PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Horror na rynku kancelarii frankowych i odszkodowawczych. Ucierpieć mogą tysiące klientów i Frankowiczów

Eksperci biją na alarm – sytuacja na rynku kancelarii odszkodowawczych (nierzadko obsługujących także sprawy frankowe) to patologia. Kancelarii odszkodowawczej nie musi prowadzić adwokat lub radca prawny, ani nawet osoba posiadająca wykształcenie prawnicze. W związku z brakiem regulacji tego rynku, kancelarię wraz z bazą klientów może kupić każdy i prowadzić ją w formie franczyzy. Właścicielem może zostać osoba bez matury, a nawet karana. W mediach jest coraz głośniej na temat kontrowersyjnych sposobów pozyskiwania klientów na cmentarzach, na łóżkach szpitalnych lub bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym. Ogromnym problemem są nagminne przypadki opóźnień w wypłacie odszkodowań pozyskiwanych od ubezpieczycieli, a nawet przywłaszczanie sobie przez kancelarie odszkodowawcze pieniędzy należnych klientom. Problemy z odzyskaniem należności mogą mieć także Frankowicze korzystający z usług tego typu pseudokancelarii.

 • Fakt, że spółka posługuje się nazwą „kancelaria” nie oznacza, że zatrudnia adwokatów lub radców prawnych. Uwaga na pseudokancelarie odszkodowawcze, windykacyjne oraz frankowe, które nie mają nic wspólnego z tradycyjnymi kancelariami prawnymi.
 • Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce nie podlega żadnym regulacjom, dlatego tego typu firmy mogą pozwolić sobie na agresywny marketing i pozyskiwanie klientów w sposób nieetyczny.
 • Standardem jest docieranie przez agentów kancelarii odszkodowawczych do osób poszkodowanych tuż po wypadkach komunikacyjnych lub w szpitalach albo na cmentarzach i namawianie ich do natychmiastowego zawarcia umowy.
 • Notuje się coraz więcej przypadków zalegania przez firmy odszkodowawcze z wypłatą klientom należności pozyskanych od firm ubezpieczeniowych. Środki są przetrzymywane miesiącami na rachunku pośredniczącej kancelarii odszkodowawczej, a klienci w trudnej sytuacji życiowej nieraz bezskutecznie próbują odzyskać pieniądze. Do prokuratur trafiają już zawiadomienia o podejrzeniu przywłaszczenia sobie pieniędzy klientów przez kancelarie odszkodowawcze.
 • Na lodzie znaleźli się klienci kancelarii odszkodowawczej EuCO – spółki notowanej na warszawskiej giełdzie. Jeden z największych na rynku odszkodowawczym graczy zgłosił do sądu wnioski o restrukturyzację i upadłość, w razie jeśli proces sanacyjny się nie powiedzie. Podczas trwania procesu restrukturyzacji wierzyciele nie mogą spodziewać się wypłat, a w sytuacji ogłoszenia upadłości będą musieli się ustawić w kolejce do syndyka.
 • Problemy z odzyskaniem pieniędzy od EuCO mogą mieć także Frankowicze, gdyż spółka ta od 2020 roku oferowała obsługę spraw dotyczących kredytów w CHF.
 • Przy wyborze kancelarii do poprowadzenia swojej sprawy frankowej należy uważać na spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz kancelarie odszkodowawcze. Nawet duże podmioty z tej branży mogą podzielić los EuCO, gdyż sytuacja na tym rynku jest chora.

Patologie na rynku kancelarii odszkodowawczych

W odróżnieniu od tradycyjnych kancelarii prawnych prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych, podmioty prowadzone w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o. określające się mianem kancelarii odszkodowawczych, windykacyjnych czy frankowych, nie są objęte żadnymi regulacjami prawnymi ani też systemem gwarantowania.

Środowisko prawników reprezentowane przez Naczelną Radę Adwokacką zgłosiło do Prezydenta RP, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu projekt ustawy, która pozwoliłaby uregulować zasady świadczenia pomocy prawnej. Sprawa jest bardzo pilna, bo w ostatnim okresie na rynku pseudokancelarii dochodzi do skrajnych patologii.

Firmy określające się mianem kancelarii odszkodowawczych nie muszą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, a nawet nie są zobligowane do zatrudniania prawników.

Pomimo to stwarzają pozory oferowania profesjonalnych usług prawnych, na co wiele osób nabiera się. Nierzadko kuszą one klientów nierealnymi obietnicami olbrzymich odszkodowań.

Łupem agentów zatrudnianych przez tego typu kancelarie padają osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz znajdujące się w innych traumatycznych sytuacjach życiowych. Pseudoprawnicy zjawiają się na miejscach wypadków, w szpitalach lub na cmentarzach proponując natychmiastowe podpisanie umowy w celu pozyskania od ubezpieczyciela odszkodowania.

W rzeczywistości kancelarie te nastawione są wyłącznie na zysk. Tysiące klientów czeka kilka lub kilkanaście miesięcy na pieniądze od ubezpieczyciela potrzebne im natychmiast do odzyskania zdrowia, które na swoim koncie przetrzymuje kancelaria odszkodowawcza.

Środki z ubezpieczenia są przelewane na konto kancelarii, która po potrąceniu prowizji teoretycznie powinna niezwłocznie przekazać je na rachunek klienta. W większości przypadków tak się nie dzieje. Zrozpaczeni klienci bezskutecznie dobijają się telefonicznie lub mailowo do kancelarii, która pozostaje głucha i niema.

Do prokuratur trafiło wiele zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kancelarie odszkodowawcze, poprzez przywłaszczenie sobie pieniędzy klientów. Nawet jeśli komuś uda się w końcu odzyskać kwotę z ubezpieczenia, to dzieje się to zwykle po wielu miesiącach, a o odsetkach za zwłokę klienci mogą zapomnieć.

Klienci kancelarii odszkodowawczej EuCO w  tarapatach

O tym jak jak groźne może być korzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, przekonali się niedawno klienci spółki EuCO. To jeden z liderów na krajowym rynku odszkodowań, w dodatku spółka notowana na GPW. W połowie października EuCO zgłosiło do sądu dwa wnioski – o restrukturyzację (sanację) oraz o upadłość, na wypadek gdyby proces restrukturyzacji się nie powiódł.

Od pewnego czasu media donosiły na temat poważnych kłopotów finansowych kancelarii EuCO oraz nieterminowych wypłat należności na rzecz klientów. W wielu przypadkach klienci musieli czekać na pieniądze przelane od ubezpieczyciela kilka lub kilkanaście miesięcy.

Na koniec czerwca br. spółka miała w bilansie zobowiązania wobec klientów (już po potrąceniu prowizji) na poziomie 60 mln zł. Proces restrukturyzacji chroni ją przed wierzycielami, co oznacza brak możliwości jakiegokolwiek zaspokajania ich roszczeń. Wśród poszkodowanych przez spółkę EuCO mogą być także Frankowicze, ponieważ od 2020 roku oferuje ona kompleksową obsługę spraw frankowych.

Przy wyborze kancelarii do obsługi swojej sprawy frankowej trzeba zachować dużą czujność. Los kancelarii EuCO mogą podzielić inne spółki akcyjne i z o.o. oferujące „pomoc Frankowiczom”, nawet te duże i z pozoru wyglądające na bezpieczne. Sytuacja na rynku kancelarii odszkodowawczych odbiega od wszelkich norm i wszystko może się zdarzyć.

Pseudoprawnicy z kancelarii odszkodowawczych nie są objęci żadnym nadzorem

Opisane wyżej nieetyczne sposoby pozyskiwania klientów, agresywna akwizycja, cold calling (wydzwanianie na przypadkowe numery), wykorzystywanie danych osobowych klientów z naruszeniem prawa, ogromne prowizje (nawet kilkadziesiąt procent od kwoty ubezpieczenia), to zachowania niedopuszczalne dla adwokatów i radców prawnych, którzy są uznawani za osoby zaufania publicznego.

Aby zostać adwokatem lub radcą prawnym trzeba ukończyć studia prawnicze oraz aplikację, a także zdać egzamin państwowy przed komisją powołaną przez ministra sprawiedliwości. Adwokaci i radcowie prawni podlegają kodeksom etyki zawodowej, obowiązuje ich tajemnica zawodowa, ponoszą w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wyrządzone klientom, a także odpowiedzialność etyczną i dyscyplinarną.

Tymczasem bez jakichkolwiek reguł i nadzoru ze strony państwa, swobodnie na rynku funkcjonują wszelkiej maści podmioty określające się mianem „kancelarii”. Nie są one objęte tajemnicą zawodową, nie muszą posiadać ubezpieczenia na wypadek ewentualnych błędów lub zaniechań i nie podlegają żadnym normom etycznym. Takie firmy mogą działać na niekorzyść klienta, jeżeli dojdzie do konfliktu interesów.

W dodatku są nastawione wyłącznie na zysk, a nie na realną i rzetelną pomoc prawną. Najczęściej działają w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o. z kapitałem na minimalnym wymaganym poziomie 5 tys. zł i do tej kwoty ograniczona jest ich odpowiedzialność.

Prawnicy postulują o uregulowanie przez państwo tego rynku działającego na zasadzie wolnej amerykanki, poprzez ograniczenie prawa do świadczenia pomocy prawnej do adwokatów i radców prawnych. Na rynku działa wystarczająca ilość tradycyjnych kancelarii prawnych, a oferowane przez nie usługi są wielokrotnie tańsze niż wynagrodzenia prowizyjne pobierane przez pseudokancelarie.

Należy mieć nadzieję, że politycy dostrzegą jak pilna jest potrzeba ucywilizowania rynku pseudokancelarii odszkodowawczych, windykacyjnych oraz frankowych, których działalność nierzadko zagraża interesom klientów.

Czym powinni kierować się Frankowicze przy wyborze kancelarii do obsługi swojej sprawy:

 1. Wybierać tylko spośród kancelarii prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych.
 2. Ograniczyć wybór do kancelarii wyspecjalizowanych wyłącznie w sprawach frankowych.
 3. Najlepsze kancelarie frankowe mają na koncie blisko 500 wygranych spraw dotyczących kredytów w CHF.
 4. Nie korzystać z usług spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz kancelarii odszkodowawczych.
 5. Nie kierować się wyłącznie niską ceną usługi lub brakiem opłat wstępnych.
 6. Unikać ofert poprowadzenia sprawy „za zero złotych”, gdyż na koniec przyjdzie zapłacić prowizję w wysokości kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych.
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze