PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Millennium Bank nie radzi sobie z kredytami we frankach w sądach – są najnowsze statystyki 2024

Raporty finansowe banków zwykle przedstawiają suche fakty i są pozbawione emocji. Ale nie w Millennium Banku – ten, publikując dane o przegrywanych procesach frankowych, pozwolił sobie na emocjonalną wzmiankę o „natarczywej kampanii reklamowej”, obserwowanej w domenie publicznej, która ma mieć wpływ na liczbę postępowań sądowych. W 2023 roku Millennium Bank otrzymał od klientów aż 6 871 indywidualnych roszczeń w związku z klauzulami indeksacyjnymi obecnymi w umowach kredytów hipotecznych w CHF. Bankowcom z Millennium nie podoba się, że ich program ugodowy przestał cieszyć się popularnością. Sytuacja wymyka się spod kontroli, bo po grudniowych i styczniowych wyrokach TSUE klienci banku nie poprzestaną na żądaniach „darmowego kredytu”.

 • Do końca 2023 roku klienci Millennium Banku zdążyli zakwestionować prawie 22,7 tys. umów kredytowych indeksowanych kursem walut obcych. Wśród nich jest 1 780 umów dawnego Euro Banku
 • 64 proc. kwestionowanych umów kredytowych jest obecnie w sądach I instancji, zaś 36 proc. trafiło już do sądów apelacyjnych
 • Do końca 2023 roku w sprawach dotyczących pseudowalutowych umów Millennium Banku zapadło łącznie 3 341 prawomocnych orzeczeń. Tylko 64 sprawy zakończono pomyślnie dla banku
 • Przez miniony rok Millennium Bank utworzył frankowe rezerwy w wysokości ponad 2,82 mld zł. Dowiązano też 273,3 mln zł na ryzyka portfela frankowego dawnego Euro Banku. Po IV kwartale 2023 roku wskaźnik pokrycia rezerwami umów frankowych wynosi w Millennium 82,5 proc.

Millennium Bank pracuje nad rozwiązaniem problemu frankowego. Dowiązuje kolejne rezerwy

Znane są już szczegółowe dane z raportu finansowego Millennium Banku za ubiegły rok. Jak się okazuje, podmiot w całym 2023 roku dotworzył bardzo wysokie rezerwy na ryzyka prawne umów kredytowych indeksowanych kursem walut obcych: aż 2828,1 mln zł w przypadku portfela samego Millennium i 273,3 mln zł w przypadku portfela dawnego Euro Banku. Tym samym wartość bilansowa rezerw wyniosła na koniec ubiegłego roku 7268,8 mln zł (portfel Millennium Banku) i 603 mln zł (portfel Euro Banku).

Relacja Millennium Banku z frankowiczami w liczbach: co warto wiedzieć?

Jak wyglądają dane dotyczące kredytów frankowych, które udostępnia Millennium Bank w najnowszym raporcie? Oto wybrane ciekawostki, które najlepiej oddają to, co dzieje się aktualnie w tym banku w związku z próbą wygaszenia problemu frankowego:

 • 32,4 tys. – tyle aktywnych umów indeksowanych do walut obcych miał Millennium Bank w swoim portfelu na koniec 2023 roku ( spadek o 15 proc. rdr)
 • 1,878 mld zł – taką wartość podaje Millennium Bank dla walutowych kredytów hipotecznych brutto (bez rezerw na ryzyka)
 • 4,1 proc. – to udział kredytów walutowych w całym portfelu Millennium Banku
 • 1756 – tyle nowych pozwów dot. kredytów indeksowanych otrzymał Millennium Bank w IV kw. 2023 roku
 • 20 914 – tyle aktywnych indywidualnych pozwów przeciwko klauzuli indeksacyjnej odnotował Millennium Bank na koniec IV kw. (+1780 pozwów dla portfela dawnego Euro Banku). 64 proc. kwestionowanych umów jest obecnie przedmiotem oceny sądów I instancji, a 36 proc. znajduje się już w apelacji
 • 620 mln zł – to wysokość kwartalnych rezerw w Millennium Banku za ostatni okres minionego roku. Po aktualizacji wskaźnik pokrycia hipotek frankowych odpisami wynosi w tym podmiocie 82,5 proc.
 • ponad 21 tys. – tyle ugód zawarł dotąd Millennium Bank z kredytobiorcami
 • 1072 – tyle ugód podpisał Millennium Bank w IV kwartale ubiegłego roku
 • 89 mln zł – taki jest koszt dobrowolnych ugód w Millennium Banku za IV kw.

Bank chciał podpisywać 2 tys. ugód kwartalnie, a zamiast tego musi myśleć o kolejnych rezerwach

Jeszcze niedawno Millennium Bank był dumny ze swoich sukcesów w zawieraniu dobrowolnych ugód z klientami posiadającymi kredyty w CHF. Miał ambitny cel zawierania 2 tys. takich porozumień kwartalnie. Od ponad roku zainteresowanie ugodami jest znacznie słabsze od oczekiwanego, co sprawiło, że bank zrewidował swoje prognozy. Obecnie będzie zadowolony, jeśli podpisze w kwartale 1 tys. dobrowolnych ugód.

Determinację kredytobiorców do składania powództw Millennium Bank tłumaczy „natarczywą kampanią reklamową” obecną w publicznej domenie. Jak rozumiemy, chodzi o akcję edukacyjną prowadzoną wśród konsumentów przez kancelarie frankowe, które uświadamiają im, że mają prawo pozwać bank i żądać unieważnienia wadliwych umów. Bank pozostaje bezradny wobec tej kampanii. Mógłby wprawdzie zacząć proponować klientom lepsze ugody, ale przynajmniej póki co jest skoncentrowany na skrupulatnym dowiązywaniu kolejnych rezerw.

Unieważnienie umowy frankowej w Millennium Banku jeszcze nigdy nie było tak korzystne

Niewykluczone, że bank już się poddał i nie będzie wychodził naprzeciw nowym oczekiwaniom klientów, którzy dowiedzieli się po ostatnich wyrokach TSUE, że przysługuje im jeszcze lepsza ochrona. Chodzi przede wszystkim o to, że bank, powołując się na inflację, nie może żądać sądowej waloryzacji wypłaconej klientowi kwoty. Z kolei konsument ma prawo oczekiwać, że sąd zasądzi na jego rzecz ustawowe odsetki za zwłokę banku w zapłacie – zarzut zatrzymania podnoszony przez kredytodawcę nie może bowiem blokować tej dodatkowej korzyści należnej klientowi.

Warto przy tej okazji podkreślić, że konsument, który unieważni kredyt frankowy Millennium Banku, nie tylko odzyska pieniądze, których podmiot nigdy nie powinien od niego pobrać, ale uwolni się także od toksycznego, skrajnie nieprzewidywalnego zobowiązania – a tej korzyści nie daje ugoda.

Sytuacja Millennium Banku w sądach jest tragiczna. Coraz więcej prawomocnych wyroków

Linia orzecznicza w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych, kierowanych przeciwko Millennium Bankowi, jest już ugruntowana, o czym świadczą prawomocne wyroki, które zapadły do końca 2023 roku. Na koniec grudnia bank otrzymał łącznie 3341 wyroków w sprawach kredytów indeksowanych, z czego 3263 wyroki dotyczyły sporów z powództwa klientów. Reszta to sprawy zainicjowane przez banki. W omawianych sprawach zawarto 925 ugód. Bank wygrał tylko 64 spory sądowe, a 56 spraw zostało umorzonych przez sądy. I teraz najważniejsze: 2296 wyroków to zwycięstwa frankowiczów.

Warto podkreślić, że Millennium Bank podaje statystyki od 2015 roku, czyli zawierają one dane z czasów, gdy orzecznictwo było jeszcze mało korzystne dla kredytobiorców. Prawdziwą furorę zrobiłaby podobna statystyka dla ubiegłego roku, ale doskonale rozumiemy, dlaczego podmiot nie chce się nią chwalić…

Sąd w Warszawie prawomocnie unieważnia umowę Millennium Banku. Sprawa apelacyjna trwała tylko 10 miesięcy

Dzień 15 grudnia 2023 roku okazał się bardzo pomyślny dla frankowiczów, którzy zdecydowali się zawalczyć przed sądem w Warszawie o nieważność swojej umowy kredytowej, zawartej z Millennium Bankiem S.A. Po trwającym 10 miesięcy postępowaniu apelacyjnym sąd II instancji wydał wyrok dla sprawy I ACa 112/23. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował się w całości oddalić apelację złożoną przez pozwany bank, dotyczącą orzeczenia Sądu Okręgowego (sygnatura XXVIII C 601/21), wydanego 4 października 2022 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając w niniejszej sprawie, stwierdził nieważność umowy kredytowej podpisanej przez strony sporu w 2006 roku, a także zasądził od banku na rzecz klientów kwotę 222.105,59 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie, naliczanymi od 4 października 2022 roku. Co ciekawe, sąd II instancji uwzględnił apelację powodów w zakresie roszczenia odsetkowego. Tym samym odsetki należą się kredytobiorcom od dnia 20 lipca 2021 roku. Millennium Bank, jako strona przegrana, musi oczywiście pokryć koszty procesowe. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie w niniejszej sprawie trwało łącznie 2 lata i 7 miesięcy, a kwota, jaką kredytobiorcy zyskali na wyroku, to 222 tys. zł.

Pełnomocnikiem prawnym kredytobiorców był adwokat Paweł Borowski. Sprawa prowadzona była przy udziale r.pr. Magdaleny Wiśniewskiej.

Prawomocne zwycięstwo frankowiczów w 25 miesięcy. Sąd Apelacyjny w Warszawie jest bezlitosny dla Millennium Banku

Po 25 miesiącach postępowania sądowego kredytobiorcom, klientom Millennium Banku, udało się doprowadzić do stwierdzenia nieważności umowy, którą zawarli z pozwanym podmiotem w 2008 roku. Dnia 5 września 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok dla sprawy, której sygnatura to VI ACa 962/22.

Warszawski sąd oddalił apelację złożoną przez pozwany Millennium Banku, która dotyczyła orzeczenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 29 marca 2022 roku (sygnatura sprawy XXVIII C 5336/21). W kwestionowanym przez bank orzeczeniu sąd zdecydował o nieważności umowy kredytowej, którą ten podpisał z powodami. Millennium Bank musi pokryć koszty procesowe, a także dokonać zwrotu na rzecz frankowiczów świadczeń, które nienależnie od nich pobrał. Kwota podlegająca zwrotowi to aż 176 278,64 zł.

Apelacja pozwanego wpłynęła do warszawskiego sądu w lipcu 2022 roku, czas trwania postępowania apelacyjnego to w tym przypadku 14 miesięcy, w jego ramach odbyła się jedna rozprawa (jedną rozprawę przeprowadził też sąd I instancji). Wyrok stwierdzający nieważność spornej umowy jest już prawomocny. Pełnomocnikami powodów w sprawie byli adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Dennis Jonczyk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze