PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Podwyżki WIBOR korzystne dla frankowiczów którzy pozwali bank?

W dniu 5 maja 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej, ósmej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Podstawowa stopa referencyjna NBP wzrosła o 0,75 pkt proc. do wysokości 5,25 proc. Stopy procentowe w Polsce sięgnęły więc poziomu sprzed kryzysu gospodarczego w 2008 roku. A to jeszcze nie koniec podwyżek stóp, co zapowiedział już Prezes NBP. Rekordowa inflacja w kwietniu na poziomie 12,3 proc. wymusza dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Analitycy rynkowi przewidują, że na przełomie 2022 i 2023 roku główna stopa NBP może sięgnąć pułapu 8,5 proc. Powody do zmartwień mają posiadacze kredytów złotowych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIBOR oraz Frankowicze, którzy zdecydowali się na ugodę z bankiem. Wygrani w tej sytuacji są kredytobiorcy frankowi, którzy pozwali bank, bo po unieważnieniu umowy otrzymają wysokie odsetki za opóźnienie.

  • Od kilku miesięcy rosną w Polsce stopy procentowe, które jeszcze około rok temu były na poziomie bliskim 0. Na kolejne decyzje RPP o podwyżce stóp reagują wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M, stanowiące podstawę oprocentowania złotowych kredytów hipotecznych. Indeksy te przewyższają poziom stopy referencyjnej NBP, co dla kredytobiorców złotowych oznacza drastyczne podwyżki rat kredytowych.
  • Rata kredytu hipotecznego zaciągniętego w wysokości 300 tys. zł na 25 lat podrożała już od października ubiegłego roku o 1,1 tys. zł. Kolejny wzrost oprocentowania o 0,75 proc. oznacza dodatkowe obciążenie w wysokości 150 zł miesięcznie i ratę na poziomie 2.650 zł, tj. prawie dwa razy wyższą niż osiem miesięcy temu.
  • W niezłych tarapatach znaleźli się także Frankowicze, którzy zdecydowali się na zawarcie z bankiem ugody. Prawnicy ostrzegali, że ugody są bardzo niekorzystne, ale część kredytobiorców frankowych dała się zwieść bankom i zdecydowała się przekształcić kredyt frankowy w złotowy z oprocentowaniem bazującym na stawce WIBOR. Teraz muszą płacić ogromne raty kredytowe, a w dodatku zamknęli sobie drogę do dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej umowy frankowej.
  • Na wysokich stopach procentowych zyskują jednak Frankowicze, którzy zdecydowali się pozwać bank. W razie uzyskania wyroku unieważniającego umowę, dodatkowym benefitem są ustawowe odsetki za opóźnienie, które wynoszą aktualnie 10,75% i będą dalej rosły wraz ze wzrostem stóp NBP.

Rośnie WIBOR i raty kredytów. W tarapatach Złotówkowicze i Frankowicze, którzy zawarli ugody

Inflacja w Polsce nie odpuszcza, w kwietniu osiągnęła kolejny rekordowy poziom 12,3%. Wobec niepewności wywołanej wojną za wschodnią granicą oraz szoku surowcowego na  światowych rynkach trudno liczyć na wyhamowanie cen. NBP zapowiedziało zdecydowaną walkę z inflacją, której elementem jest podwyższanie stóp procentowych.

W wyniku ostatniej decyzji RPP z 5 maja 2022 r. podstawowa stopa referencyjna NBP wzrosła do poziomu 5,25 proc. Wskaźniki WIBOR, stanowiące podstawę oprocentowania hipotecznych kredytów złotowych urosły tradycyjnie mocniej niż stopy NBP. WIBOR 3M wynosi aktualnie 6,33 proc., a WIBOR 6M aż 6,55 proc. Kredytobiorcy złotowi muszą się więc spodziewać otrzymania od banku nowych harmonogramów spłat, ze znacznie wyższymi ratami.

Przeczytaj: Czy warto pozwać bank po spłacie kredytu frankowego?

Z wyliczeń wynika, że kolejna podwyżka stóp o 0,75 pkt proc., która spodziewana jest już na początku czerwca, wywinduje raty kredytów złotowych do poziomu dwukrotnie wyższego niż w październiku 2021 r.

Ugody w sprawie kredytów frankowych teraz wyjątkowo niekorzystne

Wzrost stóp procentowych jest szczególnie bolesny dla Złotówkowiczów, ale także dla kredytobiorców frankowych, którzy zdecydowali się na ugodę z bankiem, wbrew ostrzeżeniom prawników. Obecnie już chyba nikt nie ma wątpliwości, że pójście z bankiem na ugodę w sprawie kredytu frankowego to bardzo zła decyzja. Pomimo że warunki ugód różnią się w poszczególnych bankach, wszystkie zakładają przeliczenie kredytu frankowego na złotówki i zmianę wskaźnika oprocentowania na WIBOR.

Wskaźnik SARON, który od stycznia 2022 roku zastąpił w umowach frankowych LIBOR, utrzymuje się na ujemnym poziomie ok. -0,7 proc. Tak więc przy aktualnych poziomach WIBOR 3M i WIBOR 6M, konwersja kredytu na złotówki oznacza wyższe oprocentowanie o około 7-7,5 proc., a to jeszcze nie koniec wzrostów WIBOR. Nieuchronnie wysokie raty kredytu bardzo szybko skonsumują niewielkie korzyści z ugody. Osoby które zdecydowały się na ugodę nie mogą też liczyć na zapłatę przez bank odsetek za opóźnienie. Dodatkowo, zawarcie ugody wiąże się z zamknięciem drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej umowy frankowej.

Frankowicze zyskują duże odsetki za opóźnienie. Idealny moment na pozwanie banku w związku z kredytem frankowym

Większość osób traci na wysokich stopach procentowych. Jest jednak pewna grupa, która w wyniku podwyżek stóp przez RPP zyskuje dodatkowe benefity. Mowa tutaj o kredytobiorcach frankowych, którzy pozwali bank i uzyskali prawomocne unieważnienie umowy kredytowej.

Takie rozstrzygnięcie sądowe niesie wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim kredytobiorca nie musi oddawać do banku ponad dwukrotności pożyczonej kwoty, ani też dalej spłacać rat kredytowych, a z bankiem rozlicza się tylko do wysokości pożyczonego kapitału.

Oznacza to, że także odsetkowa część raty jest wliczana w poczet kapitału i w ten sposób kredytobiorca nie zapłaci bankowi odsetek. Co więcej, ma prawo domagać się od banku ustawowych odsetek za opóźnienie, których wysokość zależy od poziomu stóp procentowych NBP. 

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Ustawowe odsetki za opóźnienie to dodatkowe profity z wyroku unieważniającego umowę. Są one naliczane od kwoty, którą kredytobiorca spłacił do banku i domagał się w postępowaniu sądowym jej zwrotu. Odsetki są należne za okres od momentu wniesienia pozwu do rozliczenia z bankiem. Aktualna wysokość ustawowych odsetek za zwłokę wynosi aż 10,75 proc. i będzie dalej rosła wraz z kolejnymi podwyżkami stóp przez RPP. Z całą pewnością przez dłuższy okres stawka odsetek za opóźnienie będzie bardzo wysoka, dopóki nie nastąpi zmiana polityki monetarnej, a tego na razie nie można się spodziewać.

Warto zatem zdecydować się pozwać bank za kredyt we frankach, tak aby dodatkowo skorzystać na obecnej sytuacji. Można uznać, że wysokie odsetki za opóźnienie to premia dla tych Frankowiczów, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i weszli na ścieżkę sądową. Aktualnie około 96 proc. spraw kończy się korzystnymi dla kredytobiorców wyrokami, z czego ponad 80 proc. stanowią unieważnienia umów kredytowych.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze