PLN - Polski złoty
CHF
4,47
niedziela, 23 czerwca, 2024

Getin Bank w coraz gorszej kondycji? Duża strata w 2020 r.

Getin Noble Bank zanotował spory ujemny wynik netto w roku 2020. W lutym 2021 r. tego roku po raz pierwszy nie spełnił nawet europejskiego wymogu kapitałowego.

W czwartym kwartale 2020 roku Getin Noble Bank zanotował 133 mln złotych straty netto. To o 21% mniej niż przewidywali analitycy za sprawą odrobinę niższych kosztów ryzyka. Wynika to przede wszystkim ze sprzedaży portfela niepracujących kredytów, które są niezabezpieczone hipotecznie.

Ich wartość nominalna to 840 mln złotych, co finalnie obniżyło koszty ryzyka o 23 mln złotych. Strata jest mniejsza niż rok wcześniej, gdy wyniosła 245 mln złotych. Jednak wzrosła w stosunku do kwartału poprzedniego o 70 mln złotych. Na stratę wpłynęły głównie rezerwy na spory z Frankowiczami, które w ciągu trzech ostatnich miesięcy wyniosły 110 mln złotych.

Getin Noble Bank odnotował 559,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 591,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W czwartym kwartale ubiegłego roku wynik odsetkowy osiągnął poziom 242 mln złotych. W stosunku rok do roku urósł o 4%, ale jednocześnie  był o 5% niższy niż w poprzednim kwartale. Z tytułu opłat i prowizji bank uzyskał 27 mln złotych, co w stosunku rok do roku oznacza wzrost o 22%, a kwartalnie aż o 80%. Koszty wyniosły 191 mln złotych, a więc zmalały o 5% i 1%. Natomiast odpisy wyniosły 75 mln złotych. Były aż o 34% niższe niż przewidywano w prognozach. W skali roku zmalały o 20%, a w stosunku do poprzedniego kwartału o 44%.

Tym samym Getin Noble Bank nadal nie spełnia polskich wymogów kapitałowych. Na koniec ubiegłego roku łączny współczynnik kapitałowy TCR wynosił 8,59% (to 3,36 pkt procentowych poniżej wymogu). Współczynnik Tier 1 wyniósł 7,4%, a więc 2,11 pkt procentowego poniżej wymogu.

Całościowa sytuacja kapitałowa grupy się pogorszyła. Według szacunków banku w lutym tego roku jednostkowy współczynnik TCR wynosił 7,4%. Bank po raz pierwszy nie spełnił więc nawet wymogów europejskich, które zakładają w tym przypadku 8%. Dzisiaj bank szacuje swoją lukę kapitałową na kwotę 1,4 mld złotych.

W połowie stycznia 2021 roku Getin Noble Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek zawierający aktualizację planu naprawy grupy. Trwa obecnie postępowanie administracyjne w tej sprawie. Oficjalnie zarząd banku nie spodziewa się w tym przypadku zastosowania środków nadzorczych, które miałyby istotnie wpłynąć na kontynuację działania banku na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego. Tak poinformowano w raporcie rocznym.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę niewielki stopień obniżenia całkowitego współczynnika kapitałowego poniżej progu, zarząd banku przewiduje, że będzie ono miało charakter tymczasowy. Podejmowane są bowiem działania w zakresie odbudowy współczynników adekwatności kapitałowej, co ma szybko przynieść wymierne skutki w tym zakresie.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze