PLN - Polski złoty
CHF
4,57
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Frankowicze z Getin Bank ODZYSKAJĄ PIENIĄDZE dzięki decyzji TSUE? Wiemy kiedy będzie WYROK

To już pewne: sędziowie TSUE wezmą na tapetę kontrowersyjną kwestię restrukturyzacji Getin Noble Banku. 15 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wysłał do Luksemburga trzy pytania prejudycjalne, którym przed kilkoma dniami zostały nadane sygnatury i, co ciekawe, przydomki, świadczące o szczególnym charakterze spraw. Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie nie tylko na pytanie, czy decyzja o restrukturyzacji została wydana zgodnie z prawem, ale również czy konsumenci w drodze restrukturyzacji podmiotu mogą być pozbawiani ochrony, polegającej na możliwości dochodzenia roszczeń w sądzie. Czy wyrok TSUE może poprawić sytuację klientów upadłego Getinu? Co się stanie, jeśli TSUE uzna, że restrukturyzacja została przeprowadzona w sposób bezprawny, a także oceni, że konsumenci mieli prawo do tego, by Bankowy Fundusz Gwarancyjny poszanował ich przywileje?

  • Od ponad roku prawnicy frankowi grzmią, że restrukturyzacja Getin Noble Banku była bezprawna i należałoby się przyjrzeć temu, czy przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zostały zaimplementowane z prawa unijnego w prawidłowy sposób
  • Prawnicy wskazują, że nie powinno dojść do sytuacji, w której konsumentowi odebrane zostaje prawo do zabezpieczenia roszczeń wobec podmiotu, który jest poddawany procedurze przymusowej restrukturyzacji. A do takich sytuacji dochodziło nagminnie po 30 września 2022 roku
  • Restrukturyzacja Getinu zmusiła tysiące sądzących się z tym podmiotem konsumentów do dalszego płacenia rat kapitałowo-odsetkowych, nawet w sytuacji gdy spłacili już bankowi kapitał kredytu. Sądy, kierując się zapisami ustawy o BFG, a konkretnie art. 135 ust. 4, nie wydawały powodom zgód na zabezpieczenie roszczeń, choć nic nie wskazywało, aby GNB był w stanie rozliczyć się z ewentualnych wierzytelności po uprawomocnieniu się negatywnych dla niego wyroków
  • Jeżeli unijni sędziowie uznają, że decyzję o procedurze restrukturyzacyjnej Getinu podjęto bezprawnie, pozbawiając konsumentów prawa do ochrony, nie zmieni to sytuacji banku. W dalszym ciągu restrukturyzacja i upadłość będą ważne. Jest jednak szansa, że kredytobiorcy zyskają wtedy możliwość skierowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Skarbu Państwa i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

TSUE rozpatrzy dwie sprawy dotyczące restrukturyzacji Getin Noble Banku

Na tę informację czekali frankowicze sądzący się z Getinem, a obecnie dochodzący swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się w końcu tym, w jaki sposób przeprowadzono przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku.

Prawnicy frankowi od zeszłego roku próbowali zainteresować krajowe sądy zadaniem pytań prejudycjalnych unijnym sędziom. Zależało im, aby TSUE pochylił się nad kwestią zgodności z unijnym prawem sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji GNB, a także nad tym, czy w świetle unijnej dyrektywy 93/13/EWG można pozbawić konsumenta prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem.

Pierwsza głośna sprawa przeciwko Getinowi zakończyła się w czerwcu br., jej sygnatura to C-287/22. Unijni sędziowie, analizując spór kredytobiorców z Getinem, uznali, że krajowy sąd nie może odmawiać konsumentom środka tymczasowego w postaci zabezpieczenia powództwa, gdy spór pomiędzy stronami toczy się o (prawdopodobnie nieważną) umowę kredytową. Sprawa wpłynęła jednak do TSUE jeszcze zanim Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o restrukturyzacji Getinu. Nic więc dziwnego, że prawnicy czuli niedosyt. Zależało im, aby TSUE wypowiedział się o prawach konsumenta w kontekście restrukturyzowanego banku. I to już wkrótce nastąpi.

15 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy pytania prejudycjalne. Sąd odsyłający chce, aby unijni sędziowie odnieśli się do następujących zagadnień:

  • czy decyzję o postawieniu banku w stan przymusowej restrukturyzacji może wydać organ nieposiadający stosownych kompetencji w obszarze ochrony praw konsumentów, gdy decyzja ta dotknie praw tychże konsumentów do dochodzenia roszczeń przeciwko restrukturyzowanemu podmiotowi
  • czy decyzja BFG została wydana zgodnie z dyrektywą unijną 93/13/EWG oraz Kartą Praw Podstawowych
  • czy zgodnie z unijnym prawem wskutek zastosowania procedury przymusowej restrukturyzacji podmiotu konsument może zostać pozbawiony ochrony polegającej na możliwości efektywnego dochodzenia roszczeń przeciwko restrukturyzowanemu podmiotowi.

Co się stanie, jeśli TSUE wyda prokonsumenckie wyroki w sprawach WITON I RALECYK?

Sprawy, których dotyczą zadane pytania, mają w poznańskim sądzie sygnatury XVIII C 47/21 oraz XVIII C 151/21. Pełnomocnikami frankowiczów w obu postępowaniach jest Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Strzyżowskiej. 18 października kancelaria poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że skierowanym do Luksemburga pytaniom nadano już sygnatury. Są to odpowiednio C-449/23 i C-450/23. Co ciekawe, w związku ze szczególnym charakterem tych spraw, Trybunał nadał im przydomki. Są to WITON i RALECYK.

Wyroków należy się spodziewać dopiero w perspektywie kilkunastu miesięcy, jednak ważne jest to, że unijni sędziowie w końcu pochylą się szerzej nad kwestią restrukturyzowanego Getinu. Czas w tej sprawie nic już nie zmieni: restrukturyzacja nie zostanie cofnięta, podobnie jak upadłość banku. Jeśli odpowiedzi TSUE będą jednak negatywne dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i dla samego Getinu, to kredytobiorcy zyskają dodatkową broń w walce o swoje prawa: będą im przysługiwać roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa i BFG. Oczywiście jeśli sąd administracyjny potwierdzi, że naruszono prawo.

Przypomnijmy, że gdy wydano decyzję o przymusowej restrukturyzacji GNB, prawnicy apelowali, by sądy wydawały zabezpieczenia powództw w sprawach o stwierdzenie nieważności umowy i o zapłatę, które dotyczyły tego podmiotu. Sektor bankowy oponował, powołując się na art. 135 ust. 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z nim wobec restrukturyzowanego podmiotu nie wolno wszczynać postępowań zabezpieczających.

Niestety wielu sędziów w wydawaniu odpowiedzi na wnioski konsumentów kierowało się właśnie zapisami tej ustawy, mimo iż adwokaci frankowiczów od początku głośno mówili o prawdopodobnym nieprawidłowym zaimplementowaniu do tego aktu prawnego przepisów z prawa UE. Wkrótce okaże się, kto miał rację.

Subskrybuj nas także na Facebooku (KLIKNIJ) oraz Twitter (KLIKNIJ) i codziennie otrzymuj najważniejsze informacje dla Frankowiczów i kredytobiorców w Polsce! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze