PLN - Polski złoty
CHF
4,47
niedziela, 23 czerwca, 2024

Sąd polubowny przy KNF dostosowany do ugód z Frankowiczami, ale kiedy ugody?

W końcówce 2020 roku Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski skierował do banków, posiadających portfele kredytów walutowych, propozycję rozwiązania trwającego od lat sporu.

Banki miałyby proponować klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Takie działanie przyczyniłoby się także do odciążenia sądów, zalewanych pozwami składanymi przez frankowiczów. Aktualnie KNF prowadzi działania przygotowawcze zmierzające do tego, aby zainteresować jak najwięcej banków i ich klientów do zawierania ugód.

Czytaj: Czy Frankowicze powinni czekać na ugody z bankami?

Prace przygotowawcze w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

Istotną rolę w realizacji planu związanego z ugodami ma odegrać Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Obecnie prowadzone są intensywne prace zmierzające do poszerzenia możliwości działania tej instytucji.

Dotyczy to maksymalizacji ilości prowadzonych postępowań mediacyjnych dotyczących kredytów frankowych. Mediatorzy przygotowywani są do prowadzenia dużej liczby postępowań mediacyjnych, dotyczących tych specyficznych typów sporów pomiędzy instytucjami finansowymi, a ich klientami.

Poza przygotowaniem mediatorów, KNF prowadzi także działania techniczne, dostosowując systemy informatyczne do tego rodzaju spraw. Nowe funkcjonalności w ramach IT mają wpłynąć na unowocześnienie i zautomatyzowanie obsługi postępowań mediacyjnych.

Banki i klienci czekają z ugodami na orzeczenie SN

Pomimo intensywnych przygotowań KNF do masowej realizacji mediacji pomiędzy bankami i ich klientami, powszechnie wiadome jest, że obydwie strony wstrzymują się przed podjęciem konkretnych kroków, oczekując na kluczową uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Zauważalny jest obecnie widoczny trud, że Frankowicze są jednak bardziej skłonni pozywać banki. Wynika to z obliczeń przedstawianych przez kancelarie frankowe, które wskazują, że obecnie droga sądowa jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem a ugody na warunkach KNF korzystne są jedynie dla banków.

Zobacz: Banki nie mają ugód dla frankowiczów. Frankowicze pozywają.

Propozycja KNF dotycząca ugód nie jest wiążąca dla banków – proces ten ma charakter nieprzymusowy. Nadzór Finansowy nie posiada bowiem instrumentów prawnych, na mocy których mógłby wywierać na banki presję. Decyzja o propozycji ugód dla klientów leży w gestii organów statutowych banków. Jak na razie, jedynie zarząd banku PKO BP podjął decyzję o wdrożeniu programu ugód. Zostało to przyjęte pozytywnie przez KNF, który liczy, że śladem PKO BP pójdą inne banki posiadające portfele kredytów frankowych. Niestety bank choć deklarował, że przedstawi masowe propozycje ugodowe dla Frankowiczów na przełomie maja i czerwca to obietnicy nie dotrzymał.

Propozycje ugód PKO BP

Bank PKO BP jako pierwszy wypracował konkretne propozycje ugód, które mogą być satysfakcjonujące dla klientów. Pod koniec maja 2021 r. plan ten został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą banku. Proponowane warunki to przekształcenie kredytów w CHF w kredyty złotowe, oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus marża banku i spłacane w PLN. Konwersja ma obejmować kredyt od momentu jego zawarcia, tak jakby od początku był on udzielony w złotówkach. Zarząd banku zadecydował jednak, że nawet jeśli pojawią się propozycje ugodowe to nie będą one skierowane do wszystkich klientów banku.

Co z pozostałymi bankami?

Pozostałe banki wstrzymują się z decyzją o proponowaniu klientom ugód. Powodem jest odsuwane w czasie orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, dotyczące najistotniejszych kwestii w ramach sporów na tle kredytów frankowych. Obradująca w dniu 11 maja 2021 r. w pełnym  składzie Izba Cywilna SN przesunęła termin wydania orzeczenia w sprawie sześciu kluczowych zagadnień, wskazanych przez Prezes SN Małgorzatę Manowską w styczniu br. Odpowiedź na sześć kluczowych pytań ma rozwiać niejasności, które pojawiają się w trakcie orzekania w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów frankowych.

Pomimo oczekiwań na wydanie orzeczenia w maju, IC SN odroczyła termin wydania uchwały. Ma to nastąpić po uzyskaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze