PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Jak wybrać dobrą kancelarię od kredytów we frankach – oferta kancelarii dla frankowiczów

Od końca 2019 roku, szczególnie po przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Dziubaków, obserwujemy stały wzrost liczby kancelarii i firm oferujących pomoc prawna osobom posiadającym kredyty we frankach szwajcarskich, zwanych Frankowiczami. Ten trend znacznie się nasilił po kolejnych korzystnych dla kredytobiorców wyrokach TSUE w 2023 roku. W 2024 roku mamy do czynienia z prawdziwym zatrzęsieniem podmiotów, które promują się jako eksperci w sprawach frankowych, często deklarując wybitną znajomość tego specyficznego obszaru prawnego.

Wybór kancelarii reklamującej się niskimi kosztami prowadzenia sprawy lub nawet bezpłatną pomocą prawną może być jednak ryzykowny. Oferty, które wydają się atrakcyjne finansowo na wstępie, mogą finalnie wiązać się z wysokimi opłatami za tzw. premię za sukces po zakończeniu procesu, osiągającą nawet kilkaset tysięcy złotych. Sprawy związane z kredytami waloryzowanymi kursem CHF są wyjątkowo skomplikowane i wymagają od pełnomocnika nie tylko głębokiej znajomości prawa, ale również umiejętności nawigacji w obszarze bankowości i finansów. Jak wybrać dobrą Kancelarię? Poniżej kilka najważniejszych wskazówek – czym się kierować przy wyborze oraz jakich ofert unikać.

  • Skuteczną pomoc w pozbyciu się toksycznego zadłużenia w CHF mogą zapewnić wyłącznie doświadczone kancelarie adwokackie i radcowskie, specjalizujące się od kilku lat w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów frankowych.
  • Tylko adwokaci i radcowie prawni mają prawo reprezentować klienta przed sądem. Obowiązuje ich kodeks etyki zawodowej i są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC, co umożliwia dochodzenie odszkodowania za ewentualne błędy lub zaniechania popełnione w toku postępowania sądowego.
  • Na rynku funkcjonuje wiele spółek określających się mianem Kancelarii Frankowych lub przedstawiających się jako fundacje, programy dla Frankowiczów lub społeczności Frankowiczów. Uwaga: nie są to organizacje działające pro bono, a zwykłe firmy nastawione na zysk lub pośrednicy pozyskujący klientów dla nieznanych podmiotów.
  • Powierzenie prowadzenia sprawy frankowej spółce z o.o. z kapitałem 5.000 złotych to duże ryzyko, a prawdopodobieństwo że sprawę poprowadzi doświadczony adwokat lub radca prawny jest niewielkie.
  • W odróżnieniu od wszelkiej maści spółek oferujących obsługę spraw dotyczących kredytów w CHF,  renomowane Kancelarie Frankowe publikują uzyskane wyroki, podają sygnatury spraw oraz nazwiska prawników, którzy je prowadzili.
  • Szczególną ostrożność należy zachować wobec podmiotów żerujących na trudnej sytuacji Frankowiczów. Oferty bez opłat wstępnych to fortel mający przyciągnąć jak największą liczbę klientów. Podmioty oferujące tego rodzaju usługi pobierają horrendalnie wysokie premie za sukces, nawet rzędu 30%, w dodatku często liczone od podwojonej kwoty korzyści.
  • Najlepszą formą wynagrodzenia jest opłata wstępna plus ustalona kwotowo premia za sukces. Dobre Kancelarie nie pobierają premii wyższych niż 3-5%, podczas gdy w przypadku spółek jest to zazwyczaj 10-30%.
  • Spółki kapitałowe oferujące obsługę spraw frankowych manipulują klientami stwarzając wrażenie, że oferowany przez nie zakres pomocy jest szerszy niż w tradycyjnych Kancelariach Frankowych. „Ekstra” usługi i gwarancje, którymi chwalą się spółki to zwykłe chwyty marketingowe.
  • Kancelarie adwokackie i radcowskie nie składają gwarancji bez pokrycia, np. obejmujących udzielnie przez sąd zabezpieczenia roszczenia.

Prawdziwe Kancelarie Frankowe vs. spółki, pośrednicy, fundacje i społeczności

Na rynku zaroiło się od podmiotów oferujących pomoc Frankowiczom. Nie zawsze są to oferty godne rozważenia, nawet jeśli wydają się atrakcyjne finansowo. Za wieloma tymi propozycjami stoją spółki z o.o. z minimalnym kapitałem 5.000 złotych, które same przyznały sobie prawo do miana Kancelarii Frankowych.

Trzeba wiedzieć, że kancelarie adwokackie i radców prawnych mogą być prowadzone wyłącznie w formie spółek cywilnych lub osobowych (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna lub partnerska), a więc spółki kapitałowe nielegalnie wykorzystują nazwę kancelaria. Odpowiedzialność za efekty działań  spółek z o.o. lub akcyjnych oferujących pomoc Frankowiczom jest nie tylko ograniczona ale i rozmyta. Ponadto, wiele z tych podmiotów nie jest w stanie poradzić sobie z zawiłością spraw z pogranicza prawa i ekonomii, do których zaliczają się sprawy frankowe.

Reklamy na portalach internetowych i w mediach społecznościowych oraz spam rozsyłany na skrzynki mailowe pochodzą często od pośredników, którzy później podzlecają sprawy innym, nieznanym podmiotom. Warto zauważyć, że pośrednik musi zarobić na swoją działalność, więc usługa na pewno nie będzie darmowa, ani tańsza niż oferowana przez kancelarię prawną.

W takiej sytuacji trudno też ustalić kto tak naprawdę obsługuje sprawę i czy jest to adwokat lub radca prawny, a tylko oni mogą reprezentować klienta w sądzie. „Twarzami” spółek nie są profesjonalni pełnomocnicy, zatem nie mogą oni występować przed sądem. Podmioty nastawione na zysk często wykorzystują do spraw frankowych studentów prawa lub aplikantów, którym płacą groszowe stawki. Standard usług jest zatem mocno obniżony w porównaniu do kancelarii prawnych.

Powierzenie obsługi sprawy frankowej mało znanej spółce niesie duże ryzyko, bo nigdy nie wiadomo kto za takim podmiotem stoi. W przeszłości zdarzały się sytuacje, że pośrednicy finansowi pracujący dla banków nagle zaczęli także oferować pomoc Frankowiczom. Zapewne kierowali się chęcią zysku, a ich zadaniem było pozyskiwanie klientów, a następnie przekazywanie spraw do prowadzenia kancelariom. Jednak utrzymywanie kontaktów z drugą stroną sporu może budzić obawy – nigdy nie ma pewności czy pośrednik nie pracuje dla banku.

Na rynku działają stowarzyszenia, które zajmują się realną pomocą Frankowiczom i tworzą społeczności skupiające osoby pokrzywdzone przez banki. Trzeba jednak wiedzieć, że za niektórymi fundacjami, programami dla Frankowiczów, jak i stronami internetowymi zrzeszającymi kredytobiorców frankowych mogą stać firmy nastawione na zysk. Stwarzają one pozory organizacji działających pro bono, a faktycznie inkasują spore sumy za poprowadzenie sprawy.

Wieloletnie doświadczenie i jedna specjalizacja w sprawach frankowych

Jak wspomniane zostało wyżej, tylko kancelaria adwokacka lub radcowska jest w stanie dobrze reprezentować klienta w sądzie. Nie chodzi tu jednak o wybór pierwszej z brzegu kancelarii prawnej. Coraz więcej kancelarii specjalizujących się dotąd np. w prawie rodzinnym lub karnym zaczęło oferować także obsługę spraw frankowych.

Nie ma się co łudzić, że taka kancelaria dobrze poprowadzi sprawę o kredyt we frankach. Obsługa spraw dotyczących kredytów waloryzowanych kursem CHF wymaga od prawnika dużej wiedzy z zakresu prawa bankowego i finansów. Poza tym wciąż zmienia się orzecznictwo, które trzeba na bieżąco śledzić, nie wspominając o taktyce banków wymagającej szybkich reakcji.

Jest to możliwe tylko w kancelariach posiadających bardzo wąską specjalizację, ograniczoną do spraw frankowych. To właśnie te kancelarie są najbardziej godne polecenia.

Najbardziej doświadczone Kancelarie Frankowe zaczynały działać już na przełomie lat 2013/2014 i zdążyły do tej pory wypracować skuteczną argumentację i know-how jak walczyć z bankami. Oferują one kompleksową obsługę sprawy frankowej, począwszy od analizy dokumentacji kredytowej i wyliczenia kwoty roszczeń, poprzez wniesienie pozwu oraz prowadzenie sprawy przed sądem I i II instancji.

Dobre Kancelarie kierują się kodeksem etyki zawodowej i na życzenie klienta w ramach obsługi sprawy frankowej składają wnioski o zabezpieczenie roszczenia, a po uzyskaniu prawomocnego wyroku pomagają go wyegzekwować od banku (np. wykreślenie hipoteki, uzyskanie nowego harmonogramu spłat po odfrankowieniu).

Bardzo istotne jest indywidualne podejście do sprawy. Chociaż sprawy frankowe należą do jednej kategorii, mogą się bardzo różnić w szczegółach. Umowy kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF oferowało przed laty kilkanaście banków. Mechanizm był podobny, ale umowy poszczególnych banków są różne.

W dodatku na przestrzeni lat zmieniały się wzorce umowne, a niektóre banki dawały klientom do podpisu aneksy. Poprowadzenie sprawy frankowej wymaga więc indywidualnego podejścia, a nie powielania setek stron pozwów lub pism procesowych z innych postępowań lub posługiwania się szablonami dostępnymi w internecie.

Takie działania są powszechną praktyką spółek oferujących obsługę spraw frankowych, które minimalizują w ten sposób koszty działalności. Obszerne dokumenty nie przekonują jednak sędziów, którzy oczekują konkretnych argumentów. Doświadczone Kancelarie Frankowe wiedzą jak konstruować pozwy i inne pisma procesowe, tak aby przekonać sędziów do swoich racji.

Jak rozpoznać doświadczoną Kancelarię Frankową?

Dobre Kancelarie Frankowe w sposób przejrzysty informują o wynikach prowadzonych przez siebie spraw na stronie internetowej, na blogu firmowym, w mediach społecznościowych i na kanale YouTube. Można tam zapoznać się z opisami wyroków wydanych w poszczególnych sprawach.

Kancelarie nie ukrywają sygnatur spraw, podają daty wyroków i nazwy sądów, jak również nazwiska adwokatów lub radców prawnych, którzy prowadzili postępowania. Śledząc historię wydanych wyroków można ustalić, od kiedy dana kancelaria działa w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Najbardziej doświadczone zaczynały na kilka lat przed słynnym wyrokiem TSUE z 2019 roku. Na koncie posiadają już po kilkaset korzystnych wyroków unieważniających lub odfrankowiających kredyty, w tym sporo prawomocnych.

Spółki oferujące pomoc Frankowiczom lubią chwalić się swoimi sukcesami, ale rzadko je dokumentują. Nawet jeśli publikują wyrok, to często ukrywają sygnatury spraw i nie podają nazwisk prawników, którzy je prowadzili. Trudno więc określić na jakiego prawnika trafi się zlecając obsługę sprawy frankowej takiemu podmiotowi.

Sprawdź: Doświadczone Kancelarie Frankowiczów wygrywają z bankami prawie wszystkie sprawy

Śledząc opisy wyroków trzeba zwrócić uwagę, czy na pewno dotyczą spraw prowadzonych przez daną kancelarię. W przeszłości odnotowywane były przypadki, że kancelarie omawiały cudze wyroki, stwarzając mylne wrażenie, że mogą to być ich własne sukcesy.

Doświadczone Kancelarie Frankowe poznasz także po tym, że w chwili obecnej mają one powyżej 1000 korzystnych wyroków w sprawach frankowych.

Zakres świadczonej pomocy

Zakres pomocy powinien być określony w umowie zlecenia obsługi prawnej. Niektóre podmioty próbują manipulować klientami pozorując, że ich pomoc jest szersza niż oferowana przez inne kancelarie. W rzeczywistości pomoc sprowadza się do uzyskania prawomocnego korzystnego wyroku tj. unieważnienia lub odfrankowienia umowy kredytowej. Niezależnie od tego, czy sąd zasądzi zwrot wpłaconych do banku kwot w oparciu o teorię dwóch kondykcji, czy ustali nieważność umowy, skala korzyści będzie taka sama.

Różnice w zakresie świadczonej pomocy sprowadzają się jedynie do kwestii, czy w koszty obsługi wliczony został udział prawnika w rozprawach oraz ewentualne postępowanie kasacyjne. Niektóre kancelarie pobierają dodatkowe opłaty za każdą rozprawę, a w toku całego postępowania odbywa się ich zwykle od jednej do trzech.

Dobre Kancelarie Frankowe traktują obsługę sprawy kompleksowo, począwszy od analizy umowy aż do uzyskania korzystnego prawomocnego wyroku i wyegzekwowania jego wykonania. Dokumentują też na swoich stronach takie sukcesy jak skuteczne szybkie wykreślenie hipoteki czy uzyskanie nowego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku odfrankowienia.

Koszty prowadzenia sprawy

Istnieje kilka modeli płatności wynagrodzenia za prowadzenie sprawy frankowej. Najpopularniejszy to ustalona kwotowo opłata wstępna plus premia za sukces po prawomocnym wygraniu sprawy. Najbezpieczniejsza opcja to podstawa i ustalona z góry kwota tzw. success fee. Większość kancelarii pobiera jednak premię w postaci procentu od kwoty kredytu lub sumy zasądzonej  przez sąd. Istnieją duże rozpiętości pomiędzy stawkami premii.

Dobre Kancelarie Frankowe zwykle mieszczą się w przedziale 3-6%. Spółki oferujące pomoc Frankowiczom życzą sobie znacznie wyższych premii, na ogół w granicach 10-30%. Skrajnie niekorzystne oferty bez opłaty wstępnej przewidują nawet 30% od sumy korzyści, co daje kwotę kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.

Poza różnicami w wysokości procentu, kancelarie i spółki odmiennie podchodzą do podstawy naliczania premii za sukces.

Nie dość że spółki pobierają znacznie wyższy procent, to dodatkowo od podwojonej podstawy – często określanej jako premia od tego, że „saldo kredytu spada do 0”. Przykładowo, jeżeli sąd zasądzi zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy wpłaconych rat w wysokości 300.000 zł, a w wyniku unieważnienia umowy saldo zadłużenia spadnie z 400.000 zł do 0, to spółki pobierają premię od łącznej kwoty 700.000 zł. Przy stawkach na poziomie kilkunastu procent daje to gigantyczne kwoty, które na zakończenie sprawy przyjdzie uiścić na rzecz takiego podmiotu.

Zobacz: Sprawa o kredyt we frankach za darmo! Czy za „zero złotych” na początku można wygrać sprawę frankową?

O wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług Dobrej Kancelarii i poproszenie o rozbicie płatności na raty. Pozwoli to zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo renomowane kancelarie nie pobierają procenta od zmniejszonego salda.

Wątpliwe gwarancje udzielane przez spółki oferujące pomoc Frankowiczom

Spółki wabią klientów pakietem gwarancji, które rzekomo mają chronić przed wszelkimi ryzykami związanymi z prowadzeniem sprawy. Jest wśród nich m.in. gwarancja bezpłatnej obsługi sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, gwarancja egzekucji wyroku, gwarancja uzyskania wstrzymania spłaty (zabezpieczenia roszczenia), gwarancja zwrotu kosztów po przegranej, czy gwarancja nielimitowanych rozmów lub opieki psychologa.

Wymienione gwarancje zostały wymyślone aby stanowić uzasadnienie dla ogromnych wynagrodzeń pobieranych za prowadzenie sprawy przez spółki. Dobre Kancelarie Frankowe nie potrzebują udzielać tego typu gwarancji, bo większość kwestii reguluje kodeks etyki adwokackiej i kodeks etyki radcy prawnego. Oczywiste jest zatem, że kancelaria prawna pomaga klientowi wyegzekwować wykonanie wyroku i zobowiązuje się do tego w umowie, a tylko spółki nadają takim działaniom wymiar gwarancji. Trzeba przy tym zauważyć, że nie każdy podmiot potrafi szybko wyegzekwować wyrok. Warto sprawdzić czy kancelarii udało się doprowadzić do wykreślenia hipoteki po unieważnieniu umowy oraz jak szybko uzyskuje nowe harmonogramy spłat po odfrankowieniu kredytu.

Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku gwarancji sądowego wstrzymania spłaty rat. Kancelarie składają na życzenie klienta wraz z pozwem wniosek o zabezpieczenie roszczenia i robią to w cenie obsługi sprawy. Jest to zatem standardowe działanie kancelarii, a nadawanie mu przez spółki formy gwarancji stanowi czysty zabieg marketingowy. Wątpliwości budzi ponadto sam fakt gwarantowania wstrzymania spłaty rat. Decyzja leży wyłącznie w gestii sądu, który rozpatruje wniosek o zabezpieczenie roszczenia i może go udzielić, bądź odmówić.

Jeszcze ciekawiej wygląda sprawa gwarancji bezpłatnej obsługi sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, udzielanej przez spółki na okres 3 lat po zakończeniu postępowania. Spółki spodziewają się więc, że bank pozwie klienta o zapłatę wynagrodzenia, co potencjalnie obniży korzyści z wyroku. Nie przeszkadza im to jednak pobierać zaraz po zakończeniu sprawy procentu od zmniejszenia salda zadłużenia. Ceną wątpliwej gwarancji jest powiększona o 2-5% premia za sukces, czyli dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Tymczasem nie ma pewności czy bank wniesie pozew o zapłatę wynagrodzenia od kapitału. Na chwilę obecną wszystkie takie sprawy kończyły się przegraną banków, więc nie są to postępowania skomplikowane. Nawet jeśli przyszłoby zapłacić za ich poprowadzenie oddzielnie, nie wiązałoby się to z dużymi kosztami. Warto jednak omówić tę kwestię z prawnikiem podczas podpisywania umowy i ustalić jaki byłby koszt obsługi sprawy, gdyby bank wystąpił z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Zobacz: Kredyty frankowe wynagrodzenie kancelarii – Czy premia za sukces zawsze liczona tak samo?

Spółki oferują klientom także gwarancję zwrotu kosztów procesu po przegraniu sprawy. Przegrania sprawy frankowej nie zrekompensuje im jednak zwrot poniesionych kosztów powództwa, bo z toksycznym kredytem trzeba będzie żyć dalej.

Warto zauważyć, że realizacja wszelkich gwarancji udzielonych przez spółkę z o.o. z kapitałem na poziomie 5.000 zł jest niewykonalna. Jeżeli spółka będzie masowo przegrywać sprawy z własnej winy, to wywiązywanie się z gwarancji przy tak niskich funduszach stoi pod dużym znakiem zapytania. Podmioty te doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego jak tylko mogą ograniczają odpowiedzialność za rezultaty swoich działań, przyjmując formę spółek z o.o. z minimalnym kapitałem.

Mając świadomość jakich manipulacji dopuszczają się spółki w celu pozyskania jak największej liczby klientów, należy samemu odpowiedzieć sobie na pytanie ile warte są wszystkie zapewnienia pośrednika działającego jako spółka z o.o. z kapitałem w wysokości 5.000 zł.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Wesprzyj nas poprzez polubienie udostępnienie tego artykułu na Facebook i platformie X (Twitter)  

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze