PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

PKO BP zaproponuje NOWE WARUNKI ugód za KREDYTY WE FRANKACH w 2023 roku bo przestraszył się wyroku TSUE?

Gigant polskiej bankowości PKO BP zapowiada zmiany w programie ugód dla Frankowiczów. Nowa ulepszona wersja ugód, której szczegółów na razie nie podano, ma być na tyle atrakcyjna aby jak najwięcej kredytobiorców frankowych zdecydowało się na ugody zanim zapadnie wyrok TSUE w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Chociaż kierownictwo banku podkreśla, że nawet jednoznacznie niekorzystny wyrok, czyli zanegowanie prawa banków do dodatkowej opłaty za kapitał udostępniany w ramach nieważnych umów frankowych, nie wywróci sytuacji w sektorze do góry nogami, to jednak bank wyraźnie obawia się konsekwencji prokonsumenckiego orzeczenia unijnego trybunału. PKO BP marginalizuje natomiast ryzyko związane z kwestionowaniem przez kredytobiorców złotowych umów z oprocentowaniem na bazie WIBOR-u. Przed laty banki podobnie lekceważyły problem kredytów frankowych, które ostatecznie okazały się bombą tykającą pod sektorem bankowym.

 • PKO BP zapowiedział, że wkrótce zapadnie decyzja co do kształtu nowej, ulepszonej wersji ugód dla Frankowiczów. Szczegóły nie zostały na razie podane. Uelastycznienie stanowiska banku w stosunku do kredytobiorców frankowych wynika z obaw o niekorzystny kierunek, w którym pójdzie orzeczenie TSUE w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
 • Nowe warunki ugody mają być „sprawiedliwym rozwiązaniem”, które zadowoli obie strony sporu. Bank zamierza uruchomić intensywną akcję promującą ugody, tak aby nakłonić do ich podpisania jak największą liczbę Frankowiczów jeszcze przed wyrokiem TSUE, który może zapaść w połowie 2023 roku.
 • Bank już teraz obawia się, że po korzystnym dla konsumentów wyroku unijnego trybunału kolejne tysiące kredytobiorców pójdą do sądu aby odzyskać ogromne kwoty. Próbuje jeszcze ratować sytuację „uatrakcyjniając” warunki ugód. Ugody to dla banku jedyne wyjście z trudnej sytuacji, ale dla Frankowiczów są zwyczajnie niekorzystne.
 • PKO BP na razie nie widzi zagrożenia związanego z unieważnianiem przez sądy kredytów złotowych z oprocentowaniem na bazie WIBOR-u. Zarząd podkreśla, że nie ma jeszcze wyroków sądowych w tego typu sprawach oraz że KNF i inne instytucje zapewniają o legalności wskaźnika.

PKO BP boi się wyroku TSUE i wkrótce zmieni warunki ugód

PKO BP jako pierwszy bank na początku października 2021 roku uruchomił program ugód dla kredytobiorców frankowych, który bazował na wytycznych Szefa KNF z grudnia 2020 roku. Założeniem ugód była konwersja kredytu na złotówki tak jakby od początku był zawarty w PLN i oprocentowany na bazie wskaźnika WIBOR. Alternatywnie bank proponował kredytobiorcom frankowym oprocentowanie okresowo stałe przez 5 lat.

Na początkowym etapie zainteresowanie mediacjami z bankiem PKO BP było spore, bo kredytobiorcy nie spodziewali się, że stopy procentowe w Polsce pójdą tak mocno w górę. Wraz z kolejnymi decyzjami RPP o podniesieniu stóp, coraz mniej Frankowiczów było chętnych do mediacji w sprawie ugody.

W połowie 2022 roku bank musiał uelastycznić swoje stanowisko i postanowił rozszerzyć program ugód o kolejne grupy kredytobiorców tj. posiadaczy kredytów MIX, które zawierane były nie tylko na cele mieszkaniowe, ale także na sfinansowanie innych wydatków oraz o osoby, które przekształciły kredyt ze złotowego na frankowy w drodze aneksu. Po raz drugi mediacje mogły też wszcząć osoby, które raz już z nich zrezygnowały.

PKO BP chwalił się niedawno liczbą sfinalizowanych ugód. Według raportu finansowego za III kwartał 2022, bank zawarł 17.476 ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty w CHF i zarejestrował 30,8 tys. wniosków o mediacje. 17.944 mediacji zakończyło się pozytywnie a 7.027 negatywnie.

Jak na 90 – 100 tys. czynnych umów frankowych znajdujących się w portfelu PKO BP, wyniki nie są imponujące. Zarząd banku przypuszczalnie doszedł do tych samych wniosków, chociaż robi dobrą minę do złej gry.

W obliczu potężnego ryzyka, jakim jest odmówienie bankom prawa do żądania tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału udostępnianego w ramach abuzywnych i nieważnych umów frankowych, PKO BP postanowił ulepszyć program ugód i uczynić go atrakcyjniejszym, tak aby namówić na nie jak najwięcej Frankowiczów jeszcze zanim zapadnie wyrok TSUE w sprawie C-520/21.

Przypomnijmy, że pierwsza rozprawa przed trybunałem odbyła się w dniu 12 października br., w dniu 16 lutego 2023 roku poznamy opinię rzecznika generalnego TSUE, a wyrok powinien zapaść latem 2023 roku.

PKO BP zaoferuje lepsze ugody?

Z ostatniej wypowiedzi p.o. prezesa PKO BP dla jednego z portali finansowych wynika, że bank jest tuż przed decyzją o dalszym kształcie ugód proponowanych Frankowiczom.

Chociaż szczegółów nie podano, wiadomo że nowe warunki ugód mają być dla kredytobiorców frankowych korzystniejsze niż obecnie, a zarazem satysfakcjonujące zarówno dla banku, jak i dla klientów. Wkrótce w mediach ma rozpocząć się intensywna akcja promująca ugody, tak aby jak najwięcej osób się na nie zdecydowało, a bank pozbył się większej części portfela kredytów w CHF do czasu wydania przez TSUE wyroku.

Na czym ma polegać „sprawiedliwe rozwiązanie”, które zaproponuje kredytobiorcom PKO BP? Zarząd banku przypuszczalnie nie jest jeszcze do końca zdecydowany. Prezes banku zapewnia, że kierownictwo monitoruje przebieg programu ugód i pracuje nad jego ulepszaniem.

O tym, czy ugody okażą się atrakcyjne dla Frankowiczów zdecydują jednak w dużej mierze czynniki zewnętrzne. W ocenie przedstawiciela banku, stopy procentowe powinny zacząć spadać w drugiej połowie przyszłego roku, co umożliwi kredytobiorcom konwersję kredytu na złotówki na lepszych warunkach.

Prezes PKO BP zapewnia, że bank jest solidnie przygotowany na wszelkie wyzwania, gdyż jest liderem pod względem zawartych ugód oraz posiada stosunkowo wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Liczy jednak na rozsądek sędziów unijnego trybunału orzekających w sprawie opłaty za korzystanie z kapitału, mając nadzieję że wydadzą oni odpowiedzialne rozstrzygnięcie.

Zarząd banku wyraźnie obawia się czarnego scenariusza. Nie tak dawno temu bank PKO BP straszył kredytobiorców frankowych rozsyłając im wezwania do zapłaty gigantycznych kwot, na które składał się zwrot kapitału oraz opłata za korzystanie z niego sięgająca niejednokrotnie 60 proc. wartości początkowej kapitału. Jeśli TSUE zadecyduje, że bankom nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za kapitał, Frankowicze nie będą mieli litości i pójdą masowo do sądów aby odzyskać ogromne pieniądze.

Dlaczego ugody opłacają się bankowi PKO BP?

 • dzięki ugodom bank pomniejsza portfel kredytów we franku szwajcarskim niwelując ryzyko związane z tymi kredytami
 • bank pozbywa się ryzyka prawnego związanego z możliwością pozwania go do sądu
 • umowy frankowe są utrzymywane w mocy, a bank nadal na nich zarabia
 • bank osiąga większe zyski z odsetek liczonych na bazie wysokiego WIBOR-u
 • w wariancie z okresowo stałą stopą procentową bank zapewnia sobie duże zyski przez kilka kolejnych lat, pomimo że w tym czasie stopy procentowe w Polsce zaczną spadać

Dlaczego ugody nie opłacają się Frankowiczom?

 • ugoda oznacza dla kredytobiorcy przejęcie na siebie nieograniczonego ryzyka wzrostu stóp procentowych
 • oprocentowanie kredytu po konwersji jest znacznie wyższe
 • iluzoryczne zyski z niewielkiej redukcji zadłużenia zostaną pochłonięte w wysokich ratach kredytowych
 • w wielu przypadkach rata kredytu po konwersji na złotówki jest wyższa niż płacona obecnie
 • całkowity koszt kredytu jest większy niż gdyby był on nadal spłacany według harmonogramu w CHF
 • zawarcie ugody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do zakwestionowania w sądzie abuzywnej umowy frankowej
 • bank nie zrzeka się roszczeń i nadal może kredytobiorcę pozwać np. o zwrot kosztów procesu

PKO BP nie obawia się kwestionowania WIBOR-u przez Złotówkowiczów

Z ostatniej wypowiedzi p.o. prezesa banku PKO BP wynika, że bank na razie nie obawia się tego, że sądy zaczną unieważniać złotówkowe kredyty z oprocentowaniem na bazie WIBOR-u. Swoje stanowisko opiera na tym, że jak do tej pory nie ma żadnego wyroku sądu, który podważałby zasadność stosowania WIBOR-u, a KNF i inne instytucje zapewniają, że wskaźnik jest legalny i spełnia wymogi określone przepisami krajowymi oraz unijnymi.

PKO BP opracowuje już jednak produkty kredytowe oparte na wskaźniku WIRON, który ma stopniowo zastępować WIBOR. W kolejnym roku w ofercie banku znajdą się kredyty hipoteczne zarówno ze stałym jak i zmiennym oprocentowaniem.

Warto tutaj przypomnieć jak przed kilkoma laty przedstawiała się sytuacja Frankowiczów. Mało kto wierzył, że dojdzie do masowego unieważniania kredytów frankowych przez sądy. Nie inaczej może być w przypadku WIBOR-u, który już jest kwestionowany w sądach przez kredytobiorców złotowych.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze