PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Kiedy sąd unieważni kredyt we frankach BEZ ROZPRAWY W SĄDZIE?

Wyroki w sprawach frankowych zapadają w 2022 roku znacznie szybciej niż w latach minionych. Sądy korzystają z dopuszczonych przez przepisy rozwiązań takich jak posiedzenia niejawne, dzięki czemu możliwe jest wydanie wyroku BEZ ROZPRAWY. Wpływa to na usprawnienie procedowania spraw frankowych i krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu. Dla Frankowiczów jest to niezwykle korzystne, tym bardziej że poza oszczędnością czasu na dojazd do sądu, unikają też stresu związanego z przesłuchaniem. Nie każda sprawa kończy się jednak tak gładko. Tylko najlepsze Kancelarie Frankowe potrafią przygotować dokumentację w sposób perfekcyjny, tak aby ułatwić zadanie sędziom i umożliwić wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy.

  • Przepisy dopuszczają możliwość wydawania wyroków w sprawach frankowych bez przeprowadzania rozprawy. Biorąc pod uwagę stopień obłożenia sądów sprawami dotyczącymi sporów na tle kredytów w CHF i wynikający stąd długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy, znacząco usprawnia to postępowania oraz skraca czas oczekiwania na wyrok.
  • Wadliwe umowy frankowe są coraz częściej unieważniane przez sądy na posiedzeniach niejawnych. Do wydania wyroku wystarcza zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy w postaci dokumentów i pism procesowych. Sąd nie musi przesłuchiwać świadków i stron (w tym kredytobiorców), ani przeprowadzać dowodów z opinii biegłych.
  • Ekspresowe wyroki bez rozprawy uzyskują jednak tylko najlepsze Kancelarie Frankowe, które posiadają dopracowaną do perfekcji argumentację oraz know-how jak walczyć z bankami i potrafią przygotować bezsporny materiał dowodowy dla sądu.
  • W dalszej części artykułu prezentujemy dwie sprawy zakończone wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe wydanymi w czasie około roku od wniesienia pozwów na posiedzeniach niejawnych, BEZ ROZPRAWY. Obydwa postępowania prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Wyroki w sprawach frankowych coraz częściej zapadają na posiedzeniach niejawnych

Zarówno przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jak i ustawa covidowa dopuszczają możliwość wydawania wyroków w sprawach cywilnych na posiedzeniach niejawnych, czyli bez przeprowadzania rozprawy. Sąd może w ten sposób rozstrzygnąć sprawę, jeżeli po złożeniu dokumentów i pism procesowych, jak również po uwzględnieniu wszystkich przytoczonych argumentów oraz wniosków dowodowych uzna, że nie jest konieczne przeprowadzanie rozprawy.

Usprawnienie to obejmuje także sprawy frankowe, w ramach których coraz częściej dochodzi do wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Znacząco skraca to czas oczekiwania na wyrok, który możliwy jest do uzyskania nawet w kilka miesięcy od wniesienia pozwu.

W jaki sposób przebiega sprawa frankowa bez rozprawy? Sąd zapoznaje się ze zgromadzonymi w aktach sprawy dokumentami, na które składa się zwykle pozew i dołączone do niego załączniki (umowa kredytowa, zaświadczenie z banku o historii spłaty kredytu, kalkulacja roszczeń), odpowiedź banku na pozew i ewentualna replika na tę odpowiedź.

Jeżeli materiały te nie budzą żadnych wątpliwości sędziego, może on uznać za zbędne przesłuchiwanie świadków, a także stron sporu. Dla kredytobiorców oznacza to zaoszczędzenie czasu potrzebnego na przygotowanie się do przesłuchania oraz na dojazd do sądu, a także uniknięcie stresu związanego z udziałem w rozprawie.

Doświadczeni w sprawach frankowych sędziowie nierzadko decydują się na rezygnację z przesłuchiwania świadków i stron, ponieważ doskonale znają sztuczki pełnomocników banków wymierzone w wydłużanie postępowań. Powołują oni licznych świadków, w tym tzw. ekspertów bankowych, którzy zazwyczaj nie uczestniczyli w procesie zawierania umowy.

Ich zadaniem jest przedstawienie procedur obowiązujących w banku, które są nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Banki wnioskują także o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych z dziedziny rachunkowości, co może wydłużyć sprawę o pół roku. Jeżeli sędzia oceni, że przytoczone wyżej dowody są zbędne, wyrok zapadnie znacznie szybciej, wyłącznie w oparciu o zgromadzone w ramach postępowania dokumenty.

Kiedy możliwy jest wyrok BEZ ROZPRAWY?

Oczywiście nie każda spawa frankowa kończy się wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Dobry materiał dowodowy dostarczony do sądu, spójna i klarowna argumentacja przedstawiona w pozwie oraz bezbłędnie wyliczona kwota roszczeń dają szansę na unieważnienie umowy bez przeprowadzania rozprawy.

Dokumentacja musi być przygotowana perfekcyjnie, nie może zawierać żadnych błędów, ani też pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości. Gwarantują to tylko najlepsze Kancelarie Frankowe czyli takie, które na koncie mają blisko 500 wygranych spraw z bankami.

Najbardziej doświadczone kancelarie zaczynały zajmować się sprawami kredytobiorców frankowych już około roku 2013/2014, przez lata dopracowywały argumentację przeciwko bankom i śledziły zmieniające się orzecznictwo. Dzisiaj dysponują one know-how umożliwiającym pokonanie w sądzie każdego banku. To właśnie tym kancelariom adwokackim i radcowskim udaje się wygrywać sprawy szybko, nawet bez przeprowadzania rozprawy.

Oto przykłady dwóch spraw zakończonych w okresie około roku od wniesienia pozwów wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe, które zapadły na posiedzeniach niejawnych BEZ ROZPRAWY. Obie sprawy prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd w Warszawie unieważnia umowę banku Raiffeisen bez rozprawy w 13 miesięcy

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że dokumenty zgromadzone w sprawie o sygn. akt XXVIII 3948/21 były bezsporne, dlatego w dniu 8 marca 2022 r. wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy. Postępowanie dotyczyło umowy kredytu frankowego zaciągniętego w Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank), która została uznana przez sąd za nieważną.

Podstawą wyroku były zawarte w umowie i regulaminie klauzule abuzywne odnoszące się do sposobu wyliczania kwoty kredytu do spłaty oraz wysokości rat.

Sąd zrezygnował z przeprowadzania wniosków dowodowych w postaci zeznań świadka powołanego przez bank będącego jego pracownikiem oraz z opinii biegłego, jak również z przesłuchiwania stron. Wyrok unieważniający umowę zapadł wyłącznie w oparciu o dokumenty złożone do akt sprawy. Do wydania rozstrzygnięcia nie było konieczne nawet przesłuchanie kredytobiorców, gdyż wszystkie okoliczności wynikały z dokumentacji.

Dzięki rezygnacji z przeprowadzania rozprawy, sprawa zakończyła się w bardzo krótkim czasie jak na mocno obłożone postępowaniami frankowymi sądy stołeczne, bo zaledwie po 13 miesiącach od wniesienia pozwu.

Umowa Banku Millennium unieważniona w niecały rok na posiedzeniu niejawnym

Jeszcze szybciej, bo w niespełna rok, zakończyła się sprawa o sygn. XXVIII C 3073/21 dotycząca umowy kredytowej Banku Millennium. Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2022 roku umowa ta została uznana przez Sąd Okręgowy w Warszawie za nieważną, a na rzecz kredytobiorczyni zasądzony został zwrot kwot 93.850,15 zł oraz 26.461,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Podobnie jak w opisanym wyżej postępowaniu, wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy. Postępowanie dowodowe zostało w tym przypadku ograniczone do minimum.

Jako zbędne, sąd pominął wnioski dowodowe banku o dopuszczenie opinii biegłego oraz o przesłuchanie świadków będących pracownikami banku. Wyrok został wydany wyłącznie w oparciu o pozew wraz z załącznikami (umowa kredytowa, zaświadczenie z banku dot. historii spłat kredytu i sporządzona przez Kancelarię Sosnowski kalkulacja roszczeń), odpowiedź banku na pozew oraz pisemne stanowiska końcowe.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze