PLN - Polski złoty
CHF
4,54
sobota, 24 lutego, 2024

ZŁOTE CZASY dla Frankowiczów! Rekordy pozwów, WYGRANYCH i negocjacji ugód

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku banki odnotowały rekordową liczbę nowych pozwów. Z szacunkowych danych ZBP wynika, że na koniec marca br. w sądach toczyło się już około 123,8 tys. spraw frankowych. To niewątpliwie efekt bardzo korzystnej pozycji Frankowiczów w sądach, ale także prokonsumenckiej opinii Rzecznika Generalnego TSUE z lutego br. w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Przybywa też ugód, jednak ich liczba jest zdecydowanie niższa w porównaniu do ilości pozwów napływających do sądów. Osiem banków giełdowych posiadających portfele kredytów w CHF podało w swoich raportach, że przeciwko nim toczyło się na koniec marca br. 83 tys. spraw sądowych, podczas gdy liczba zawartych przez nie ugód z Frankowiczami wyniosła 57,3 tys. Kredytobiorcy zdecydowanie częściej wybierają ścieżkę sądową zamiast ugód, bo takie rozwiązanie jest dla nich bardziej opłacalne. Poza tym nie muszą obawiać się ryzyka zmiennej stopy procentowej i innych zagrożeń związanych z zawarciem ugody. Dodatkowo należy wskazać, że mając dobrego prawnika szanse na wygraną w sądzie przekraczają już znacząco 90%

 • Rok 2023 już zapowiada się dla Frankowiczów rekordowo. Takiej liczby nowych pozwów oraz ugód jeszcze do tej pory nie odnotowano. W sądach zapadają każdego dnia wyroki unieważniające wadliwe umowy, a banki proszą się o zawarcie ugody.
 • Według danych upublicznionych przez osiem banków frankowych, na koniec marca br. przybyło w stosunku do sytuacji sprzed roku ok. 45 proc. więcej spraw sądowych z powództwa Frankowiczów.
 • Frankowicze zdecydowanie częściej decydują się na ścieżkę sądową niż na zawarcie ugody. Według danych ZBP, w sądach może się już toczyć 123,8 tys. spraw frankowych.
 • Banki chwalą się sukcesami w realizacji programu ugód. Siedem banków notowanych na GPW zaraportowało 57,3 tys. podpisanych ugód z Frankowiczami.
 • Niektóre banki (np. Bank Millennium) szczerze przyznają, że nie liczą na dalsze sukcesy w negocjowaniu ugód. Inne twardo obstają przy tym, że programy ugód idą do przodu pomimo niekorzystnej dla nich opinii Rzecznika Generalnego TSUE.
 • Już teraz Frankowicze zyskują w wyniku wygranych w sądach po kilkaset tysięcy złotych (dwie przykładowe sprawy omawiamy na końcu artykułu), a po wyroku TSUE prawdopodobnie będą mogli rozszerzyć roszczenia o wynagrodzenie za obracanie przez banki środkami pochodzącymi z wpłacanych rat lub waloryzację świadczeń.

Frankowicze i banki pozbywają się toksycznych kredytów

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec marca 2023 roku aktywnych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim pozostało miej niż połowa spośród wszystkich zaciągniętych. Szacuje się, że takich umów podpisane zostało w Polsce około 700 tys.

Obecnie liczba czynnych kredytów we franku kształtuje się na poziomie 292,4 tys., a w ciągu ostatniego roku ubyło ich ponad 72 tys. (rok temu liczba kredytów w  CHF wynosiła jeszcze 364,7 tys.). Tak duży spadek liczby kredytów frankowych to po części naturalny efekt spłat, ale także dużej ilości wyroków unieważniających w całości umowy kredytowe oraz zawieranych ugód.

Najwięcej czynnych umów frankowych ma jeszcze na stanie bank PKO BP (około 100 tys.). Całkiem sporo tego typu umów posiadają mBank (około 38 tys.) oraz Bank Millennium i Santander BP (po 36 tys.).

Rekordowa liczba pozwów na początku roku

Z raportów ośmiu banków giełdowych wynika, że na koniec marca br. toczyło się przeciwko nim 83 tys. spraw z powództwa Frankowiczów, przy czym w porównaniu do sytuacji sprzed roku przyrost nowych postępowań sądowych wyniósł 45 proc.

Tymczasem według szacunków ZBP, liczba toczących się w sądach spraw frankowych sięgnęła już 123,8 tys. Nie wszystkie banki frankowe są bowiem notowane na GPW. Chodzi m.in. o Raiffeisen, BPH czy Deutsche Bank, które także posiadają pokaźne portfele kredytów w CHF.

Najwięcej spraw sądowych Frankowicze wytoczyli przeciwko bankowi PKO BP – na koniec marca w sądach toczyły się przeciwko niemu 22.193 postępowania. Drugie i trzecie miejsce podium przypadło mBankowi i Bankowi Millennium, które zaraportowały odpowiednio 18.840 oraz 18.757 spraw frankowych. Procentowo w skali roku największe przyrosty pozwów zanotowały banki: PEKAO S.A. (wzrost r/r o 85 proc.), BNP Paribas (wzrost r/r o 61 proc.) oraz PKO BP (wzrost r/r o 58 proc.).

Oto jak przedstawiają się szczegółowe dane dotyczące liczby pozwów, według stanu na 31 marca 2023 r. dla ośmiu banków giełdowych:

 • PKO BP – 22.193 pozwy (przyrost r/r 58 proc.)
 • mBank – 18.840 pozwów (przyrost r/r 31 proc.)
 • Bank Millennium – 18.757 pozwów (przyrost r/r 39 proc.)
 • Santander – 13.693 pozwy (przyrost r/r 45 proc.)
 • BNP Paribas – 4.009 pozwów (przyrost r/r 61 proc.)
 • PEKAO S.A. – 3.489 pozwów (przyrost r/r 85 proc.)
 • ING BSK – 1.121 pozwów (przyrost r/r 33 proc.)
 • BOŚ Bank – 1.021 pozwów (przyrost r/r 38 proc.)

Ugód przybywa ale w wolniejszym tempie niż pozwów

Pierwszy kwartał tego roku był dla banków niezły pod względem liczby zawartych ugód z Frankowiczami. Banki twierdzą, że niekorzystna dla nich opinia Rzecznika Generalnego TSUE z połowy lutego br. nie wpłynęła na zmianę nastawienia kredytobiorców do zawierania pozasądowych porozumień. Tymczasem bank PKO BP, który zawarł najwięcej ugód przyznaje, że rekord padł w styczniu i w lutym, a w marcu było już słabiej. Łącznie bank ten zawarł 27.405 ugód, z czego 6,7 tys. w okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Banki notowane na GPW twierdzą w swoich raportach, że do końca marca br. podpisały łącznie 57,3 tys. ugód z Frankowiczami. To sporo, ale wyraźnie mniej w porównaniu do liczby toczących się przeciwko nim postępowań sądowych.

Oto jak przedstawiała się na koniec marca 2023 r. sytuacja siedmiu banków notowanych na GPW pod względem liczby ugód zawartych z Frankowiczami

 • PKO BP – 27.405 zawartych ugód
 • Bank Millennium – 17.199 zawartych ugód
 • Santander – 5.495 zawartych ugód
 • mBank – 4.682 zawarte ugody
 • BNP Paribas – 1.592 zawarte ugody
 • ING BSK – 549 zawartych ugód
 • BOŚ Bank – 343 zawarte ugody

W zestawieniu brakuje banku PEKAO S.A., który dopiero zapowiada uruchomienie programu ugód. Uwagę zwraca czwarta pozycja mBanku, który zaczął oferować Frankowiczom ugody pod koniec 2022 roku.

mBank chwali się rzekomym sukcesem programu ugód, ale warto zauważyć, że cztery razy więcej kredytobiorców zdecydowało się na pozwy sądowe. Tymczasem kierownictwo Banku Millennium przyznaje, że z ugodami powoli dochodzi do ściany i nie liczy na sukces w dalszych negocjacjach.

Dlaczego więcej Frankowiczów decyduje się na pozwy niż na ugody?

Liczby pokazują dobitnie, że więcej Frankowiczów decyduje się na drogę sądową niż na zawarcie ugody. Dla kredytobiorców ugody nie są atrakcyjnym rozwiązaniem, bo korzyści z takiego sposobu rozwiązania sporu są kilkakrotnie niższe niż z wyroku sądowego. Najczęściej ugoda oznacza wyższe raty niż płacone dotychczas, wzrost całkowitego kosztu kredytu oraz duże ryzyko zmiennej stopy procentowej.

Istotny wpływ na zachowania kredytobiorców ma prokonsumencka linia orzecznicza sądów. Aktualnie ok. 98 proc. spraw sądowych kończy się wygraną Frankowiczów. Świadomość konsumentów co do ich praw znacząco wzrosła na przestrzeni ostatnich lat i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że umowy frankowe są nieuczciwe.

Przy pomocy internetowych kalkulatorów lub przy wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii frankowej kredytobiorcy mogą z łatwością wyliczyć ile wynoszą nadpłaty powstałe na skutek stosowania przez banki wadliwych mechanizmów waloryzacyjnych.

Tymczasem już 15 czerwca br. poznamy wyrok TSUE do sprawy C-520/21 dot. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jeżeli orzeczenie będzie tożsame z opinią Rzecznika Generalnego trybunału w Luksemburgu, a wiele za tym przemawia, to Frankowicze będą mogli rozszerzać roszczenia wobec banków o dodatkowe świadczenia (np. wynagrodzenie za korzystanie przez banki ze środków pochodzących z wpłacanych rat lub waloryzację świadczeń).

Ile można wygrać w sądzie i jak szybko, pokazujemy na dwóch przykładowych sprawach.

Prawomocna wygrana z mBankiem w 22 miesiące w Warszawie. Zysk z wyroku 676 tys. zł!

W dniu 9 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 1708/22 dotyczącej kredytu frankowego mBanku zaciągniętego w 2007 roku. Sąd II instancji podtrzymał wcześniejszy korzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. do sprawy o sygn. XXVIII C 5845/21, który uznał umowę kredytową za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwotę 278.649,62 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Biorąc pod uwagę fakt, że po prawomocnym wyroku kredytobiorcy nie będą musieli dalej spłacać rat kredytu, a wykreowane przez bank saldo zadłużenia spadnie do 0, łączna korzyść kredytobiorców wyniesie aż 676 tys. zł. Postępowanie w dwóch instancjach toczyło się zaledwie 1 rok i 10 miesięcy. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku we Wrocławiu. Zysk z wyroku 820 tys. zł!

Podobnie przebiegło postępowanie dotyczące innego kredytu frankowego mBanku zaciągniętego w 2008 roku, które toczyło się przed sądami we Wrocławiu. Łącznie trwało ono 2 lata i 4 miesiące. W dniu 18 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach sprawy o sygn. I ACa 938/22 podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2022 r. (sygn. I C 1199/20), który uznał sporną umowę kredytową za nieważną. Zysk kredytobiorców z wygranej wyniósł w tym przypadku aż 820 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze