PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

W 2024 łatwiej i korzystniej unieważnić kredyt we frankach w sądzie! Jakie banki przegrywają najczęściej z Frankowiczami?

Po serii wyroków TSUE z ubiegłego roku Frankowiczom w 2024 roku będzie łatwiej unieważnić kredyt w sądzie. Dodatkowo nie muszą się już obawiać bezpodstawnych roszczeń wysuwanych przez banki o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzację sądową. Część banków wycofuje kontrpowództwa, co oznacza że procesowanie się z bankiem jest obecnie niemal pozbawione ryzyka. W 2023 roku 97 procent spraw ogółem zakończyło się wygraną Frankowiczów, przy czym odsetek prawomocnych zwycięstw kredytobiorców sięgnął aż 99 procent. Najwięcej przegranych spraw zaliczyły następujące banki: mBank (2.583 przegrane), PKO BP (2.453 przegrane) oraz Bank Millennium (2.408 przegranych).

 • W 2024 roku Frankowicze powinni jeszcze sprawniej i jeszcze szybciej unieważniać wadliwe umowy kredytowe. Wyroki TSUE z minionego roku postawiły banki w znacznie gorszej pozycji niż dotychczas. Procesy sądowe będą teraz przebiegać bez żadnych komplikacji a dodatkowo wzrosną korzyści kredytobiorców z wygranej.
 • Po grudniowych wyrokach unijnego Trybunału sądy będą zasądzać na rzecz Frankowiczów odsetki za pełny okres trwania sporów tj. już od daty wniesienia do banku reklamacji, a najpóźniej od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu. Powiększy to korzyści z wyroków o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 • W minionym roku banki przegrały 97% spraw ogółem oraz 99% spraw w II instancji. W 2024 roku odsetek wygranych Frankowiczów jeszcze bardziej zbliży się do 100%, co oznacza że ryzyko przegranej będzie mikroskopijne.
 • Najwięcej spraw w ubiegłym roku przegrały mBank, PKO BP oraz Bank Millennium – każdy z tych banków zaliczył od ponad 2,4 tys. do blisko 2,6 tys. przegranych postępowań. Odsetek przegranych wyniósł w tych bankach 97-98%. Na kolejnych miejscach pod względem ilości zapadłych wyroków uplasowały się banki BPH, Raiffeisen i Santander Bank Polska.

Rok 2024 zapowiada się dla Frankowiczów rekordowo pomyślnie

Z danych zebranych przez jedną z kancelarii frankowych wynika, że w 2023 roku zapadło przynajmniej 16.438 wyroków w sprawach frankowych, z czego 3.217 miało charakter prawomocny. Trzeba podkreślić, że nie są to pełne dane, bo nie ma jednej oficjalnej bazy wyroków dotyczących sporów na tle kredytów w CHF. Rozstrzygnięć sądowych z całą pewnością było zatem jeszcze więcej.

Dla Frankowiczów największe znaczenie ma fakt, że odsetek wygranych ogółem sięgnął 97 proc., przy czym 96 proc. korzystnych wyroków stanowiły unieważnienia umów kredytowych w całości. Reszta to odfrankowienia kredytów, czyli utrzymanie umowy w mocy na lepszych warunkach (oprocentowanie na bazie wskaźnika SARON a nie wysokiego WIBOR-u) plus zwrot przez bank nadpłaty.

Pozytywna wiadomość to także przyrost o 106 proc. wyroków prawomocnych w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza że dużo więcej spraw jest zakańczanych ostatecznie przez sądy. Co więcej, odsetek prawomocnych wygranych Frankowiczów w 2023 roku wyniósł aż 99 proc.

Chociaż rok 2023 był ekstremalnie dobry dla Frankowiczów, to rok bieżący zapowiada się jeszcze lepiej. Wszystko za sprawą serii korzystnych rozstrzygnięć TSUE, a zwłaszcza wyroku z 15 czerwca 2023 r. w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Skutki tego orzeczenia są już widoczne – część banków masowo cofa powództwa przeciwko Frankowiczom o zapłatę wynagrodzenia lub waloryzację sądową kapitału. Dotyczy to zwłaszcza banku PKO BP, mBanku i Banku Millennium.

W roku 2024 Frankowiczom nie tylko będzie łatwiej wygrać w sądach z bankami, ale także osiągną wyższe korzyści z wyroków. Sądy już nie mogą „obcinać” odsetek za opóźnienie. Kredytobiorcom należą się odsetki za każdy rok trwania sporu już od daty wniesienia przedsądowej reklamacji lub najpóźniej od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu. Tę niebagatelną ekstra korzyść Frankowicze również zawdzięczają najnowszemu orzecznictwu TSUE.

Które banki najczęściej przegrywają z Frankowiczami? Statystyki za 2023 rok

Wygraną Frankowiczów w minionym roku zakończyło się 15.965 spraw spośród 16.438 wyroków, które zostały zebrane z różnych źródeł przez jedną z kancelarii frankowych. Podobnie jak w latach wcześniejszych, na niechlubnym podium plasują się mBank, PKO BP i Bank Millennium. To one najczęściej przegrywają z Frankowiczami. Oto jak szczegółowo przedstawiają się statystyki wyroków za ubiegły rok:

 • mBank – na 2.627 wyroków ogółem 2.583 przegrane sprawy przez bank (98,3%), z czego 2.533 unieważnień umów i 50 wyroków odfrankowujących kredyt
 • PKO BP – na 2.520 wyroków ogółem 2.453 przegrane sprawy przez bank (97,3%), z czego 2.438 unieważnień umów i 15 wyroków odfrankowujących kredyt
 • Bank Millennium – na 2.456 wyroków ogółem 2.408 przegranych spraw przez bank (98%), z czego 2.337 unieważnień umów i 71 wyroków odfrankowujących kredyt
 • BPH – na 2.058 wyroków ogółem 2.005 przegranych spraw przez bank (97,4%), z czego 1.965 unieważnień umów i 40 wyroków odfrankowujących kredyt
 • Raiffeisen – na 1.858 wyroków ogółem 1.819 przegranych spraw przez bank (97,9%), z czego 1.777 unieważnień umów i 42 wyroki odfrankowujące kredyt
 • Santander Bank Polska – na 1.428 wyroków ogółem 1.404 przegrane sprawy przez bank (98,3%), z czego 1.388 unieważnień umów i 16 wyroków odfrankowujących kredyt
 • Getin Noble Bank – na 911 wyroków ogółem 893 przegrane sprawy przez bank (98%), z czego 875 unieważnień umów i 18 wyroków odfrankowujących kredyt
 • Santander Consumer Bank – na 683 wyroki ogółem 665 przegranych spraw przez bank (97,4%), z czego 656 unieważnień umów i 9 wyroków odfrankowujących kredyt
 • BNP Paribas – na  417 wyroków ogółem 411 przegranych spraw przez bank (98,6%), z czego 411 unieważnień umów i 0 wyroków odfrankowujących kredyt
 • Deutsche Bank – na 339 wyroków ogółem 327 przegranych spraw przez bank (96,4%), z czego 327 unieważnień umów i 0 wyroków odfrankowujących kredyt
 • PEKAO na 278 wyroków ogółem 272 przegrane sprawy przez bank (97,8%), z czego 270 unieważnień umów i 2 wyroki odfrankowujące kredyt
 • BOŚ – na 209 wyroków ogółem 207 przegranych spraw przez bank (99%), z czego 205 unieważnień umów i 2 wyroki odfrankowujące kredyt
 • Credit Agricole – na 91 wyroków ogółem 87 przegranych spraw przez bank (95,6%), z czego 86 unieważnień umów i 1 wyrok odfrankowujący kredyt
 • ING – na 31 wyroków ogółem 31 przegranych spraw przez bank (100%), z czego 30 unieważnień umów i 1 wyrok odfrankowujący kredyt
 • PEKAO Bank Hipoteczny – na 8 wyroków ogółem 8 przegranych spraw przez bank (100%), z czego 8 unieważnień umów i 0 wyroków odfrankowujących kredyt
 • DNB Nord – na 5 wyroków ogółem 5 przegranych spraw przez bank (100%), z czego 5 unieważnień umów i 0 wyroków odfrankowujących kredyt
 • Bank Handlowy – na 3 wyroki ogółem 2 przegrane sprawy przez bank (66,6%), z czego 2 unieważnienia umów i 0 wyroków odfrankowujących kredyt

Przykłady prawomocnych wygranych kredytobiorców z końca 2023 roku

Dla zobrazowania jak przebiegały sprawy frankowe w końcówce 2023 roku prezentujemy dwie spraw zakończone prawomocnymi wygranymi Frankowiczów i korzyściami na poziomie kilkuset tysięcy złotych.

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium. Bank musi zapłacić Frankowiczom ponad 105 tys. zł oraz blisko 44 tys. CHF

Prawomocną wygraną z Bankiem Millennium zakończyła się w dniu 27 października 2023 r. sprawa o sygn. I ACa 325/22. Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2021 r. do sprawy o sygn. I C 282/21, który uznał umowę kredytową z 2007 roku za nieważną od początku, a na rzecz kredytobiorców zasądził zwrot kwot 105.252,27 zł oraz 43.725,51 CHF z odsetkami za opóźnienie. Bank Millennium musi też zwrócić na rzecz strony powodowej koszty zastępstwa procesowego w wysokości 4.050 zł za I instancję oraz 8.100 zł za II instancję. Sprawa trwała łącznie 32 miesiące. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy banku Raiffeisen. Bank musi zapłacić kredytobiorcom ponad 249 tys. zł

Także w apelacji katowickiej zakończyła się pomyślnie dla Frankowiczów sprawa o sygn. I ACa 1725/22, która toczyła się przeciwko bankowi Raiffeisen. W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 czerwca 2022 roku do sprawy o sygn. I C 1472/21, który uznał umowę frankową z 2008 roku za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwotę 249.067,93 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd II instancji nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwany bank zarzutu zatrzymania, tym samym kredytobiorcom należą się od banku odsetki za zwłokę za cały czas trwania sporu, czyli za ponad 2 lata. Bank musi też zapłacić na rzecz strony powodowej kwoty 11.834 zł oraz 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję sądową. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze