PLN - Polski złoty
CHF
4,39
środa, 22 maja, 2024

Spłacony kredyt we frankach mBank – UGODY od banku nie dostaniesz! ALE TO NAWET LEPIEJ DLA CIEBIE!

mBank uruchomił w mediach szeroko zakrojoną akcję informacyjno-promocyjną na temat najnowszej wersji programu ugód, który ma rzekomo objąć wszystkich posiadaczy hipotek frankowych. Czy oferta zawarcia ugody trafi do każdego Frankowicza z mBanku? Propozycji takiej nie otrzymają kredytobiorcy, którzy spłacili już w całości kredyt we frankach. Z tymi osobami mBank nie zamierza się dogadywać, ani też oferować im rozliczenia kredytu na uczciwych zasadach. To dowód, że propozycje pozasądowego załatwienia sporu nie są wyrazem skruchy mBanku w związku ze stosowaniem w umowach postanowień abuzywnych, ani też wyjściem naprzeciw problemom kredytobiorców frankowych. Bank chce zaoszczędzić miliardy złotych, które musiałby zarezerwować na sprawy sądowe z Frankowiczami i zarobić ile się da na rekordowo wysokim oprocentowaniu kredytów złotowych.

 • mBank przez lata nie chciał słyszeć o jakimkolwiek dogadywaniu się z Frankowiczami. Zdanie zmienił dopiero w momencie kiedy stopy procentowe w Polsce są najwyższe od 20 lat i teraz oferuje kredytobiorcom frankowym możliwość przejścia na wysoko oprocentowany kredyt złotowy.
 • Oferta ugód mBanku jest niekorzystna dla Frankowiczów, bo raty kredytu będą wyższe po konwersji na złotówki. Istnieje jednak alternatywny sposób rozwiązania problemu kredytobiorców frankowych – unieważnienie abuzywnej umowy w sądzie.
 • Korzyści ekonomiczne z wyroku unieważniającego umowę kilkakrotnie przewyższają pozorne zyski z ugody, które w krótkim czasie zostaną skonsumowane w wysokich ratach.
 • mBank nie przewidział oferty ugód dla kredytobiorców, którzy spłacili już zadłużenie we franku. Nic straconego – ta grupa Frankowiczów także może wytoczyć bankowi powództwo o stwierdzenie nieważności umowy i odzyskać nieprawnie pobrane kwoty.
 • Z dobrym prawnikiem z doświadczonej kancelarii frankowej można prawomocnie unieważnić umowę w ekspresowym tempie i odzyskać od banku ogromne sumy, powiększone o dodatkowe profity w postaci ustawowych odsetek za zwłokę, zwrotu kosztów procesu oraz różnic kursowych, jeżeli kredyt był spłacany w walucie.

Czy mBank chce rozwiązać problem frankowy? Raczej próbuje zarobić na wysokich stopach procentowych

Klauzule waloryzacyjne z umów frankowych mBanku od wielu lat figurują w rejestrze klauzul abuzywnych, a mimo to bank ten był wyjątkowo oporny na wszelkie propozycje polubownego rozwiązania sporu z Frankowiczami. Niechętnie odniósł się także do propozycji Szefa KNF z grudnia 2020 roku, który zasugerował aby banki zaczęły oferować kredytobiorcom frankowym ugody.

Bank zmienił zdanie dopiero rok później, kiedy stopy procentowe w Polsce zaczęły rosnąć, a wraz z nim oprocentowanie kredytów złotowych. Wówczas mBank uruchomił pilotaż ugód skierowany do wyselekcjonowanej grupy około 1,3 tys. kredytobiorców. Na ofercie tej mocno się przejechał, bo Frankowicze wyczuli podstęp – nie dość, że warunki konwersji zakładały przejście na wysokie oprocentowanie zmienne oparte na rosnącym WIBOR-ze, to dodatkowo bank zamierzał podzielić się z kredytobiorcami po połowie kosztami konwersji kredytu na złotówki.

Tym samym, skutki stosowania przez bank nieuczciwych i zakazanych postanowień mieli ponieść w 50 proc. Frankowicze. Propozycje ugód były na tyle niekorzystne, że pilotaż zakończył się fiaskiem i bank został zmuszony do zrewidowania stanowiska.

Efektem jest ogłoszona z początkiem listopada br. decyzja zarządu mBanku o uruchomieniu powszechnego programu ugód dla posiadaczy czynnych kredytów w CHF. Bank ewidentnie wyczuł możliwość zarobienia na naiwności Frankowiczów, którzy uwierzą, że tym razem propozycje ugód są atrakcyjne i korzystne. Czy to przypadek, że mBank proponuje kredytobiorcom frankowym ugody polegające na przejściu na kredyt złotowy w momencie, kiedy oprocentowanie tych kredytów jest na najwyższym od 20 lat poziomie?

Ugody mBanku nie dla Frankowiczów ze spłaconym kredytem

Uruchomiony z początkiem listopada program ugód mBanku zakłada, że do końca pierwszej połowy 2023 roku każdy posiadacz aktywnego kredytu frankowego otrzyma propozycję przewalutowania zadłużenia na złotówki. Kredytobiorca będzie mógł telefonicznie negocjować z pracownikiem banku warunki konwersji w zakresie poziomu redukcji kapitału pozostałego do spłaty.

Bank przewidział dwie opcje oprocentowania kredytu po przekształceniu na złotowy, tj. oprocentowanie zmienne według formuły WIBOR plus marża lub oprocentowanie okresowo stałe przez 5 lat na poziomie 4,99 proc.

Niezależnie od wyboru wariantu oprocentowania, Frankowicze decydujący się na ugodę z bankiem muszą liczyć się z tym, że raty po konwersji będą wyższe. Wskaźnik SARON stosowany do wyliczania oprocentowania kredytów frankowych, pomimo dwóch podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii, jest na o wiele niższym poziomie niż oprocentowanie proponowane przez bank.

mBank promuje w mediach akcję ugód i zapewnia, że ugody są dedykowane dla wszystkich kredytobiorców frankowych, ale propozycji polubownego załatwienia sporu nie otrzymają Frankowicze, którzy spłacili już w całości zadłużenie. Z tymi osobami bank nie zamierza rozliczyć się na uczciwych zasadach.

Obrazuje to hipokryzję zarządu mBanku, który twierdzi że ugody są formą wyjścia naprzeciw problemom Frankowiczów i „spotkania się w połowie drogi”. Bankowi zależy przede wszystkim na tym, aby kolejni kredytobiorcy nie poszli do sądu. Oferując ugody, bank eliminuje ryzyko prawne oraz gwarantuje sobie wysokie dochody z odsetek przez kolejnych kilkanaście lat. 

Masz spłacony kredyt frankowy w mBanku? Zobacz co możesz jeszcze zrobić

mBank nie przewidział ugód dla kredytobiorców, którzy spłacili już zobowiązanie frankowe w całości, ale istnieje możliwość odzyskania nadpłaty na drodze sądowej.

Fakt, że kredyt został spłacony w całości nie przeszkadza w dochodzeniu roszczeń z tytułu nieuczciwej i abuzywnej umowy mBanku. Posiadacze spłaconych kredytów frankowych mogą domagać się w sądzie unieważnienia umowy. Postępowania w sprawach kredytów spłaconych zasadniczo nie różnią się od tych, które dotyczą kredytów czynnych.

Jeżeli sąd unieważni umowę, bank będzie zobligowany do zwrotu kwoty nadpłaty powstałej w wyniku stosowania wadliwych klauzul indeksacyjnych.

Korzyści z unieważnienia umowy są nieporównywalne do wątpliwych zysków z ugody

W odróżnieniu od ugody, unieważnienie umowy przez sąd oznacza definitywne pozbycie się balastu w postaci toksycznego kredytu. Nie trzeba już dalej spłacać rat, a z bankiem należy rozliczyć się tylko do wysokości kapitału. W ten sposób kredyt jest nieoprocentowany (darmowy), a nieruchomość zostaje w rękach kredytobiorcy.

Tymczasem ugoda oznacza konieczność spłaty wysokich rat kredytu złotowego przez następne lata i ryzyko dalszego wzrostu oprocentowania. Finalnie do banku zostanie zwrócona większa kwota, niż w przypadku gdyby kredyt był wykonywany na dotychczasowych zasadach.

Nieruchomość jest w dalszym ciągu obciążona hipoteką i nie można nią swobodnie dysponować. Pozorne zyski wynikające z redukcji zadłużenia wkrótce zostaną skonsumowane w wysokich ratach. Część osób musi liczyć się także z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od zmniejszonego salda zadłużenia, jeżeli nie spełni warunków abolicji podatkowej.

Unieważnienie umowy przez sąd oznacza że:

 1. Kredyt znika, umowa jest traktowana tak jakby nie została zawarta.
 2. Nie trzeba dalej płacić rat kredytowych.
 3. Z bankiem należy rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału, bez odsetek (darmowy kredyt).
 4. Saldo kredytu spada do 0.
 5. Posiadacze spłaconych kredytów odzyskują od banku kwotę nadpłaty.
 6. Można dochodzić od banku odsetki za zwłokę, które pomnażają korzyści z wyroku.
 7. Możliwy zysk na różnicach kursowych (jeżeli raty były spłacane w CHF).
 8. Korzyści z wyroku unieważniającego umowę nie są opodatkowane podatkiem dochodowym.
 9. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
 10. Dane kredytobiorcy są wykreślane z rejestru dłużników, zwiększa się zdolność kredytowa.

Z mBankiem można ekspresowo wygrać prawomocnie

mBank w pierwszej połowie br. przegrał prawomocnie blisko 99 proc. spraw dotyczących sporów na gruncie kredytów frankowych. Wyroki w sprawach przeciwko mBank zapadają szybko, bo sądy nie mają wątpliwości, że umowy kredytowe tego banku są wyjątkowo wadliwe i należy je unieważniać w całości.

Przykładem jest sprawa  o sygn. V ACa 730/21 dotycząca kredytobiorcy, który w 2008 roku zawarł z mBankiem umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego pn. „Multiplan”, a po latach zdecydował się wnieść do sądu powództwo o stwierdzenie jej nieważności. W sądach reprezentowała go Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w tej sprawie prawomocny wyrok, na mocy którego podtrzymał wcześniejsze stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 lipca 2021 r. w zakresie nieważności umowy. Postępowanie w dwóch instancjach trwało zaledwie 2 lata i 2 miesiące. W wyniku prawomocnego unieważnienia umowy mBanku kredytobiorca osiągnął wymierne korzyści ekonomiczne, gdyż saldo kredytu spadło z 310.000 zł do 0zł.

Z dobrą kancelarią frankową można szybko rozprawić się z problemem kredytu w mBanku. W sytuacji kiedy bank nie zamierza dobrowolnie rozliczyć się z wszystkimi kredytobiorcami na uczciwych zasadach, istnieje alternatywa w postaci drogi sądowej, która niesie ze sobą o wiele wyższe korzyści niż ugoda. Postępowania sądowe nie trwają wcale długo – doświadczony prawnik potrafi uzyskać prawomocny wyrok unieważniający umowę w ekspresowym tempie. 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze