PLN - Polski złoty
CHF
4,39
środa, 22 maja, 2024

Jak skutecznie NEGOCJOWAĆ ugodę z bankiem PKO BP za kredyt frankowy w 2023 roku?

PKO BP nie tak dawno chwalił się w mediach rzekomym sukcesem programu ugód. Większość porozumień pozasądowych została zawarta w pierwszych miesiącach trwania programu, kiedy mało kto spodziewał się, że oprocentowanie kredytów złotowych tak mocno pójdzie w górę. Wielu kredytobiorców, którzy podpisali ugodę i przeszli na kredyt złotowy oprocentowany na bazie nieprzewidywalnego WIBOR-u, dzisiaj żałuje pochopnej decyzji. Na ugodzie ugrali niewielką redukcję salda zadłużenia, która wkrótce zostanie skonsumowana w wysokich ratach. Bank PKO BP jest znany z tego, że podchodzi do negocjacji bardzo sztywno, a uelastycznia swoje stanowisko dopiero w momencie kiedy kredytobiorca złoży pozew do sądu i domaga się unieważnienia umowy. Warunki ugód sądowych są zdecydowanie lepsze niż pozasądowych porozumień zawieranych w wyniku mediacji za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Przy wsparciu doświadczonego pełnomocnika można wynegocjować korzyści sięgające 60 proc. zysków z wyroku unieważniającego umowę.

  • Bank PKO BP uruchomił w mediach potężną kampanię promującą ugody jako prosty, szybki i tani sposób na pozbycie się problemu frankowego. Jednocześnie kreowany jest fałszywy obraz długotrwałego i kosztownego procesu sądowego o unieważnienie umowy, którego rezultat w dodatku jest niepewny. Tymczasem bank przegrywa w sądach z Frankowiczami grubo ponad 90 proc. spraw.
  • Mediacje z bankiem za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF dają Frankowiczom pozorne korzyści, które bank w krótkim czasie odbija sobie w wysokich ratach.
  • Sposobem na skuteczne wynegocjowanie dobrych warunków z bankiem PKO BP jest ugoda sądowa. Do zawarcia takiej ugody można dążyć na każdym etapie procesu sądowego. Po złożeniu pozwu bank jest skłonny do znacznie większych ustępstw. Profesjonalny pełnomocnik może ugrać na ugodzie sądowej nawet 60 proc. korzyści z wyroku.

Słabe warunki ugód w PKO BP nadal w 2023

Bank PKO BP jako pierwszy pozytywnie zareagował na propozycję Szefa KNF z grudnia 2020 roku i niespełna rok później w październiku 2021 roku zaoferował posiadaczom aktywnych kredytów w CHF ugody. W ciągu roku i trzech miesięcy trwania programu bankowy gigant zawarł 20 tys. porozumień z Frankowiczami.

Jest to wątpliwy sukces, bo bank do niedawna posiadał na stanie około 100 tys. czynnych umów frankowych. Plasuje się też na pierwszym miejscu podium pod względem liczby pozwów składanych do sądów przez kredytobiorców frankowych.

Dlatego zarząd banku stara się za wszelką cenę promować ugody i przedstawiać je jako szybki oraz tani sposób pozbycia się problemu. W mediach kreowany jest tymczasem fałszywy obraz procesów sądowych jako drogi długotrwałej, kosztownej i obarczonej znacznym ryzykiem.

Prawdą jest że bank PKO BP od pewnego czasu bardziej elastycznie podchodzi do kwestii ugód i rozszerza je na kolejne grupy kredytobiorców, ale nie czyni tego z troski o swoich klientów lecz kierując się własnym interesem.

W jednej z opcji oferuje możliwość przekształcenia kredytu frankowego w złotowy z oprocentowaniem stałym przez 5 lat. Taka propozycja jest bardzo zwodnicza, bo pomimo że bank określa stawkę oprocentowania jako preferencyjną, jest ona kilkakrotnie wyższa od wskaźnika SARON wyznaczającego poziom oprocentowania kredytów frankowych.

Sektor bankowy najpewniej prognozuje spadek stóp procentowych w Polsce w przeciągu 5 kolejnych lat, a takimi ofertami zagwarantowuje sobie stałe i wysokie zyski z odsetek.

Niezależnie od tego czy kredytobiorca zdecyduje się na wariant z oprocentowaniem zmiennym na bazie WIBOR-u czy na oprocentowanie stałe przez 5 lat, na ogół raty kredytu po zawarciu pozasądowej ugody z bankiem PKO BP są wyższe niż płacone według starego harmonogramu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku ugody sądowej, którą można podpisać na etapie procesu sądowego.

Pozycja negocjacyjna Frankowiczów lepsza w wyniku korzystnej opinii Rzecznika TSUE

Pozycja negocjacyjna Frankowiczów jest lepsza po zaprezentowaniu opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Analitycy PKO BP zapewne kalkulują jakie dodatkowe straty poniesie bank jeżeli wyrok unijnego Trybunału do sprawy C-520/21 będzie zbieżny z opinią Rzecznika, co jest wysoce prawdopodobne.

Frankowicze będą mogli wówczas dochodzić od banku kwot niemal dwukrotnie przewyższających sumę wpłaconych rat, domagając się jej waloryzacji wskaźnikiem skumulowanej inflacji.

Nie każdy kredytobiorca jest jednak gotowy mentalnie na konfrontację sądową z bankiem i konieczność czekania na wyrok kilka lat. Niektóre osoby chciałyby pozbyć się ryzyka walutowego szybko.

W takiej sytuacji nie warto jednak decydować się na mediacje z bankiem za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Znacznie lepiej jest złożyć pozew i negocjować ugodę sądową za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Przy tym warto zaznaczyć, że wraz z pozwem można do sądu złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń i już po kilku tygodniach uwolnić się od spłaty wysokich rat na cały czas trwania procesu.

Ugody pozasądowe proponowane przez bank PKO BP są kompletnie nieopłacalne

Program ugód banku PKO BP zakłada prowadzenie mediacji za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Myli się jednak ten, kto sądzi że mediator z ramienia KNF jest rzecznikiem interesów kredytobiorców.

Co do zasady ma on być bezstronny, ale jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że znaczna część mediatorów wpisanych na listę Sądu Polubownego jest równolegle pracownikami UKNF, czyli instytucji nadzorującej sektor bankowy, której Szef w sporze z Frankowiczami jawnie opowiada się po stronie banków.

Nie można więc liczyć na to, że mediator wynegocjuje lepsze warunki lub zwróci kredytobiorcy uwagę na kruczki prawne w treści ugody.

Natomiast uczestniczący w mediacjach przedstawiciele banku nie posiadają uprawnień do czynienia większych ustępstw względem pierwotnej propozycji ugodowej. Z informacji pochodzących od Frankowiczów, którzy brali udział w spotkaniach mediacyjnych wynika, że negocjator z ramienia banku niejednokrotnie był skłonny co najwyżej obniżyć marżę o 0,1 proc. i ewentualnie zredukować kapitał o dodatkowe 5 proc. Maksymalnie można na drodze ugody pozasądowej zredukować wykreowane przez bank saldo zadłużenia o 20-30 proc.

Mediacje nie mają większego sensu, zwłaszcza jeśli kredytobiorca nie dysponuje wsparciem profesjonalnego pełnomocnika. Znacznie więcej jest do ugrania na ugodzie sądowej, którą można zawrzeć po złożeniu do sądu pozwu przeciwko bankowi. W takiej sytuacji bank spuszcza z tonu i jest gotów do znaczących ustępstw.

Pozwij bank i idź na ugodę sądową. Ile może odzyskać od PKO BP profesjonalny negocjator?

Dla osób, które chcą w miarę szybko pozbyć się kredytu i jednocześnie odzyskać od banku duże pieniądze, dobrą alternatywą jest ugoda sądowa. Po złożeniu do sądu pozwu z żądaniem unieważnienia wadliwej umowy można liczyć na skuteczne negocjacje ugody z bankiem PKO BP.

Bank ma świadomość, że wszystkie typy umów frankowych znajdujące się w jego portfelu są dotknięte abuzywnością i sądy masowo je unieważniają. Na ogół zapadają wyroki unieważniające umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Wówczas kredytobiorca odzyskuje od banku całość wpłaconych rat kredytowych, prowizji i opłat związanych z kredytem, a także wysokie odsetki za opóźnienie płatne za cały czas procesu. Po opinii Rzecznika TSUE dochodzi jeszcze możliwość żądania waloryzacji kwoty rat. Bank ma świadomość, że koszty poniesione w wyniku przegrania procesu frankowego będą bardzo poważne, dlatego postawiony niejako pod ścianą jest skłonny do większych ustępstw na drodze ugody sądowej.

Najkorzystniejszym dla Frankowicza wariantem rozwiązania sporu frankowego jest wyrok unieważniający umowę, ale sporo można też zyskać w wyniku zawarcia ugody sądowej, która ma wiele zalet w porównaniu do pozasądowego porozumienia z bankiem PKO BP.

Warunki ugody sądowej negocjuje profesjonalny pełnomocnik, dzięki czemu można uniknąć ewentualnych pułapek i kruczków prawnych. Przewaga ugody sądowej nad porozumieniem pozasądowym polega głównie na możliwości wynegocjowania sporej redukcji salda zadłużenia. Prawnicy od spraw frankowych i eksperci szacują, że średnio w wyniku ugody proponowanej przez bank można odzyskać maksymalnie 10 proc. tego co daje wyrok unieważniający umowę, to na drodze ugody sądowej można zyskać nawet 60 proc. korzyści z wyroku.

W dodatku ugoda sądowa nie jest opodatkowana, natomiast ugody pozasądowe z bankami podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym. Część kredytobiorców musi się więc liczyć z koniecznością odprowadzenia podatku na zasadach ogólnych (według stawki 12 proc. lub 32 proc.), tym samym korzyści z porozumienia pozasądowego jeszcze bardziej topnieją.

W jaki sposób zmusić bank PKO BP do lepszych warunków ugody? Złożyć pozew do sądu i następnie negocjować z bankiem ugodę sądową przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebookuoraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze