłużenia, a dodatkowo może swobodnie dysponować nieruchomością (np. dokonać sprzedaży).

Banki nie zawsze godzą się z przegraną i zdarza się, że odmawiają wydania tzw. listu mazalnego, stanowiącego dla sądów wieczystoksięgowych podstawę do wykreślenia hipoteki. Tak było w sprawie o sygn. akt I ACa 427/20, do której w dniu 10 marca 2021 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie unieważniający umowę mBanku. Pomimo rozliczenia się z brakującej kwoty kapitału, mBank nie wydał kredytobiorcy listu mazalnego. Reprezentująca kredytobiorcę Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni sprawnie doprowadziła jednak do wykreślenia hipoteki ustanowionej na dwóch odrębnych nieruchomościach na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę.

Wniosek o wykreślenie hipoteki dotyczący pierwszej nieruchomości został rozpatrzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w ekspresowym tempie 16 dni. Kolejny wniosek dotyczący drugiej nieruchomości również został rozpoznany pozytywnie po 3 miesiącach.

Na dzień 15 października 2021 r., tj. po kilku miesiącach od wydania prawomocnego wyroku, kredytobiorca był już wolny od toksycznego kredytu mBanku, a także pozbył się obciążenia dwóch nieruchomości hipoteką.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze