PLN - Polski złoty
CHF
4,57
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Sądy nadal unieważniają kredyty we frankach GETIN BANK. Syndykowi nie udało się zablokować spraw?

Frankowicze z Getin Noble Banku od miesięcy tkwią w zawieszeniu: nie wiedzą, co będzie ze złożonymi przez nich powództwami dotyczącymi spornych umów kredytowych. Na początku września media poinformowały, że syndyk masowo występuje do sądów o zawieszanie postępowań o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Sądy od początku wykazywały się dużym sceptycyzmem wobec wniosków syndyka. Teraz, w ponad 2 miesiące od ogłoszenia upadłości Getinu, zapadają pierwsze nieprawomocne wyroki w sprawach przeciwko bankowi, a właściwie syndykowi jego masy upadłościowej. Wygląda na to, że syndyk nie może liczyć na to, że niedołączanie, mimo wezwania, do spraw o stwierdzenie nieważności umowy opóźni wydawanie wyroków sądowych. Frankowicze z Getinu mają wreszcie jakiś powód do radości?

  • W sprawach sądowych toczących się przeciwko GNB o stwierdzenie nieważności umowy miejsce pozwanego banku powinien zająć syndyk jego masy upadłościowej. Jednak syndyk, mimo wysyłanych wezwań ze strony sądu, nie zawsze jest chętny do przystąpienia do takich postępowań
  • Frankowicze mogli obawiać się tego, że wobec niedołączenia syndyka do trwających postępowań sądowych ich spory z upadłym bankiem będą trwały latami. Jeden z najnowszych wyroków SO w Warszawie daje im jednak nadzieję, że będzie inaczej
  • Według warszawskiego Sądu Okręgowego sprawa o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej zawartej z GNB może toczyć się normalnym biegiem, nawet bez udziału w niej syndyka. Właśnie wydał korzystny dla konsumentów wyrok w jednej z takich spraw
  • Wygląda na to, że frankowicze, którzy sądzą się z bankiem o nieważność umowy i o zapłatę (zwrot nienależnych świadczeń), po modyfikacji pozwu mogą spokojnie dążyć do sądowego pozbycia się i samego zobowiązania wobec banku, i wpisu w hipotece.

Syndyk Getin Banku nie chce współpracować z frankowiczami. Gra na przewlekłość postępowań?

Gdy w lipcu 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie opublikował postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku, frankowicze wiedzieli, że ta decyzja będzie mieć radykalny wpływ na ich spory z tym podmiotem. Jasne stało się, że droga dochodzenia roszczeń wobec banku o zapłatę wieść będzie przez zgłaszanie wierzytelności do masy upadłościowej GNB. Tą zarządza syndyk, który, teoretycznie, na wezwanie sądu powinien przystąpić do toczących się przeciwko Getinowi postępowań.

Początkowo sygnały wysyłane przez syndyka w stronę frankowiczów były uspokajające. Nic nie wskazywało, aby miał on komplikować trwające postępowania i rozliczenia w toku. Jednak na początku września media obiegła informacja, że syndyk GNB masowo występuje do sądów o zawieszenie trwających przeciwko Getinowi postępowań. I to nie tylko tych o zapłatę, ale również o stwierdzenie nieważności umowy.

Zdaniem ekspertów, o ile zawieszenie spraw o zapłatę jest całkiem logicznym następstwem upadłości pozwanego banku, o tyle już postępowania o stwierdzenie nieważności umowy powinny toczyć się normalnym tempem.

Doradzają kredytobiorcom, którzy w swoich pozwach roszczą zarówno o zapłatę jak i nieważność umowy, by modyfikowali roszczenia i ograniczyli je do stwierdzenia nieważności. Celem ma być zapobieganie zawieszaniu postępowań i szybsze uzyskiwanie prawomocnych decyzji o nieważności umowy, co pozwoliłoby wykreślić hipotekę ustanowioną na rzecz Getinu z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Sądy szybko pokazały syndykowi Getinu, gdzie jego miejsce. Prawnicy z entuzjazmem informują, że większość wniosków o zawieszenie postępowań o stwierdzenie nieważności umowy jest odrzucanych. Informują jednak, że mogą zdarzać się pojedyncze decyzje odbiegające od tej reguły, które oczywiście będą rozdmuchiwane przez sektor bankowy i media celem wywołania taniej sensacji. Frankowicze mogą liczyć na przychylność sądów, o czym świadczy nowy wyrok wydany w Warszawie, w sprawie, którą konsumenci założyli Getinowi w 2020 roku.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Wyrok w sprawie XXV C 431/23 będzie przełomowy dla klientów Getinu?

Frankowicze, na rzecz których Sąd Okręgowy w Warszawie wydał właśnie wyrok, to małżeństwo, które przed trzema laty skierowało przeciwko Getinowi pozew o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy. Gdy w lipcu br. pojawiła się oficjalna informacja o upadłości banku, pełnomocnik kredytobiorców złożył do sądu wniosek o zawieszenie postępowania do czasu, aż przystąpi do niego syndyk masy upadłościowej banku. Jednocześnie wniósł o kontynuowanie procesu w zakresie samego roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Sąd w odpowiedzi na taki ruch pełnomocnika kredytobiorców zawezwał syndyka Getinu do przystąpienia do postępowania, toczącego się teraz o stwierdzenie nieważności umowy, jednak ten nie zdecydował się na udział w sprawie.

I tu robi się ciekawie. Jeśli bowiem syndyk liczył na to, że jego brak aktywności w postępowaniu opóźni cały proces, decyzja sądu z pewnością go rozczaruje. Jak się okazuje, sędzia SO w Warszawie rozpatrująca sprawę zdecydowała się na nieodraczanie rozprawy. Przesłuchała kredytobiorców, a następnie wydała wyrok przeciwko syndykowi masy upadłościowej Getin Noble Banku, uznając kwestionowaną przez małżeństwo powodów umowę za nieważną i obciążając pozwanego kosztami postępowania. Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreśliła, że sprawa o ustalenie nieważności umowy zawartej przez kredytobiorców z Getinem może się toczyć, skoro powołano już syndyka. Obowiązujące przepisy mówią o tym, że postępowanie może zostać podjęte już po zawiadomieniu syndyka o procesie, a nie dopiero po tym, gdy przystąpi on do procesu. Sygnatura tej sprawy to XXV C 431/23. Wyrok jest nieprawomocny, a syndyk nie odniósł się jeszcze do decyzji sądu.

Co oznacza ten wyrok dla frankowiczów z Getin Noble Banku jako dla ogółu? Jest to zdecydowanie dobra wiadomość, pozwalająca wierzyć, że sądy będą potrafiły poradzić sobie z opieszałością syndyka, obmierzoną najprawdopodobniej na przedłużanie postępowań. Syndyk najwyraźniej doskonale zdaje sobie sprawę, że szanse na zawieszenie postępowań toczących się o nieważność umów są niewielkie. Frankowicze z GNB wykazują się w swoich działaniach wytrwałością i masowo modyfikują roszczenia, eliminując z pozwów te o zapłatę, gdyż wiedzą, że dają one sądom argument do przychylania się do wniosków syndyka.

Kredytobiorcy wiedzą już, że choć mają prawo do kierowania swoich wierzytelności w przedmiocie zapłaty bezpośrednio do masy upadłościowej (poprzez system KRZ), to w praktyce szanse na odzyskanie z upadłego podmiotu jakichkolwiek pieniędzy są marginalne. To, na czym skupiają się dziś „getinowcy” to przede wszystkim wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych oraz zablokowanie syndykowi możliwości egzekwowania jakichkolwiek środków ponad wartość rzeczywiście użyczonego klientom kapitału. I takie możliwości daje stwierdzenie nieważności umowy, o które tysiące klientów Getinu walczą dziś w sądach.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze