PLN - Polski złoty
CHF
4,35
sobota, 20 kwietnia, 2024

Unieważnienie kredytu we frankach Deutsche Bank tylko z dobrą kancelarią frankową

Co do zasady, można unieważnić każdą umowę o kredyt frankowy, jednak praktyka pokazuje też, że do każdej umowy i sprawy z bankiem należy podejść indywidualnie, gdyż w przeciwnym wypadku to bank będzie święcił triumfy w procesie. Pomijając już fakt, że część umów jest trudna do zakwestionowania na drodze sądowej z powodu późniejszych aneksów zawieranych do takich kontraktów, to pamiętać należy, że nawet niewiele różniące się między sobą zapisy umów mogą powodować, że jedne kontrakty łatwo podważyć, a inne nie.

Do kategorii trudnych umów frankowych zalicza się m.in. umowy Deutsche Bank, dlatego by wygrać w sądzie, działania podejmowane przeciwko bankowi muszą być rozważne, a przygotowanie do procesu bardzo dobre, więc sprawa powinna być prowadzona przez dobrą i doświadczoną kancelarię frankową. Dobra wiadomość jest jednak taka, że gdy postępowanie jest prawidłowo prowadzone, korzystne orzeczenie można uzyskać bardzo szybko.

Deutsche Bank to silny przeciwnik w sprawach frankowych.

Wszystkie umowy o kredyty frankowe oparte zostały na takiej samej zasadzie, a więc, postanowienia umowy tak były konstruowane, by całe ryzyko płynące z wahań kursu franka szwajcarskiego obciążało kredytobiorców, gdy zatem frank rósł, banki na kredytach tych zaczęły zarabiać bardzo duże pieniądze.

Zapisy umów poszczególnych banków nie były jednak takie same, i choć rezultat w każdym przypadku był taki sam, to literalnie wyglądały one inaczej, a efekt tych odmienności jest taki, że obecnie umowy jednych banków bardzo łatwo unieważnić, a innych zdecydowanie trudniej, choć nie ma oczywiście rzeczy niemożliwych.

Umowy o kredyty frankowe zawierane przez Deutsche Bank praktycznie od początku uchodziły za jedne z trudniejszych do zakwestionowania, dlatego, gdy frankowicz posiada kredyt w tym właśnie banku, do procesu musi się szczególnie przygotować.

Jedną z najistotniejszych kwestii jest więc, aby kredytobiorcę w postępowaniu sądowym reprezentowała doświadczona i wyspecjalizowana kancelaria frankowa, a zatem pod żadnym pozorem spawy takiej nie należy zlecać spółkom i kancelariom mającym małe doświadczenie w procesach przeciwko bankom.

Spółki to firmy, które ukierunkowane są przede wszystkim na zysk, zwykle nie są one prowadzone przez zawodowych pełnomocników, a przez osoby, które określają się mianem ekspertów, efekt jest więc taki, że rola takich kancelarii (tak, spółki również mogą używać określenia „kancelaria”, nawet jeśli nie jest ona prowadzona przez prawników), ogranicza się do bycia pośrednikiem.

Korzystając z usług pośrednika, kredytobiorca nie wie zatem kto będzie go reprezentować w sądzie, bo nie z kim spółka współpracuje i komu sprawę podzleca, często również z tego powodu wynagrodzenie spółki jest wyższe niż najlepszych kancelarii frankowych, natomiast odpowiedzialność względem frankowicza i za prowadzoną sprawę, jest po stronie spółki tak naprawdę żadna. Powierzenie sprawy spółce wydaje się być najgorszym możliwym rozwiązaniem.

Zobacz: Jak wybrać dobrą Kancelarię od Kredytów we Frankach – Oferta Kancelarii dla Frankowiczów

W przypadku umów z Deutsche Bank, a zatem, gdy przeciwnik jest silny, uważać również należy by sprawa nie trafiła do kancelarii, która jest mało doświadczona w procesach frankowych, gdyż wówczas postępowanie może się ułożyć nie tak jak frankowicz by sobie tego życzył.

Przed zleceniem sprawy kancelarii należy upewnić się czy dana kancelaria rzeczywiście zna się na prowadzeniu spraw frankowych. Procesy z bankami prowadzone są już od kilku lat, naprawdę doświadczone w tym przedmiocie kancelarie mogą więc się pochwalić wygranymi w ponad 200 postępowaniach z bankami. Istotne również jest, by poszukując kancelarii do prowadzenia sporu z Deutsche Bank, wybrana kancelaria już wcześniej prowadziła sprawy z tym bankiem i by sprawy te wygrała.

Nie bez przyczyny warto również zwrócić uwagę, jak dużo kancelarii potrzeba czasu by uzyskać wyrok. Owszem, na długość postępowania sądowego wpływ ma wiele czynników, które nie zawsze zależą od prawnika, jednak szybkie wygrywanie spraw może świadczyć o tym, że dana kancelaria ma dobre know how, a więc, że umowy frankowe zawarte przez Deutsche Bank ma dobrze opracowane i dysponuje silnymi argumentami, które w sądach znajdują uznanie.

Trudne, lecz szybkie procesy.

Mając odpowiednie przygotowanie i duże doświadczenie w procesach frankowych, rozstrzygnięcie można uzyskać bardzo szybko, również w procesie z Deutsche Bank.

Unieważnienie kredytu frankowego Deutsche Bank w 12 miesięcy we Wrocławiu

17 lutego 2022 roku, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt: I ACa 1406/21 prowadzonej przez Kancelarię adwokacką adwokat Paweł Borowski oddalił apelację złożoną przez Deutsche Bank i tym samym, korzystnie dla kredytobiorców, zakończył proces z bankiem, który w obydwóch instancjach trwał łączenie tylko 12 miesięcy. Umowa o kredyt frankowy została zatem unieważniona, a ekspresowe tempo owego procesu spowodowało, że prawdopodobnie jest to najszybsza wygrana z Deutsche Bankiem w Polsce.

Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że na podstawie zawartej umowy bank mógł dowolnie kreować zobowiązanie kredytobiorcy, więc tym samym nie ma uzasadnienia dla praktyk banku, polegających na tym, że podczas wypłaty kredytu stosowano kurs kupna waluty, natomiast przy spłacie rat już kurs sprzedaży, a wszystkie te kursy bank ustalał w sposób tylko sobie znany i tylko od siebie zależny. Sąd nie miał wątpliwości, że na zawartej umowie bank chciał zarobić jak najwięcej, więc musiała zostać unieważniona.

Unieważnienie kredytu Deutsche Bank w 24 miesiące w Warszawie

24 miesiące, czyli również szybko, na prawomocne unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z Deutsche Bank, czekali kredytobiorcy w sądach apelacji warszawskiej. Wyrok unieważniający umowę w pierwszej instancji został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, bank jednak z orzeczeniem tym się nie zgodził, więc wniesiona została apelacja, jednakże Sądowi Apelacyjnemu wystarczyło tylko 5 miesięcy by apelację oddalić, i tym sposobem, dnia 4 listopada 2021 roku, umowa kredytu frankowego prawomocnie została unieważniona.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

W Sądzie Apelacyjnym postępowanie toczyło się pod sygnaturą V ACa 484/21 i sprawę po stronie Klienta banku również prowadziła Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski, przeprowadzona została tylko jedna rozprawa, a Sąd nie miał wątpliwości, że umowa kredytowa jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, gdyż np. nie określa wysokości zaciągniętego kredytu, a także jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zawiera niedozwolone postanowienia umowne.

Unieważnienie kredytu Deutsche Bank na 1 rozprawie w Warszawie

4 listopada 2021 roku, korzystny dla kredytobiorców wyrok zapadł również w Sądzie Okręgowym w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 2797/21 prowadzona przez Kancelarię adwokacką adwokat Paweł Borowski, umowa o kredyt frankowy została wówczas unieważniona.

Proces trwał stosunkowo długo, gdyż tylko w pierwszej instancji na wyrok frankowicze czekali ponad dwa lata, jednak długie postępowanie to efekt przenoszenia sprawy pomiędzy wydziałami warszawskiego sądu, a nie niekompetencji prawnika.

Zwrócić uwagę jednak należy, iż przez te dwa lata, Sąd nie zdecydował się na przeprowadzenie ani jednej rozprawy. Cała sprawa została więc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a orzeczenie Sąd oparł na zgromadzonych w sprawie dokumentach i złożonych pismach procesowych. Z Deutsche Bankiem można więc wygrać bez pojawienia się w sądzie.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze