PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Getin Bank – Wyroki, Orzecznictwo, wygrane sprawy Frankowiczów

Orzecznictwo w sprawach frankowych przeciwko Getin Bank od kilku lat jest prokonsumenckie. Frankowicze reprezentowani przez doświadczone Kancelarie Frankowe wygrywają ponad 90% spraw w sądach, a mimo to przedstawiciele banku w oficjalnych wywiadach dla prasy uparcie twierdzą, że jest inaczej.Z jednej strony taka postawa nie dziwi, bo od rozwoju sytuacji w obszarze sporów na tle kredytów frankowych może zależeć przyszłość banku, który już piąty rok z rzędu notuje gigantyczne straty z działalności.

Bank robi wszystko aby odwieść Frankowiczów, którzy jeszcze nie wkroczyli na drogę sądową, od zamiaru podjęcia kroków prawnych przeciwko bankowi.Posiadacze kredytów frankowych w Getin Banku nie powinni jednak zwlekać z decyzją o złożeniu pozwu.

Sądy w większości spraw orzekają nieważność umów kredytowych tego banku lub nakazują przewalutowanie kredytu i zwrot nadpłaty (odfrankowienie). Odkładanie decyzji może skutkować trudnościami w odzyskaniu nieprawnie pobranych przez bank kwot, bo nie można wykluczyć niewypłacalności banku w całkiem niedalekiej przyszłości.

Podstawy sporów Frankowiczów z Getin Bankiem

Spory Frankowiczów z Getin Noble Bank dotyczą kredytów hipotecznych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Kredytów frankowych na cele mieszkaniowe udzielała przed laty wyspecjalizowana komórka Getin Banku działająca pod nazwą Dom Bank, a także oddział specjalistyczny Noble Banku pod nazwą Metrobank. Następcą prawnym obu banków jest obecnie Getin Noble Bank i to z nim walczą w sądach Frankowicze.

Przeczytaj: Getin Bank próbuje uciszyć prawnika frankowiczów.

We wzorcach umów kredytowych stosowanych przez Getin Bank w latach 2005-2008 znajdują się liczne niedozwolone postanowienia dotyczące m.in. mechanizmu indeksacyjnego, w ramach którego kredyt był przeliczany ze złotówek na CHF i odwrotnie.

Potwierdziła to decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2019 r., w której stwierdzono, że we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego zamieszczone były niedozwolone klauzule.

 

UOKiK zakwestionował postanowienia dotyczące ustalania przez Getin Noble Bank kursów walut, według których naliczane były raty. Uznał, że zasady te są niejasne i niezrozumiałe dla konsumentów, zakazał stosowania klauzul abuzywnych oraz nałożył na bank karę w kwocie blisko 13,5 mln zł. 

Zobacz: Jak sprawdzić czy można zaskarżyć umowę o kredyt we frankach – klauzule abuzywne co to jest?

Nie są to jedyne wady prawne umów frankowych tego banku. Wcześniej UOKiK w decyzji nr DDK-11/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zakwestionował postanowienia, polegające na nieuwzględnianiu przez Getin Bank ujemnego oprocentowania przy ustalaniu należności kredytobiorców. 

Wyroki sądów w sprawach przeciwko Getin Bank

W sporach z Getin Bankiem Frankowicze powołują się głównie na występowanie w dokumentacji kredytowej niedozwolonych zapisów, które przemawiają za bezwzględną nieważnością umów kredytowych lub bezskutecznością klauzul indeksacyjnych. 

Przewaga Frankowiczów w sporach z Getin Bankiem jest ogromna. Sądy najczęściej stwierdzają nieważność całej umowy od momentu jej zawarcia.

Umowa jest wówczas wycofywana z obiegu prawnego. Zgodnie z preferowaną w ostatnim okresie przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne teorią dwóch kondykcji, bank jest zobligowany do oddania sumy wpłaconych rat kredytowych, a zwrotu pożyczonego kapitału może dochodzić w odrębnym postępowaniu. 

Przykładem rozstrzygnięcia unieważniającego umowę kredytową Getin Bank z zastosowaniem korzystnej dla kredytobiorców teorii dwóch kondykcji jest niedawno wydany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XXV 166/18.

W postępowaniach przeciwko Getin Bank zapadło już także wiele prawomocnych wyroków unieważniających umowy (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.07.2020 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 114/18 prowadzonej przez Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański lub wyrok tego samego sądu z dnia 08.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 182/19). 

Innym korzystnym dla kredytobiorców rozstrzygnięciem sądu jest tzw. odfrankowienie umowy, czyli przekształcenie kredytu w złotowy w wyniku przeliczenia go po kursie z dnia zawarcia i zwrot przez bank nadpłaty.

Takich orzeczeń jest także sporo, w tym prawomocnych (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 817/18). 

Jak długo czeka się na wyrok w sprawie przeciwko Getin Bank?

Frankowicze wahający się czy warto pozwać bank często obawiają się długiego czasu oczekiwania na wyrok.

Nie zawsze jest to słuszna obawa, bo coraz częściej wyroki I instancji zapadają w kilka miesięcy, dotyczy to także spraw przeciwko Getin Bank. 

Czas trwania procesu zależy w dużej mierze od wyboru sądu, do którego trafi pozew. Sądy stołeczne, do których trafia większość pozwów, są najbardziej obłożone sprawami.

Z drugiej strony, posiadają największe doświadczenie w rozpoznawaniu tego typu spraw, co znacznie usprawnia postępowanie. Nie ma zatem reguły, ani też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak długo przyjdzie nam czekać na wyrok w sprawie przeciwko Getin Bank. 

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Bardzo istotny dla szybkiego uzyskania korzystnego wyroku w sprawie przeciwko Getin Bank jest wybór pełnomocnika posiadającego doświadczenie w walce z tym konkretnym bankiem.

Dobór trafnej i skutecznej argumentacji, wypracowane know-how jak walczyć w sądzie i jak przeciwdziałać taktyce przewlekania postępowań, może znacząco wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na wyrok.

Przykładem błyskawicznego zakończenia sprawy w I instancji jest wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 363/20 prowadzonej przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni unieważniający umowę Getin Banku w 7 miesięcy od złożenia pozwu. 

Przykładowe wyroki Frankowicze vs Getin Bank 

Przywołana wyżej sprawa o sygn. akt I C 363/20 jest interesująca nie tylko ze względu na szybkie tempo wydania wyroku. Przedmiotem sporu była tutaj umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta w roku 2008 z Getin Bank S.A. DOM Oddział w Łodzi. Sąd poza przesłuchaniem powodów, dopuścił wniosek banku o powołanie świadka – byłego pracownika banku.

Niespodziewanie dla strony pozwanej zeznania świadka były całkowicie na niekorzyść Getin Banku. Zeznał on, że w banku nie było procedur określających zasady udzielania kredytów powiązanych z kursem CHF. Doradcy byli nastawieni wyłącznie na sprzedaż, nie przedstawiali klientom symulacji kredytu w różnych wariantach oraz historycznych notowań szwajcarskiej waluty.

Wzorzec umowy kredytowej był klientom narzucany z góry i nie podlegał negocjacjom. Sąd podczas oceny stanu faktycznego oraz abuzywnego charakteru postanowień umowy w dużej mierze bazował na zeznaniach wymienionego świadka, a ostatecznie uznał, że potwierdził on wersję kredytobiorców. Korzystny dla Frankowiczów wyrok zapadł po przeprowadzeniu tylko 2 rozpraw i w zaledwie 7 miesięcy od złożenia pozwu.

Innym rozstrzygnięciem wartym omówienia jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XXIV C 460/19, prowadzonej przez Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz, w którym sąd oddalił powództwo Getin Banku przeciwko kredytobiorcom i uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców z tytułu nieważności umowy.

Genezą sporu było zaprzestanie przez kredytobiorców spłaty kredytu w roku 2015. Getin Noble Bank skierował w związku z tym do sądu roszczenie o zapłatę kwoty niemal 1 mln zł w postępowaniu upominawczym. Kredytobiorcy przy wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii prawnej skierowali przeciwko bankowi powództwo wzajemne domagając się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, a jednocześnie wnieśli o oddalenie w całości powództwa banku.

Pomimo że sprawa nie była prosta, kredytobiorcy odnieśli pełen sukces, gdyż sąd uwzględnił w całości ich powództwo, a jednocześnie oddalił powództwo banku. Dzięki temu saldo ich zadłużenia spadło o 600 tys. zł. Sąd uznał, że umowa kredytowa Getin Banku narusza art. 69 ustawy Prawo bankowe, gdyż bank przyznał sobie prawo do jednostronnego określania wysokości zobowiązania kredytobiorców.

Dodatkowo przerzucił na nich całość ryzyka walutowego i niedostatecznie poinformował o skali tego ryzyka.

Odrębnym aspektem sprawy jest to, że bank nie sformułował w toku procesu roszczenia o zwrot kapitału, tym samym roszczenie to uległo przedawnieniu, bo kredytobiorcy zakwestionowali umowę w roku 2015, a roszczenia banku przedawniają się po 3 latach.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze