PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki – opinie i recenzja

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki z siedzibą w Poznaniu specjalizuje się m.in. w procesach przeciwko bankom, a od roku 2016 zajmuje się sprawami frankowymi. Prowadzi kilkaset spraw przeciwko wszystkim bankom udzielającym niegdyś kredytów denominowanych/indeksowanych kursem obcej waluty.

Są to głównie sprawy dotyczące osób fizycznych (konsumentów), które zawarły umowy hipotecznego kredytu bankowego na zakup nieruchomości, ewentualnie pożyczki hipotecznej, zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości, w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obsługa spraw z zakresu kredytów frankowych dotyczy trzech kategorii klientów:

 1. którzy zdecydowali się pozwać bank w związku ze swoim kredytem frankowym;
 2. którym bank wypowiedział umowę, ale jeszcze nie podjął kroków sądowych;
 3. którym bank wypowiedział umowę i skierował sprawę do sądu.

Kancelaria reprezentuje klientów z całej Polski i występuje przed sądami w różnych miastach – w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Reprezentuje kredytobiorców frankowych w ramach sporów indywidualnych oraz „hybrydowych”. Kancelaria chwali się uzyskaniem do tej pory dla swoich klientów już ponad 30 pozytywnych wyroków w sprawach frankowych (m.in. przeciwko mBank, PKO BP, Nordea, ING, Millennium, GE Money Bank, Polbank). Na swojej stronie prezentuje informacje dotyczące około 30 wyroków, z czego 21 to unieważnienia umów, a 7 to odfrankowienia

Obsługa spraw dotyczących sporów na tle kredytów frankowych, to nie jedyna specjalizacja Kancelarii Radcy Prawnego Jacka Zandeckiego. Zakres usług Kancelarii jest stosunkowo szeroki i obejmuje następujące zagadnienia:

 • spadki i dziedziczenie (m.in. testamenty, zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku, wydziedziczenie, planowanie dziedziczenia)
 • ochrona środowiska (m.in. decyzje środowiskowe, odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania od mandatów i opłat sankcyjnych, przygotowywanie wniosków do bazy danych odpadowych)
 • prawo nieruchomości (weryfikacja i sporządzanie umów deweloperskich, umów najmu, dzierżawy, prowadzenie spraw związanych z umowami dotyczącymi nieruchomości, stwierdzeniem zasiedzenia, służebnościami, zniesieniem współwłasności oraz obrotem nieruchomościami, obsługa prawna inwestycji, reprezentowanie klientów w sporach z gminami)

Na czele zespołu prawników Kancelarii stoi radca prawny Jacek Zandecki, który od 18 lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawnymi. Mec. Zandecki specjalizuje się w prawie bankowym, konsumenckim i ochrony środowiska. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie Ecer Technika Sp. z o.o., zajmującym się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

Kancelaria nie informuje na stronie internetowej jak liczny jest zespół prawników, kto go tworzy i w jakich dziedzinach prawa się specjalizuje. Podaje tylko, że są to osoby ze starannym wykształceniem, a przede wszystkim praktycy ze stażem w zakresie stosowania prawa. Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Zandeckiego korzysta również w ramach konsultacji z pomocy fachowców zewnętrznych.

Kancelaria posiada profil na portalu Facebook śledzony przez 367 użytkowników, a także poświęcony tematyce kredytów frankowych kanał na YouTube, który ma 10 subskrybentów. Na swojej stronie internetowej udostępnia bezpłatny Kalkulator, przeznaczony do oszacowania roszczeń z tytułu kredytu frankowego, wyliczenia salda zadłużenia i kwoty ewentualnej nadpłaty. Ponadto publikuje wybór orzecznictwa związanego z tematem kredytów frankowych i artykuły poświęcone m.in. temu zagadnieniu.

Co jeszcze wyróżnia Kancelarię Radcy Prawnego Jacek Zandecki na tle innych kancelarii frankowych? Jakie informacje na temat Kancelarii można znaleźć na internetowej stronie firmowej? Jak Kancelarię oceniają w internecie klienci? Zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

Jakie usługi świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki?

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki oferuje stosunkowo szeroki zakres usług, obejmujący nie tylko kredyty frankowe. Specjalizuje się w czterech dziedzinach tj. w kredytach frankowych; spadkach i dziedziczeniu; ochronie środowiska; prawie nieruchomości.

W zakresie obsługi spraw związanych z kredytami frankowymi Kancelaria dochodzi w procesach sądowych zwrotów od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonej klauzuli przeliczeniowej, doprowadza do przewalutowania kredytów frankowych (tzw. odfrankowienia) bądź ich unieważnienia. Swoje usługi oferuje zarówno kredytobiorcom, którzy zamierzają pozwać bank w związku z aktywnym i spłacanym kredytem, jak i tym, którym bank wypowiedział umowę (bez podjęcia kroków sądowych) albo też złożył pozew przeciwko kredytobiorcy, po uprzednim wypowiedzeniu umowy.

Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej można wywnioskować, że Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki oferuje kompleksową obsługę prawną w I i II instancji sądowej spraw związanych z kredytami indeksowanymi (waloryzowanymi)walutą CHF następujących banków:

 • mBank, BRE Bank, Multibank (obecnie mBank)
 • GE Money Bank (obecnie BPH)
 • Polbank, Polbank EFG (obecnie Raiffeisen)
 • Getin Bank, Noble Bank, Getin Noble Bank (obecnie Getin Noble Bank)
 • Millennium Bank
 • Kredyt Bank (obecnie BZ WBK)
 • ING Bank Śląski
 • Eurobank, Metrobank, Dombank, PTF Bank
 • Santander Consumer Bank

Ponadto Kancelaria obsługuje sprawy dotyczące kredytów frankowych denominowanych następujących banków:

 • PKO BP
 • Nordea (obecnie PKO BP)
 • Fortis Bank (obecnie BGŻ BNP Paribas)
 • BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas)
 • Deutsche Bank
 • Citi Bank
 • BPH Bank

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w pozwach indywidualnych (jeden bank po stronie pozwanej i jeden kredytobiorca po stronie powodowej), jak również w ramach pozwów „hybrydowych” (w ramach jednego procesu po stronie pozwanej występuje jeden bank, a po stronie powodowej kilku kredytobiorców).

Szukając pomocy kancelarii frankowej pamiętajmy, aby przed skorzystaniem z usług kancelarii dokonać weryfikacji kryteriów, które potwierdzają doświadczenie – niektóre pomocne kryteria oceny kancelarii znajdziesz w artykule: Kredyt we frankach kancelaria – KRYTERIA OCENY

W przypadku gdy to bank wypowie umowę kredytu frankowego i ewentualnie pozwie też kredytobiorcę do sądu, Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną, w tym:

 • występowanie jako pełnomocnik w kontaktach z bankiem/windykatorami
 • przygotowanie linii obrony w odpowiedzi na pozew
 • reprezentowanie interesów kredytobiorcy w postępowaniu sądowym wszczętym przez bank

Jak działa Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki?

Sposób działania Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Zandecki w obrębie spraw dotyczących kredytów frankowych zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Jeśli sprawa dotyczy kredytu spłacanego, który klient zamierza zakwestionować w sądzie, w pierwszej kolejności można skorzystać z dostępnego na stronie internetowej bezpłatnego kalkulatora w celu oszacowania wysokości roszczenia i uzyskania wiedzy na temat orientacyjnej kwoty, o którą może toczyć się proces.

Następnym krokiem jest wysłanie za pośrednictwem formularza zgłoszenia, a kolejnym zlecenie Kancelarii szczegółowej analizy umowy i innych dokumentów kredytowych. Analiza umowy w Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Zandecki kosztuje 200 zł brutto (w przypadku podpisania umowy z Kancelarią kwota ta jest odliczana od sumy honorarium). W kwocie tej zawiera się dokładne wyliczenie finansowe roszczeń i korzyści z wygranego procesu, wskazanie kierunków oraz podstaw prawnych pozwu oraz konsultacja z radcą prawnym (do 30 min.) za pośrednictwem  komunikatorów Skype, Google Meet lub ewentualnie telefonu.

Celem umożliwienia prawnikom wykonania analizy należy wysłać na adres mailowy Kancelarii skan lub dobrej jakości zdjęcia umowy kredytowej i wszystkich posiadanych załączników lub posłużyć się pocztą tradycyjną i przesłać kopie dokumentacji w formie papierowej bądź na nośniku CD lub pendrivie. Analiza zawiera ocenę szans procesowych, przegląd możliwości dochodzenia roszczenia od banku, koszty (w tym koszty zastępstwa procesowego), przewidywane terminy działań oraz szacunkowe wartości nadpłaty i wyliczenie korzyści z tytułu spadku salda kredytu. Czas oczekiwania na analizę to 1-2 tygodnie.

Kolejnym etapem współpracy jest podpisanie umowy z Kancelarią i udzielenie jej pełnomocnictwa. Kancelaria przed złożeniem pozwu sądowego zwykle występuje do banku w imieniu klienta z reklamacją, a w razie braku skuteczności takiego działania, w ciągu 3-4 miesięcy od podpisania umowy składa pozew do sądu. W toku postępowania w ramach I instancji Kancelaria występuje o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strategia procesowa Kancelarii w odniesieniu do kredytów frankowych polega na dążeniu w przypadku kredytów indeksowanych do wykreślenia z umowy kredytowej klauzul niedozwolonych w zakresie waloryzacji (tzw. przewalutowanie lub odfrankowienie) oraz unieważnienia umowy w przypadku kredytów denominowanych.

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki – opinie klientów

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki nie posiada jeszcze żadnej opinii na platformie Google. Natomiast na portalu Facebook uzyskała jedną ocenę w postaci 5 gwiazdek (na 5 możliwych). W dołączonej do opinii recenzji użytkownika podkreślono sprawną obsługę prawną w zakresie kredytu frankowego. Praca Kancelarii została także oceniona na stronie casum.pl notą 4,9 na 5 możliwych. Klienci podkreślali przede wszystkim szybką reakcję i pomoc (m.in. w związku z wypowiedzianym kredytem frankowym).

Co wiemy o Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Zandecki – informacje ze strony

Na stronie firmowej https://www.zandecki.pl/ zamieszczone zostały informacje dotyczące specjalizacji Kancelarii, zakresu oferowanych usług oraz wyroków zapadłych w prowadzonych przez Kancelarię sprawach frankowych. Ze strony internetowej można się dowiedzieć, że Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki od 2016 roku zajmuje się tematyką kredytów frankowych. W zakładce Publikacje prezentuje swoje sukcesy na tym polu w postaci około 30 korzystnych wyroków, wśród których jest 21 unieważnień umów oraz 7 odfrankowień. Kancelaria ma na koncie także 5 wyroków prawomocnych w sprawach frankowych:

 • unieważnienie umowy Getin Noble Bank, wyrok SA w Łodzi z 07.07.2021, sygn. akt I ACa 982/18;
 • odfrankowienie umowy mBank, wyrok SA w Łodzi z 19.05.2021, sygn. akt I ACa 931/20;
 • unieważnienie umowy ING Bank Śląski, wyrok SA w Katowicach z 11.01.2021, sygn. akt I ACa 569/20;
 • unieważnienie umowy Millennium, wyrok SA w Warszawie z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17;
 • odfrankowienie umowy mBank, wyrok SA w Łodzi z 24.12.2018, sygn. akt III Ca 1969/17.

Pozostałe zaprezentowane przez Kancelarię wyroki w sprawach frankowych dotyczą oddalenia powództwa banków z tytułu kredytów walutowych, zabezpieczenia powództwa przeciwegzekucyjnego (poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej) oraz zwrotu kosztów poniesionych tytułem UNWW. Kancelaria prezentuje swoje wygrane w sposób przejrzysty, nie ukrywa sygnatur spraw i podaje inne szczegółowe dane.

Jak można dowiedzieć się ze strony firmowej, honorarium Kancelarii jest uzależnione od nakładu pracy i specyfiki konkretnego stanu faktycznego. Po wysłaniu zgłoszenia, Kancelaria wycenia indywidualnie każdy przypadek. Stosowane są trzy modele wynagrodzenia, przy czym Kancelaria preferuje model nr 2:

 1. wynagrodzenie ryczałtowe
 2. wynagrodzenie ryczałtowe plus premia za sukces
 3. wynagrodzenie według stawki godzinowej

Analiza dokumentacji kosztuje standardowo 200 zł brutto, a bezpłatna jest tylko w przypadku powierzenia Kancelarii obsługi sprawy.

Czego nie można się dowiedzieć ze strony Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Zandecki? Na stronie brakuje prezentacji zespołu Kancelarii (poza właścicielem mec. Jackiem Zandeckim) oraz informacji na temat tytułów zawodowych prawników (czy są to radcowie prawni, adwokaci) oraz ich doświadczenia i specjalizacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki – podstawowe informacje kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki

ul. Głogowska 86/6

60-262 Poznań

tel. (61) 250 43 80, +48 733 805 605, +48 500 100 483

e-mail: kancelaria@zandecki.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki – mocne strony kancelarii

 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych
 • działalność na terenie kilku miast Polski i reprezentowanie klientów z całego kraju
 • skuteczność potwierdzona prawomocnymi i nieprawomocnymi wyrokami w sprawach frankowych
 • pięć prawomocnych wyroków unieważniających i odfrankowiających umowy kredytowe
 • zamieszczanie przydatnych dla Frankowiczów informacji i darmowych narzędzi (kalkulator roszczeń)
 • brak współpracy z pośrednikami i podmiotami oferującymi pomoc Frankowiczom, prowadzonymi w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o.

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki – słabe strony kancelarii

 • sprawy dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF nie stanowią jedynej specjalizacji Kancelarii
 • szeroki zakres specjalizacji (m.in. pomoc Frankowiczom, spadki i dziedziczenie, ochrona środowiska, prawo nieruchomości)
 • brak informacji na temat prawników wchodzących w skład zespołu Kancelarii i ich kwalifikacji
 • płatna analiza umowy kredytowe

 

Zagłosuj na kancelarie

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Aktualna ocena 4.4 / 5. Liczba głosów: 8

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze