PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Getin Bank próbuje uciszyć prawnika frankowiczów.

Na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Górskiego, która od 2014 roku zajmuje się pomocą Frankowiczom w sporach sądowych z bankami, ukazała się w kwietniu tego roku obszerna analiza (można ją przeczytać tutaj) sytuacji finansowej Getin Noble Bank i prognoz kontynuowania działalności przez spółkę. Tekst zatytułowany „Kłopoty Getin Noble Bank S.A. Czy bankowi grozi upadłość albo przymusowa restrukturyzacja?” wywołał reakcję zarządu banku, który w skierowanym do prawnika piśmie zażądał natychmiastowego usunięcia artykułu ze strony internetowej.

Pomimo że analiza przeprowadzona przez radcę prawnego Radosława Górskiego i jego zespół bazuje na licznych dokumentach źródłowych (m.in. publikowanych przez Getin Noble Bank sprawozdaniach finansowych i opiniach biegłego rewidenta), przedstawiciele banku zarzucili, że zawiera ona nieprawdziwe i wyrwane z kontekstu informacje. Zagrozili także podjęciem kroków prawnych w razie jeśli tekst nie zniknie ze strony w ciągu 3 dni.

Opracowanie wraz z treścią korespondencji wymienionej w sprawie jest wciąż dostępne na stronie internetowej kancelarii. Od momentu wysłania przez bank pisma zatytułowanego „Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia jego skutków” upłynęło już dwa miesiące, a bank wciąż nie podjął żadnych działań przeciwko kancelarii. Nie ustosunkował się też do wniosku o przedstawienie informacji na temat aktualnej kondycji finansowej banku, a także statystyk dotyczących procesów na tle kredytów walutowych.

Niewygodna dla banku analiza

Analiza dotycząca sytuacji finansowej Getin Noble Bank sporządzona została na bazie danych publikowanych przez sam bank, wypowiedzi specjalistów od rynku finansowego, komunikatów wydawanych przez agencje ratingowe (m.in. EuroRating Sp. z o.o., agencja Fitch Ratings), domy maklerskie (Trigon DM, DM Millennium, DM City Handlowy) oraz informacji pochodzących od regulatorów rynku (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). W dokumencie figurują zarówno wyciągi ze sprawozdań finansowych i opinii niezależnych biegłych rewidentów za lata 2018-2020, jak również wzmianki o stronach internetowych, gdzie można je zweryfikować. Trudno zatem obronić tezę, że zaprezentowane dane mijają się z prawdą, są wyrwane z kontekstu lub nieobiektywne.

Jak zaznaczył autor, opracowanie wyraża jego własną opinię, bazującą na analizie zebranych danych i wieloletnim doświadczeniu jako pełnomocnika w procesach dotyczących kredytów walutowych oraz polisolokat. A że jest to opinia niekorzystna dla Getin Banku, to wywołała próbę uciszenia prawnika i ocenzurowania niewygodnych dla banku informacji. Czy tak powinna zachowywać się spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, zobligowana na mocy przepisów do przejrzystości i wywiązywania się z obowiązków informacyjnych? Wierzyciele banku (deponenci, akcjonariusze, obligatariusze i kredytobiorcy) mają prawo do pełnej informacji na temat kondycji spółki.

Przeczytaj: PKO BP zaczął wysyłać do kancelarii frankowych propozycje ugód. Sprawdź czy są korzystne.

Co zawiera opracowanie kancelarii na temat sytuacji Getin Noble Bank?

Opracowanie prezentuje bardzo słabe wyniki finansowe spółki na przestrzeni ostatnich lat, jak również prognozy dotyczące zdolności do kontynuowania działalności. Od roku 2016 Getin Noble Bank notuje regularne straty, na poziomie około pół miliarda rocznie – strata za rok 2020 wyniosła 560 mln złotych.

Na skutek ujemnych wyników finansowych kurczą się kapitały własne banku. Od kilku lat obniża się także wskaźnik relacji kapitału własnego do aktywów (w 2017 roku wynosił on 7,2%, w 2018 – 6,1%, a w 2019 już zaledwie 4,8%). Od stycznia 2018 roku bank nie spełnia minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora kapitałowego, poniżej normy kształtują się współczynniki kapitałowe Tier 1, CET 1 oraz współczynnik wypłacalności TCR.

W dniu 16 marca 2020 r. kapitał Getin Noble Bank nie sięgał progów ostrożnościowych przewidzianych dla instytucji finansowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013. O kłopotach finansowych banku świadczy także niska ocena wydana przez agencję EuroRating  (CCC ip – negatywna), obniżenie ratingu przez agencję Fitch Ratings oraz fakt, że bank objęty jest planem naprawczym realizowanym pod nadzorem KNF.

Kondycja banku ważna dla Frankowiczów

Bazując na przytoczonych danych, jak i opinii niezależnego biegłego rewidenta, kancelaria Mecenasa Radosława Górskiego wskazała na możliwość poddania banku procesowi przymusowej restrukturyzacji, a w ramach tego – przejęcia przez inny bank. Rewident badający sprawozdanie spółki zasygnalizował istnienie istotnej niepewności co do zdolności kontynuowania działalności, dlatego autorzy opracowania nie wykluczyli również scenariusza w postaci ogłoszenia przez bank upadłości. Bankructwo nie jest wizją niemożliwą do spełnienia, bo na dzień 31.05.2021 r. bilans spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Obydwie sytuacje (restrukturyzacja i upadłość) wiązałyby się z poważnymi konsekwencjami dla kredytobiorców frankowych, zwłaszcza tych którzy spłacili już pożyczony kapitał. Nie jest przesądzone, czy w razie przejęcia banku, nie doszłoby do wyłączenia wierzytelności w CHF. Dochodzenie roszczeń zarówno w sytuacji bankructwa, jak i po przejęciu banku z wyłączeniem kredytów frankowych byłoby znacznie utrudnione. Kondycja banku ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia roszczeń Frankowiczów. Getin Noble Bank posiada jeden z większych portfeli kredytów walutowych (wartość około 9 mld złotych).

Kancelaria nie dała się uciszyć

Zarówno kredytobiorcy, akcjonariusze, jak i posiadacze rachunków oraz lokat w Getin Noble Bank mają prawo do rzetelnej informacji na temat wyników spółki. Tymczasem, bank w piśmie datowanym na 1 czerwca 2021 r. domagał się od kancelarii usunięcia informacji ze strony internetowej. W ocenie Mecenasa Górskiego, była to bezprawna próba cenzurowania niewygodnych dla banku informacji.

Przedstawiciele banku zarzucili autorom analizy nierzetelność w oparciu o brak informacji na temat przyznania Getin Noble Bank nagrody za jakość obsługi „Złoty bankier”. Abstrahując od tego, że jakość obsługi nie ma związku z sytuacją finansową, bank nie poszerzył informacji na temat konkursu, o co wnioskowała kancelaria (m.in. kto organizował i oceniał konkurs, jakie podmioty brały w nim udział). Nie przedstawił też statystyk dotyczących sporów na gruncie kredytów frankowych (liczba spraw w sądzie, liczba wyroków prawomocnych i nieprawomocnych, procent wygranych banku), ani nie wskazał fragmentów artykułu, które mają rzekomo naruszać dobra osobiste banku lub są niezgodne z prawdą. W ostatnim piśmie skierowanym do kancelarii Radosława Górskiego w dniu 7 lipca 2021 r. bank nie przedstawił żadnej nowej argumentacji, jednocześnie zagroził podjęciem działań „mających na celu zabezpieczenie interesu ekonomicznego i prawnego banku”. Kancelaria nie dała się zastraszyć i odmówiła usunięcia tekstu ze strony.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze